DisboXID® 467 E.MI Hartkornschicht

Pigmentēts divkomponentu epoksīda bāzes silīcija karbīda materiāls neslīdoša un nodilumizturīga noslēguma klājuma ierīkošanai vienā darba piegājienā. Piemērots arī neslīdošu elektrostatisko klājumu izveidei. 

Pielietojums

Minerālām virsmām, kur nepieciešama ļoti augsta nodilumizturība un neslīdoša virsma. Formula ar minimālu kaitīgi vielu emisiju padara produktu īpaši piemērotu "jūtīgām" telpām, kā, piemēram, uzgaidāmās zāles. 

Lietojot sistēmā ar Disboxid 471 AS-Grund:
- Telpās, kur, saskaņā ar GUV-R 132 "Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen" (Elektrostatiskas izlādes izraisīta uzliesmojuma riska novēršana), pastāv sprādziena risks, kā, piemēram, sprādzienbīstamu vielu noliktavas un ražošanas telpas.
- Piemērots jūtīgu ierīču aizsardzībai pret elektrostatiskajām izlādēm, saskaņā ar DIN EN 61 340-5-1 telpās, kā, piemēram, pusvadītāju ražošanas telpas, laboratorijas telpas ar elektroniskajiem iekrāvējiem un lidmašīnu apkopes angāri.
- piemērots lietošanai ESD-telpās, saskaņā ar DIN EN 61340-4-1, DIN EN 61 340-4-5 (Staigāšanas tests) un DIN IEC 61 340-5-1.

Īpašības

  • ar minimālu emisiju
  • neslīdošu un nodilumizturīgu pārklājumu izveidošanai veinā kārtā bez papildus kvarca smilšu iekaisīšanas.
  • augsta noturība pret mehāniskajām slodzēm
  • laba noturība pret ķīmiskajām vielām
  • elektrostatiskā vadītspēja pēc DIN EN 61340-4-1; DIN EN 61340-5-1 un DIN EN 61340-5-4 (Cilvēku-apavu-grīdu un staigāšanas tests)
  • kontrolējams un vienmērīgs patēriņš, pateicoties materiāla iestrādes veidam

Pārbaudīts sasaņā ar AgBB kritērijiem attiecībā uz gaistošo organisko savienojumu emisiju iekštelpās izmantojamiem produktiem. AgBB (Ausschuss zur ge­sund­heit­lichen Bewertung von Bauprodukten/Apvienība celtneicības materiālu ietekmes uz veselību izvērtēšanai)  izvērtēšanas shēmu ir iestrādājušas atbildīgās iestādes vides un veselības uzraudzībai attiecībā uz celtniecības materiālu izmantošanu jūtīgās telpās, kā, ppiemēram, uzgaidāmās telpas.

Materiāla bāze

Divkomponentu epoksīda sveķi, pilnībā cieti saskaņā ar "Deutscher Bauchemie".

Iepakojums

15 kg metāla kombinētais spainis, 25 kg spainis (Masa 16,7 kg konteiners, cietinātājs 8,3 kg metāla spainis)

Krāsu toņi

RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035. Citi toņi pieejami pēc pieprasījuma.

Izmantojot FloorColor kolekcijas toņus iespējams veidot unikālus dizainus. Laikapstāķļu un UV -starojuma ietekmē iespējamas krāsas toņa izmaiņas un krītošanās. Organiskās krāsvielas (piem. kafija, sarkanvīns, vai lapas) kā arī dažādas ķīmikālijas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes) var izraisīt krāsu toņu izmaiņas.
Izmantojot speciāli veidotus toņus (īpaši tas attiecas uz gaišiem un intensīviem toņiem), ir iespējamas nelielas nobīdes no krāsas toņa pildvielu ietekmē. Berzes iedarbībā (piem., pārbīdot smagus priekšmetus) virsma var tikt saskrāpēta. Taču pārklājuma funkcionalitāte tādējādi netiek traucēta.

Spīduma pakāpe

Spīdīga

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.
Slēgtā oriģināliepakojumā var droši tikt uzglabāts līdz 2 gadiem. Pie zemākām temperatūrām materiālu pirms iestrādes jāuzglabā telpā ar aptuveni 20 °C temperatūru.

Tehniskie dati

  • Zemējuma pretestība ≤ 106 Ohm saskaņā DIN EN 61340-4-1 vai DIN EN 1081
  • Staigāšanas tests pēc EN 61340-4-5: Izlāde < 100 V

Blīvums

apt. 1,7 g/cm3

Sausā slāņa biezums

Atkarībā no raupjās struktūras:
Vidējais biezums apt. 250 µm
Biezākajās vietās (lielākie graudi) apt. 600 µm

Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

nav izmērāms

Izturība pret ķimikālijām

Noturība pret ķīmisko vielu iedarbību pēc DIN EN ISO 2812-3:2007 pie 20 °C
Etiķskābe 5 %+ (V)
Pienskābe 10 %+/-
Fosforskābe 50 %+/-
Slāpekļskābe 5 %+ (V)
Sālsskābe 30 - 32 %+ (V)
Sērskābe 35 %+ (V)
Citronskābe 10 %+
Amonjaks 25 % (amonija hidroksīds)+
Ūdeņraža pārskābe 30 %+/-
Kālija sāls 50 %+
Nātrija sāls 50 %+
Etanols+
Ksilols+ (V)
Grupa 1 (Benzīns, parastais un super)+ (V)
Grupa 7a (Biodīzelis)+
Motoreļļas+
Skidrols (hidrauliskais šķidrums)+/-
Transformatoru dzesēšanas šķidrumi+
Apzīmējumi: + = 7 Tnoturīgs pēc 7 dienām, +/- = 1 noturīgs pēc vienas dienas, (V) = iekrāsojas

Piemērotas pamatnes

Betons un cementa javas

Pamatnei jābūt sausai, nestspējīgai, stabilas formas, cietai, bez putekļiem, eļļas, taukvielām, gumijas daļiņām un citām atdalošām vielām.
Pamatnes spiedes stiprībai jābūt >25 N/mm2.
Ar polimēriem bagātinātu cementa bāzes izlīdzinošo masu saderība ar pārklājumu jāpārbauda veicot paraugklājumu.

Virsmas spiedes pretestībai ir jābūt vidēji 1,5 N/mm2. Mazākā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,0 N/mm2. Pamatnes izlīdzinošā mitruma saturam jābūt:

betona un cementa klons: maks. 4 masas % (CM metode)
Šo rādītāju pārbaudes metodes nosaka Vācijas Dzelzsbetona komitejas vadlīniju 3.daļa.

No pamatnes kāpjoša mitruma gadījumā jāuzklāj bezporu gruntējums ar Disboxid 420 E.MI Primer vai Disboxid 462 EP-Siegel Neu.
Šādā gadījumā virsmas spiedes pretestībai vidēji ir jābūt vismaz 2,0 N/mm2. Mazākā vērtība nedrķst būt mazāka par 1,5 N/mm2.
Citu pamatņu apstrādes gadījumos nepieciešama īpaša mūsu speciālistu konsultācija.

Pamatnes sagatavošana

Esošo cementveida pamatni sagatavot, apstrādājot ar skrošu strūklu vienlaikus ar putekļu nosūcēju. Mazizturīgu kārtu noņemtā daudzuma pakāpe atkarīga no spiediena un strūklas materiāla veida un daudzuma. Virsmas slīpēšana pieļaujama tikai mazākiem laukumiem, izņēmums ir virmas sagatavošana, pielietojot dimantu slīpēšanas tehniku mazizturīgu kārtu noņemšanai.
Papildus ievērot BEB darba instruktāžas lapas KH-0/U✱ un KH 3✱, kā arī "Vācijas Dzelzsbetona komitejas" 2. daļas, Betona konstrukciju aizsardzības un remonta vadlīniju tabulu 2.5.
Stingrus vecos epoksīda klājumus kārtīgi notīrīt un uzraupināt ar slīpēšanu vai smilšu strūklu, vienlaikus noņemot visas uz tiem palikušās vielas, tīrīšanas līdzekļus utml.
Izdrupušās vietas un caurumus virsmā aizpildīt ar Disbocret®-PCC vai Disboxid EP sērijas javām.
Veicot pārklāšanas darbus, nedrīkt izmantot silikonu saturošus materiālus, jo tie var radīt virsmas bojājumus.

✱ Klona grīdas un segumu federālā savienība, 53842 Troisdorf-Oberlar

Materiāla sagatavošana

Pamatmasu (komp.A) izmaisīt un pievienot cietinātāju (komp.B). Intensīvi samaisīt ar lēni rotējošu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.), līdz izveidojies vienmērīgs krāsas tonis. Iepildīt citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisīt. Neiestrādāt no oriģinālā iepakojuma. Samaisīto materiālu pēc ilgākām pauzēm ik pa laikam pārmaisīt vēlreiz.

Maisījuma attiecība

Pamatmasa : Cietinātājs = 2 : 1 masas daļas

Uzklāšanas metode

Ar gludu ķelli un pret šķīdinātāju noturīgu struktūrrullīti.

