caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/246118/066499_Capadecor_StuccoDecor_Di_Luce_2_5L.png

Capadecor StuccoDecor Di Luce

Špakteles masa izlīdzināšanas tehnikai, veidojot spīdīgu virsmu.

Pielietojums

Uz dispersijas bāzes veidota špakteles masa ļoti spīdīgu sienu veidošanai iekšdarbos.

Īpašības

- atšķaidāma ar ūdeni
- puscaurspīdīga
- atspīdums bez papildus pārklājuma
- racionāla un droša iestrādes tehnika
- automātiski tonēmaja ColorExpress sistēmā
- viegli kopjama
- ar difūzijas un sorbcijas spēju

Iepakojums

2,5 litri un 5 litri.

Krāsu toņi

Bālgans, puscaurspīdīgs.
Tonēšana: Tonējama automātiski ColorExpress sistēmā apm. 1300 3D un CaparolColor krāsu toņos. Var pieprasīt atbilstošu sarakstu. Tonējot blakus esošas virsmas, samaisīt vienu ar otru iepakojumus ar tonēto krāsu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā.

Spīduma pakāpe

Atkarībā no uzklāšanas veida, zīdaini spīdīga līdz spīdīga.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt.

Blīvums

Apm. 1,45 g/ml.

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

sd-vērtība: apm. 0,06 m

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām, sausām, līdzenām un bez kontrastiem. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk. Iekšējiem apmetumiem un sausās būves pamatnēm jāatbilst kvalitātes klasei Q4.

Pamatnes sagatavošana

Grunts klājums ar Caparol Haftgrund. Atkarībā no virsmas īpašībām virsma jānošpaktelē 1-2 reizes ar Caparol-Akkordspachtel fein (citas špakteles masas nav piemērotas), pēc nožūšanas jāveic starpslīpējums. Lai izlīdzinātu uzsūktspēju un sasaistītu putekļus, gruntēt ar CapaSol LF.

Uzklāšanas metode

Iestrādei iesakām izmantot neabrazīvu augstvērtīgā tērauda špakteli (atsperes špakteli ar dubulto loksni) StuccoDecor DI LUCE ekonomiskai un racionālai uzklāšanai. Špakteles lāpstiņu pirms tam pieslīpēt ar mitrās slīpēšanas papīru (graudainība 400-600) un nedaudz ielauzt malas. StuccoDecor DI LUCE tiek uzklāts plānā kārtā pa visu virsmu. Mēģiniet uzklāt pēc iespējas mazāk materiāla.

- Blakus esošas virsmas pārklāt, izmantojot metodi "slapjš slapjā".
- Pēc nožūšanas noņemt špaktelēšanas pēdas.
- Otrais špaktelējums tiek veikts tāpat kā pirmā kārta.
- Tad sāk veidoties materiālam tipiskais spīdums.
- Pēc neilgas nožūšanas vai pēc izžūšanas tiek veidots virsmas spīdums, virzot špakteles lāpstiņu           pa virsmu (šaurā leņķī pret virsmu), nedaudz piespiežot.
- Tādā veidā rodas tipiskā, spīdīgā virsma.

 Bild 5 (029112_SDDL_1te_2a.jpg)

StuccoDecor DI LUCE tiek uzklāta plānā kārtā pa visu virsmu.  Mēģiniet uzklāt pēc iespējas mazāk materiāla.

 Bild 6 (029113_SDDL_2te_schicht1a.jpg)

Blakus esošas virsmas pārklāt, izmantojot metodi "slapjš slapjā". Pēc nožūšanas noņemt špaktelēšanas pēdas.

 Bild 7 (029114_SDDL_2te_schicht_pol2.jpg)

Otrais špaktelējums tiek veikts tāpat, kā pirmā kārta. Tad sāk veidoties materiālam tipiskais spīdums. Pēc
neilgas nožūšanas vai pēc izžūšanas tiek veidots virsmas spīdums, virzot špakteles lāpstiņu pa virsmu (šaurā leņķī pret virsmu), nedaudz piespiežot.

Norādes par uzklāšanu: Špaktelēšanas tehnikas StuccoDecor DI LUCE pamatā ir fascinējošs gaismas spīduma un dažādu biezumu špaktelēšanas tehnikas saspēle. Papildus pārklājums spīdumam nav nepieciešams! Pulējot ar pulēšanas disku, tiek panākta maksimāla spīduma pakāpe. Variējot ar uzklāšanas tehnikām, var individuāli dažādot virsmas optiku.

Piemēri:
- Venēcijas špakteļtehnika
- Marmorēšanas špakteļtehnika
- Pleķu špakteļtehnika

Patēriņš

Apm. 160-180 ml/m2 divām  kārtām. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot  +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, virsma ir apžuvusi pēc apm. 30 - 60 minūtēm. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm. 1 - 2 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Norādes tīrīšanai un kopšanai: Virsmu, kas ir noklāta ar Stucco Decor DI LUCE, var notīrīt, radušos netīrumus nekavējoties nomazgājot ar ūdeni un mitru drānu. Turklāt tīrīšanas darbus būtu jāveic ļoti rūpīgi. Lai uzlabotu tīrīšanas spēju, var uzklāt papildus aizsargklājumu ar Disboxan 450 ar mīkstu, tīru drānu vai lupatiņu, 1 daļa  1 Disboxan 450, 9 daļas ūdens. To darot, konkrētais krāsas tonis tiek  padarīts spilgtāks  jeb intensīvāks. Strādājot rūpēties par labu ventilāciju. Ja tas nav iespējams, neiesakām izmantot Disboxan 450. Pretēji atbilstošajai Disboxan 450 Tehniskajai Informācijai šajā gadījumā produkta pielietojums iekšdarbos ir pieļaujams.

Drošības norādes

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Aizliegts izliet kanalizācijā. Drošības datu lapu  profesionāli lietotāji var saņemt pēc pieprasījuma.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF02

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Akrilāta-/Vinilacetāta maisījuma polimēra  minerālās pildvielas, ūdens, glikola ēteris, glikoli, estera spirts, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa