caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/287533/075363_Di_Perla_NE_Packshot_EXC_NE.png

Capadecor StuccoDecor Di Perla

Dekoratīva špakteles masa ar metālisku ēnojumu iekšdarbiem.
Capadecor StuccoDecor DI PERLA ir špakteles masa ar metālisku ēnojumu individuālai dekoratīvai sienu un griestu virsmu apdarei iekštelpās.

Pielietojums

Piemērota dekoratīvai interjera apdarei viesnīcās, kafejnīcās, restorānos, birojos, dzīvokļos, slimnīcās utt.

Īpašības

  • Videi draudzīga
  • Nesatur šķīdinātājus un mīkstinātājus
  • Atšķaidāma ar ūdeni
  • Elpojoša
  • Viegli iestrādājama
  • Ļoti elastīga

Materiāla bāze

Organisko polimēru sveķu saistviela

Iepakojums

2,5 l

Krāsu toņi

  • Basis Silber (Sudraba bāze), Basis Gold (Zelta bāze)
  • Capadecor StuccoDecor DI PERLA tonējama automātiskiColorExpress sistēmā 73 krāsu toņos (55 krāsu toņi uz sudraba bāzes, 18 krāsu toņi uz zelta bāzes). Tonējot manuāli, samaisīt uzreiz visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Bāzes lietot tikai tonētas.

Spīduma pakāpe

Zīdaini spīdīga

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Oriģināliepakojumā uzglabājama vismaz 2 gadus.

Tehniskie dati

Parametri atbilstoši DIN EN 13 300:
  • Mitrās berzes klase: 2
  • Grauda izmērs: smalks

Blīvums

apm. 1,0 g/cm3.

Papildinošie produkti

CapaGrund Universal

Piemērotas pamatnes

Visas parastās minerālās pamatnes (visi apmetumi, betons, mūris), ģipškartons, cietās šķiedru plāksnes, gatavas būvkonstrukcijas, veci krāsu klājumi ar labu saķeri.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt tīrai, sausai un nestspējīgai. Pamatne iepriekš gludi jānošpaktelē (piemēram, ar Akkordspachtel mittel vai fein) tā, lai nebūtu nekādu nelīdzenumu, caurumu vai tukšumu. Pēc tam virsmai atbilstoši tehniskajiem norādījumiem vienmērīgi uzklāt CapaGrund Universal krāsas tonī, kas atbilst nobeiguma klājumam.

Javas grupu P I, P II un P III apmetumi:

Stingrus, normāli uzsūcošus apmetumus gruntēt ar CapaGrund Universal. Viegli smilšainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar CapaSol LF. Ļoti smilšainus apmetumus gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai AmphiSilan-Putzfestiger.

Ģipša un gatavie javas grupas P IV apmetumi:
Ģipša apmetumus ar cietā kalcīta kārtu noslīpēt, notīrīt putekļus un gruntēt ar CapaGrund Universal.

Ģipša paneļi, ģipškartona plāksnes:
Noslīpēt špaktelēšanas pēdas. Mīkstas ģipša špakteles vietas vispirms nostiprināt ar CapaSol LF. Izteiktākas uzsūkstpējas gadījumā gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai AmphiSilan-Putzfestiger. Normāli uzsūcošas virsmas gruntēt ar Samtgrund. Plāksnes ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām vielām gruntēt ar Caparol AquaSperrgrund.

Betons:
Atdalījušos vielu atlikumus, kā arī putekļus veidojošās un smilšainas vielas noņemt. Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai AmphiSilan-Putzfestiger. Normāli uzsūcošas virsmas gruntēt ar CapaGrund Universal.

Pārklājumi ar labu nestspēju:
Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsu pārklājumus uzraupināt un gruntēt ar CapaGrund Universal.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:
Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgu sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt.  Raupji porainas, smilšainas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar CapaSol LF. Minerālo krāsu klājumus ar vāju nestspēju mehāniski notīrīt un nomazgāt putekļus. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai AmphiSilan-Putzfestiger.

Līmes krāsu klājumi:
Tīri nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai AmphiSilan-Putzfestiger.

Šķiedru tapates, reljefa un struktūrtapetes no papīra, atlupušas tapetes:
Pilnībā noņemt. Nomazgāt tapešu līmes un papīra atlikumus. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai AmphiSilan-Putzfestiger.

Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem:
Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti. Veikt izolējošu gruntsklājumu ar Caparol AquaSperrgrund.

Defektu vietas:
Pēc atbilstošas priekšapstrādes ar Caparol-Akkordspachtel izlabot atbilstoši iestrādes nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

Uzmanību:
Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekštelpās, var rasties tipiska šķīdinātāja smaka. Tādēļ ir jānodrošina laba ventilācija. Jutīgās vietās izmantot līdzekli AmphiSilan-Putzfestiger, kas ir bez aromāta.

Uzklāšanas metode

Pamatni vispirms gruntēt ar CapaGrund Universal krāsas tonī, kas atbilst nobeiguma klājumam. Iestrādei vajadzīgs speciāls darbarīks - Venēcijas ķelle. Parasti gatavs virsmas pārklājums tiek panākts divos darba posmos.

Pārklājuma uzbūve

1. darba posms:
Capadecor StuccoDecor DI PERLA vēlamājā krāsas tonī, atšķaidītu ar apm. 20 % ūdens, vienmērīgi uzklāt uz sagatavotas virsmas ar īsas plūksnas mohēras rullīti. Materiāla patēriņš ir apm. 40 ml/m2.

2. darba posms:
Capadecor StuccoDecor DI PERLA tai pašā krāsas tonī neatšķaidītu uzklāt ar Venēcijas ķelli, pilnībā nosedzot virsmu, un pēc neilga apžūšanas laika ar to pašu ķelli strukturēt. Tādā veidā tiek iegūta raksturīgā samtainā virsma. Šajā gadījumā materiāla patēriņš ir apm. 80 ml/m2.

Uzmanību:
Lai izvairītos no salaidumu vietām, uzklāt „slapjš slapjā”, klājot vienā reizē bez pārtraukumiem. Caurvējš un silta virsma negatīvi ietekmē iestrādi.

Patēriņš

Apm. 120-150 ml/m2 gatavam klājumam. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Apkārtējā gaisa, materiāla un pamatnes temperatūrai jābūt vismaz 5°C. Rel. gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80%.

Žūšana/ žūšanas laiks

Apm. 24 stundas, starp krāsošanas reizēm ievērot vismaz 12 stundu garu žūšanas laiku. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā ūdens bāzes krāsu atlikumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsa vai kā sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur <1 g/l GOS.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Akrila stirolu kopolimēru dispersija, pigmenti, minerālās pildvielas, ūdens, piedevas.

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļa