caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/272320/072333_CapaColl_GK_16kg.png

Capaver Capacoll GK

Šķīdinātājus nesaturoša dispersijas līmviela stikla šķiedrām un stikla šķiedras audumu pārklājumiem.

Pielietojums

Lietošanai gatava dispersijas līmviela Capaver stikla audumu, Capaquarz  stikla šķiedru, Magic Glass, FantasticFleece un Capadecor Akkordvlies līmēšanai uz iekšējo sienu virsmām.

Īpašības

- E.L.F.
- laba saķere jau sākumā
- ilgs iestrādes laiks
- mazs patēriņš
- B1-grūti uzliesmojošs saskaņā ar DIN 4102 savienojumā ar Capaver stikla šķiedru tapetēm, stikla         šķiedras audumu pārklājumiem, kā arī Caparol pārklājumiem
- A2- nedegošs saskaņā ar DIN 4102 savienojumā ar Capaver stikla šķiedru tapetēm, stikla šķiedras     audumu pārklājumiem, kā arī Caparol pārklājumiem

Iepakojums

10 kg, 16 kg, 25 kg (Airfix)

Krāsu toņi

Caurspīdīgs, balts.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. Atvērtus spaiņus uzglabāt blīvi noslēgtus. Ar konteineri rīkoties saudzīgi un atpakaļ atdot tikai pilnībā iztukšotu.

Tehniskie dati

sD-vērtība savienojumā ar Capaver Akkordvlies Z150K sD= 0,03m = Klase v1 saskaņā ar DIN EN 1062-1

Blīvums

Apm. 1,10 g/сm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt sausai, cietai, ar labu nestspēju, tīrai, līdzenai un brīvai no atgrūdošām vielām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18366, 3. atk., kā arī mūsu tehnisko informāciju Nr. 650.

Uzklāšanas metode

Iestrādāt ar otu, rullīti un Airless ierīcēm. 
Uzklāšana, izmantojot Airless ierīci:
Izsmidzināšanas leņķis: 40-50° Sprausla: 0,017-0,019" Spiediens: 180-200 bar.
Izmantojot standarta iepakojumus, izsmidzināmās konsistences atšķaidīšana ar apm. 10-15% ūdens. Izmantojot lielos 25 kg kannas, Capacoll GK ir lietošanai gatava konsistence iestrādei ar Airless ierīci.

Līmēšana:
Capacoll GK ar aitas vilnas rullīti vai Airless ierīci uzklāt piesātinātā un vienmērīgā kārtā apmēram 1-3 joslu platumā, materiālu nekavējoties ieklāt un piespiest ar tapecēšanas špakteli vai rullīti tā, ka neveidojas burbuļi.  Uz vāji uzsūcošām pamatnēm, zemā temperatūrā vai augsta gaisa mitruma apstākļos līmvielai pirms cieši saaustu un laminētu stikla šķiedru tapešu ievietošanas ļaut pietiekoši apžūt.

Pārklājuma uzbūve

Iestrāde: Pirms sienu pārklājuma uzklāšanas ievērot līmējamā sienu pārklājuma tehnisko informāciju!

Patēriņš

Stikla šķiedru tapetes:
Smalkas struktūras un stikla šķiedras audumi: apm. 150 g/m2
Vidējas struktūras: apm. 100-250 g/m2
Rupjas struktūras: apm. 250-300 g/m2
Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc apm. 6-12 stundām virsma ir sausa un pārkrāsojama. Pilnībā nožuvusi pēc apm. 3 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Norāde

Smalkas stikla šķiedru tapetes, tādas kā 1100 K un 1100 VB var tikt iestrādātas tikai ar Capacoll GK, kas ir atšķaidīts ar 20% ūdens. Turklāt Capacoll GK atšķaidīt no standarta iepakojuma, uzklāt ar īsspalvainu aitas vilnas rullīti un ļaut labi nožūt. Līmējot FantasticFleece, kā arī Capaver AkkordVliese, pārāk liels materiāla patēriņš var atvērt šuvju vietas. Veicot ģipsi saturošu špakteles masu pārstrādi, ilgstošas mitruma iedarbības rezultātā var veidoties sabiezējums, burbuļi un atslāņošanās. Tādēļ rūpēties par ātru nožūšanu, pietiekoši vēdinot un saglabājot atbilstošu temperatūru. Ievērot Ģipša un Ģipša plākšņu industrijas Federālās apvienības atgādni Nr. 2 "Ģipša plākšņu špaktelēšana".

Drošības norādes

Sargāt no bērniem. Veicot slīpēšanu, izmantot putekļu filtru P2. Iestrādes un žūšanas laikā rūpēties par telpu labu ventilāciju. Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt, darbojoties ar vielu Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Aizliegts izliet kanalizācijā. Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni un ziepēm. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. izmantot putekļu filtru A2/P2. Detalizētāka  informācija: Skatīt drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā līmes atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas līmes vai mājsaimniecības atkritumus.

Gis-kods

D1

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Polivinilacetāta sveķi, ūdens, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa