caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/253955/068068_No_name_LV..png

DisboCRET® 507 MultiTec-Mörtel

Daudzfunkcionāla, ātri sacietējoša remontjava ar aktīvu pretkorozijas aizsardzību betona reprofilēšanai vienā piegājienā. Nav nepieciešams pretkorozijas pārklājums un adhēzijas tilts.

Pielietojums

Defektu un izdrupumu reprofilēšanai dzelzsbetonā bez pretkorozijas pārklājuma un adhēzijas tilta. Betona segumam jābūt vismaz 1 cm biezam, vai tāds jāizveido.

Ja betona segums ir < 1,0 cm, pretkorozijas aizsardzībai jāizmanto Disbocret® 502 Protec Plus. Pēc tam jāklāj Disbocret® aizsardzības sistēma ar (vismaz daļēju) špaktelējumu vai siltumizolācijas sistēma.

Īpašības

 • nav nepieciešams pretkorozijas pārklājums
 • iestrādājams bez adhēzijas tilta
 • ļoti laba iestrāde
 • filcējama
 • ātri sacietē
 • īss gaidīšanas laiks pirms nākamā pārklājuma
 • ļoti laba noturība
 • lieliski iestrādājama uz vertikālām virsmām un virsmām virs galvas
 • ārkārtīgi blīva
 • vienkārši sagatavojama
 • paredzēta 3–40 mm biezam slānim, maksimālais grauda izmērs: 1 mm
 • atbilst javas klasei M1 saskaņā ar direktīvu RiLi-SIB
 • atbilst EN 1504-3 prasībām: Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts

Materiāla bāze

sintētiski modificēta cementa java

Iepakojums

10 kg spainis

Uzglabāšana

Sausā vietā, oriģināliepakojumā vismaz 6 mēnešus no ražošanas datuma, 6 mēnešus zems hromātu saturs.

Lielākā grauda izmērs

Maksimālais grauda izmērs: 1 mm

Spiedes pretestība

Spiedes stiprība: apm. 30,0 N/mm2

Cietās javas īpašības

Sacietējušas javas īpašības: (vidējie rādītāji pēc 28 dienām)
Sacietējušas javas tilpuma blīvums: apm. 1.900 kg/m³

Lieces stiprība

Lieces un stiepes stiprība: apm. 8,0 N/mm2

Saistes stiprība

Atraušanas stiprība: > 1,5 N/mm2

Piemērotas pamatnes

Tērauda armatūra, normālais un smagais betons.
Pamatnes atraušanas stiprībai jābūt vidēji 1,5 N/mm2, mazākais atsevišķais rādītājs 1,0 N/mm2.

Pamatnes sagatavošana

Tērauda armatūru attīrīt no rūsas līdz virsmas sagatavošanas pakāpei Sa 2 1/2 atbilstoši DIN EN ISO 12944-4 (aizstāj DIN 55 928, 4. daļu), respektīvi, ISO 8501-1. No rūsas attīrītajam tēraudam jābūt tīram no putekļiem un taukiem.

Betonam jābūt ar labu nestspēju, tīram un bez atlūpošām daļām. Atdalošas vielas (piem., vecos krāsojumus, eļļu, taukus) noņemt, izmantojot piemērotas metodes.

Cementa akmens nedrīkst saturēt koroziju veicinošas sastāvdaļas (piem., hlorīdus), un tas jānoņem tiktāl, lai tiktu nodrošināta MultiTec-Mörtel saķere ar pildvielām. Izdrupumu malas noslīpināt 45–60° leņķī. Pamatni iepriekš samitrināt. Pirms MultiTec-Mörtels iestrādes pamatne drīkst būt tikai viegli mitra.

Materiāla sagatavošana

Nomērīto ūdens daudzumu ieliet traukā. Rūpīgi maisot ar piemērotu maisāmo iekārtu (ne vairāk kā 400 apgr./min.), pakāpeniski pievienot atbilstošo daudzumu sausās javas un maisīt apm. 2 minūtes, līdz izveidojas viendabīga masa bez kunkuļiem.

Maisījuma attiecība

Sausa javaŪdens
1 svara vienība0,13 svara vienība
25 kg3,25 l

Uzklāšanas metode

MultiTec-Mörtel iestrādāt ar ķelli vai špakteļlāpstu, stingri sablīvējot. Sākumā javu uzklāt plānā slānī, lai panāktu labu pamatnes samitrināšanos.
Dziļus izdrupumus reprofilēt, klājot kārtām. Filcējot virsmas nedrīkst samitrināt.

Ātru izžūšanu saules staru, augstas temperatūras un caurvēja ietekmē novērst, veicot piemērotu papildapstrādi vai citus nepieciešamos pasākumus.
Pietiekami agrīna špakteles uzklāšana kalpo kā javas MultiTec-Mörtel papildapstrāde. Atšķirīgi žūšanas apstākļi var radīt nevienmērīgu krāsu toni. Tas neietekmē materiāla tehniskās īpašības.
Veidņus izmantot atbilstoši vispāratzītiem tehnikas principiem.

Slāņa biezums

Vismaz 3 mm, ne vairāk kā 40 mm. Lielāks slāņa biezums panākams, klājot vairākās kārtās.

Patēriņš

Sausa java apm. 1,6 kg/m2/mm

Iestrādes ilgums

 • Pie 5 °C, apm. 40 minūtes,
 • pie 20 °C, apm. 20 minūtes,
 • pie 30 °C, apm. 5 minūtes.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 5 °C, ne vairāk kā 30 °C. Sargāt no vēja, tiešiem saules stariem un nokrišņiem.

Darbarīku tīrīšana

Mazgāt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

Atzinums

 •  4-1093: Pārbaude atbilstoši noslogojuma klasei M1 RiLi-SIB, Polimēru institūts, Flērsheima
 •  4-1075: Pretkorozijas aizsardzības īpašību pārbaude, Polimēru institūts, Flērsheima

Drošības norādes

Sargāt no bērniem. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu acīs un uz ādas. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Strādāt aizsargcimdos, valkāt acu/sejas aizsargu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Likvidācija

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai iztukšotu maisu (bez birstošiem materiāla atlikumiem). Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā jauktus būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

GOS (gaistošie organiskie savienojumi) saskaņā ar Direktīvu 2004/42 / EK: 0%; <1 g / l

Gis-kods

ZP 1

Tuvākas norādes

Skatīt drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot „Disbon būvju aizsardzība – iestrādes norādes”.

CE-apzīmējums

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
Werk 20647
09
DIS-507-002975
EN 1504-3:2005
Betona aizvietotājprodukts nesošo un nenesošo konstrukciju remontam
 EN 1504-3: ZA.1a
Spiedes stiprībaKlase R1
Hlorīdu saturs<0,05%
Adhēzija>0,8 MPa
Izplešanos/ rukums>0,8 MPa
Karbonizācijas pretestībaNPD
Elastības modulisNPD
Uguns reakcijas klasifikācijaKlase E

EN 1504-3 

EN 1504-3 „Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas – 3. daļa: Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts " nosaka prasības remonta izstrādājumiem.

Produktiem, kas atbilst minētajai normai, jābūt marķētiem ar CE zīmi.

Tehniskā konsultācija

Šajā Tehniskajā informācijā nav iespējams aplūkot visas praksē sastopamās pamatnes un to apstrādi.

Ja nepieciešams apstrādāt pamatnes, kas nav minētas šajā Tehniskajā informācijā, sazinieties ar mums vai mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Mēs labprāt sniegsim jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz konkrēto objektu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)