caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/224262/062940_DisboCRET_735.png

DisboCRET® 735 Nivelierschicht

Ar PVH modificēta, ar cementu saistīta, hidrauliski atraisoša izgludināšanas un nivelēšanas masa iekšdarbos un ārdarbos. Slāņa biezumiem no 1,5 līdz 20 mm vienā kārtā. Piemērota arī grīdu apkurei.

Pielietojums

Grīdu nelīdzenumu un noviržu izlīdzināšanai, nivelēšanai, nogludināšanai un špaktelēšanai visā virsmā (DIN 18202). Izmanto pamatnes sagatavošanai Caparol grīdu pārklājumiem iekšdarbos un ārdarbos un zem citiem pārklājumu veidiem, tādiem kā flīzes, PVH pārklājumi, paklāja grīdas utt. iekšdarbos.

Īpašības

  • vienkāršs maisījums un ļoti labi iestrādājams, viegli uzklājams
  • lieliska automātiskā iestrāde
  • nedegošs(DIN EN 1501-1-A2 fl-s1)
  • laba stiprība un cietība
  • izmantojams uz apkurināmiem kloniem
  • slāņa biezumiem no 1,5 līdz 20 mm vienā kārtā.

Materiāla bāze

Ar PVH modificēta cementa java.

Iepakojums

25 kg maiss.

Uzglabāšana

Sausā vietā, garantija vismaz 6 mēnešus no ražošanas datuma, 6 mēnešus mazs hromāta saturs.

Lielākā grauda izmērs

0,5 mm

Spiedes pretestība

Pēc 7 d: apm. 7 N/mm2
Pēc 28 d: apm. 8 N/mm2

Lieces stiprība

Pēc 7 d: apm. 7 N/mm2
Pēc 28 d: apm. 8 N/mm2

Saistes stiprība

28 d: > 1,5 N/mm2

Piemērotas pamatnes

Visas minerālās pamatnes. Pamatnei ir jābūt ar labu nestspēju,  cietai, izturīgai, formas ziņā stabilai, bez atlupušām daļām, putekļus nesaturošu, bez eļļām, taukiem,gumijas nospiedumiem vai citām atdaloši ietekmējošām daļiņām. Pamatnes virsmas stiepes stiprībai vidū jābūt 1,5 N/mm2. Mazākā atsevišķā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,0 N/mm2.

Virsmai ir jābūt  sasniegušai savu izlīdzinošo mitrumu:
Betons un cementa klons – maks. 4 masas %.Magnezīta klons: maks. 2-4 svara-%
Anhidrīta klons: maks. 0,5 svara-%
Anhidrīta klons, apkurināts: maks. 0,3 svara-%

Ja nav hidroizolācijas ar zemi jeb pastāv kāpjoša mitruma risks, beigās
jāuzklāj elpojoša kārta. Blīvu sekojošo pārklājuma sistēmu gadījumā ir obligāti nepieciešama hidroizolācija ar zemi. Jaunām apkurināmajām grīdām to turpmākas apstrādes gatavība jāapliecina ar protokolu (klona uzsildīšana tās sagatavošanai turpmākai apstrādei).

Norāde: Nav piemērots balkona virsmām un lapeņu ejām. Izmantojot  citos gadījumos
ārdarbos, pārklāt tikai ar sekojošiem blīviem (pret difūziju un ūdeni) pārklājumiem.

Pamatnes sagatavošana

Pamatni ar piemērotām metodēm, tādām kā lodīšu frēzēšana vai frēzēšana sagatavot tā, ka tā atbilst norādītajām prasībām. Jānoņem dobjās vietas. Izdrupušās vietas un caurumus virsmā aizpildīt ar Disbocret®PCC.

Norāde: Nivelēšanas slāņa izdošanās ir atkarīga no pamatnes īpašībām . Uzsūcošas pamatnes negatīvi ietekmē nivelējošās kārtas plūstamību, tādēļ pamatnes rūpīgi jāsagatavo: jānotīra un jānogruntē!

Uzsūktspējīgas pamatnes:
Disbocret® 734 Nivelliergrund izklāt uz virsmas, izmantojot gumijas špakteles lāpstiņu un veltnīti, aizpildot poras. Nedrīkst palikt nekādas materiāla peļķes. Patēriņš: apm. 50-250 ml/m2.

Blīvas pamatnes:
(piem., nebojāts, esošs flīžu klājums): Nogruntēt ar Disboxid 420 E.MI Primer, izmantojot gumijas špakteles lāpstiņu un veltnīti. Beigās nokaisīt ar Disboxid 943 Einstreuquarz.

Patēriņš:
Disboxid 420 E.MI Primer, apm. 300 g/m2
Disboxid 943 Einstreuquarz, apm. 2 kg/m2
Uz tā seko sistēmas gruntējums ar Disbocret® 734 Nivelliergrund saskaņā ar rakstīto par uzsūktspējīgām pamatnēm.

Magnezīta klonu gruntējums:
Ar Disbocret 734® Nivelliergrund veikt dubultu gruntējumu, starplaikā nogaidot apm. 5-6 St., pastāvot 20 °C. Turklāt virsmu var pārstaigāt ar naglu kurpēm.

Patēriņš:
apm. 150-250 ml/m2.
Pastāvot 20 °C, Disbocret 734 Nivelliergrund var pārstrādāt pēc12 līdz maks. 24 stundām. Anhidrīta un magnezīta kloniem starp kārtām jāievēro vismaz 16 stundu garš žūšanas laiks. Ja temperatūra ir augstāka, norādītais žūšanas laiks saīsinās,ja zemāka - pagarinās. Ja žūšanas laiks ir ilgāks, virsmas noslīpēt un vēlreiz nogruntēt.

Norāde: Uz neparasti stipri uzsūcošām, jauna veida vai nelabojamām pamatnēm vai uzklājuma materiāliem jāuzklāj izmēģinājuma pārklājumi.

Materiāla sagatavošana

Traukā ieliet nomērītu ūdens daudzumu. Maisot ar piemērotu maisīšanas ierīci (ar mikseri, maks. apgr. skaits 600 minūtē), vēl un vēl pievienot atbilstošu sausās javas daudzumu un apm. 3 minūtes maisīt, līdz rodas homogēna, plūstspējīga java bez kunkuļiem.

Ik pa laikam ar ķelli no spaiņa malām noņemt nesamaisīto, pielipušo materiālu un pievienotu to maisāmajam materiālam. Pēc apm. 3 minūšu nobriešanas laika vēlreiz apmaisīt.

Maisījuma attiecība

Maisījuma attiecība
Sausā java:
Ūdens
1 svara daļa
0,24 vara daļas
25 maiss
6 l

Uzklāšanas metode

Pēc gruntējuma nožūšanas tā, ka vairs nelīp, uzliet svaigu javu uz sagatavotas pamatnes iestrādes laikā un izklāt nepieciešamajā slāņa biezumā, izmantojot izlīdzināšanas ķelli vai nivelēšanas špakteļāpstu. Tieši pārstrādājot virsmu ar adatu rulli, tiek panākta optimāla materiāla atgaisošana.

Vertikālām būvdetaļām, tādām kā sienu pieslēgumi, balsti, kā arī ieejām, šahtām utt., uzklāt piemērotas malu lentas sprieguma, plaisu veidošanās un trokšņu pārnešanas riska dēļ.  Jāpārņem malu, laukuma, celtnes atdalošās un dinamiskās plaisas.

Norāde: Ievērot cementu saturošu grīdas špakteles masu iestrādes tehnisko aprakstu,
TKB-atgādne Nr. 9, 2008. gada aprīlis.

Automātiskā iestrāde:
Sūknēšanai piemēroti tirdzniecībā pieejamie kolbas vai gliemežsūkņi (piem., PFTG4 vai M-tec Duomix ar pēcmaisītāju) un bez pārtraukumiem funkcionējošs maisāmais sūknis. Pievienojamā ūdens daudzumu automātiskai iestrādei nosaka izplūšanas lielums. Tamdēļ vispirms iejaukt Disbocret® 735 Nivellierschicht saskaņā ar "Materiāla sagatavošana" aprakstīto un 200 ml iejauktā materiāla uzliet uz līdzenas pamatnes. Pēc pilnīgas noklāšanas precīzi izmērīt izklātā Disbocret® 735 Nivellierschicht diametru. Pastāvot 20 °C un 50% rel. gaisa mitrumam,tam būtu jābūt 28 cm. Šī vērtība var atšķirties atkarībā no apkārtnes apstākļiem un pamatnes īpašībām. Ūdens piedevu  javas sūknim noregulēt tā, ka tiek iegūts salīdzināms izplūšanas lielums. Ja diametrs ir lielāks, ūdens daļa ir jāsamazina, ja diametrs mazāks - tas jāpalielina.Katrreiz, mašīnai mainot vietu, kā arī pēc darba pārtraukumiem javas izplūšanas konsistence jānoregulē no jauna. Pārāk maza ūdens daļa pasliktina uzklājamību, kā arī veicina burbuļu veidošanos, kas kaitē sekojošiem pārklājumiem. Turklāt netiek iegūta nepieciešamā cietība. Ja pievienots pārāk daudz ūdens, veidojas atslāņošanās, kā rezultāts ir vājāka saķere ar virsmu. Šādus slāņus ar mazāku cietību mehāniski jānoņem.



