caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/214671/061610_DisboXID_462_7_5_2_5.png

DisboXID® 462 EP-Siegel

  • Caurspīdīgi epoksīda sveķi minerālu grīdu virsmu gruntēšanai un špaktelēšnai pirms pārklāšanas ar indusriālo grīdu pārklājumiem piem. Disboxid 464 EP-Decksiegel un Disboxid EP-Mōrtelbelag.
  • Savienojumā ar kvarca smiltīm Disboxid 946 Mortelquarz produkts ir piemērots ekstrēmi slogotu virsmu pārklājumiem, izdrupumu un caurumu aizpildīšanai.
  • Mehāniski un ķīmiski izturīgs pret ļoti lielu slodzi.
  • Plaisu aizpildīšanai.

Materiāla bāze

Zemas viskozitātes modificēti divkomponentu šķidrie epoksīda sveķi. Nesatur šķīdinātāju.

Iepakojums

5 kg metāla kombinētā bundža
25 kg muca           
         Masa: 18,75 kg 
         Cietinātājs: 6,25 kg

Krāsu toņi

Caurspīdīgs.

Iespējamas minimālas krāsu toņu izmaiņas un krītaini plankumi UV staru un klimatisko apstākļu iedarbībā. Organiskās krāsvielas (piem. kafija, sarkanvīns, vai lapas) kā arī dažādas ķīmikālijas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes) var izraisīt krāsu toņu izmaiņas. Taču pārklājuma funkcionalitāte ar to netiek traucēta.

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā. Sargāt no sala. Oriģinālā iepakojumā pie normālas temperatūras 20C droši var tikt uzglabāts apm. 12 mēnešus.

Blīvums

Apm. 1,1 g/сm3

Sausā slāņa biezums

uz 100 ml/m2 apm. 95 m

Viskozitāte

DIN 4 mm kauss 125 sec.

Piemērotas pamatnes

Piemērotas virsmas ir visas minerālās virsmas. Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai, cietai, izturīgai, bez atlupušām daļām, tīrai no putekļiem, eļļas, taukiem, gumijas noberzumu pēdām un citām atdaloši darbojošām vielām. Virsmas spiedes  izturībai jābūt vidēji 1,5 N/mm2, mazākā atsevišķā vērtība nedrīkst pārsniegt 1,0 N/mm2. Mitrums virsmā nedrīkst pārsniegt 4%, no pamatnes kāpjošs mitrums nav pieļaujams.

Pamatnes sagatavošana

Virsmu sagatavot ar piemērotu paņēmienu, piem. apstrādājot ar tvaika, ūdens, smilšu strūklu, lai tā atbilstu augstāk minētajām prasībām par virsmas tīrību. Izdrupumus un caurumus virsmā aizpildīt ar Disbocret PCC  vai Disboxid EP sērijas javām.

Materiāla sagatavošana

Pievienot pamatmasai cietinātāju. Lēni maisīt (maks. 400 apgriezieni min.), līdz masa kļūst viendabīga. Pēc tam pārliet citā traukā un vēlreiz kārtīgi izmaisīt. 

Maisījuma attiecība

Pamatmasa : cietinātājs = 3 : 1 svara daļas.

Uzklāšanas metode

Ja gaisa temperatūra ir 20C un relatīvais mitrums gaisā 60%, maks. produkta izstrādes laiks ir apm. 40 minūtes. Augstāka temperatūra izstrādes laiku samazina, zemāka - pagarina.

Pārklājuma uzbūve

1. Gruntēšana
Sagatavoto produktu izliet uz virsmas un ar gumijas ķelli izlīdzināt pa visu virsmu. Pēc tam virsmu atgaisot, klājumu nogludinot ar rullīti. Ja virsma ir vāji uzsūcoša, produktu var līdz maks. 15 svara % atšķaidīt ar Disboxid 419 Verdūnner. Ja nepieciešams, vēl svaigo gruntējumu nokaisīt ar smiltīm. Ja nākošais tiek uzklāts neslīdošais klājums ar rullīti, nokaisīt virsmu ar Disboxid 943 Einstreuquarz smiltīm. Ja nākošo klājumu uzklāj ar špakteli, nokaisīt virsmu ar Disboxid 942 Mischquarz smiltīm. Ja gruntējums nav nokaisīts ar smiltīm, tad 16-24 stundu laikā tas jāpārklāj ar nākošo kārtu.

2. Krāsošana
Produktu uzklāt 1-2 darba posmos, kā tas aprakstīts 1 punktā. Pretslīdēšanas klājumam pirmo, vēl svaigo kārtu nokaisīt ar Disboxid 943 Einstreuquarz smiltīm vai citu piemērotu materiālu, piem. Durop vai silīcjkarbīdu.

3. Špaktelēšana
Līdzenām pamatnēm
Sajaukt špakteles masu no 2 svara daļām Disboxid 462 EP-Siegel un 3 svara daļas Disboxid 942 Mischquarz smiltis.

Nelīdzenām, raupjām pamatnēm
Sajaukt javas masu no 2 svara daļām Disboxid 462 EP-Siegel un 3 svara daļām kvarca smilšu (Disboxid 942 Mischquarz+Disboxid 943 Einstreuquarz samaisītas attiecībā 1:1). Masu izliet uz virsmas un pēc tam izlīdzināt pa visu virsmu. Klājumu atgaisot. Gatavo klājumu, ja nepieciešams, nokaisīt ar smiltīm. Ļoti rupjas un porainas virsmas pirms špaktelēšanas gruntēt ar šo pašu materiālu.

4. Smilšu javas klājums
Virsmu gruntēt kā aprakstīts pirmajā punktā. Javu sajauc no 1 svara daļas Disboxid 462 EP-Siegel un 10 svara daļām Disboxid 946 Mōrtelquarz.  Saistviela 5 kg mucā ir paredzēta uz 50 kg Mōrtelquarz kvarca smiltīm. Iebērt smiltis traukā un maisot, lēnām pievienot iejaukto saistvielu. 2-3 minūtes turpināt intensīvi maisīt. Gatavo javu uzklāt uz vēl mitra gruntējuma, ar ķelli nolīdzināt. Vispirms javu izmēģināt, veicot proves klājumu. Lai klājums būtu ūdens necaurlaidīgs un neslīdošs, uzklāt krāsojumu kā tas aprakstīts 2.punktā.

Patēriņš

Gruntēšanai

Apm. 200–400 g/m2

Krāsošanai

Apm. 250–500 g/mvienā kārtā

Špaktelēšanai uz smalkām, līdzenām virsmām

Disboxid 462 EP-Siegel

Disboxid 942 Mischquarz

Apm. 660 g/mm/m2

Apm. 1 кg/mm/m2

Špaktelēšnai uz raupjām, nelīdzenām virsmām

Disboxid 462 EP-Siegel

Disboxid 942 Mischquarz

Disboxid 943 Einstreuquarz

Apm. 660 g/mm/m2

Apm. 500 g/mm/m2

Apm. 500 g/mm/m2

Smilšu javas klājumam

Disboxid 462 EP-Siegel

Disboxid 946 Mortelquarz 

Apm. 190 g/mm/m2

Apm. 1,9 кg/mm/m2

Iestrādes ilgums

Darba materiālu, virsmas un gaisa temperatūrai jābūt vismaz 10C, taču tā nedrīkst pārsniegt 30C. Relatīvais mitrums gaisā nedrīkst pārsniegt 80%.

Žūšana/ žūšanas laiks

Ja gaisa temperatūra ir 20C un relatīvais mitrums 60%, tad virsma ir nožuvusi un var tikt minimāli noslogota pēc apm. 1 dienas. Pēc 3 dienām virsma var tikt mehāniski noslogota, pēc 7 dienām krāsojums ir pilnībā sacietējis. Krāsojuma žūšanas un sacietēšanas laikā sargāt virsmu no mitruma. Pretējā gadījumā krāsojuma un virsmas savstarpējā sasaiste var būt traucēta.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos mazgāt ar Disboxid 419 Verdūnnner.

Drošības norādes

Uzglabāt produktu bērniem nepieejamā vietā. Strādājot ar produktu, ievērot videi kaitīgo produktu lietošanas norādījumus.