caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/279723/074007_Disbon_481.png

Disbon 481 EP-Uniprimer

Divkomponentu epoksīda sveķu gruntējums uz ūdens bāzes neuzsūcošām, stingām pamatnēm. Izmantojams iekšdarbos un ārdarbos.

Pielietojums

Saķeres veidotājs stingām, neuzsūcošām pamatnēm. Aizsardzība pret rūsu uz dzelzs, tērauda un cinkotām virsmām. Universāli pārkrāsojams ar gandrīz visiem vienkomponenta un divkomponentu pārklājumiem (šaubu gadījumā veikt izmēģinājuma klājumu). Nav piemērots kā pārklājums aizsardzībai pret rūsu uz armējošā tērauda, veicot betona sanāciju.

Īpašības

  • lieliska saķere uz praktiski visām neuzsūcošām pamatnēm
  • izmantojams kā aktīva aizsardzība pret rūsu uz atrūsotām dzelzs, tērauda un cinka virsmām

Materiāla bāze

Divkomponentu epoksīda sveķi uz ūdens bāzes.

Iepakojums

1 kg, 5 kg, 10 kg skārda kombinētie iepakojumi.

Krāsu toņi

Balts, gaiši pelēks, tumši brūns.

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, bet sargāt no sala. Oriģināli slēgtā iepakojumā uzglabāšanas garantija 1 gads. Zemākās temperatūrās materiālu pirms iestrādes uzglabāt apm. 20 °C.

Blīvums

1,5 g/cm3

Sausā slāņa biezums

Apm. 35 µm/100 g/m2

Piemērotas pamatnes

Neuzsūcošas, stingas pamatnes, tādas kā Glasal, Resopal, Werzalit, Colorpan, flīzes, angobēti māla ķieģeļi, poliuretāna, epoksīda sveķu, poliestēra vecie pārklājumi, alumīnijs (ne eloksētais alumīnijs) un cinkotas virsmas, neapstrādāts vakuumbetons, Eterplan N-plāksnes. Uz cietā PVH un Coil-Coating-pārklājumiem vispirms veikt izmēģinājuma pārklājumu un saķeres pārbaudi. Neizmantot uz polietilēna, polipropilēna un eloksētā alumīnija virsmām. Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai, ar labu nestspēju, stabilu formu, cietai, bez atlupušām daļām, tīrai no putekļiem, eļļas, taukiem, gumijas noberzumu pēdām un citām atgrūdošām vielām.

Pamatnes sagatavošana

Virsmas ar netīrumiem (putekļiem, dubļiem utt.) ar labu nestspēju sagatavot ar ūdens spiediena strūklu tā, lai silikonu saturošas un krāsu atgrūdošas vielas tiktu pilnībā noņemtas. Keramiskos pārklājumus pamatā pēc mitrās tīrīšanas ir jāuzslīpē matētu ar slīppapīru, slīpēšanas audumu vai līdzīgu materiālu. Cinka vai cinkotas būvdetaļas sagatavot, notīrot vai viegli apstrādājot ar metālisku abrazīvo strūklu saskaņā ar BFS atgādni Nr. 5. Cinkotu virsmu notīrīšanai jāizmanto slīpēšanas audums. Ierūsējušas metāla, tērauda un cinka virsmas atrūsot metāliski tīras (virsmas sagatavošanas pakāpe Sa 2 1/2 saskaņā ar DIN EN ISO 12944, 4. daļu). Azbestu saturošas pamatnes (piem., Glasal) drīkst tīrīt tikai saskaņā ar TRGS 519. Cieto PVH sagatavot, piemēram, mazgājot ar amonjaku saturošu mazgāšanas līdzekļu šķidrumu saskaņā ar BFS atgādni Nr. 22. Alumīniju noslīpēt ar slīpēšanas audumu un notīrīt ar, piemēram, fosforskābo tīrītāju saskaņā ar BFS- atgādni Nr. 6.

Materiāla sagatavošana

Pievienot pamatmasai cietinātāju. Ar lēni rotējošu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.) intensīvi maisīt, līdz masas krāsas tonis kļūst viendabīgs. Pārliet citā traukā un vēlreiz rūpīgi izmaisīt.

Maisījuma attiecība

Pamatmasa: Cietinātājs = 3 : 2 svara daļas.

Uzklāšanas metode

Ar birsti, īsu diegu veltnīti vai Airless ierīci (sprausla 0,016-0,018 collas, vismaz 50 bar).

Pārklājuma uzbūve

Materiālu uzklāt vienmērīgi, plānā kārtā. Izmantojot zem plānkārtas lakām, materiālu jāuzklāj ar izsmidzināšanas metodi. Veikt Eterplan N-Tafeln gruntējumu un pārklājumu saskaņā ar materiāla priekšrakstiem (Eternit).

Patēriņš

Neuzsūcošām pamatnēm apm. 120-170 g/m2. Veicot uzklāšanu ar izsmidzināšanas metodi, patēriņš var būt lielāks. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu objektā.

Iestrādes ilgums

Pastāvot 20 °C un 60 % relatīvajam gaisa mitrumam, apm. 90 minūtes. Augstāka temperatūra saīsina, zemāka - pagarina saistīšanās laiku.
Norāde: Saistīšanās laika beigas nav redzamas. Žūšanas laika neievērošana izraisa spīduma pakāpes izmaiņas, kā arī zemāku cietību un saķeres zudumus  ar pamatni. Izvairīties no pārāk bieziem slāņiem (pārtēriņš). Žūšanas un cietēšanas fāzē rūpēties par labu ventilāciju un atgaisošanu. Neizmantot zem ūdeņainiem pārklājumiem.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 10 °C, maks. 30 °C.
Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu jābūt vismaz 3 °C virs kušanas punkta temperatūrai.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 60 % relatīvajam gaisa mitrumam, pēc apm. 3 stundām virsma pārkrāsojama ar ūdens bāzes un pēc apm. 16 stundām ar šķīdinātājus saturošiem pārklājumiem. Ja temperatūra zemāka, virsma pārkrāsojuma ar ūdens bāzes pārklājumiem pēc 12 stundām un ar šķīdinātājus saturošiem  - pēc 48 stundām. Cietēšanas procesa laikā (apm. 8 stundas, pastāvot 20º C) uzklāto materiālu sargāt no mitruma, citādi var rasties virsmas bojājumi un mazināties saķere.

Darbarīku tīrīšana

Nekavējoties pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos ar ūdeni vai siltu ziepjūdeni.

Drošības norādes

Pamatmasa: Komerciālai iestrādei paredzēts produkts. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Aizliegts izliet kanalizācijā. Satur  Izoforodiamīnu (Isophorondiamin). Var izraisīt alerģiskas reakcijas. Satur 3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan. Var izraisīt alerģiskas reakcijas. Drošības datu lapu  profesionāli lietotāji var saņemt pēc pieprasījuma.
Cietinātāji: nav

Likvidācija

Materiāla atlikumi: Ļaut gruntējuma masai ar cietinātāju sacietēt un likvidēt kā krāsas atkritumus.Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/j): 140 g/l (2007/2010). Šis produkts satur maksimāli 90 g/l GOS.

Gis-kods

RE 0

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem, mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.