caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/246102/066483_Capadecor_DecoLasur_Matt_5_L.png

Capadecor DecoLasur Matt

Matēta lazūras krāsa uz dispersijas bāzes iekšdarbiem.

Pielietojums

Dekoratīviem lazūras klājumiem iekšdarbos. Piemērota klājumam uz gludām pamatnēm, apmetumiem. Iekšdarbos papildus izmantojama arī dekoratīviem risinājumiem uz raupjo šķiedru un stiklašķiedras, kā arī  FantasticFleece un MultiStructurStyle tapetēm.

Īpašības

- ūdeni atgrūdoša
- mitrās berzes klase 2
- elpojoša
- ar labu saķeri
- atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez smakas, vidi saudzējoša
- želejveidīga
- caurspīdīga
- E.L.F.

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar  DIN 55 945.

Iepakojums

2,5 l, 5 l, 10 l

Krāsu toņi

Balti caurspīdīga.
Tonējama Color Express sistēmā un ar CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām (bij. Alpinacolor).

Uzmanību: Pilntoņa vai tonēšanas krāsas un krāsu pastas ar organiskiem pigmentiem ir ar izteikti labu gaismas atstarošanas spēju un ierobežotu noturību pret UV staru iedarbību. Šaubu gadījumā konsultēties.

Spīduma pakāpe

Matēta.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. Iesāktus spaiņus uzglabāt labi noslēgtus.

Blīvums

Apm. 1,10 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes sagatavošanas veids ir atkarīgs no esošās pamatnes un tās
īpašībām. Ievērot atbilstošo Tehnisko informāciju.

Norādes par uzklāšanu: Sienu lazūras ir caurspīdīgi materiāli, kas ļauj spīdēt cauri pamatnes krāsu tonim un struktūrai, ko būtiski ietekmē pamatnes krāsu tonis, uzsūktspēja un īpašības  lazūras slāņa biezums un atšķaidīšanas pakāpe. Izmantotie darbarīki, kā arī iestrādātāja individuālās darba metodes ir noteicošās veiksmīgam rezultātam. Tāpēc ir nepieciešama paraugu izgatavošana. Kontrasts ir liels, ja uz gaiša starpklājuma tiek uzkrāsots tumšs lazūras tonis.

Uzklāšanas metode

Deco-Lasur matt lazūras klājumiem piemērotas ir iestrādātas krāsotāju birstes, tupināšanas otas, dabiskie sūkļi vai tīra drāna. Darbarīka izvēle ir atkarīgano vēlamās lazūras tehnikas.

Pārklājuma uzbūve

Starpklājums: Caparol-Haftgrund, Putzgrund 610 vai MultiStructurStyle. Matētas iekšdarbu dispersijas krāsas ir pielietojamas ierobežoti, jo ir uzsūcošas (pārlaidumu risks). Lazēšanai paredzētām virsmām pēc starpklājuma jābūt vienmērīgi uzsūcošām un bez krāsu kontrastiem.

Nobeiguma pārklājums: 
-3 lazūras klājumi ar Deco-LAsur matt, kas ir tonēta Color Express sistēmā vai ar CaparolColor pilntoņaun tonēšanas krāsām (bij. Alpinacolor). Lai panāktu vēlamo iestrādes konsistenci, Deco-Lasurmatt var atšķaidīt ar maks. 20% CapaSol LF. Ja par lazūras pamatni ir izvēlētas FantasticFleece tapetes, Deco-Lasur matt iestrādes konsistences izveidošanai un pietiekoša iestrādes laika nodrošināšanai būtu jāatšķaida ar tieši 15 % CapaSol LF vai ūdens (ievērot atbilstošās Tehniskās Informācijas norādes).

Patēriņš

Apm. 80-100 ml/m2 vienam klājumam. Patēriņš palielinās atkarībā no pamatnes uzsūktspējas un struktūras. Šie patēriņa dati jāuztver kā  orientējoši dati. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Atkarībā no lazūras iestrādes tehnikas uzklāt, izmantojot metodi "slapjš slapjā" vai arī ievērot starp klājumiem žūšanas periodu – līdz 12 stundām. Aukstā un mitrā laikā šis žūšanas laiks attiecīgi pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni, nepieciešamības gadījumā pievienojot mazgāšanas līdzekli.

Norāde

Neuzklāt uz horizontālām virsmām ar stāvošu ūdeni. Lai izvairītos no veltnīša pēdām, gruntējumu vai starpklājumu jāveic, uzklājot ar birsti.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā.
Detalizētāka informācija: Skatīt drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF01

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Polivinilacetāta sveķi, silikāti, kalcija karbonāts, parafīna vasks, ūdens, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Staļģenes vidusskola