Pārklājuma uzbūve

Gruntsklājums
Minerālajām pamatnēm uzklāt bezporu gruntējumu ar DisboXID 420. Materiālu izlīdzināt ar cietas gumijas ķelli velkot iešanas virzienā un pēc tam krustu šķērsu pārrulēt.  
Patēriņš:
DisboXID 420: apt. 300-400 g/m2

Skrāpējuma špaktelējums
Raupjas, porainas pamatnes pēc gruntēšanas nepieciešams papildus izlīdzināt ar skrāpējuma špaktelējumu.
Patēriņš:
DisboXID 420: apt. 660 g/mm/m2
DisboADD 942: apt. 1.000 g/mm/m2

Alternatīvi produkti, ko var izmantot gruntēšanai un skrāpējuma špaktelējumam:
DisboXID 460, 
DisboXID 461,
DisboXID 462 
Detalizētu informāciju skatīt attiecīgo produktu tehniskajā informācijā.
Gruntējums vai skrāpējuma špaktelējums ar DisboXID 420 ir jāpārklāj 24 stundu laikā. Pretējā gadījumā to nepieciešams slīpēt pirms tālākas apstrādes. Gaidīšanas laikus citiem proiduktiem skatīt to attiecīgajā tehniskajā informācijā.

Izmantojot gaišus vai slikti sedzošos speciālos toņus arī gruntējums vai špaktelējums var tikt ietonēts ar mērķi uzlabot segtspēju. Izmantojot sistēmu ar 460 EP-Ground un Disboxid 461 EP-Filler, nav iespējams nodrošināt sistēmas atbilstību AgBB test prasībām.

Elektrovadīspējīgu pārklājumu ierīkošana:

Zemējuma ierīkošana
Uz sacietējuša gruntējuma vai skrāpējuma špaktelējuma perpendikulāri sienai pa perimetru ieklāj Disbon 973 Kupferband (garumā apt. 50 cm), ievērojot maks. 20 m distanci. Nepieciešams ierīkot vismaz divas zemējuma vietas. Zemējuma novadīšanas kontaktpunktu ierīko, izmantojot Disboxid 975 Leitset.
Laukumiem, kas ir atdalīti ar šuvēm, nepieciešams ierīkot atsevišķus zemējumus. Ļoti lielos vienlaidu laukumos starp vara lentēm Kupferband ievēro maksimāli 20 metru attālumu. Pēc pielīmēšanas Kupferband attaukot, izmantojot lupatu, kas samērcēta Disboxid 419 Verdünner. Pēc pārklājuma ieklāšanas, vara lentes pieslēgšana jāveic kvalificētam elektriķim.

Zemējuma ierīkošanas shēma:

Bild 2 (003250.jpg)

Disbon 973 Kupferband
4 mm2 vara stieple zemējuma pieslēgumam (loka pieslēgumam).

Vadītspējīgs starpklājums:
Uz gruntējuma ar rullīti uzklāt elektrovadīspējīgu starpslāni, izmantojot, piem. Disboxid 471 AS_Grund vai Disboxid 5022 WHG-Leitschicht. Pēc slāņa izžūšanas, bet pirms noslēguma kārtas uzklāšanas nepieciešams pārbaudīt virsmas elektrovadītspēju. Zemējuma pretestība nedrīkst pārsniegt 5 x 104 omus. Distancei starp mērīšanas elektrodu un zemējuma pieslēgumu jābūt starp 8 un 10 m. Ja pretestība ir pārāk liela, ir nepieciešams ierīkot papildus zemējumu.
Patēriņš:
Disboxid 471 AS-Grund apt. 100 g/m2 
Disboxid 5022 WHG-Leitschicht apt. 120 g/m2

Norāde: Žūšanas un cietēšanas laikā nodrošiniet pienācīgu ventilāciju. Principā viena materiāla kārta ir pietiekoša. Labojumu vai pārveides gadījumā vienmēr ir nepieciešams vadītspējīgs starpslānis ar Disboxid 471 AS-Grund vai Disboxid 5022 WHG-Leitschicht (ieskaitot zemējumu).


Pretslīdes klājums (R10)
Uzklāt Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht ar nerūsējošā tērauda ķelli plānā kārtā un gruntējuma/skrāpējuma špaktelējuma, vai arī izmantojiet with stainless steel smoothing trowel on the primer/scratch-filler coating or use Disboxid 471 AS-Grund vai Disboxid 5022 WHG-Leitschicht elektrovadītspējīga klājuma izveidei, pēc tam asi pārvelciet materiālu pāri virsmai. 
Pēc tam krustu-šķērsu apstrādāt virsmu ar moltoprēna rulli (poru diametrs aptuveni 2mm). After that, treat the surface cross-wise with a coarse Moltopren roller (pore diameter approx. 2 mm). Svaigi pārklātu virsmu drīkst pārstaigāt ar naglu kurpēm. Uzklāšanas laikā rulli nepieciešams ik pa brīdim izrullēt uz sausas virsmas, atbrīvojoties no materiāla atlikumiem uz tā, un, darbojoties ar lielākiem laukumiem, to nepieciešams nomainīt pēc aptuveni 100 m2.
Patēriņš✱:
Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht: aptuveni 600 g/m2

Pretslīdes klājums (R11)
Pretslīdes klases R 11 sasniegšanai pirms pārullēšanas virsmā jāiepūš aptuveni 80g/m2 Silīcija karbīda ar frakciju 0,5 - 1,0 mm un pēc tam jāapstrādā kā aprakstīts iepriekš.
Patēriņš:
Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht apt. 600 g/m2
SiC 0,5-1,0 mm apt. 80 g/m2

Precīzu patēriņu var noteikt veicot paraugklājumu objektā.

