caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/267300/071305_706_Disboproof_Bitu_1K_30kg_LV.png

DisboPROOF® 706 Bitu 1K

Videi draudzīga hidroizolācijas masa
Melns, blīvs, ar ūdeni atšķaidāms hidroizolācijas maisījums uz bitumena bāzes ar elastīgu plastifikātoru, nesatur šķīdinātājus. Pēc žušanas tiek iegūts izturīgs, plasto-elastīgs, ūdensnecaurlaidīgs slānis, kas spējīgs pārsegt arī tīklveida plaisas.

Pielietojums

Kā ar ķelli uzklājams hidroizolācijas veidošanas materiāls saskaņā ar ÖNFORM B 2209, ÖNORM B 3692 un DIN 18533 ar augsnes mitrumu un nespiedošu ūdeni.

Pagraba sienu, pamatu plātņu, pazemes betona tvertņu, aku, betona baseinu ārējai blīvēšanai, koksnes žāvēšanas kameru hidroizolācijai. Polistirola, poliuretāna u.c siltumizolācijas paneļu līmēšanai; nelietot, ja tas ir pakļauts zem spiediena esošam ūdenim vai ilgstošai mitruma iedarbībai.

Izmantojiet DisboPROOF 707 Bitu 2KD mēreni spiedošam ūdenim. Ja apstrādei jānotiek īsā laika robežās un/vai sarežģītos žūšanas apstākļos, piemēram, augsts mitrums, zema temperatūra utt., iesakām 2-komponentu produktus, piemēram: DisboPROOF 707 Bitu 2KD.

Īpašības

1-komponentu, ar vieglu aromātu un videi draudzīgs hidroizoplācijas maisījums. Laba ārējo apstākļu izturība. Var lietot arī uz matēti mitras virsmas. Žūšana no +5°C. Izturīgs pret augsnes mitrumu un nespiežošu ūdeni, atbilst ÖNORM B 2209 un DIN 18533.

Iepakojums

 • 5 kg
 • 30 kg

Krāsu toņi

Melns.

Uzglabāšana

Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.
Uzglabāšanas laiks slēgtā oriģinālā iepakojumā vismaz 1 gads

Tehniskie dati

 • Uzliesmošanas punkts: nedegošs
 • Lietusizturība: žūšanas laiks, lai sasniegtu lietus noturību (20°C): Pie 2,4 kg/m2 apmēram 8 stundas (brīvi vēdināmām virsmām), siltumizolācijas lokšņu līmēšana: vairākas dienas
 • Plaisu pārklāšana: > 2 mm (EN 15812 pie 4 °C)
 • Aukstās lieces īpašības: 0 °C (EM 185813)
 • Mitruma caurlaidība: necaurlaidīga (EN 15820, rievas platums 1 m).
 • Pretestības:
Mehāniska: izturīgs pret zemu spiedienu un triecienu slodzi (nepieciešami aizsargslāņi un aizsargpasākumi saskaņā ar DIN 18533),
Laikapstākļi: pēc pilnīgas nožūšanas, izturīgs pret salu,
Temperatūra: sausa līdz aptuveni 70 °C, mitra līdz aptuveni 40 °C.

Blīvums

1,1 kg/l

Izturība pret ķimikālijām

Ūdens, sāls šķīdumi, ļoti atšķaidītas skābes un sārmi.
Nav izturīgs pret eļļām, taukiem, šķīdinātājiem.

Pamatnes sagatavošana

Virsmai jābūt tīrai, nestspējīgai, bez eļļas un putekļiem un adhēziju mazinošām vielām.
Sastāvdaļas, kas samazina adhēziju (veidņu eļļas atlikumi, cementa daļiņas, citi piesārņotāji), ir jānoņem, piemēram, izmantojot augstspiediena ūdens strūklu. Pamatne var būt matēta-mitra. Ļoti uzsūcošas pamatnes ir jāsamitrina.

Uzklāšanas metode

Pirms lietošanas rūpīgi izmaisiet DisboPROOF 706. Uzklājiet kā grunti DisboPROOF 706, atšķaidītu ar ūdeni 1:1, izmantojot birsti vai otu.

Pēc 2 - 3% ūdens pievienošanas pārklājumu var veikt arī ar otu. Standarta slāņa biezums 3 vai 4 mm jāuzklāj ar ķelli vai izsmidzinot. Atkarībā no vēlamā slāņa biezuma nepieciešami 1 - 3 piegājieni.
Ja ir nepieciešama hidroizolācijas slāņa mehāniska pastiprināšana ar audumu, piemēram, savienojumiem, stāvvadiem utt., ir jānodrošina dubults DisboPROOF 706 pārklājums. Audumam (DisboADD 978) jābūt labi iestrādātam svaigā pirmajā kārtā, un otrā DisboPROOF 706 kārta jāuzklāj pēc pirmās kārtas nožūšanas.

