caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/193297/056714_StoneColor-System_innen.png

DisboXID® StoneColor-System

Pārklājuma sistēma uz epoksīda sveķu bāzes ar samazinātu emisiju.

Disboxid StoneColor-System ir virsmas klājuma sistēma augstvērtīgiem grīdas segumiem. Grīda iegūst krāsainu un vienalaikus neslīdošu, strukturētu, viegli tīrāmu virsmu.
Īpašības:
  • Ar samazinātu emisiju, atbilst AgBB prasībām
  • Labi tīrāma
  • Difūza
  • Laba mehāniskā nodilumizturība un izturība pret skrāpējumiem
  • Bezšuvju klājums

Disboxid StoneColor-System sastāv no sekojošiem produktiem:

UzbūveProdukts
Gruntsklājums, pēc vajadzības skrāpējuma špaktelējumsDisboPOX W 453
Dekoratīvs starpklājumsDisboPOX W 453
DisboADD 958 StoneColor
LakojumsDisboPUR W 458 
Krāsu toņi: Schiefer, Schiefer hell un Schiefer dunkel
Ieteicamais tonis starpklājumam: Mittelgrau (apm. RAL: 7037 Staubgrau)

Pielietojuma sfēras

Reprezentatīvas iekštelpas, kā, piemēram, pieņemšanas zāles, izstāžu zāles, veikali.

Pateicoties samazinātai emisijai un kaitīgo vielu pārbaudei un uzraudzībai, materiāls īpaši piemērots visām "jūtīgajām" zonām, tādām kā uzgaidāmās telpas, slimnīcas, bērnudārzi un pagarinātās dienas grupas, skolas utt.

 

Norāde: Pārbaudīti un licencēti saskaņā ar AgBB pārbaudes kritērijiem GOS (gaistošo organisko savienojumu) emisijai un iekšdarbiem būtiskiem celtniecības produktiem. AgBB (Celtniecības produktu veselības novērtējuma komisijas) vērtējuma shēmu izveidojušas apkārtējās vides un veselības iestādes celtniecības materiālu izmantošanai jūtīgās zonās, piem., uzgaidāmajās telpās.

Materiāla bāze

DisboPOX W 453:
2K epoksīda šķidrie sveķi uz ūdens bāzes

DisboADD 958:

Krāsainas šīfera skaidas

DisboPUR 458:

Ūdenī šķīstošs 2K poliuretāns

Spīduma pakāpe

Matēta (lakojums)

Tehniskie dati

DisboPOX W 453 DisboADD 958DisboPUR W 458
Blīvumsapm. 2,0 g/cm3apm. 1,05 g/cm3
Sausā slāņa biezums
uz 100 g/m2
apm. 40 µmapm. 44 µm
Maisījuma attiecība
Komponente A:
Komponente B:
9 svara daļas 
1 svara daļas
5 svara daļas
1 svara daļas
Iestrādes ilgums apm. 30 min.apm. 90 Min.
PatēriņšGruntsklājums:
apm. 500–800 g/m2

Starpklājums:

1,6 kg/mm/m2
+ 320 g/mm/m2 Disboxid 942 Mischquarz
apm. 700–900 g/m2apm. 130 g/m2/1–2 kārtas
Žūšanas laiks 

Pārstaigājams 
Pilnībā sacietējis
apm. 1 diena
apm. 7 dienas

ca. 1 diena
ca. 7 dienas

Radītāji pie 20 °C un 60 % relat. gaisa mitruma.
Minimālais patēriņš: 3,5 kg/m2 pie minimālā slāņa biezuma 2 mm.

Piemērotas pamatnes

Betons un cementa klons.
Pamatnei jābūt līdzenai, sausai, ar stabilu formu, cietai, nestspējīgai un brīvai no putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas noberzumiem un citām atdalošām vielām.
Pamatnes spiedes stiprībai jābūt vidēji 1,5 N/mm2. Mazākā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,0 N/ mm2.
Pamatnes izlīdzinošā mitruma saturam jābūt maks. 4 masas % (betona un cementa klons).

Pamatnes sagatavošana

Pamatne jāsagatavo ar piemērotām metodēm, piem., abrazīvu strūklu vai frēzēšanu. Mazizturīgas kārtas un netīrumus noņemt. Poras un rukuma vietas iztīrīt, pamatnes struktūrai rezultātā jābūt smalki raupjai.

Pārklājuma uzbūve

Gruntēšana
DisboPOX W 453 vienmērīgi bagātīgi uzklāt un iestrādāt ar lakošanas birsti.
Patēriņš:
DisboPOX W 453 apm. 500–800 g/m2
Alternatīvi DisboPOX W 443 var izliet uz virsmas un izlīdzināt ar gludu gumijas ķelli. Ūdeņainas materiāla vietas pārrulēt ar vidēja garuma plūksnas rullīti vai lakošanas birsti. Plašākai informācijai skatīt Tehnisko informāciju Nr. 443.

Skrāpējuma špaktelējums (ja nepieciešams)
Raupjām, porainām pamatnēm pēc gruntēšanas veikt skrāpējuma špaktelējumu.
Patēriņš:
DisboPOX W 453 apm. 1.500 g/mm/m2
DisboADD 942 apm. 300 g/mm/m2

Dekoratīvs starpklājums
Iejauktu izlīdzinošu javu no DisboPOX W 453 un DisboADD 942 izliet uz gruntētas un, ja nepieciešams, špaktelētas virsmas vienmērīgi izlīdzināt ar cietas gumijas ķelli (8 mm trīsstūrveida robojums). Pēc tam klājumu krusteniski atgaisot ar adatu veltnīti.
Patēriņš:
DisboPOX W 453 apm. 1,6 kg/mm/m2
DisboADD 942 apm. 320 g/mm/m2

Norāde: Minimālais patēriņš nedrīkst būt mazāks par 3,5 kg/m2, lai veidotos vienmērīgs klājums.

Svaigajā klājuma ar trekterpistoli iepūst DisboADD 958, darba spiediens apm. 2 bar, sprauslas lielums 6 mm. Svaigo pārklājumu papildus var pārstaigāt ar naglu kurpēm. Vienmērīgi, bet ne pārmērīgi daudz uzkaisīt šīfera skaidas vienā paņēmienā. Norobežotas daļējas platības vienmēr apstrādāt vienā paņēmienā, lai nerastos redzamas pārejas. Papildus paralēli uzsmidzināt augšupejošām būvkonstrukcijām. Stūros samazināt spiedienu, lai izvairītos no materiāla uzkrāšanās.
Patēriņš:
DisboADD 958 apm. 700–900 g/m2

Lakojums
Liekās šīfera skaidas noslaucīt vai noņemt ar putekļusūcēju, šķembu izvirzījumus noņemt ar špakteļlāpstiņu. Pēc tam starpklājumam vienmērīgi krustu šķērsu virzienā uzklāt DisboPUR W 458 ar vidēja garuma plūksnas rullīti. Atkarībā no kaisījuma veida pilnīgākam virsmas pārklājumam var būt nepieciešama otra lakojuma kārta.
Patēriņš:
DisboPUR W 458 apm. 130 g/mvienam klājumam


Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.
Šis ir ieteikums. Robojuma izmērs atkarīgs no ķelles nodilumizturības, temperatūras, pildījuma pakāpes un pamatnes stāvokļa.

Iestrādes temperatūra

DisboPUR W 453:
Materiāla, pamatnes un apkārtējā gaisa temperatūra: min. 10 °C, maks. 25 °C. Relat. gaisa mitrumam jābūt 40 % - 80 %. Vērtības ārpus šī diapazona var radīt virsmas optiskus defektus. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu jābūt vismaz 3 °C virs rasas punkta.

DisboPUR W 458:
Produktu neiestrādāt temperatūrā zem 10 °C vai  zem rasas punkta, citādi var rasties ilgstoši paliekoši balti plankumi.

Žūšanas laiks

Pie 20 °C un 60 % relat. gaisa mitruma sistēmas produktus var tālāk var pāklāt pēc 16–24 stundām. Pa lakojums var staigāt pēc 1 dienas, virsma mehāniski noslogojama pēc 3 dienām un pilnībā sacietējusi pēc 7 dienām. Uzklāto materiālu 24 stundas sargāt no mitruma, citādi uz virsmas var rasties ilgstoši paliekoši balti laukumi.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos mazgāt ar ūdeni vai siltu ziepjūdeni.
Darba drošības un veselības aizsardzības norādes, giskodi un likvdācija, kā arī GOS un CE marķējums atsevišķām sistēmas komponentēm:
lūdzu ievērot sekojošu produktu Tehniskās informācijas:
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disbopur 458 PU-AquaSiegel

Atzinums

Spēkā esošie atzinumi - uz pieprasījumu.

Tīrīšana un kopšana

Iespējamas krāsu toņu izmaiņas un krītaini plankumi UV staru un klimatisko apstākļu iedarbībā. Organiskās krāsvielas (piem., kafija, sarkanvīns, vai koku lapas) kā arī dažādas ķimikālijas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes u.c.) var izraisīt krāsu toņu izmaiņas. Abrazīvu materiālu lietošana var radīt skrāpējumus virsmā, taču tas neietekmē virsmas funkcionalitāti.

Lai saglabātu virsmas izskatu, nepieciešama tās regulāra tīrīšana un kopšana. Ievērot Disbon norādes grīdu tīrīšanai un kopšanai.

Detalizētāka informācija

Skat. Drošības datu lapas.
Iestrādājot materiālu, ievērot celtniecības aizsardzības iestrādes norādes, kā arī Caparol tīrīšanas un kopšanas norādes grīdām.

Technischer Beratungsservice

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Tehniskās informācijas

Product recommendation:

DisboPUR® 458 PU-AquaSiegel