caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/246101/066482_Capadecor_DecoLasur_Glaenzend_5_L.png

Capadecor DecoLasur Glänzend

Spīdīga dispersijas bāzes lazūra iekšdarbiem.

Pielietojums

Dekoratīviem lazūras klājumiem iekšdarbos, piem., uz kokšķiedras un stiklašķiedras tapetēm, arī uz FantasticFleece un MultiStruktur.

Īpašības

  • E.L.F.
  • Ar augstu caurspīdīguma pakāpi
  • Mitrās berzes klase 1
  • Difūza 
  • Noturīga pret ūdens bāzes dezinfekcijas līdzekļiem

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar DIN 55945.

Iepakojums

2,5 l, 5 l

Krāsu toņi

Caurspīdīga. Tonējama ColorExpress sistēmā un ar CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām (bij. Alpinacolor).

Spīduma pakāpe

Spīdīgs

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.
Iesāktus spaiņus turēt cieši noslēgtus.

Blīvums

apm. 1,00 g/cm3

Papildinošie produkti

  • Capadecor DecoGrund
  • Pearl White

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt sausai un brīvai no putekļiem un saķeri kavējošām vielām.
Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18 363, 3 punktu.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes sagatavošana atkarīga no esošās pamatnes veida un tās īpašībām. Tāpēc ievērot aktuālās Tehniskās informācijas norādes.


Caurspīdīgas krāsas būtiski ietekmē pamatnes krāsas tonis, uzsūktspēja un īpašības, lazūras slāņa biezums un atšķaidīšanas pakāpe, izmantotie darbarīki, kā arī iestrādes veicēja individuālā uzklāšanas metode. Tāpēc noteikti nepieciešams veikt paraugklājumu.

Uzklāšanas metode

DecoLasur uzklāšanai piemērotas iestrādātas krāsotāju birstes, tupināšanas otas, dabīgie sūkļi vai drāna. Darbarīka izvēle atkarīga no vēlamās lazēšanas tehnikas.

Pārklājuma uzbūve

Starpklājums:
Starpklājumu uzklāt vienmērīgi sedzoši. Pretējā gadījumā redzamas pārlaiduma vietas vai rulļļa atstātās svītras būs redzamas arī pēc lazūras uzklāšanas.
Gludām pamatnēm starpklājumam izmantot Capadecor DecoGrund, struktrētām pamatnēm - MultiStruktur. Matētas iekšdarbu dispersijas krāsas ir nosacīti piemērotas, jo ir uzsūcošas (redzamu pārlaidumu risks). Tāpēc pirms tam veikt to atbilstības pārbaudi. Starpklājumu vienmēr pēc iestrādes apstrādāt ar birsti, lai izlīdzinātu ruļļa atstādātās svītras.
Pēc starpklājuma virsmai jābūt vienmērīgi uzsūcošai un bez krāsu kontrastiem.
 
Nobeiguma klājums:
1-3 kārtas ar ColorExpress sistēmā vai ar CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām ietonētu DecoLasur Glänzend. Ja nepieciešams, iestrādei vēlamo konsistenci regulēt, pievienojot līdz 20 % ūdens.

Iestrāde uz FantasticFleece:

Klājot uz FantasticFleece, DecoLasur Glänzend atšķaidīt ar prezīci 15 % ūdens (ievērot FantasticFleece Tehnisko informāciju). FantasticFleece uzsūktspējas dēļ, vienā kārtā uzklāts DecoLasur Glänzend būs matēts. Lai iegūtu paaugstinātu spīdīguma pakāpi, uzklāt otru vai trešo kārtu ar netonētu Deco-Lasur Glänzend ar birsti tā, kā aprakstīts augstāk.

Iestrādei uz FantasticFleece lazūru drīkst tonēt tikai ColoExpress sistēmā (CD FantasticFleece toņu kolekcija). Pilntoņa un tonešanas krāsas šai gadījumā tonēšanai nav piemērota.
Spīdīgam perlamutra efektam lazūrai var pievienot 1 - 5% efektpigmentus (skat. Tehnisko informāciju Nr. 816). Pigmentus vienmērīgi iemaisīt lazūrā.

Patēriņš

Apm. 80–200 ml/m2 vienā kārtā. Atkarībā no pamatnes uzsūktspējas un struktūras patēriņš var būt lielāks. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Patēriņs uz FantasticFleece: apm. 140-180 ml/m2 vienā kārtā. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra:
+5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Atkarībā no lazēšanas tehnikas uzklāt "slapjš slapjā" vai arī ievērot žūšanas laiku līdz 12 stundām starp uzklāšanas reizēm. Zemā temperatūrā un augstākā gaisa mitrumā žūšanas laiks ir ilgāks.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni, nepieciešamības gadījumā pievienojot mazgāšanas līdzekli.

Norāde

Nelietot uz horizontālām virsmām, kas pakļautas ūdens iedarbībai. Lai izvairītos no veltnīša pēdām, gruntējumu vai starpklājumu jāveic, uzklājot ar birsti.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm.

Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat.A/b): 100 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF01

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Polivinilacetāta sveķi, parafīna vasks, ūdens, piedevas, konservanti  (metill-/benzizotiazolinons).

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa