caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/246086/066471_Capadecor_ArteLasur_5_L.png

Capadecor ArteLasur

Sienu lazūra uz akrilāta bāzes ar baltām daļiņām.

Pielietojums

Speciāli izgudrota, atraktīva sienu lazūra iekšdarbu sienu virsmām. Arte-Lasur ir aizsargāta ar patenta tiesībām (Nr.: E93830019.1/TO98A000997). Lazūras sastāvā ir gaiši pigmentētas daļiņas, kas pēc tonēšanas nesajaucas ar citiem krāsu pigmentiem un uz gaišām pamatnēm veido augstvērtīgu un krāsas ziņā ārkārtīgi dažādu optiku.

Īpašības

- Atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez smakas, vidi saudzējoša
- Mitrās berzes klase 2 (mazgājama ar ūdeni un neitrāliem mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem)
- Droša iestrāde
- Tonējama ColorExpress sistēmā (nevis Arte-Lasur Color)

Materiāla bāze

Akrilāta dispersija.

Iepakojums

2,5 l, 5 l

Krāsu toņi

Caurspīdīgs ar baltām daļiņām.

Tonēšana: Arte-Lasur var tonēt ColorExpress sistēmā aapm. 350 Caparol 3D sistēmas toņos. Te jāpatur prātā, ka lazūras krāsas tonis uz sienas, balstoties tā lazējošajām īpašībām, uzklāšanas tehnikai, konkrētajam slāņa biezumam un pamatnes krāsu tonim, atšķiras no oriģinālā RD krāsu toņa. Var tikt pieprasīts visu samaisāmo krāsu toņu saraksts.

Spīduma pakāpe

Nožūstot ir zīdaini matēta.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. Iesāktus spaiņus uzglabāt labi noslēgtus.

Blīvums

Apm. 1,0 g/m3

Papildinošie produkti

Perlatec Gold/Silber
Pearl White/Red/Green/Blue
Switch Desert Light/Lagoon Water

Pērļu spīduma pigmenti efektīgu virsmu iegūšanai. Tikai pielietojumam iekšdarbos Arte-Lasur, Arte-Lasur Color un Deco-Lasur glänzend. Pievienojamajam daudzumam būtu jābūt starp 1 % un 5 % (ievērot TI 816).

Piedeva 2,5 l iepakojumam:

1 % =25 g
2 % = 50 g
3 % = 75 g
4 % = 100 g
5 % = 125 g

Pedeva 5,0 l iepakojumam:
1 % =50 g
2 % = 100 g
3 % = 150 g
4 % = 200 g
5 % = 250 g

Virsmas efekts: 
Atkarībā no starpklājuma veida un krāsu toņa, kā arī efekta Arte-Lasur pigmentu piedevas daudzuma var tikt iegūti visdažādākie virsmas efekti.Piemērotas pamatnes

Sienu un griestu virsmas iekšdarbos. Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un tām jābūt sausām. Turklāt tām būtu jābūt līdzenām, labākajā gadījumā viegli strukturētām un gludām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Uz pamatnēm nebūtu jābūt krāsu kontrastiem. Tādēļ iesakām tās iepriekš apstrādāt ar balti pigmentētiem, uzsūktspējīgiem, tomēr nestipri uzsūcošiem materiāliem. Uz jaunām stikla šķiedru un raupjo šķiedru tapetēm starpklājumu var uzklāt uzreiz. Ievērojiet atbilstošās izmantojamo gruntējuma vai starpklājuma tehniskās informācijas.

Norādes par uzklāšanu: 
Sienu lazūras ir caurspīdīgi materiāli, kas ļauj caurskatīt pamatnes. krāsu toni un struktūru. Tādēļ gala patērētājs ir tas, kas veido rakstus.
 Kontrasts ir liels, ja uz gaiša gruntējuma tiek uzkrāsots tumšs lazūras tonis. Gadījumā, ja lazūras krāsu toņi ir ļoti gaiši un uz stiprāk strukturētām pamatnēm, gaiši pigmentētās daļiņas lazūras saturā var tikai ierobežoti attīstīt savu optisko iedarbību. Jo lielāks slāņa biezums tiek uzklāts, jo bagātāks spīdums. Ļoti cēlas virsmas var tikt iegūtas, materiālam pievienojot efekta pigmentus, turklāt pievienotajam daudzumam būtu jābūt no1% līdz 5%. Efekta pigmentus iemaisīt vienmērīgi (ievērot BFS atgādni Nr. 816).

Pārklājuma uzbūve

Gruntējums: Caparol-Haftgrund gludām gruntskārtām. Putzgrund 610 viegli raupjām, minerāla izskata virsmām. MultiStructurStyle fein/mittel strukturētām, minerāla izskata virsmām. Metallocryl INTERIOR metāla optikai.

Uzmanību: Lai izvairītos no veltnīša pēdām, gruntējumu jāveic, uzklājot ar birsti. Arte-Lasur neuzklāt tieši uz sārmainiem starpklājumiem (piem., silikāta krāsām vai apmetumiem). Arte-Lasur ir gatava iestrādei un to nevajadzētu atšķaidīt.

Nobeiguma pārklājums: lazūru pa visu virsmu uzklāt tikai ar mīkstiem birstes darbarīkiem (piem., birsti vai ovālo birsti). Iestrādāt ar birsti īsiem krustu šķērsu vilcieniem. Pēc neilga nožūšanas laika virsmu var izlīdzināt ar izlīdzināšanas birsti (piem., putekļu noņēmēju vai mīkstu birsti). Atkarībā vēlamās optikas nākošo slāni var uzklāt, izmantojot metodi "slapjš slapjā" vai arī pēc no pirmā krāsu toņa nožūšanas. Dubults lazūras klājums paaugstina krāsas intensitāti gaišo daļiņu skaitu un virsmas noslogojamību. Otrais klājums ar netonētu Arte-Lasur paaugstina daļiņu skaitu un krāsas intensitāti.


Bild 12 (004219.jpg)Bild 13 (004220.jpg)Bild 14 (004221.jpg)
Gruntējums ar kvarcu saturošu gruntskrāsu Putzgrund 610, uzklājot krustu - šķērsu ar  birsti vai uzrullējot MultiStructurStyle un izlīdzinot krustu-šķērsu kustībām (tonējama ColorExpress sistēmā automātiski daudzos krāsu toņos.Pēc nožūšanas uzklāt nobeiguma pārklājumu ar Arte-Lasur, īsām krustu-šķērsu kustībām ar birsti.Pēc neilgas apžūšanas var veikt izlīdzināšanu ar mīkstu, sausu birsti vai speciāli tam paredzētu darbarīku.

Patēriņš

Apm. 110-170 ml/m2  vienam klājumam.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4 stundām virsma ir sausa.

Darbarīku tīrīšana

Nekavējoties pēc lietošanas ar ūdeni, nepieciešamības gadījumā pievienojot mazgāšanas līdzekli.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Aizliegts izliet kanalizācijā.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/l): 200 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 50 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF02

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Akrila sveķu dispersija, minerālās pildvielas, ūdens, krāsas plēvi veidojošas palīgvielas, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.

Tuvākas norādes

Skatīt drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Skrundas muiža