Līmējot siltumizolācijas materiāla loksnes, uzklājiet uz visas izolācijas plākšņu virsmas ar 8 mm zobķelli un piespiediet tās uz pamatnes. Pirms pamatnes apmetuma slāņu uzklāšanas virs ūdens šļakatu zonas ir mehāniski jānostiprina siltumizolācijas loksnes, tam pielietojot plastmasas dībeļus (tā kā to parasti veic siltumizolācijas sistēmās).

Veidojiet noapaļotas salaiduma šuves (pamatu pēda/pamatu siena) ar cementa javu (Ravenit Hohlkehlenmörtel javu) un pēc tam pārklājiet ar DisboPROOF 706.

Pārklājuma uzbūve

Pārklājumu skaits: 2 - 3

 • Gruntējums:

1 x DisboPROOF 706, atšķaidīts 1:1 ar ūdeni vai
DisboPROOF 700 Bitu Primer grunti

 • Pārklājums:

Uzklājiet neatšķaidītu 2 x DisboPROOF 706 

Bitumena pārklājumi uz šķīdinātāju bāzes nav atļauti kā grunts slānis.

Patēriņš

 • Patēriņš:

apt. 1,8 kg uz 1 mm sausā slāņa biezumu

 • Gruntējums:

apt. 0,1 kg/m2 (DisboPROOF 706 atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1:1) vai
apt. 0,2 kg/m2 DisboPROOF 700 Bitu primer grunti

 • Augsnes mitrums un nespiedošs ūdens (W1-E)

5,5 kg/m2 (4,9 mm mitrā vai 3 mm sausā veidā)

 • Ūdens šļakatu zona un augsnes mitrums uz cokola virsmas (W4-E)

5,5 kg/m2 (4,9 mm mitrā vai 3 mm sausā veidā)

 • Nespiedošs ūdens augsni klātiem paŗsegumiem (W3-E)

7,3 kg /m2 /6,6 mm mitrā vai 4 mm sausā veidā)

 • Siltumizolācijas plākšņu līmēšana:

1 - 2 kg/m2

Iestrādes nosacījumi

Uzklājiet DisboPROOF 706 tikai temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C (pamatnes un  gaisa temperatūra). Nelietot miglā vai gadījumos, kad pastāv lietus risks.

Pārkrāsojams pēc:

Starp gruntēšanas un pirmo kārtu: 1 - 2 stundas; starp pirmo un otro kārtu atkarībā no žūšanas apstākļiem: 1 - 2 dienas; vēsā, mitrā laikā: vairākas dienas.

Pietiekama lietus izturība tiek sasniegta pēc 8 stundām, vēsā, mitrā laikā: pēc vairākām dienām. Grunts piebēršanu veikt tikai pēc 3-4 dienām, līdz ar to pārklājums ir jāaizsargā no mehāniskās iedarbības. Siltumizolācijas lokšņu grunts piebēršana veicama dažas stundas pēc uzstādīšanas.

Vecos DisboPROOF 706 pārklājumus pēc tīrīšanas var apstrādāt ar DisboPROOF 706. Ja izņēmuma gadījumos ir vēlama apstrāde ar DisboPROOF 706 uz  citiem veciem pārklājumiem, ir jāveic testa laukumu pārklājums objektā, lai noteiktu saderību un adhēziju.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc pielitošanas ar ūdeni. Nožuvušu DisboPROOF 706 Bitu 1K ar šķīdinātāju 149.

Atzinums

 • CE pārbaudīts un klasificēts saskaņā ar EN 15814
 • Atbilst ÖNORM B 3692, DIN EN 13501-1 un piemērots ūdens iedarbības klasēm W1-E, W3-E, W4-E saskaņā ar DIN 18533.

Drošības norādes

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izvairieties no miglas vai tvaiku ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba. Valkājiet aizsargcimdus/acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens.  Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 2-metil-2H-izotiazol-3-onu.

Likvidācija

Izmetiet produktu/ iepakojumu bīstamajos atkritumos. Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā. Nejaukt ar citiem bīstamajiem atkritumiem. Ja iespējams, pārstrādājiet produktu.

Gis-kods

BBP10

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija