caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/206841/060170_DISBON_Disbocret_502-25kg.png

DisboCRET® 502 Protec plus

Ar polimēriem modificēta pret korozijas aizsardzība un kontaktemulsija uz cementa bāzes betona sanācijai. Atbilst normām ZTV-SIB 90, TL/TP BE-PCC.

Pielietojums

Korozijas aizsardzība dzelzsbetona armatūrai un kontaktemulsija starp betonu un Disbocretâ sanācijas javām.

Īpašības

  • Korozijas aizsardzība un kontaktemulsija vienā
  • Vienkārša sagatavošana –tikai jāsamaisa ar ūdeni
  • Ļoti labas iestrādes īpašības
  • Īsi starplaiki starp darba posmiem
  • Uzklājams arī uz mitrām pamatnēm
  • Sala un sāļu izturīgs
  • Lieliska sasaiste ar visiem betona veidiem
  • Ražotāja un neatkarīgu instanču kontrolēta kvalitāte

Materiāla bāze

Modificēta cementa java.

Iepakojums

25 kg maiss
10 kg spainis

Uzglabāšana

Sausā vietā, vismaz 9 mēnešus.

Svaigas javas blīvums

1.850 kg/m³

Piemērotas pamatnes

Armatūras stiegras, normālais, smagais un vieglais betons. Virsmas noturībai uz atraušanu jābūt vidēji vismaz1,5 N/mm2, taču ne mazākai par 1,0 N/mm2.

Pamatnes sagatavošana

Tērauda armatūru attīrīt no rūsas līdz tīrības pakāpei Sa 2½ pēc DIN 55 928 4. daļas. Attīrītajam tēraudam jābūt tīram no putekļiem un taukiem.

Betonam jābūt stabilam, tīram un bez atlupušām daļām. Atdalošas substances (piem. veci krāsojumi, eļļa, tauki) notīrīt ar piemērotu metodi. Cementa akmens nedrīkst saturēt koroziju veicinošas vielas (piem. hlorīdus) un ir jānotīra tiktāl, lai emulsija varētu saistīties ar betona pildvielu. Izdrupumu malas jānoskalda 45-60° leņķī. Virsmu samitrināt. Pirms emulsijas uzklāšanas virsmai jābūt viegli mitrai.

Materiāla sagatavošana

Traukā ieliet noteikto daudzumu ūdens. Maisot ar piemērotu maisītāju (max. 400 apgr./min.) pakāpeniski piebērt maisa saturu un maisīt apm. 3 minūtes, līdz izveidojas viendabīga, krāsojama emulsija.

Maisījuma attiecība

 Pret korozijas aizsardzībai

 Sausā java

 1 svara daļa

 25 кg maiss

 10 кg spainis

 Ūdens

 Apm. 0.16 svara daļas

 4,00 litri ūdens

 1,6 litri ūdens

Saistoša emulsija

 Sausā java

 1 svara daļa

 25 kg maiss

 10 кg spainis

 Ūdens

 Apm. 0,18 svara daļas

 4,5 litri ūdens

 1,8 litri ūdens

Uzklāšanas metode

Uzklājot korozijas aizsardzību: Pirmo pretkorozijas slāni uzklāt tūlīt pēc armatūras attīrīšanas ar otu. Pēc 4 līdz maks., 48 stundām jāseko otram klājumam. Armatūra jānoklāj pilnībā. Pēc 24 st., var tikt uzklāta kontaktkārta.

Kontaktkārta: Materiālu, iepriekš sagatavotajā vietā uzklāj ar otu intensīvi un bagātīgi iestrādājot. Sanācijas javu uzklāt uz slapjas kontaktkārtas. Ja kontakta java netiek nosegta ar sanācijas javu, piem., pārtraukuma rezultātā, tad viņai ir jāizkalst pilnībā. Pēc tam uzklāt kontakt javu atkārtoti.

Slāņa biezums

Korozijas aizsardzībai min., 1mm.

Patēriņš

Korozijas aizsardzība: apm., 160g/m sausa javas vienā kārtā, Ǿ16mm.
Kontakta kārta: apm., 1.6-2.0 kg/m2 sausas javas, atkarībā no pamatnes raupjuma.

Iestrādes ilgums

Pie 20°C apm. 60 min.

Iestrādes nosacījumi

Darba materiālu, virsmas un gaisa temperatūrai jābūt min. 5 C, max. 35C. 

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Drošības norādes

Kairina acis un ādu. Uzglabāt produktu bērniem nepieejamā vietā. Nokļūstot uz ādas vai acīs, nekavējoties mazgāt ar ūdeni un konsultēties ar ārstu. Strādājot lietot aizsargcimdus.

Likvidācija

Tikai tukšus maisus nodot otrreizējai pārstrādei. Sacietējis materiāls pārstrādājams kā būvgruži.

Gis-kods

ZP 1

Ķemeru ūdenstornis, Jūrmala

Jelgavas Valsts ģimnāzija