caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/60995/028331_Disbon_Disbopur_PU_AquaColor.png

DisboPUR® W 459 2K-PU-Versiegelung

Pigmentēti, ar ūdeni atšķaidāmi divkomponentu (2K) poliuretāna sveķi cietu un ļoti cietu PUR un EP pārklājumu matētiem lakojumiem iekšdarbos.

Pielietojums

Pateicoties samazinātai emisijai, īpaši piemēroti visām "jūtīgajām" zonām, tādām kā uzgaidāmās telpas, slimnīcas, bērnudārzi un pagarinātās dienas grupas, skolas.
Matētu, pigmentētu lakojumu iegūšanai uz cietiem un ļoti cietiem PUR un EP pārklājumiem iekšdarbos ar nelielu noslodzi.

Īpašības

  • Ar samazinātu emisiju
  • Nodilumizturīgi
  • Ar labu segtspēju
  • Ar labu noturību pret UV stariem un ķīmiskām vielām
  • Veido vieglāk kopjamu virsmu
  • Paaugstina cietu un ļoti cietu PUR un EP pārklājumu izturību pret skrāpējumiem
  • Ūdens tvaiku difūzi
Pārbaudīti un licencēti saskaņā ar AgBB pārbaudes kritērijiem GOS (gaistošo organisko savienojumu) emisijai un iekšdarbiem būtiskiem celtniecības produktiem. AgBB (Celtniecības produktu veselības novērtējuma komisijas) vērtējuma shēmu izveidojušas apkārtējās vides un veselības iestādes celtniecības materiālu izmantošanai jūtīgās zonās, piem., uzgaidāmajās telpās.

Materiāla bāze

Ūdenī šķīstoša 2K poliuretāna dispersija.

Iepakojums

4 kg plastmasas kombinētais iepakojums
12 kg iepakojums, ja tonēts rūpnieciski, sākot no 60 kg kopējā apjoma

Krāsu toņi

Apm. RAL 7030 (Steingrau), apm RAL 7032 (Kieselgrau), apm. RAL 7035 (Lichtgrau)

Tonējami arī daudzos citos toņos ColorExpress sistēmā. Lai panāktu vienmērīgu toni, pievienotās toņpastas tūlīt pēc tonēšanas rūpīgi izmaisīt.

Organiskās krāsvielas (piem. kafija, sarkanvīns, vai lapas), kā arī dažādas ķīmikālijas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes) var izraisīt krāsu toņu izmaiņas. Abrazīvu materiālu lietošana var radīt skrāpējumus virsmā. Taču pārklājuma funkcionalitāti tas neietekmē. Spilgtu un tumšu krāsu toņu gadījumā uz pārklājuma virsmas var rasties pigmenta izsmērējumi, tāpēc virsmai nepieciešams uzklāt aizargklājumu vai papildus caurspīdīgu lakojumu.

Citi krāsu toņi pieejami pēc pasūtījuma.

Spīduma pakāpe

Zīdaini matēti līdz matēti

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.
Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājami vismaz 9 mēnešus. Ja materiāls tiek uzglabāts zemā temperatūrā, pirms iestrādes novietot to apm. 20°C temperatūrā.

Blīvums

apm. 1,15 g/cm3

Sausā slāņa biezums

apm. 50 µm/100 g/m2

Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

45 mg/30 cm2

Viskozitāte

apm. 1000 mPas

Izturība pret ķimikālijām

Noturība pret ķīmisko vielu iedarbību pēc DIN EN ISO 2812-3:2007 pie 20 °C
Pārbaudes grupas atbilstoši Vācijas Būvtehnikas institūta Berlīnē būvniecības un kontroles standartiem7 dienas
Grupa 1: benzīns+(E)
Grupa 3: šķidrais kurināmais EL (atbilstoši DIN 51 603-1)+
Grupa 4: visi ogļūdeņraži+(E)
Grupa 5: vienvērtīgi un daudzvērtīgi spirti+(E)
Grupa 7b: biodīzelis (atbilstoši DIN EN 14214)+
Grupa 8: līdz 40 % alifātiskie aldehīdi ūdens šķīdumā+
Grupa 9: neorganisko skābju ūdens šķīdumi (karbonskābes) līdz 10 %+ (E)
Grupa 10: minerālskābes līdz 20 %+
Grupa 11: neorganiski sārmi+
Grupa 14: organiskās virsmaktīvās vielas ūdens šķīdumā+
Skidrols+ (V)
Citronskābe 10 %+
Dzelzs III hlorīdšķīdums, piesātināts+ (V)
Fosforskābe 85 %+ (E,V)
Ksilols+ (E)
Amonjaks 25 %+
Kola+
Kafija+ (V)
Sarkanvīns+ (V)
Etanols 40 %+ (E)
Etanols 96 %+ (E)
Acetons+ (E)
Destilēts ūdens+
Testbenzīns (terpentīna aizvietotājs)+ (V)
Sālsskābe10 %+
Sālsskābe 30 %+ (V)
Apzīmējumi: + = noturīgs, V = iekrāsojas, E = viegli mīkstina

Piemērotas pamatnes

Stingri, cieti līdz ļoti cieti PUR un EP pārklājumi.
Pamatnei jābūt sausai, ar labu nestspēju, stabilai, stingai, bez atlupušām daļām, brīvai no putekļiem, eļļas, taukiem, gumijas noberzumu pēdām un citām atdalošām vielām.

Pamatnes sagatavošana

Pamatni ar atbilstošām metodēm sagatavot tā, lai izpildītu augstāk minētās prasības.

Vecos pārklājumus noslīpēt gludus. Svaigi uzklātos reaģējošo sveķu pārklājumus nākošajā dienā nolakot. Ilgākas dīkstāves gadījumā pārklājumu viegli pieslīpēt ar smalkgraudainu smišpapīru. Materiāls neizlīdzina dziļus skrāpējumus virsmā.
Ūdens bāzes reaģējošo sveķu materiālu klājumiem jābūt pietiekami nožuvušiem.

Materiāla sagatavošana

Izmaisīt komponenti A un pievienot komponenti B. Intensīvi samaisīt ar lēni rotējušu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.) līdz viendabīgai masai un krāsas tonim. Pārliet citā, tīrā traukā un vēlreiz rūpīgi izmaisīt.

Maisījuma attiecība

Komponente A : komponente B = 85 : 15 svara daļas

Uzklāšanas metode

Materiālu var uzklāt ar otu vai rullīti (8mm teksturēts poliamīda rullītis ar plūksnas garumu 11mm).
Vienmērīgai optikai uzklāt "slapjš slapjā”. Strādājot ar rullīti, materiālu uzklāt vienmērīgās joslās, lai nepaliktu redzamas rullīša atstātās pēdas.

Tumšu toņu gadījumā, neuzklājot "slapjš slapjā", var veidoties redzamas salaiduma vietas.

Virsmas dekoratīva noformēšana:
Svaigā klājumā iekaisīt krāsainos čipšus DisboADD 8255 1-2 mm.

Pārklājuma uzbūve

Gludas virsmas
Materiālu uzklāt vienmērīgi, plānā kārtā, krustu šķērsu virzienā. Blakusesošās virsmas nolakot vienā paņēmienā, lai izvairītos no redzamiem pārlaidumiem. Toņu maiņas un ļoti spilgtu toņu gadījumā (piem., bāze 3 ColorExpress sistēmā) ļoti labam optiskam rezultātam var būt nepieciešams trešais klājums.

Virsmas ar pretslīdes efektu
Materiālam pievienot  2 % DisboADD 947 stikla lodītes, smalkas 75-150 µm (Slidestop), rūpīgi izmaisīt un uzklāt, kā aprakstīts attiecībā uz gludām virsmām. Ilgāku darba pārtraukumu laikā materiālu laiku pa laikam izmaisīt.

Patēriņš

Gluda virsma
DisboPUR W 459 2K-PU-Versiegelungapm. 100-150 g/m
vienā kārtā
Virsma ar pretslīdes efektu
DisboPUR W 459 2K-PU-Versiegelung
DisboADD 947 stikla lodītes, smalkas 75 - 150 µm
apm. 100 g/m2
apm. 2-3 g/m2

uz raupjām pamatnēm, tādām kā iekaisāmais slānis iekšdarbos, blīvam bezporu lakojumam nepieciešamas divas klājuma kārtas.

Iestrādes ilgums

Pie 20 °C un 60 % relat. gaisa mitruma - apm. 45 minūtes.
Augstāka temperatūra saīsina, zemāka - pagarina saistīšanās laiku.
Norāde: Saistīšanās laika beigas optiski nav redzamas. Tā pārsniegšana izraisa spīduma un krāsas toņa izmaiņas, kā arī zemāku virsmas cietību un sliktāku saķeri ar pamatni. Uzklājot materiālu nevienmērīgi, nav iespējams izvairīties no spīduma atšķirībām un sānu gaismā redzamiem defektiem, īpaši tumšu toņu gadījumā. Neuzklāt pārāk biezā kārtā (> 250 g/m2 ), citādi klājumā veidojas reakcijas burbuļi un plēvīte uz virsmas. Žūšanas un cietēšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:
Min. 10 °C, maks. 25 °C
Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr jābūt vismaz 3°C virs rasas punkta.

Pārkrāsojams pēc:

Pātraukumam starp klājumiem pie 20 °C jābūt vismaz 16 stundām un tas nedrīkst pārsniegt 24 stundas.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 60 % relat. gaisa mitruma virsma minimāli noslogojama pēc apm. 16 stundām,  mehāniski noslogojama pēc apm. 3 dienām, pilnībā sacietējusi pēc apm. 7 dienām.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos mazgāt ar ūdeni vai siltu ziepjūdeni.

Atzinums

Spēkā esošie atzinumi - uz pieprasījumu.

Drošības norādes

Materiāls paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

Komponents A: Nav bīstama viela vai maisījums. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. 
Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diols, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons.

Komponents B:
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ieelpojot. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta. Glabāt slēgtā veidā.
Satur: heksametilēndiizocianāti, oligomērs, hidrofīli, alifātiskais poliizocianāts,heksametilēn-1,6-diizocianāts.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Materiāla atlikumi: ļaut pamatmasai un cietinātājam sacietēt un likvidēt kā krāsu atlikumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/j): 140 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 20 g/l GOS.

Gis-kods

PU 40

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapas.
Iestrādājot materiālu, ievērot celtniecības aizsardzības iestrādes norādes, kā arī Caparol tīrīšanas un kopšanas norādes grīdām.

CE-apzīmējums

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-459-010012 EN 13813:2002
Mākslīgo sveķu segums/mākslīgo sveķu pārklājums lietošanai iekštelpās
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
UgunsreakcijaEfl
Korozīvu vielu izdalīšanāsSR
ŪdenscaurlaidībaNPD
Nodilumpretestība< AR1
Saķeres stiprība> B1,5
Triecienizturība> IR4

EN 13813

EN 13813 norma "Klona javas, klona masas un kloni - klona javas un klona masas-
īpašības un prasības" nosaka prasības tām klona javām, kas jāizmanto grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma atteicas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem.

Produkti, kas atbilst augstākminētajam standartam, ir marķēti ar CE marķējumu. Marķējums tiek izvietots uz konteinera, kā arī Ekspluatācijas īpašību deklarācijas pielikumā saskaņā ar Būvizstrādājumu regulu, ir atrodamas www.disbon.de.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)