Slāņa biezums

Min. 1,5 mm līdz maks. 20 mm. Uz anhidrīta un magnezīta kloniem maksimālais kopējais biezums 10 mm.

Pārklājuma uzbūve

Pamatnes sagatavošana sekojošiem krāsojumiem. Sacietējušo Disbocret® 735 Nivellierschicht virsmu sagatavot, izmantojot piemērotas metodes, tādas kā lodīšu frēzēšana vai slīpēšana, lai virsma atbilstu noteiktajām prasībām. Slīpējot virsmu nedrīkst pulēt. Ar raupju graudainību slīpēt pēc iespējas ātrāk (parasti sekojošajā dienā).Pārklāšanas iespējamības noteikšanai vienmēr jāpārbauda saistes stiprība (prasība vismaz 1,5 N/mm2), kā arī mitrums.

Pamatnes sagatavošana pārklājumiem: Iestrādes laikā materiāla izplūšana notiek patstāvīgi, tā, ka parasti atkārtota špaktelēšana vai slīpēšana nav nepieciešama.

Patēriņš

Sausā java apm. 1,6 kg/mm/m2.

Iestrādes ilgums

Pastāvot 20 °C, apm. 30 minūtes.

Pārkrāsojams pēc:

Ar flīžu pārklājumiem pēc 6 stundām, pastāvot 20 °C, ar tvaikus necaurlaidīgiem pārklājumiem pēc apm. 3-5 dienām, ar "elpojošām" sistēmām pēc 1-2 dienām jeb pēc iebūvējamā pārklājuma maksimālā pieļaujamā atlikuma mitruma  un saistes stiprības sasniegšanas. Tas attiecas uz 10mm biezumu. Ja slāņa biezums lielāks, pamatne blīvāka un ir cita valdošā temperatūra, tas pagarina laiku, kad virsma var tikt pārkrāsota.

Žūšana/ žūšanas laiks

Ja gaisa temperatūra ir 20 °C un relatīvais mitrums 50 %, tad var tikt noslogota ejot pēc apm. 2 stundām. Pēc 2 dienām virsma var tikt mehāniski noslogota, pēc 28 dienām krāsojums ir pilnībā sacietējis. Zemākās temperatūrās žūšanas laiks pagarinās. Nepieciešama celtniecības vietas vēdināšana. Cietēšanas procesa laikā (apm. 2 stundas, pastāvot 20º C) uzklāto materiālu sargāt no mitruma, saules staru iedarbības, caurvēja, sala un augstām temperatūrām (>25 °C).

Žūšanas apstākļus un arī apstrādes gatavību ietekmē arī slāņa biezums, esošais telpas klimats un grīdas temperatūra. Augstais gaisa mitrums un/ vai zema temperatūra pagarina, zems gaisa mitrums un/ vai augsta temperatūra paātrina žūšanu un apstrādes gatavību. Ļoti biezu pamatņu gadījumā tāpat var rasties žūšanas un apstrādes gatavības aizkavēšanās.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni. Pēc sacietēšanas tīrīšana iespējama tikai mehāniska tīrīšana.

Atzinums

1-1206: Uzliesmojamības pārbaude saskaņā ar DIN EN 13501-1, A2fl-s1 MPA NRW, Erwitte.

Drošības norādes

Kairina ādu. Nopietnu acu bojājumu risks. Sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Izvairīties no nokļūšanas acīs un uz ādas. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Strādājot izmantot piemērotus aizsargcimdus un aizsargbrilles/ sejas aizsargu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai  etiķeti.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus maisus (bez plaisām). Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā jauktus celtniecības un gruvešu atkritumus.

Gis-kods

ZP1

Tuvākas norādes

Skatīt drošības datu lapu. Iestrādājot materiālu, jāievēro Disbon celtniecības aizsardzības iestrādes norādes.

CE-apzīmējums

DIN EN 13813 „Klona java, klona masas un kloni - klona javu un klona masu īpašības un prasības" (2003. gada janvāris) nosaka prasības klonu javām, ko izmanto grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma attiecas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem. Produktus, kas atbilst šai normai, ir jāapzīmē ar CE-apzīmējumu.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa