caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/236528/064709_DisboPOX_475_E.MI_PLUS_Gebinde.png

DisboPOX® 475 E.MI PLUS

Daudzpusīgi izmantojams pigmentēts epoksīda šķidro sveķu klājums gandrīz visu veidu grīdām. Ar samazinātu emisiju.

Pielietojums

Minerālām grīdas virsmām ar vidēju līdz ļoti lielu mehānisku un ķīmisku noslogojumu, kā, piem.,
uzgaidāmās telpās un ēstuvēs, ražošanas un noliktavu telpās.

Pārbaudīti un licencēti saskaņā ar AgBB pārbaudes kritērijiem GOS (gaistošo organisko savienojumu) emisijai un iekšdarbiem būtiskiem celtniecības produktiem. AgBB (Celtniecības produktu veselības novērtējuma komisijas) vērtējuma shēmu izveidojušas apkārtējās vides un veselības iestādes celtniecības materiālu izmantošanai jūtīgās zonās, piem., uzgaidāmajās telpās.

Īpašības

  • Ar samazinātu emisiju, GOS saturs < 1 % (DISBON metode)
  • Nesatur alkilfenolu
  • Dažādi pielietojams kā izlīdzinošais klājums un iekaisāmais klājums
  • Laba noturība pret ķīmiskām vielām
  • Pārbaudīts izmantošanai pārtikas nozarē

Materiāla bāze

2K epoksīda šķidrie sveķi, pilnīgi cieti saskaņā ar „Deutscher Bauchemie”.

Iepakojums

10 kg, 30 kg

Krāsu toņi

10 kg spainis:
RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau)

30 kg spainis:

RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7023 (Betongrau), RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau),
RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 7037 (Staubgrau), RAL 7038 (Achatgrau), RAL 7040 (Fenstergrau),
RAL 7042 (Verkehrsgrau A), RAL 7043(Verkehrsgrau B)Citi krāsu toņi pieejami pēc pasūtījuma.

Spīduma pakāpe

Spīdīgs

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.
Ja materiāls tiek uzglabāts zemā temperatūrā, pirms iestrādes novietot to apm. 20°C temperatūrā.

Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams vismaz 1 gadu.

Blīvums

apm. 1,55 g/cm3

Sausā slāņa biezums

apm. 66 µm/100 g/m2

Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

apm. 39 mg/30 cm2

Cietība pēc Shore (A/D)

apm. D 85

Spiedes pretestība

apm. 100 N/mm2 (atbilstoši DIN EN ISO 604, pie 20% deformācijas)

Viskozitāte

apm. 2.600 mPas

Piemērotas pamatnes

Betons un cementa klons, kā arī cieti epoksīda klājumi.
Pamatnei jābūt līdzenai, sausai, nestspējīgai, stabilas formas, cietai, bez putekļiem, eļļas, taukvielām un citām atdalošām vielām.
Pamatnes spiedes stiprībai jābūt vidēji 1,5 N/mm2. Mazākā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,0 N/mm2.
Pamatnes izlīdzinošā mitruma saturam jābūt: betona un cementa klons: maks. 4 masas %.

Pamatnes sagatavošana

Pamatni atbilstoši sagatavot, piem., apstrādājot ar skrošu strūklu vai pielietojot dimantu slīpēšanas tehniku. Mazizturīgas kārtas un netīrumus noņemt. Poras un rukuma vietas iztīrīt, pamatnes struktūrai rezultātā jābūt smalki raupjai.

Materiāla sagatavošana

Pamatmasu (komp.A) izmaisīt un pievienot cietinātāju (komp.B). Intensīvi samaisīt ar lēni rotējošu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.), līdz izveidojies vienmērīgs krāsas tonis. Iepildīt citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisīt. Neiestrādāt no oriģinālā iepakojuma.

Slīpu, resp., horizontālu virsmu apstrādei drīkst pievienot līdz 3 % želējošo līdzekli DisboADD 952 Stellmittel.

Maisījuma attiecība

Komponente A : komponente B = 82 : 18 svara daļas

Uzklāšanas metode

Atkarībā no pielietojuma, uzklāt ar īsa vai vidēja garuma plūksnas rullīti vai ķelli.

