caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/267382/071310_DISBON_707_Disboproof_Bitu_2KD_LV.png

DisboPROOF® 707 Bitu 2KD

2- komponentu biezslāņa bitumena pārklājums

Elastīgs, 2-komponentu bitumena biezslāņa pārklājums, bez šķīdinātājiem, ar polimēriem pastiprināts, plaisas sedzošs, ar hidrauliski cietējošu pulveri drošai konstrukcijas hidroizolācijai elementiem, kas saskaras ar augsni.

Pielietojums

Ar špakteļlāpstiņu uzklājams blīvējuma bezšuvju pārklājums hidroizolācijas slāņa izveidei pēc DIN
18533 pret augsnes mitrumu, nespiedošu, kā arī īslaicīgi uzkrājošu noplūdes ūdeni un mērenu spediena ūdeni līdz 3m iegremdēšanas dziļumā.

Vertikālām un horizontālām virsmām, piem. pagrabi, pazemes garāžas un atbalsta sienas
piemērots polistirola, poliuretāna un putu stikla bāzes siltumizolācijas lokšņu līmēšanai. Nav piemērots plakano jumtu hidroizolācijai, konteineru hidroizolācijai, iekštelpās un ar negatīvu ūdens spiedienu.Īpašības

 • pārbaudīts saskaņā ar EN 15814
 • ūdens iedarbības klasēm W1-E, W2.1-E, W3-E u. W4-E saskaņā ar DIN 18533
 • plasto-elastīgs
 • iestrādājams pat aukstā režīmā
 • ātra sacietēšana pat zemā temperatūrā un augsta mitruma apstākļos
 • augsta saķere ar betonu, apmetumu, šķiedrcementu un gāzbetonu
 • pielietojams uz vāji uzsūcošām pamatnēm
 • augsta stabilitāte

Iepakojums

30 kg Kombi iepakojums: 22 kg šķidrā komponente(A), 2x iepakojumi 4 kg pulverveida komponene (B)

Krāsu toņi

melns

Uzglabāšana

Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.
Uzglabāšanas laiks slēgtā oriģinālā iepakojumā vismaz 1 gads.

Tehniskie dati

 • Plaisu pārklāšanas spēja: > 2 mm (EN 15812 pie 4 °C)
 • Aukstas lieces uzvedība: 0 °C (EN 15813)
 • Mitruma caurlaidība: blīvs (EN 15820, rievas platums 1 mm)
 • Lietus izturība pēc apt. 4 stundām (pie 20 °C).

Blīvums

Iejaukts materiāls: apt. 1,1 kg/l

Sausā slāņa biezums

1 mm sausa slāņa atbilst apt. 1,4 mm mitra produkta slānim

Izturība pret ķimikālijām

Sacietējis DisboPROOF 707 Bitu 2K ir noturīgs pret ūdeni, neitrāliem sāļiem, atšķaidītiem sārmiem un humīnskābēm. Nav izturīgs pret skābēm, eļļām, šķīdinātājiem.

Piemērotas pamatnes

Betons, ģipsis, šķiedrcements, gāzbetons, bitumena biezie pārklājumi, OSB plātnes u.c.
Gludas pamatnes (metāls, plastmasa) pirms apstrādes ir jāraupjina vai jānoslīpē.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt bez apsarmojuma, stingrai, noturīgai, vienmērīgām, stabilām, bez izciļņiem, lielām plaisām, spraugām, adhēziju mazinošām vielām, atslāņojumiem, netīrumiem, javas atlikumiem.

Pamatne var būt matēti mitra. Ievērojiet jaunas pamatnes žūšanas un/vai sacietēšanas laiku.

Veidojiet noapaļotas pārejas saskaņā ar DIN 18533 ar cementa javu (piem., DisboCRET 547) uz visām pakāpienveida pārejām. Pēc to izgatavošanas ļaujiet nožūt vismaz 24 stundas.

Atveres un vaļējas šuves 2 - 5 mm aizvērt pāršpaktelējot ar DisboPROOF 707 Bitu 2KD vai plānu apmetumu. Iedobes vai vaļēji sadursavienojumi (> 5 mm) vienmēr jāaizpilda ar minerālu javu
Saduršuvēm vai savienojumiem (piemēram, ar durvīm), var izmantot DisboADD 976 butila lenti, lai novērstu komponentu pārplūšanu. (skatīt tehnisko informāciju DisboADD 976 butila lente)

Materiāla sagatavošana

Lai sajauktu DisboPROOF 707 Bitu 2KD, izmantojiet urbi ar T-veida (Speciāla PMBC maisīšanas lāpstiņa) maisīšanas lāpstiņu.
Vispirms īsi pārmaisiet šķidro komponenti (A). Tad pa daļām patstāvīgi maisot pievieno pulvera komponenti, lai izveidojas viendabīga masa bez kunkuļiem. Maisīšanas ilgums 2 minūtes. Gatavojot nepilnus daudzumus, abas daļas jāsajauc pareizā proporcijā
(šķidrā komponente : pulvera komponente= 22 : 8).

Maisījuma attiecība

Komponente A: 22 masas daļas
Komponente B: 8 masas daļas

Uzklāšanas metode

Hidroizolācija tiek uzklāta ar izlīdzinošo špakteļlāpstiņu vai ķelli vismaz 2 darba piegājienos, veidojot nepieciešamā biezuma slāni katrā no piegājieniem.

Pārklājuma uzbūve

Gruntējums:
DisboPROOF 707 Bitu 2KD, atšķaidīts 1:1 ar ūdeni, vai DisboPROOF 700 Bitu Primer.
Alternatīvi: DisboPROOF 707 Bitu 2KD, aptuveni 5 % atšķaidīts ar ūdeni, kā skrāpējumiem paredzētu pārklājumu.

Hidroizolācija:
Uzklājiet 2 x DisboPROOF 707 Bitu 2KD, špaktelējuma veidā.

Lielu slodžu gadījumā, piemēram, ūdens sūce vai ūdens zem spiediena, sadurvietās, kantēs, stūros, utt., saskaņā ar DIN 18533 ir nepieciešami divi pārklājuma slāņi ar auduma iestrādi (DisboADD 978 stiklašķierdas sieta audums). Sietam jābūt iestrādātam pirmajā kārtā pilnā dziļumā. Lai nodrošinātu minimālo slāņa biezumu, siets jāizmanto arī uz horizontālām virsmām. Aizsargājiet nožuvušo hidroizolāciju no mehāniskiem bojājumiem.

Pakāpienveida noapaļotajiem savienojumiem stiklšķiedras sieta vietā rekomendējam iestrādāt DisboADD 974 Multitexband.

Siltumizolācijas lokšņu līmēšana:

Pilnas plaknes pārklāšanai izmantojiet 8 mm zobķelli, lai uzklātu masu uz pilnībā nožuvuša hidroizolācijas slāņa virsmas.

Piezīme:
Ievērojiet vienādus slāņa biezumus abos piegājienos.

Patēriņš


Pielietojuma sfēra

Patēriņš
(kg/m2)

Mitra slāņa biezums
(mm)

Sausa slāņa biezums
(mm)

Gruntējums0,1--

Skrāpējumu pildījums
(atkarībā no pamatnes raupjuma)

0,5 - 1--

Ēku hidroizolācija saskaņā ar DIN 18533,
W1-E, augsnes mitrums un nespiedošs ūdens

4,84,33

Ēku hidroizolācija saskaņā ar DIN 18533,
W1-E, augsnes mitrums un nespiedošs ūdens

 
6,45,84

Ēku hidroizolācija saskaņā ar DIN 18533,
W3-E, nespiedošs ūdens uz ieraktiem griestiem

6,45,84

Ēku hidroizolācija saskaņā ar DIN 18533,
W4-E, ūdens šļakatu zona un augsnes mitrums uz ēkas cokola, kā arī kapilārais ūdens sienās un zem sienām

4,84,33
Siltumizolācijas lokšņu līmēšana (atkarībā no pamatnes raupjuma)1,5--
ar DisboADD 978 stiklšķiedras sietu

Iestrādes ilgums

apt. 2 st pie 20 °C

Iestrādes nosacījumi

Temperatūra iestrādes un sacietēšanas laikā: vismaz +5 °C, max 30 °C (gaiss, pamatne un materiāls). Neiestrādāt tiešos saules staros.

Pārkrāsojams pēc:

Starp skrāpējumu špaktelājumu un pirmo DisboPROOF 707 Bitu 2KD kārtu: apmēram 3 stundas.
Starp kārtām atkarībā no temperatūras: 1 - 2 dienas.
Vecos DisboPROOF 707 Bitu 2KD pārklājumus pēc atbilstošas ​​tīrīšanas var atkārtoti pārklāt ar DisboPROOF 707 Bitu 2KD.

Neatstājiet gatavo hidroizolāciju ilgstoši atklātu, nepieciešamības gadījumā pasargājiet no UV starojuma.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pietiekama lietus pretestība parasti tiek sasniegta aptuveni pēc 3-4 stundām. Zemes piebēršana iespējamas pēc 2-3 dienām. Ūdens noslodze rekomendējama ne agrāk kā pēc 7 dienām.

Darbarīku tīrīšana

Svaigā veidā, uzreiz pēc darba izpildes darbarīkus mazgāt ar ūdeni

Atzinums

 • Klasifikācija pēc EN 15814, DIN EN 13501-1 un piemērota ūdens iedarbības klasēm W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E saskaņā ar DIN 18533 vai ÖNORM B 3692

Drošības norādes

Comp A:
Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.

Comp B:
SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

Likvidācija

Bīstamo atkritumu sadedzināšanas vai bīstamo atkritumu savākšanas punkti. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaujiet, nokļūšanu kanalizācijā, augsnē vai ūdenstilpēs. Iepakojumu ar produkta atliekām likvidēt tādā pašā veidā kā produktu.

Pēc sacietēšanas nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šai produktu grupai nav ES noteiktas robežvērtības. Šis produkts satur < 1 g/l GOS katrā komponentē (RL 2004(42/EG).

Gis-kods

Komp A: BBP 10         
Komp B: ZP1

CE-apzīmējums

ce-logo
0432

Avenarius-Agro GmbH 

4600 Wels, Industriestraße 51

20 

11751

EN15814:2011+A2:2014

Polimērmodificēti bitumena biezslāņa pārklājumi (PMB) hidroizolācijai,
būvelementiem, kas saskaras ar zemi
EN 15814:2011+A2:2014 ZA.1

Ūdens izturībaKlase W2A
Plaisu pārklāšanas īpašībasKlase CB2
Ūdens noturībaatbilst
Elastība zemā temperatūrāatbilst
Izmēru stabilitāte augstā temperatūrāatbilst
Ugunsreakcijas klasifikācijaKlase E
Spiedes stiprībaKlase C2A
Ūdens necaurlaidības un ugunsizturības ilgtspējībaatbilst

EN 15814 "Polimērmodificēts bitumena biezslāņa pārklājumi hidroizolācijai- Noteikumi un prasības" (2011) nosaka prasības hidroizolācijas izstrādājumiem. Izstrādājumiem, kas atbilst iepriekš minētajam standartam, jābūt marķētiem ar CE zīmi.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija