caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/285420/075055_Histolith_Antik-Lasur_5L_LV.png

Histolith Antik Lasur

Dekoratīvām apdarēm ārdarbos un iekšdarbos.

Pielietojums

Histolith® Antik-Lasur ir bezkrāsains koncentrāts dekoratīva lazūras pārklājuma veidošanai pēc vēsturisku pārklājumu parauga. Īpaši labi piemērots arī struktūru saglabājošiem lazūras pārklājumiem uz dabiskajiem akmeņiem.

Īpašības

  • izturīgs pret atmosfēras ietekmi
  • ūdeni atgrūdošs, w-vērtība= 0,05 kg/m2Vh
  • ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību, sd-vērtība < 0,01 m
  • laiž cauri oglekļa dioksīdu

Materiāla bāze

Kālija šķidrais stikls ar organiskām piedevām saskaņā ar DIN 18 363, atk. 2.41.

Iepakojums

5 , 10 l

Krāsu toņi

Caurspīdīgs.
Paštonēšana ar Histolith pilntoņa krāsām SI vai ar tonētiem Histolith® Außenquarz līdz maks. 30 % piedevai. Automātiski tonējama ColorExpress sistēmā ar neorganiskām krāsu pastām. Krāsu toņus un vēlamo lazūras caurspīdīgumu nosakiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu.

Spīduma pakāpe

Matēts.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet sargāt no sala. Materiālu uzglabāt tikai plastmasas spaiņos.

Blīvums

Apm. 1,0 g/cm³

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt cietām, brīvām no netīrumiem, krāsu atgrūdošām vielām un sausām, un ar labu nestspēju. Ievērot VOB, C daļu, DIN18  363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Ārdarbu virsmas:
Javu grupu PIc, PII un PIII jaunie apmetumi:
Ievērot jauno apmetumu cietēšanas laiku pirms pārkrāsošanas, javu grupai PI vismaz 4 nedēļas, javu grupām PII un PIII vismaz 2 nedēļas. Cieto kalcītu kārtu noņemt ar Histolith® Fluat.

Veci nepārklāti apmetumi un veci minerālie krāsojumi:
Virsmu labi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Gruntējums ar Histolith® Silikat-Fixativ, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2: 1 līdz 1 : 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Apmetuma uzlabošana:
Remonta javai pēc tās veida un struktūras jāatbilst vecajam apmetumam un pirms krāsošanas tai jābūt labi nostiprinātai un sacietējušai. Apmetuma virsmu pirms tam nokrāsot ar Histolith® Fluat un nomazgāt.

Dabiskie akmeņi:
Kā pamatne piemēroti tikai uzsūktspējīgi dabiskie akmeņi. Uzklāt izmēģinājuma pārklājumu un
pārbaudīt klājuma saderību. Virsmu labi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Birstošus dabiskos akmeņus pirms krāsošanas nostiprināt ar Histolith® Steinfestiger.

Uzmanību
:
Dabisko akmeņu gadījumā ar ūdenī šķīstošām satura vielām tās var parādīties uz krāsojuma virsmas un veidot pleķus.

Virsmas ar pelējumu vai aļģu bojājumiem:
Virsmas ar pelējumu vai aļģu bojājumiem mazgāt ar mitro tīrīšanas metodi. Pēc nožūšanas virsmas piesūcināt arHistolith® Algenentferner un ļaut tām nožūt. Klājuma uzbūvei ir nepieciešama firmas darbinieka vai mūsu tehniskās nodaļas konsultācija.

Iekšdarbu virsmas:
Javu grupu PIc, PII un PIII jaunie apmetumi:
ļaut žūt 2-4 nedēļas. Cieto kalcītu kārtu noņemt ar Histolith® Fluat.

Javu grupas PIV ģipša apmetumi:
Uz stingriem apmetumiem: Gruntējums ar Histolith® Innengrund. Mīkstus ģipša apmetumus  stiprināt ar Histolith® speciālo gruntēšanas līdzekli. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt ar  Histolith® speciālo gruntēšanas līdzekli.  Kad virsma pilnībā nožuvusi, starpklājumam izmantot Histolith® Innengrund.

Ģipša plāksnes:
Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Gruntējums ar Histolith® Innengrund. Mīkstus ģipša apmetumus  stiprināt ar Histolith® speciālo gruntēšanas līdzekli. Gruntējums ar Histolith® Innengrund. Ja plātņu sastāvā ir ūdenī šķīstošas, krāsojošas izejvielas, grunts klājumam izvēlēties Caparol AquaSperrgrund (ievērot BFS atgādni Nr. 12).

Ģipša būvniecības plātnes:
Gruntējums ar Histolith® Innengrund.

Betons:
Notīrīt iespējamos gružus un citus netīrumus.

Veci, matēti dispersijas krāsu krāsojumi ar labu nestspēju:
Virsmu labi notīrīt. Uzklāt gruntējumu ar Histolith® Quarzgrund, kas ir atšķaidīts ar maks. 10 % Histolith® Silikat-Fixativ.

Līmes krāsu klājumi:
Tīri nomazgāt. Gruntējums ar Histolith® speciālo gruntēšanas līdzekli.

Virsmas ar pelējuma sēnīti:
Pelējumu nomazgāt. Pēc nožūšanas virsmas piepildīt ar Histolith® Algenentferner un ļaut tām nožūt. Klājuma uzbūvei ir nepieciešama firmas darbinieka vai mūsu tehniskās nodaļas iepriekšēja konsultācija.


Uzklāšanas metode

Atkarībā no vēlamā lazūras efekta ar birstes darbarīkiem, tupināšanas otu, dabiskā materiāla sūkli vai drānu.

Pārklājuma uzbūve

Lazūras pārklājums uz dabiskajiem akmeņiem: Grunts, starpklājums un nobeiguma pārklājums.

Dekoratīvie lazūras pārklājumi uz sienu virsmām:
Stipri un nevienmērīgi uzsūcošas vai birstošas minerālās pamatnes gruntēt  ar Histolith® Silikat-Fixativ, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2: 1 līdz 1 : 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas. Sedzošs gruntējuma vai starpklājums baltā krāsā vai gaiši tonēts ar Histolith® Lasurgrund vai Histolith® Außenquarz, saskaņojot ar sekojošo lazūras kārtu, atkarībā no vēlamās struktūras. Nobeiguma pārklājums atkarībā no vēlamā lazūras efekta, 1-3 kārtas ar tonētu Histolith Antik- Lasur. Pievienojot Histolith Silikat-Fixativ, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1, tiek regulēts lazūras caurspīdīgums.

Patēriņš

Apm. 80-100 ml/m2 vienai kārtai uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu objektā.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 12 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz, pēc 24 stundām virsma ir izturīga pret lietu.  Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi. Neveikt iestrādi saules staru, augstu temperatūru, stipra vēja, ekstrēma gaisa mitruma, miglas mitruma, lietus apstākļos. Nepieciešamības gadījumā  uzklāt sastatņu nosegtīklus vai plēves. Uzmanīties no nakts sala riska.

Pārklāšanas pasākumi. Rūpīgi apsegt krāsojamo virsmu piegulošo apkārtni, tas īpaši attiecas uz stiklu, keramiku, lakojumiem, klinkeriem, dabiskajiem akmeņiem, metālu un koku.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Aizliegts izliet kanalizācijā. Rūpīgi apklāt krāsojamo virsmu apkārtni. Sprauslas uz alkīda/ akrila emaljas krāsām, stikla, metāla un dabiskajiem akmeņiem nekavējoties nomazgāt.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus z ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 10 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-SK01

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Rīgas pils, Pils laukums 3, Rīga,…

Restorāns Senatorių pasažas, Viļņa,…

Daugavpils cietokšņa inženieru arsenāls

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona pulvera…

Noblessner un kai mākslas centrs,…

Kuģu iela 15, Rīga

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Rēzeknes Zaļā sinagoga