caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/213994/061531_Disbon_461_24,6kg_5,4kg_Gebinde.png

DisboXID® 461 EP-Grund TS

Caurspīdīgi 2K epoksīda šķidrie sveķi minerālo pamatņu gruntēšanai. Izmantojami jau sākot ar 3 °C, telpas temperatūrā ekstrēmi ātri pārstrādājami.

Pielietojums

Sistēmā ar Disboxid 466 EP Schicht TS optimāli, saskaņoti intervāli pārklājuma darbiem vienā nedēļas nogalē. Kā gruntējums vai skrāpējuma špaktelējums zem grīdu pārklājumiem. Kā saistviela Disboxid 946 javas kvarcam grīdlīstu veidošanai un lūzuma vietu reprofilēšanai.

Īpašības

  • reaģē jau no 3 °C
  • ātri iestrādājami
  • ar labu izturību pret ķimikālijām
  • ar ilgstošu noturību pret mitruma noslodzi

Materiāla bāze

2K-šķidrie epoksīda sveķi ar zemu viskozitāti, bez aromāta un nesatur šķīdinātājus saskaņā ar Vācijas celtniecības ķīmiju.

Iepakojums

3 kg, 10 kg skārda kombinētie iepakojumi.

Krāsu toņi

Caurspīdīgs.
Pigmentējami ar Disboxid 980 NEFA®POX- krāsu pastām. Iespējamas krāsu toņu izmaiņas un krītaini plankumi UV staru un klimatisko apstākļu iedarbībā. Organiskās krāsvielas (piem. kafija, sarkanvīns, vai lapas) kā arī dažādas ķimikālijas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes) var izraisīt krāsu toņu izmaiņas. Taču pārklājuma funkcionalitāte ar to netiek traucēta.

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, bet sargāt no sala. Oriģināli slēgtā iepakojumā uzglabāšanas garantija 1 gads. Zemākās temperatūrās materiālu pirms iestrādes uzglabāt apm. 20 °C .

Blīvums

Apm. 1,1 g/cm

Sausā slāņa biezums

Apm. 95 m/100 g/m2

Spiedes pretestība

Apm. 70 N/mm2

Piemērotas pamatnes

Visas minerālās pamatnes.Pamatnei ir jābūt ar labu nestspēju,  cietai, izturīgai, formas ziņā stabilai, bez atlupušām daļām, putekļus nesaturošu, bez eļļām, taukiem, gumijas nospiedumiem vai citām atdaloši ietekmējošām daļiņām. Cementu saturošām, ar polimēriem bagātinātām izlīdzinošām masām ir jāpārbauda to saderība, Pamatnes virsmas stiepes stiprībai vidū jābūt 1,5 N/mm2. Mazākā atsevišķā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,0 N/mm2.

Virsmai ir jābūt  sasniegušai savu izlīdzinošo mitrumu:
Betons un cementa klons – maks. 4 masas %.
Anhidrīta klons: maks  0,5 svara %.
Magnezīta klons: 2-4 svara-%.
Ksilolīta klons: 4-8 svara-%.
Jāizslēdz kāpjošs mitrums, anhidrīta un magnezīta kloniem obligāti nepieciešams blīvējums pret zemes dzīlēm.

Pamatnes sagatavošana

Izmantojot atbilstošas metodes, tādas kā lodīšu strūklu vai frēzēšanu, pamatni sagatavot tā, lai tā atbilstu augstāk minētajiem nosacījumiem. Izdrupušās vietas un caurumus virsmā aizpildīt ar Disbocret® PCC vai ar Disboxid EP sērijas javām.

Materiāla sagatavošana

Pievienot pamatmasai cietinātāju. Ar lēni rotējošu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min) intensīvi maisīt Pārliet citā traukā un vēlreiz rūpīgi izmaisīt. Ja materiālu jāpigmentē, pamatmasai vispirms tiek pievienot krāsu pasta (1 folija tūbiņa Disboxid 980 NEFA®POX-krāsu pasta uz 20 kg Disboxid 461 EP-Grund TS) un samaisīta. 

Maisījuma attiecība

Gruntsmasa: Cietinātājs = 2:1 svara daļas. Atkarībā no pielietojuma ar gumijas špakteli, lakošanas birsti,  veltni vai izlīdzināšanas ķelli.

Uzklāšanas metode

Iejaukto materiālu uzliet uz virsmas un vienmērīgi izlīdzināt ar gumijas špakteli. Lai izvairītos no spīdīgām vietām, pēc tam apstrādāt ar vidēja diegu garuma veltnīti vai lakošanas birsti. Uz vāji uzsūcošām pamatnēm vai zemās temperatūrās materiālu var atšķaidīt līdz maksimāli 15 svara-% ar Disboxid 419.

Pārklājuma uzbūve

Skrāpējuma špaktelējums
Līdzenas, smalki raupjas pamatnes
Špakteles masu izveidot no
Disboxid 461 EP-Grund TS, 1 svara daļa
Disboxid 942 Mischquarz, 1,5 svara daļas

Nelīdzenas, raupjas pamatnes
Špakteles masu izveidot no
Disboxid 461 EP-Grund TS, 1 svara-daļa
Quarzsand, 1,5 svara daļas (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz (iekaisāmās kvarca smiltis)1 : 1 maisījums). Špakteles masu uzliet uz gruntētas virsmas. Vienmērīgi izlīdzināt ar izlīdzināšanas ķelli. Beigās atgaisot ar adatu rulli. Ļoti porainas un raupjas pamatnes pirms pārklāšanas ar špaktelējumu gruntēt ar Disboxid 461 EP- Grund TS.

Norāde: Svaigo gruntējumu vai skrāpējuma špaktelējumu  visā laukumā bagātīgi jānokaisa ar smiltīm, lai, balstoties uz  ātru cietēšanu, nodrošinātu drošu saķeres savienojumu ar sekojošiem slāņiem.

Finiša pārklājums

Kaisāmās kvarca smiltis Disboxid 461 EP-Grund TS

Rullīša pārklājums, gluds

Disboxid 942 Mischquarz

Rullīša pārklājums, ar aizsardzību pret slīdēšanu 2)

Disboxid 943/944 Einstreuquarz

Izlīdzinošais slānis, izlīdzinošā java, iekaisāmais slānis

Disboxid 942 Mischquarz

1)Uzklāt nosedzošo pārklājumu divās kārtās ar kopā vismaz 800 g/ m2.
2)Nosedzošo klājumu uzklāt 1-2 kārtās atkarībā no vēlamā raupjuma.

Java lūzuma vietām:
Grīdu virsmas gruntēt ar Disboxid 461 EP-Grund TS. Špakteles masu izveidot no
Disboxid 461 EP-Grund TS, 1 svara daļa
Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 svara daļas

Javas kvarca smiltis iepildīt maisītājā un iemaisīto saistvielu pievienot iedarbinātā maisītājā. Materiālu intensīvi maisīt. Javu uzklāt uz svaiga gruntējuma, izmantojot metodi slapjš slapjā, noblīvēt un beigās izlīdzināt ar PVH vai nerūsējoša metāla izlīdzināšanas ķelli. Pirms iespējamās pārstrādes javu nogruntēt, aizpildot poras, ar Disboxid 461 EP-Grund TS, pievienojot apm. 2 svara % Disboxid 952 Stellmittel (želējošā līdzekļa). Norāde: Gruntējumu un javu bagātīgi jānoklāj ar smiltīm.
Patēriņš

GruntējumsApm. 200–400 g/m2

Skrāpējuma špaktelējums
smalki raupjām, līdzenām pamatnēm:

Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 942 Mischquarz
Apm. 660 g/mm/m2
Apm. 1 kg/mm/m2
raupjām, nelīdzenām pamatnēm
Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
Apm. 660 g/mm/m2
Apm. 500 g/mm/m2
Apm. 500 g/mm/m2
Java lūzuma vietām
Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 946 Mörtelquarz
Apm. 190 g/mm/m2
Apm. 1,9 kg/mm/m2
Nokaisīšana ar smiltīm
Disboxid 942 MischquarzApm. 1,5–2 kg/m2

Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu objektā.

Iestrādes ilgums

Pastāvot 20 °C un 60 % relatīvajam gaisa mitrumam, apm. 15 minūtes. Pastāvot 5 °C, apm. 40 minūtes. Augstāka temperatūra saīsina, zemāka - pagarina saistīšanās laiku.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 3 °C, maks. 25 °C. 
Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu jābūt vismaz 3 °C virs kušanas punkta temperatūrai.

Pārkrāsojams pēc:

Žūšanas laikam starp klājumiem, pastāvot 20 °C, būtu jābūt vismaz  5 stundām. Norādīto laika periodu augstāka temperatūra saīsina un zemāka - pagarina.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 60 % rel. gaisa mitrumam, pēc apm. 5-6 stundām virsma var tikt minimāli noslogota, pēc apm. 1dienas noslogojama mehāniski un pēc apm. 2 dienām klājums ir pilnībā sacietējis. Zemākās temperatūrās žūšanas laiks pagarinās. Cietēšanas procesa laikā (apm. 5 stundas, pastāvot 20º C) uzklāto materiālu sargāt no mitruma, citādi var rasties virsmas bojājumi un mazināties saķere.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos mazgāt ar Disboxid 419 Verdünner.

Drošības norādes

Komerciālai iestrādei paredzēts produkts. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Grunts masa: Kairina acis un ādu. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Aizliegts izliet kanalizācijā. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu Satur epoksīdu saturošus savienojumus. Ievērot ražotāja norādes (drošības datu lapā).

Cietinātāji: Kaitīgs ieelpojot. Kaitīgs norijot. Rada smagus apdegumus Kairina elpošanas sistēmu. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Aizliegts izliet kanalizācijā; šo  produktu vai iepakojumu likvidēt bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu). Izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē. Īpašas norādes /ievērot drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Materiāla atlikumi: Ļaut gruntējuma masai ar cietinātāju sacietēt un likvidēt kā krāsas atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/j): 550 g/l (2007)/500 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 110 g/l GOS.

Gis-kods

RE 1

CE-apzīmējums

EN 13813

EN 13813 norma "Klona javas, klona masas un kloni - klona javas un klona masas-
īpašības un prasības" nosaka prasības tām klona javām, kas jāizmanto grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma attiecas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem.

Produktus, kas atbilst šai normai, ir jāapzīmē ar CE-apzīmējumu Apzīmējums tiek uzklāts uz
iepakojuma, kā arī atbilstošā atzīmju žurnālā CE apzīmējumiem, ko var
atrast Internetā www.caparol.de.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt.

Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem, mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Tehniskās informācijas

Tehniskās informācijas