Patēriņš

Gruntsklājums

DisboXID 420
apt. 300-400 g/m2
Skrāpējuma špaktelējums (ja nepieciešams)
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz

apt. 660 g/mm/m2
apt. 1.000 g/mm/m2
Elektrovadītspējīgs starpklājums (ja plānots)
Disboxid 471 AS-Grund 
Disboxid 5022 WHG-Leitschicht

apt. 100 g/m2
apt. 120 g/m2
Pretslīdes klājums R 10
Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht

apt. 600-700 g/m2
Pretslīdes klājums R 11
Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht
Silīcija karbīds 0,5-1,0 mm

apt. 600 g/m2
apt. 80 g/m2

Iestrādes ilgums

Pie 20 °C un 60 % relatīvā gaisa mitruma apmēram 40 minūtes.
Augstāka temperatūra saīsina, zemāka - paildzina žūšanas laiku.

Norāde: Lai samazinātu risku, ka veidojas daļēji sacietēujuša materiāla "pēdas", materiālu vēlams ātri izliet no spaiņa un izstrādāt.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:
Min. 10 °C, maks. 30 °C
Rel. gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu jābūt vismaz 3 °C virs kušanas punkta.

Pārkrāsojams pēc:

Gaidīšanas laikam starp grunts klājumu DisboXID 420 un nākamo slāni jābūt vismaz 12 stundām un tas nedrīkst pārsniegt 24 stundas; starp Disboxid 471 AS-Grund vai DisboPOX W 5022 un noslēgma klājumu - jābūt vismaz 16 stundām un tas nedrīkst pārsniegt divas dienas. Augstākas temperatūras saīsina, zemākas paildzina gaidīšnaas laiku.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 60 % relatīvā gaisa mitruma pārstaigājams pēc 1 dienas, pilnībā sacietējis aptuveni pēc 7 deinām.
Zemākas temperatūras paildzina žūšanas laiku. Cietēšanas procesa laikā (aptuveni 24 stundas pie 20 °C) uzklāto materiālu jāsargā no mitruma, pretējā gadījumā var parādīties virsmas defekti un pasliktināties saķere ar virsmu.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas vai garāku pārtraukumu laikā ar tabulā norādītajiem līdzekļiem.
 
ProduktsTīrītājs
Disboxid 420
Disboxid 467
Disboxid 419 Verdünner
Disboxid 471
Disboxid 5022
Ūdens vai silts ziepjūdens

Atzinums

Spēkā esošie atzinumi - uz pieprasījumu.

Tīrīšana un kopšana

Ievērot Disbon tīrīšanas un kopšanas norādes.

Drošības norādes

Tikai profesionālai lietošanai.
Pamatmasa: Kairina ādu.Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.  BSASKARĒ AR ĀDU: Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.  SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Cietinātājs: 
Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Satur: Fenolus, metilstirolzētus, aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamīnu, m-ksilēndiamīnu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā sacietējušus iepakojumus. Škidrus un izžuvušus materiālus likvidēt kā organisko šķīdinātāju vai citu bīstamu vielu saturošu krāsu atkritumus. Pilnībā nesacietējuši produkta atlikumi ir speciālie atkritumi.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

šim produktam (Kat. A/j): 500 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 30 g/l VOC.

Gis-kods

RE 1

Tuvākas norādes

Skat.drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, jāievēro celtniecības aizsardzības iestrādes norādes, kā arī norādes grīdu tīrīšanai un kopšanai.

CE-apzīmējums

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-467-001258
EN 13813:2002 Mākslīgo sveķu klājums/mākslīgo sveķu pārklājums iekšdarbos
EN 13813:SR-Bfl-B1,5-AR1-IR4
UgunsreakcijaBfl
Korozīvo vielu izdalīšanāsSR
Ūdens caurlaidībaNPD
Nodiluma pretestība≤ AR1
Saķeres stiprība≥ B1,5
Triecienizturība≥ IR4

EN 13813
Norma EN 13813 "Klona javas, klona masas un klona javas un masas īpašības un prasības" nosaka prasības klona javām grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma attiecas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa