caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/182569/055203_DISBON_305_DisboPUR.png

DisboPUR® 305

Pigmentēts, elastīgs divkomponentu poliuretāna pārklājums balkoniem, terasēm un lieveņiem.

Pielietojums

Klājums minerālām grīdu virsmām ārdarbos, piemēram, balkonu, terašu, lieveņu grīdām.

Īpašības

 • Elastīgs aukstumā un plaisas sedzošs
 • Noturīgs pret UV starojumu un laikapstākļiem
 • Noturīgs pret ilgstošu mitru noslodzi
 • Noturīgs pret mehānisku noslodzi
 • Regulējams cietēšanas laiks
 • Nesatur šķīdinātājus

Materiāla bāze

Divkomponentu poliuretāna sveķi

Iepakojums

10 kg metāla kombinētie iepakojumi

Krāsu toņi

 • 10 kg spaiņi:
  apm. RAL 7032 (Kieselgrau), apm. RAL 7035 (Lichtgrau), apm. RAL 7037 (Staubgrau),
Citi krāsu toņi pēc pieprasījuma.

Tonējams pēc FloorColor krāsu toņu kolekcijas.

UV starojuma un  laikapstākļu noturīgs klājums. Organiskās krāsvielas (piem., kafija, sarkanvīns, vai koku lapas), kā arī dažādas ķīmiskas vielas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes u.c.) var radīt krāsu toņu izmaiņas. Tādējādi funkcionalitāte netiek traucēta.

Spīduma pakāpe

Spīdīgs

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.
Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams vismaz 9 mēnešus. Pie zemākām temperatūrām materiālu pirms iestrādes uzglabāt apm. 20°C temperatūrā.

Tehniskie dati

 • Plaisas sedzošs atbilstoši DIN EN 1062-7: 
  pie 0 °C klase A 4 (plaisu platums > 1250 µm)  
  pie -10 °C klase A 3 (plaisu platums > 500 µm) 

Blīvums

apm. 1,4 g/cm3

Sausā slāņa biezums

apm. 70 µm/100 g/m2

Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

apm. 46 mg/30 cm2

Cietība pēc Shore (A/D)

apm. A 85/ D 35

Stiepe pēc DIN 53504

 > 70 % (pie 0° C)

Viskozitāte

apm. 4000 mPas

Izturība pret ķimikālijām

 Noturības pret ķīmisko vielu iedarbību tabula atbilstoši DIN EN ISO 2812-3:2007 pie 20 °C
7 dienas
Pārbaudes grupa 5b: vienvērtīgi un daudzvērtīgi spirti (izņemot metanolu), glikolēteris.+ / -
Pārbaudes grupa 9: neorganisko skābju ūdens šķīdumi (karbonskābes) līdz 10 %, kā arī to sāļi (ūdens šķīdumā).+ (V)
Pārbaudes grupa 10: minerālskābes līdz 20 %, kā arī to sāļi ūdens šķīdumā (pH <6), izņemot fluorūdeņražskābi un oksidējošas darbības skābes un to sāļus.+ (V)
Pārbaudes grupa 11: neorganiski sārmi, kā arī sārmaini hidrolizējoši, neorganiskie sāļi ūdens šķīdumā (pH < 8), izņemot amonjaka šķīdumus un oksidējošas iedarbības sāļu šķīdumus (piem., hipohlorīts)+
50 % etanols+ / -
25 % amonjaks+ (V)
50 % nātrija sāls+ (V)
10 % citonskābe+
Destilēts ūdens+
Nātrija hlorīds (vārāmā sāls)+
Kafija+ (V)
Kola+ (V)
Sarkanvīns+ (V)
Apzīmējumi: + = noturīgs, +/- = daļēji noturīgs, V = krāsas maiņa

Piemērotas pamatnes

Betons un cementa segums, esošie vecie 2K klājumi.
Pamatnei jābūt nestspējīgai, formas ziņā stabilai, cietai, bez atdalošām vielām, brīvai no putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas noberzumu pēdām un citām atdaloši darbojošām vielām. Pamatnes saķerei jābūt vidēji 1,5 N/mm2. mazākā atsevišķā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,0 N/mm. Pamatnēm jāsasniedz to izlīdzināšanas mitrums (betons un cementa segums: maks. 4 masas %). Nav pieļaujams no pamatnes kāpjošs mitrums.

Pamatnes sagatavošana

Pamatne ar piemērotām metodēm, piem., abrazīvu strūklu vai frēzēšanu, jāsagatavo tā, lai tā atbilstu augstāk minētiem nosacījumiem. Vecie 1K pārklājumi un brīvi 2K pārklājumi vienmēr jānoņem. Stiklveida virsmas (keramiskie klājumi) un stingri 2K pārklājumi jānotīra, jāuzraupina, resp., jāpadara matēti. Veci PU klājumi ar labu nestspēju jānoslīpē matēti

Izdrupušās vietas un caurumus virsmā aizpildīt ar Disbocret® PCC sērijas vai Disboxid EP sērijas javām (EP sērijas javu nepievienot lielos daudzumos).

Materiāla sagatavošana

Komponenti A (pamatmasa) izmaisīt, pievienot komponenti B (cietinātājs), intensīvi maisīt ar lēni rotējošu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.), līdz izveidojies vienmērīgs krāsas tonis. Iepildīt citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisīt (neiestrādāt tieši no oriģinālā iepakojuma).
Pēc vajadzības DisboPUR 305 plastiskumu var regulēt ar maks 3 % daudzumu Disbon 913 PU-Stellmittel, tādējādi variējot plastiskumu un virsmas optiku.

Lai klājums būtu lietusdrošs, kā arī sacietēšanas un ātrākas iestrādes veicināšanai pievienot DisboADD 905. Šim nolūkam vispirms iemaisīt vienu iepakojumu (40 ml) piedevu DisboPUR 305 komponentē A (pamatmasa) un tikai pēc tam pievienot cietinātāju un izmaisīt.

 

Norāde: DisboPUR 305 plastiskumu regulēt tikai ar Disbon 913 PU-Stellmittel, citas piedevas var izraisīt nepareizu cietēšanu.

Maisījuma attiecība

Komponente A (pamatmasa): komponente B (cietinātājs) = 72:28 svara daļas

Uzklāšanas metode

Ar īsspalvu un vidēji garas spalvas rullīti vai piemērotu ķelli (piem., cietas gumijas roboto ķelli).

Pārklājuma uzbūve

Klājuma uzbūvei Disbon Premium Balkon sistēmai, Disboxid ColorQuarz ārdarbu sistēmai un Disboxid MultiColor ārdarbu sistēmai skat. attiecīgās sistēmas datu lapas.

Gruntsklājums
Minerālās pamatnes gruntēt ar Disboxid 420 E.MI Primer, aizpildot poras. Lai izvairītos no spīdīgu pleķu veidošanās, materiālu pēc uzklāšanas krustu šķērsu pārrullēt ar vidēji garas spalvas rullīti. Stipri uzsūcošām pamatnēm nepieciešamas divas gruntskārtas
Alternatīvi var tikt izmantots Disboxid 462 EP-Siegel Neu.

Skrāpējumu špaktelēšana

Izrupušu vielu līdz > 1 mm dziļumam izlīdzināšanai (vadoties pēc smilšu virsmu apstrādes metodēm) veic ar skrāpējumu špaktelēšanu.
Špakteles masas sastāvs:
Disboxid 420 E.MI Primer: 1,0 svara daļa
Disboxid 942 Mischquarz: 0,75 svara daļas
Disboxid 943 Einstreuquarz: 0,75 svara daļas

Špakteles masu izliet uz gruntsklājuma. Izlīdzināt nelīdzenumus, spēcīgi (asi) apstrādājot materiāla virsmu ar gludo ķelli.


Smilšu virsmu apstrādes metodes atbilstoši DAfStb vadlīnijām, remonta vadlīniju 3. nodaļai: Gruntsklājuma raupjuma dziļuma noteikšana


Sedzošais klājums

Sagatavoto materiālu izliet uz pamatklājuma un vienmērīgi izlīdzināt ar roboto ķelli (6 mm strīsstūrveida robojums). Pēc apm. 10 minūšu pārtraukuma svaigo klājumu krusteniski atgaisot ar adatu veltnīti.

Vertikālām un slīpām virsmām materiāla plastiskumu regulēt ar apm. 0,5-3 % daudzumu Disbon 913 PU-Stellmittel.

Remontklājums uz veciem PU klājumiem ar labu nestspēju

Iejauktu materiālu izliet uz noslīpētas virmas un vienmērīgi izlīdzināt ar smalku roboto ķelli (2 mm strīsstūrveida robojums), vienmērīgi pārrullēt ar vidēji garas vai īsas spalvas rullīti.
Norāde: Uzklājot ar roboto ķelli, izvēlētais trīsstūrveida robojums nenodrošina norādītās patēriņa vērtības. Robu lielums ir atkarīgs no špakteles lāpstiņas nodilumizturības, temperatūras, iepildes pakāpes un pamatnes gluduma.


Iekaisīts dekoratīvais klājums

Svaigā klājuma iekaisīt čipšus Disbon HS 8255 FastChips. Alternatīvā variantā svaigā klājumā iekaisīt Disboxid 948 Color-Chips, un virsmu nolakot ar Disbothan 446 PU-Klarschicht vai ar DisboPUR 309. Iespējams veidot gan gludu virsmu, gan gludu virsmu ar pretslīdes efektu.


Lakojums

Gludam lakojumam plānā kārtā uzklāt Disbothan 446 PU-Klarschicht vai DisboPUR 309 ar īsas spalvas, šķīdinātājizturīgu rullīti.

Spīdīgam pretslīdes efekta lakojumam ar PE gludo ķelli vienmērīgi uzklāt Disbothan 446 PU-Klarschicht, sajauktu ar Disbon 947 SlideStop Rough un Disbocolor 499 Verdünner. Ilgākos darba pārtraukumos materiālu laiku pa laikam izmaisīt. Nobeigumā krustu šķērsu pārrulēt virsmu ar raupju porainu rulli Moltopren (Ø 5mm).

Zīdaini matētam pretslīdes efekta lakojumam ar īsas spalvas, šķīdinātājizturīgu rullīti uzklāt  DisboPUR 309, sajauktu ar Disbon 947 SlideStop Fine.

Virsma nav paredzēta staigāšanai ar apaviem ar asām radzēm.

Patēriņš

Gruntsklājums
Disboxid 420 E.MI Primer
apm. 0,3-0,4 kg/m2
Skrāpējumu špaktelēšana 
dziļums sākot ar 1,0 mm
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
apm. 0,66 kg/mm/m2
apm. 0,5 kg/mm/m2
apm. 0,5 kg/mm/m2
Sedzošais klājums
Izlīdzinošais klājums
DisboPUR 305
2,3 - 2,8 kg/m2
Remontklājums 
DisboPUR 305
apm. 0,5 kg/m2
Dekoratīvais klājums
Čipšu iekaisīšana bez lakošanas
Disbon 8255 FastChips
apm. 20 g/m2
Čipšu iekaisīšana ar pretslīdes lakojumu (spīdīgs, R10)
Disboxid 948 Color-Chips
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough (apm. 10 %)
Disbocolor 499 Verdünner (apm. 6%)
apm. 30 g/m2
apm. 150 g/m2
apm. 15 g/m2
apm. 9 ml/m2
 Čipšu iekaisīšana ar pretslīdes lakojumu (zīdaini matēts R10)
Disboxid 948 Color-Chips
DisboPUR 309
Disbon 947 SlideStop Fine (apm. 4 %)
apm. 30 g/m2
apm. 120 g/m2
apm. 5 g/m2
 Čipšu iekaisīšana ar gludu lakojumu (spīdīgs)
Disboxid 948 Color-Chips
Disbothan 446 PU-Klarschicht

apm. 30 g/m2
apm. 150 g/m2
Čipšu iekaisīšana ar gludu lakojumu (zīdaini matēts R9)
Disboxid 948 Color-Chips
DisboPUR 309

apm. 30 g/m2
apm. 120 gl/m2
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes ilgums

Pie 20 °C un 60 % relat. gaisa mitruma - apm. 45 minūtes. DisboADD 905 pievienošana samazina saistīšanās laiku līdz apm. 30 minūtēm. Augstāka temperatūra samazina, zemāka - palielina saistīšanās laiku.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, pamatnes un apkārtējā gaisa temperatūra:
Min. 10 °C, maks. 30 °C
Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu būt vismaz 3°C virs rasas punkta.

Pārkrāsojams pēc:

Ja temperatūra ir 20°C, žūšanas laikam starp darba posmiem (gruntsklājumu, resp., skrāpējumu špaktelējumu) vajadzētu būt vismaz 12 stundas, bet ne vairāk kā 24 stundas.
Ja žūšanas laiks ir ilgāks, iepriekšējā klājuma virsma jānoslīpē, ja vien tā nav nokaisīta ar smiltīm.
DisboPUR 305 tālāku apstrādi veikt ne ātrāk kā pēc 18 stundām un ne vēlāk kā pēc 48 stundām. Norādīto laika periodu augstāka temperatūra samazina, zemāka - palielina.
Dīkstāves laiks, pievienojot DisboADD 905pie 10° C pie 20° C
Noturīgs pret lietubez cietēšanas veicinātāja20 stundas12 stundas
ar 1 iepakojumu DisboADD 9055 stundas4,5 stundas
Noslogojams, staigājotbez cietēšanas veicinātāja30 stundas18 stundas
ar 1 iepakojumu DisboADD 90524 stundas7 stundas

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 60 % relat. gaisa mitruma pēc apm. 18 stundām virsma minimāli noslogojama un apstrādājama tālāk, virsma minimāli noslogojama un apstrādājama tālāk.
Ja temperatūra zemāka, žūšanas laiks ir atbilstoši ilgāks. Cietēšanas laikā uzklāto materiālu sargāt no mitruma, citādi var rasties virsmas bojājumi un mazināties saķere.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos mazgāt ar Disbocolor 499 Verdünner.

Atzinums

Spēkā esošie atzinumi - uz pieprasījumu.

Drošības norādes

Produkts paredzēts tikai profesionāliem lietotājiem.

Komponente A (pamatmasa): 
Maisījums uz pigmentētu poliuretānsveķu bāzes.

Komponente B (cietinātājs):

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Kaitīgs ieelpojot. Neieelpot tvaikus/ aerosolu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Glabāt slēgtā veidā.
Satur: heksametilēndiizocianātus, oligomērus, heksametilēn-1,6-diizocianātu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Ļaut pamatmasai un cietinātājam sacietēt un likvidēt kā krāsu atkritumus. Nesacietējuši produkta atlikumi ir īpašie atkritumi.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/j): 500 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 35 g/l GOS.

Gis-kods

PU40

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapas.

Iestrādājot materiālu, ievērot celtniecības aizsardzības iestrādes norādes, kā arī Disbon grīdu tīrīšanas un kopšanas norādes.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa