caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/234418/Disbon_375_DisboPOX.png

DisboPOX® 475 SL

Pigmentēts epoksīda šķidro sveķu klājums rūpniecības un ražošanas telpās. Gandrīz bez smaržas.

Pielietojums

Minerālām grīdas virsmām ar vidēju līdz ļoti lielu mehānisku un ķīmisku noslogojumu, piem., auto-, metālapstrādes un elektronikas ražošanas un noliktavu telpās.

Īpašības

  • Gandrīz bez smaržas
  • Daudzveidīgs pielietojams gan kā izlīdzinošais klājums, gan kā pārkaisīts klājums
  • Laba noturība pret ķīmiskām vielām
  • Drīkst pievienot cietinātāju DisboADD 903
  • Nesatur vielas, kas traucē emaljēšanas procesam (piem., automobiļu krāsošanā)
  • Pārbaudīts lietošanai pārtikas industrijā.

Materiāla bāze

2K epoksīda šķidrie sveķi, pilnīgi cieti saskaņā ar „Deutscher Bauchemie”.

Iepakojums

10 kg, 30 kg

Krāsu toņi

10 kg spainis:
RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035

30 kg spainis:
RAL 7016, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7043

Citi krāsu toņi pieejami pēc pasūtījuma.

Spīduma pakāpe

Spīdīgs

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.
Ja materiāls tiek uzglabāts zemā temperatūrā, pirms iestrādes novietot to apm. 20°C temperatūrā.

Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams ne mazāk kā 1 gadu.

Blīvums

apm. 1,55 g/cm3

Sausā slāņa biezums

apm. 66 µm/100 g/m2

Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

apm. 42 mg/30 cm2

Cietība pēc Shore (A/D)

apm. D 77

Spiedes pretestība

apm. 50 MPa (atbilstoši DIN EN ISO 604, pie 20% spiedes)

Viskozitāte

apm. 1.800 mPas

Lieces stiprība

apm. 50 N/mm2

Piemērotas pamatnes

Betons un cementa klons, kā arī cieti epoksīda klājumi.
Pamatnei jābūt līdzenai, sausai, nestspējīgai, stabilas formas, cietai, bez putekļiem, eļļas, taukvielām un citām atdalošām vielām.
Pamatnes spiedes stiprībai jābūt vidēji 1,5 N/mm2. Mazākā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,0 N/mm2.
Pamatnes izlīdzinošā mitruma saturam jābūt: betona un cementa klons: maks. 4 masas %.

Pamatnes sagatavošana

Pamatni atbilstoši sagatavot, piem., apstrādājot ar skrošu strūklu vai pielietojot dimantu slīpēšanas tehniku. Mazizturīgas kārtas un netīrumus noņemt. Poras un rukuma vietas iztīrīt, pamatnes struktūrai rezultātā jābūt smalki raupjai.

Materiāla sagatavošana

Pamatmasu (komp.A) izmaisīt un pievienot cietinātāju (komp.B). Intensīvi samaisīt ar lēni rotējošu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.), līdz izveidojies vienmērīgs krāsas tonis. Iepildīt citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisīt. Neiestrādāt no oriģinālā iepakojuma

Cietēšanas un tālākas apstrādes paātrināšanai komponentei B var pievienot cietinātāju Disboxid 903 EP-Rapid. Disboxid 903 EP-Rapid pievienošana veicina virsmas dzeltēšanu. Maksimālo pievienojamo devu pārsniegšana rada pārāk cietu klājumu, samazina viskozitāti un veicina karbamāta veidošanos

Slīpu, resp., horizontālu virsmu apstrādei drīkst pievienot līdz 3 % želējošo līdzekli DisboADD 952 Stellmittel.

Maisījuma attiecība

Komponente A : komponente B = 82 : 18 svara daļas

Uzklāšanas metode

Atkarībā no pielietojuma, uzklāt ar īsa vai vidēja garuma plūksnas rullīti vai ķelli.

Pārklājuma uzbūve

Gruntēšana
Minerālās pamatnes gruntēt ar DisboXID 2K-EP-Grundierung, aizpildot poras.
Raupjām pamatnēm papildus veikt skrāpējuma špaktelējumu.
Plašāku informāciju skat. atbilstošajā Tehniskajā informācijā (DisboXID 460, 461, 462, 420).

Sedzošais klājums

Uzklāšana ar rullīti

DisboPOX 475 SL izliet uz pamatklājuma, izlīdzināt ar gludo vai smalki roboto ķelli un krustu šķērsu pārrulēt ar vidēja garuma plūksnas rullīti. Atkarībā no noslogojuma un nepieciešamā slāņa biezuma uzklāt vienu vai divas reizes.

Izlīdzinošs klājums

DisboPOX 475 SL izliet uz pamatklājuma un vienmērīgi izlīdzināt ar cietas gumijas roboto ķelli. Kārtas biezumam > 1 mm pēc materiāla pārliešanas citā traukā maisot var pievienot līdz 70% kvarca smilšu maisījumu DisboADD 941 (0,06–0,3 mm). Pēc apm. 10 minūšu pārtraukuma svaigo klājumu atgaisot ar adatu rullīti.

Virsmas dekoratīva izveidošana (optionāli):
- DisboADD 8255 Farb-Chips (1-2 mm)
- DisboADD 955 Mattierungsmittel 
- DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matēts
- DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matēts + DisboADD 947 Glasperlen, smalks


Pārkaisīts klājums
Pēc pārliešanas masu izliet uz pamatnes un izlīdzināt ar piemērotu špakteļlāpstu. Svaigu materiālu pilnībā pārkaisīt ar DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4–0,8 mm) vai DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,7–1,2 mm). Pēc sacietēšanas liekās smiltis noslaucīt/notīrīt ar putekļu sūcēju, pārliet ar DisboPOX 475 SL, izlīdzināt ar gumijas špakteļlāpstu un krustu šķērsu pārrulēt ar vidēja garuma plūksnas rullīti.

Patēriņš

Gruntējums
DisboXID 460/ 461/ 462/ 420
apm. 300 - 400 g/m2
Ar rullīti uzklāts klājums
DisboPOX 475 SLapm. 400-500 g/m2
Izlīdzinošs klājums 
1 mm kārtas biezums 
(pievienojot maks. 40 % smilšu): 
DisboPOX 475 SL
DisboADD 941 kvarca smilšu maisījums

ab 2 mm kārtas biezums 
(pievienojot 50% smilšu): 
DisboPOX 475 SL
DisboADD 941 kvarca smilšu maisījums


apm. 1,1 - 1,5 kg/m2
apm. 0,5 kg/m2apm. 2,2 kg/m2
apm. 1,1 kg/m2
Iekaisīts klājums
DisboPOX 475 SLvismaz 0,8 kg/m2 
Iekaisīšana ar smiltīm
DisboADD 943 kvarca smilšu maisījums vai 
DisboADD 944 kvarca smilšu maisījums
apm. 3-5 kg/m2
Gluds lakojums
DisboPOX 475 SLapm. 0,7 - 1,0 kg/m2

atkarībā no pievienotā smilšu daudzuma
pievienojot 70 % smilšu: 2 kg/m2 DisboPOX 475 SL + 1,4 kg/m2 DisboADD 941  
Patēriņš ir takarīgs no vēlamā kārtas biezuma. Smilšu iekaisīšanas rezultātā kārtas biezums salīdzinājumā ar nepārkaisītu klājumu pieaug par aptuveni 100%

Zemu temperatūru, maza kārtas biezuma, citu smilšu maisījumu pievienošanas vai īpašu krāsu toņu gadījumā iespējams jāpievieno mazāks kvarca smilšu daudzums. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Uzmanību: Nav iespējama vienlaīcīga DisboPOX 475 un DisboXID 464 vai DisboXID 421 produktu izmantošana, lai neveidotos virsmas defekti. Izņēmums ir esošie klājumi, kas vecāki par 28 dienām.

Iestrādes ilgums

Iestrādes ilgums
Pie 10 °CPie 20 °CPie 30 °C
apm. 50 minūtesapm. 30 minūtesapm. 15 minūtes
Cietinātāja pievienošana saīsina saistīšanās laiku.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:
Min. 10 °C, maks. 30 °C
Rel. gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu jābūt vismaz 3 °C virs kušanas punkta.

Pārkrāsojams pēc:

Žūšanas laiks līdz virsmas nologošanai / tālākai apstrādei
Pie 10 °C Pie 20 °CPie 30 °C
apm. 45 stundasapm. 14 stundasapm. 10 stundas

Žūšanas laiks līdz virsmas noslogošanai / tālākai apstrādei, pievienojot 1 - 2 iepakojumus DisboADD 903 pa 0,5 l  uz katru 30 kg materiāla iepakojumu
Pie 10 °CPie 20 °CPie 30 °C
apm. 22/14 stundasapm. 6/4 stundasnav ieteicams

Žūšana/ žūšanas laiks

Žūšanas laiks līdz virsmas pilnīgai mehāniskai un ķīmiskai noslogošanai
Pie 10 °CPie 20 °CPie 30 °C
apm. 10 dienasapm. 7 dienasapm. 5 dienas
Disboxid 903 EP-Rapid pievienošana veicina cietēšanu.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos mazgāt ar Disboxid 419 Verdünner.

Atzinums

Spēkā esošie atzinumi - uz pieprasījumu.

Tīrīšana un kopšana

Iestrādājot materiālu, ievērot celtniecības aizsardzības iestrādes norādes, kā arī tīrīšanas un kopšanas norādes grīdām.

Ultravioletā starojuma un laikapstākļu ietekmē var mainīties krāsas tonis un arādīties krītaini plankumi. Organiskās krāsvielas (piem., kafija, sarkanvīns vai lapas), kā arī dažādas ķīmiskās vielas (piem., dezinfekcijas līdzekļi, skābes u. c.) var radīt krāsas toņa izmaiņas. Ievērot BFS atgādni Nr. 25. Berzes rezultātā virsmā var rasties skrāpējumi. Tas neietekmē produkta funkcionalitāti.
Savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus.

Drošības norādes

Materiāls paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

Komponente A:
Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Satur: bis(4,4’-glicidiloksifenil)-propāns, bisfenola-F-epoksīdsveķi MG <700, oksirāns, mono[(C12-14-alkiloksi)metil]derivāti, dekarboksilēts, destilēts indijas riekstu ekstrakts (Anacardium occidentale).

Komponente B:
Kaitīgs, ja norij. Kaitīgs ieelpojot. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Neieelpot tvaikus/smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Pēc izmantošanas ādu kārtīgi nomazgāt. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Satur: benzilalkohols, 3-aminometill-3,5,5-trimetilcikloheksilamīns, m-fenilēnbis(metilamīns).

Likvidācija

Šķidrus un sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā bīstamās vielas.
Materiāla atlikumi: ļaut pamatmasai un cietinātājam sacietēt un likvidēt kā krāsu atlikumus. Nesacietējušus materiāla atlikumus un piesārņotu iepakojumu likvidēt kā speciālos atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/j): 500 g/l. Produkts satur <130 g/l GOS.

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapas.

CE-apzīmējums
ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

18

DIS-475-015669
EN 13813:2002
Mākslīgo sveķu klājums/mākslīgo sveķu pārklājums iekšdarbos
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
UgunsreakcijaEfl
Korozīvu vielu izdalīšanāsSR
Ūdens caurlaidībaNPD
Nodilumpretestība≤ AR1
Stiepes stiprība≥ B1,5
Triecienizturība≥ IR4

EN 13813
Norma EN 13813 "Klona javas, klona masas un klona javas un masas īpašības un prasības" nosaka prasības klona javām grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma attiecas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)