caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/279718/074002_DisboXID_422_Set.png

DisboXID® 422 2K-EP Versiegelung

Caurspīdīgi divkomponentu epoksīda sveķi EP grīdu klājumu lakojumam

Pielietojums

Pateicoties samazinātai emisijai un kaitīgo vielu pārbaudei un uzraudzībai, materiāls īpaši piemērots visām "jūtīgajām" zonām, tādām kā uzgaidāmās telpas, slimnīcas, bērnudārzi un pagarinātās dienas grupas, skolas utt.
Ļoti spīdīgs aizsarglakojums uz krāsainiem vai ar krāsainiem čipšiem kaisītiem cietiem epoksīdklājumiem.
Pārbaudīti un licencēti saskaņā ar AgBB pārbaudes kritērijiem GOS (gaistošo organisko savienojumu) emisijai un iekšdarbiem būtiskiem celtniecības produktiem. AgBB (Celtniecības produktu veselības novērtējuma komisijas) vērtējuma shēma radusies no apkārtējās vides un veselības iestādēm celtniecības materiālu izmantošanai jūtīgās zonās, piem., uzgaidāmajās telpās.

Īpašības

  • Ar samazinātu emisiju
  • Veikta kaitīgo vielu pārbaude
  • Caurspīdīgi
  • Minimāli dzeltējoši
  • Padara izteiksmīgāku grīdas klājuma toni
  • Nodilumizturīgi un izturīgi pret tīrīšanu un kopšanu
  • Iespējams izveidot virsmu ar pretslīdes efektu

Materiāla bāze

2K epoksīda sķidrie sveķi ar zemu viskozitāti.

Iepakojums

10 kg metāla kombinētais iepakojums, 25 kg iepakojums (pamatmasa 16,67 kg, cietinātājs 8,33 kg)

Krāsu toņi

Caurspīdīgs

Ultravioletā starojuma un laikapstākļu ietekmē var mainīties krāsas tonis un parādīties krītaini

plankumi. Organiskās krāsvielas (piem., kafija, sarkanvīns vai lapas), kā arī dažādas ķīmiskās
vielas (piem., dezinfekcijas līdzekļi, skābes u. c.) var radīt krāsas toņa izmaiņas. Berzes dēļ var
saplaisāt virsma. Tas neietekmē produkta funkcionalitāti.

Spīduma pakāpe

Spīdīgs

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala. 
Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams vismaz 6 mēnešus. Zemākās temperatūrās materiālu pirms iestrādes uzglabāt apm. 20°C temperatūrā.

Blīvums

apm. 1,1 g/cm3

Sausā slāņa biezums

apm. 95 µm/100 g/m2

Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

23 mg/30 cm2

Cietība pēc Koenig metodes

apm. 175 s

Cietība pēc Shore (A/D)

apm. D 82

Izturība pret ķimikālijām

Noturības pret ķīmisko vielu iedarbību tabula atbilstoši DIN ISO 2812-3:2007 pie 20 °C temperatūras
7 dienas
5% etiķskābe+ (V)
10% sālsskābe+ (V)
10% sērskābe+ (V)
10% citronskābe+
10% pienskābe+
25% amonjaks (ožamais spirts)+
50% kālija sārms+
50% nātrija sārms+
Destilēts ūdens+
Vārāmā sāls šķīdums, piesātināts+
PG 1 (benzīns)+
PG 3 (šķidrais kurināmais un nelietotas iekšdedzes dzinēja eļļas)+
PG 7b (biodīzelis)+
Coca-Cola+
Kafija+
Sarkanvīns+ (V)
Apzīmējumi: + = noturīgs, V = krāsas maiņa
 Atbilst Vācijas Būvtehnikas institūta (DiBt) Gruntsūdeņu aizsardzības būvniecības un pārbaudes pamatnoteikumiem.

Piemērotas pamatnes

Noturīgi, cieti epoksīdsveķu klājumi uz minerālām pamatnēm.
Pamatnei jābūt sausai, nestspējīgai, nekustīgai, cietai, bez atdalošām vielām, brīvai no putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas noberzumiem un citām atdalošām vielām.
Nepieļaut kāpjoša mitruma veidošanos.

Pamatnes sagatavošana

Pamatni ar piemērotām metodēm, piem., rūpīgi noslaukot un nosūcot (virsmām ar iekaisītiem čipšiem noapaļot malas), sagatavot atbilstoši iepriekšminētām prasībām. Vecos pārklājumus pieslīpēt. Uzklātos reaģējošo sveķu pārklājumus nākošajā dienā nolakot. Ilgākas dīkstāves gadījumā klājumu viegli noslīpēt ar smalku smilšpapīru. Zemas gaisa temperatūras gadījumā dīkstāve drīkst būt ilgāka.

Materiāla sagatavošana

Pievienot cietinātāju pamatmasai. Intensīvi maisīt ar lēni rotējošu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.), līdz izveidojas vienmērīga masa. Iepildīt citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisīt (neiestrādāt tieši no oriģinālā iepakojuma).

Maisījuma attiecība

Pamatmasa (Komp. A) : cietinātājs (Komp. B) = 2 : 1, masasdaļas

Uzklāšanas metode

Ar īsas vai vidēji garas plūksnas rullīti vai piemērotu ķelli (piem., cietas gumijas roboto ķelli).
Klājumu ar pretslīdes efektu uzklāt ar PE ķelli un rupjo poraino rulli.

Pārklājuma uzbūve

Gluds lakojums
Uzklāšana ar rullīti:
Sagatavoto Disboxid 422 uzklāt vienmērīgi krustu - šķērsu virzienā ar vidēji garas plūksnas rullīti.

Uzklāšana ar ķelli (ieteicams īpašai kvalitatīvas virsmas iegūšanai): 
Sagatavoto Disboxid 422 izliet uz sacietējuša pamatklāju un vienmērīgi izlīdzināt ar cietas gumijas roboto ķelli. (2 mm trīsstūrveida robojums). Pēc apm. 10 minūšu pārtraukuma klājumu krustu - škērsu virzienā atgaisot ar adatu veltnīti.

Norāde: uzklājot ar roboto ķelli, izvēlētais trīsstūrveida robojums nenodrošina norādītās patēriņa vērtības. Zobu lielums ir atkarīgs no špakteles lāpstiņas izturības pret nodilumu
temperatūras, iepildes pakāpes un pamatnes gluduma.


Lakojums ar pretslīdes efektu
Disboxid 422, 100 % 
Disbon 947 Glasperlen, rough 250 - 420 µm: 30 Gew.-% oder
Disbon 947 Glasperlen, medium 180 - 300 µm: 30 Gew.-%,
vienmērīgi uzklāt ar PE ķelli. Nobeigumā krustu šķērsu pārrulēt virsmu ar raupju poraino rulli (Poru Ø - 5mm). Šai gadījumā pa virsmu var staigāt ar adatu apaviem. Ilgākos darba pārtraukumos materiālu laiku pa laikam izmaisīt.

Patēriņš

Lakojums
Gluds lakojums, uzklājot ar rullīti:apm. 300 - 400 g/m2
Gluds lakojums, uzklājot ar ķelli:apm. 800 g/m2
Lakojums ar pretslīdes efektu:apm. 150 g/m+ apm. 45 g/m2
DisboADD 947 Glasperlen, rough 250 - 420 µm oder
DisboADD 947 Glasperlen, medium 180 - 300 µm
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.

Iestrādes ilgums

Pie 20°C temperatūras un 60% relat. gaisa mitruma - apm. 60 minūtes. Augstāka temperatūra samazina, zemāka - palielina saistīšanās laiku.

Iestrādes nosacījumi

Matreiāla, pamatnes un apkārtējā gaisa temperatūra:
Min. 12 °C, maks. 30 °C 
Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt par 80%. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu būt vismaz 3°C virs rasas punkta.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C temperatūras un 60% relat. gaisa mitruma pēc apm. 24 stundām pa virsmu var staigāt, pēc apm. 3 dienām virsma ir mehāniski viegli noslogojama, pēc apm. 7 dienām pilnībā sacietējusi.
Ja temperatūra ir zemāka, gaidīšanas laiks ir atbilstoši ilgāks.
Cietēšanas laikā (apm. 12 stundas 20°C temperatūrā) uzklāto materiālu sargāt no mitruma, citādi var rasties virsmas bojājumu un mazināties saķere.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos gadījumā mazgāt ar DisboADD 419 Verdünner.