Pārklājuma uzbūve

Gruntēšana
Minerālās pamatnes gruntēt ar DisboPOX 420 E.MI PLUS, aizpildot poras.
Raupjām pamatnēm papildus veikt skrāpējuma špaktelējumu.
Plašāku informāciju skat. Tehniskajā informāciju produktam DisboPOX 420 E.MI PLUS.

Sedzošais klājums

Uzklāšana ar rullīti
DisboPOX 475 E.MI PLUS izliet uz pamatklājuma, izlīdzināt ar gludo vai smalki roboto ķelli (2mm) un krustu šķērsu pārrulēt ar vidēja garuma plūksnas rullīti. Atkarībā no noslogojuma un nepieciešamā slāņa biezuma uzklāt vienu vai divas reizes.


Izlīdzinošs klājums
DisboPOX 475 E.MI PLUS izliet uz pamatklājuma un vienmērīgi izlīdzināt ar cietas gumijas roboto ķelli. Kārtas biezumam > 1,5 mm pēc materiāla pārliešanas citā traukā maisot var pievienot līdz 50% kvarca smilšu maisījumu  DisboADD 941 Quarzsandmischung (0,06–0,3 mm). Pēc apm. 10 minūšu pārtraukuma svaigo klājumu atgaisot ar adatu rullīti.

Virsmas dekoratīva izveidošana (optionāli):
- DisboADD 8255 Farb-Chips (1-2 mm)
- DisboADD 955 Mattierungsmittel
- DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matēts
- DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matēts + DisboADD 947 Glasperlen, smalks
- DisboPUR W 357 2K-PU-Versiegelung, zīdaini matēts

Pārkaisīts klājums
Pēc pārliešanas citā traukā, masu izliet uz grunts klājuma un vienmērīgi izlīdzināt ar cietas gumijas ķelli. Nobeigumā visu tikko uzlieto starpkārtu pārkaisīt ar smilšu maisījumu DisboADD 943 (0,4–0,8 mm) vai smilšu maisījumu DisboADD 944 (0,7–1,2 mm).

Pēc kārtas sacietēšanas rūpīgi noslaucīt uz kārtas palikušās liekās kvarca smiltis un izliet uz klājuma DisboPOX 475 E.MI PLUS, izlīdzināt ar cietas gumijas ķelli un krustu šķērsu pārrulēt ar vidēja garuma plūksnas rullīti.

Patēriņš


Gruntējums
DisboPOX 420 E.MI PLUS

apm. 300 - 400 g/m2
Ar rullīti uzklāts klājums
DisboFLOOR 475 E.MI PLUSapm. 400-500 g/m2
Izlīdzinošs klājums
1 mm kārtas biezums  
DisboFLOOR 475 E.MI PLUS

2 mm kārtas biezums (pievienojot 50 % smilšu): 
DisboFLOOR 475 E.MI PLUS
DisboADD 941 Quarzsandmischung  (kvarca smilšu maisījums)

apm. 1,5 kg/m2


apm. 2,2 kg/m2
apm. 1,1 kg/m2
Iekaisīts klājums
Iekaisīts klājums
DisboFLOOR 475 E.MI PLUSvism. 0,8 kg/m2 
Iekaisīšana ar smiltīm
DisboADD 943 kvarca smilšu maisījums vai 
DisboADD 944 kvarca smilšu maisījums
apm. 3–5 kg/m2
Gluds lakojums
DisboFLOOR 475 E.MI PLUSapm. 0,7 - 1,0 kg/m2
Zemu temperatūru, maza kārtas biezuma, citu smilšu maisījumu pievienošanas vai īpašu krāsu toņu gadījumā iespējams jāpievieno mazāks kvarca smilšu daudzums. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.
Patēriņš ir atkarīgs arī no izvēlētā slāņa biezuma. Pārkaisīta klājuma gadījumā patēriņš ir aptuveni divas reizes lielāks nekā nepārkaisītam klājumam.

Uzmanību: Nav ieteicama vienlaīcīga DisboFLOOR 475 vai DisboPOX 475 produktu izmantošana, lai neveidotos virsmas defekti. Izņēmums ir esošie klājumi, kas vecāki par 28 dienām. Šaubu gadījumā iespējams uzklāt gruntējuma starpkārtu ar Disbon 481, ievērojot norādes produkta tehniskajā informācijā.

Iestrādes ilgums


Iestrādes ilgums
Pie 20 °CPie 30 °C
apm. 45 minūtesapm. 20 minūtes

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:
Min. 15 °C, maks. 30 °C
Rel. gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu jābūt vismaz 3 °C virs kušanas punkta.

Pārkrāsojams pēc:

Žūšanas laiks līdz virsmas noslogošanai / tālākai apstrādei
Pie 20 °CPie 30 °C
apm. 24 stundasapm. 16 stundas

Žūšana/ žūšanas laiks

Žūšanas laiks līdz virsmas pilnīgai mehāniskai un ķīmiskai noslogošanai
Pie 20 °CPie 30 °C
apm. 7 Tageapm. 5 Tage

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos mazgāt ar DisboADD 419 Verdünner/ Epoksīda sveķu tīrītāšanas līdzekli.

Atzinums

Spēkā esošie atzinumi - uz pieprasījumu.

Tīrīšana un kopšana

Iestrādājot materiālu, ievērot celtniecības aizsardzības iestrādes norādes, kā arī tīrīšanas un kopšanas norādes grīdām.

Atkarībā no pārklājuma struktūras un žūšanas apstākļiem uz pārklājuma virsmas var veidoties matēta, ūdenī šķīstoša plēve, kas negatīvi neietekmē pārklāšanas spēju. Pārklājumu var viegli noņemt, izmantojot komerciālu apkopes tīrīšanas pakalpojumu.

Ultravioletā starojuma un laikapstākļu ietekmē var mainīties krāsas tonis un parādīties krītaini plankumi. Organiskās krāsvielas (piem., kafija, sarkanvīns vai lapas), kā arī dažādas ķīmiskās vielas (piem., dezinfekcijas līdzekļi, skābes u. c.) var radīt krāsas toņa izmaiņas. Ievērot BFS atgādni Nr. 25. Berzes rezultātā virsmā var rasties skrāpējumi. Tas neietekmē produkta funkcionalitāti.

Savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus.

Drošības norādes

Materiāls paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

Komponente A:

Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Satur: bis(4,4’-glicidiloksifenil)-propāns, bisfenola-F-epoksīdsveķi MG <700, oksirāns, mono[(C12-14-alkiloksi)metil]derivāti, dekarboksilēts, destilēts indijas riekstu ekstrakts (Ana-cardium occidentale).


Komponente B:
Kaitīgs, ja norij. Kaitīgs ieelpojot. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Savākt izšļakstīto šķidrumu. Satur: karbomonocikliskie, alkilētie poli-aza-alkānu maisījumi, hidrogenēti, 1,2-etāndiamīns, N-(2-aminoetil) reakcijas produkti ar glicidiltolilēteri, benzilspirts, 3-aminopropildietilamīns, 2,2'-Iminodietilaminīns.

Likvidācija

Materiāla atlikumi: ļaut pamatmasai un cietinātājam sacietēt un likvidēt kā krāsu atlikumus. Nesacietējušus materiāla atlikumus un piesārņotu iepakojumu likvidēt kā speciālos atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/j): 500 g/l (2010). Produkts satur maks. <35 g/l GOS.

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapas.

CE-apzīmējumsce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

19
DIS-475-016234
EN 13813:2002
Mākslīgo sveķu klājums/mākslīgo sveķu pārklājums iekšdarbos
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
UgunsreakcijaEfl-
Korozīvu vielu izdalīšanāsSR
Ūdens caurlaidībaNPD
Nodilumpretestība≤ AR1
Stiepes stiprība≥B1,5
Triecienizturība≥ IR4

EN 13813
Norma EN 13813 "Klona javas, klona masas un klona javas un masas īpašības un prasības" nosaka prasības klona javām grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma attiecas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem.

Tehniskā konsultācija

Šajā Tehniskajā informācijā nevar aplūkot visas praksē sastopamās pamatnes un to tehnisko apstrādi. Ja ir jāapstrādā pamatnes, kas nav norādītas šajā tehniskajā informācijā, ir nepieciešams konsultēties ar mums vai mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Mēs ar prieku sniegsim jums detalizētus padomus par īpašumu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)