Atzinums

Aktuālā informācija - uz pieprasījumu.

Tīrīšana un kopšana

Lai saglabātu virsmas izskatu, nepieciešama tās regulāra tīrīšana un kopšana. Lai saglabātu klājuma virsmas izturību, zem krēslu un galdu kājām jāpiestiprina filca uzlikas. Mēbeles un citi priekšmeti jānovieto uzmanīgi, nekādā gadījumā nestumjot pa virsmu, bet paceļot, lai izvairītos no skrāpējumiem un tml. bojājumiem. Izmantojot krēslus ar ritentiņiem (piem., biroja krēslus), izmantot mīkstos riteņus.

Lai izvairītos no smiltīm un netīrumiem uz virsmas, ieejas zonās jānovieto paklājiņi. Atkarībā no noslogojuma, tehniskajās zonās 1-2 gadā jāveic ģenerālā tīrīšana, beigās virsmu nolakojot, lai saglabātu tās kvalitāti. Starp ģenerālām tīrīšanām regulāri jāveic lakotās virsmas tīrīšana ar speciālu kopšanas līdzekli. Pabojātās lakojuma vietas var uzpulēt, tādā veidā ievērojami pagarinot laiku līdz nākamajai ģenerālai tīrīšanai.

Tā kā ne visas tīrīšanas metodes un līdzekļi ir piemēroti šādām virsmām, vispirms ieteicams veikt izmēģinājuma tīrīšanu uz neliela virsmas laukuma. Uz gatavā pārklājuma vēl pirms lietošanas jāuzklāj piemērota aizsargārta, piem., kopšanas dispersija B 250 (ražotājs TANA-Chemie GmbH). Iespējamas saķeres problēmas ar citiem aizsargkārtas sastāviem uz jaunā pārklājuma. Vēlams veikt izmēģinājuma klājumu.

Ģenerālajai tīrīšanai piemērots, piem., tīrīšanas līdzeklis GR 10 (ražotājs TANA-Chemie GmbH).

Ikdienas tīrīšanai izmantot piemērotu mazgāšanas līdzekli. Ievērot vispārējās Disbon grīdu tīrīšanas un kopšanas norādes.

Drošības norādes

Produkts paredzēts tikai profesionāliem lietotājiem.

Pamatmasa:

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var negatīvi ietekmēt auglību. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties Angaben zur Materialkennzeichnung (AMK) 938888 DisboXID 422 Comp. A Version 1.1 Überarbeitet am 02.12.2020 Druckdatum 03.12.2020 Seite: 10/12 no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.


Cietinātājs:

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var negatīvi ietekmēt auglību. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus un sacietējušus materiāla
atlikumus likvidēt kā organiskos šķīdinātājus vai bīstamas vielas saturošu krāsu atlikumus. Pilnībā
nesacietējuši produkta atlikumi ir īpašie atkritumi.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/j): 500 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 100 g/l GOS.

Gis-kods

RE 55

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapas.
Iestrādājot materiālu, ievērot celtniecības aizsardzības iestrādes norādes, kā arī Caparol tīrīšanas un kopšanas norādes grīdām.

CE-apzīmējums

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-422-101936 EN 13813:2002
Mākslīgo sveķu segums/mākslīgo sveķu pārklājums lietošanai iekštelpās
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
UgunsreakcijaEfl
Korozīvu vielu izdalīšanāsSR
ŪdenscaurlaidībaNPD
Nodilumpretestība≤ AR1
Vilces noturība≥ B1,5
Triecienizturība≥ IR4

Norma DIN EN 13813 "Klona javas, klona masas un klona javas un masas īpašības un prasības" (2003. gada janvāris) nosaka prasības klona javām grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma attiecas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem.
Produkti, kas atbilst augstākminētajam standartam, ir marķēti ar CE marķējumu.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā
variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā
informācijā nav iekļauti, iesakām konsultēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums
detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)