caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/216871/061859_DisboTHAN_449_12_kg.png

DisboTHAN® 449 PU-Deckschicht

Pigmentēts, ļoti elastīgs, gaisa mitruma iedarbībā cietējošs 1K poliuretāna pārklājums balkoniem, terasēm un nojumēm. Satur šķīdinātājus.

Pielietojums

Jauns pārklājums uz betona, cementa klona un cieta asfalta seguma balkoniem, terasēm un nojumēm.

Cietu un elastīgu veco pārklājumu atjaunošanai ārdarbos.
Nobeiguma klājums uz Disboroof 412 Dachschicht vietās, kas saskaras ar ūdeni, un uz virsmām ar īslaicīgu stāvoša ūdens noslodzi.

Īpašības

  • Ilgstoši noslogojams slapjā veidā
  • Noturīgs pret laikapstākļiem un UV stariem
  • Labi noturīgs pret ķīmisku vielu iedarbību
  • Plaisas nosedzošs

Materiāla bāze

1K poliuretāns, cietē gaisa mitruma iedarbībā, satur šķīdinātājus.

Iepakojums

6 kg, 12 kg metāla spainis

Krāsu toņi

Oļu pelēks, gaiši pelēks
Citi krāsu toņi pēc pieprasījuma.

Īpašs krāsu noformējums iespējams, tonējot FloorColor plus kolekcijas krāsu toņos.
UV starojums un laikapstākļi var izraisīt krāsas toņa izmaiņas. Organiskās krāsvielas (piem., kafija, sarkanvīns, vai koku lapas), kā arī dažādas ķīmiskas vielas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes u.c.) var radīt krāsu toņu izmaiņas. Tādējādi funkcionalitāte netiek traucēta.

Spīduma pakāpe

Spīdīgs

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.
Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams vismaz 6 mēnešus. Pie zemākām temperatūrām materiālu pirms iestrādes uzglabāt apm. 20°C temperatūrā.

Blīvums

apm. 1,1 g/cm3

Sausā slāņa biezums

apm. 68 µm/100 g/m2

Cietība pēc Shore (A/D)

95/35 atbilstoši DIN 53505

Stiepe pēc DIN 53504

apm. 230 % atbilstoši DIN EN ISO 527

Piemērotas pamatnes

Betons, cements, cieta asfalta klons, kā arī saderīgi cieti un elastīgi pārklājumi.
Pamatnei jābūt sausai, nestspējīgai, forma ziņā stabilai, cietai, bez atdalošām vielām, brīvai no putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas noberzumu pēdām un citām atdaloši darbojošām vielām.
Cementu saturošas, modificētas izlīdzinošās masas ir jāpārbauda uz to spēju tikt pārklātām ar konkrēto materiālu, nepieciešamības gadījumā uzklājot paraugklājumu.
Pamatnes saķerei jābūt vidēji 1,5 N/mm2., minimālā vērtība 1,0 N/mm2. Pamatnēm jāsasniedz to izlīdzināšanas mitrums (betons un cementa segums: maks. 4 masas %). Nav pieļaujams no pamatnes kāpjošs mitrums. Cieta asfalta klonam jāatbilst vismaz IC 40 cietības klasei, un norādītās temperatūras un mehāniskās slodzes apstākļos tas nedrīkst deformēties.

Pamatnes sagatavošana

Pamatne ar piemērotām metodēm, piem., abrazīvu strūklu vai frēzēšanu, jāsagatavo tā, lai tā atbilstu augstāk minētiem nosacījumiem. Nenoturīgi vecie 1K un 2K pārklājumi vienmēr jānoņem. Noturīgus cietus 2K pārklājumus notīrīt, uzraupināt un gruntēt ar Disbon 481 EP- Uniprimer. Noturīgus elastīgus pārklājumus notīrīt.
Norāde: Pirms pārklājuma darbu veikšanas veikt paraugklājumu, lai novērtētu materiāla saķeri ar poliestera pārklājumiem.
Cieta asfalta klona gadījumā pildvielai pēc pamatnes sagatavošanas jābūt redzamai vismaz 75 % apmērā. Izdrupušās vietas un caurumus virsmā aizpildīt ar Disbocret®-PCC-Mörteln vai Disboxid EP-Mörteln sērijas javām. 

Materiāla sagatavošana

Materiāls ir gatavs lietošanai. Pirms iestrādes rūpīgi izmaisīt.
Tikai pielietojot kā grunti, materiālu drīkst atšķaidīt. Atšķaidīšanai (5 līdz maks. 10 %) izmantot tikai atšķaidītāju Disbocolor 499 Verdünner. Ja tiek lietoti citi atšķaidītāji, rodas nelabojamu salipumu efekts. Iepakojumu izstrādāt pilnībā, jo pretējā gadījumā materiāla virskārta sacietē. Ja iepriekš apstrādātam, sabiezējušam materiālam pievieno atšķaidītāju, tas kļūst nelietojams.

Uzklāšanas metode

Atkarībā no pielietojuma, uzklāt ar gludo ķelli, mohēras rullīti vai ar īsas spalvas, šķīdinātājizturīgu rullīti.

Pārklājuma uzbūve

Gruntsklājums
Minerālas pamatnes ar normālu uzsūktspēju
Gruntēt ar Disbothan 449 PU-Deckschicht, pievienojot 5 līdz 10 masas % atšķaidītāju Disbocolor 499 Verdünner. Uzklāt materiālu salīdzinoši plānā kārtā un izlīdzināt ar mohēras rullīti.

Rupjas, ļoti porainas minerālas pamatnes

Gruntēt ar Disboxid 420 E.MI Primer. Ievērot žūšanas laiku starp 12 un 24 stundām.

Ciets asfalts
Gruntēt ar Disbon 481 EP-Uniprimer. Ieverot žūšanas laiku vismaz 16 stundas, bet ne ilgāk par 3 dienām.

Cieti vecie pārklājumi

Noslīpēt vai apstrādāt ar strūklu līdz matētam stāvoklim un gruntēt ar Disbon 481 EP-Uniprimer.

Elastīgi vecie pārklājumi

Pārklāt uzreiz pēc pamatnes notīrīšanas.

Starpklājums un nobeiguma klājums

Bagātīgi uzklāt materiālu neatšķaidītā veidā ar īsas spalvas rullīti. Remontklājumam uz nebojāta pārklājuma parasti pietiek ar vienu materiāla uzkāšanas reizi.

Dekoratīvais klājums

Svaigā klājuma iekaisīt čipšus Disbon HS 8255 FastChips. Alternatīvā variantā svaigā klājumā iekaisīt Disboxid 948 Color-Chips, un virsmu nolakot ar Disbothan 446 PU-Klarschicht vai ar DisboPUR 309. Iespējams veidot gan gludu virsmu, gan gludu virsmu ar pretslīdes efektu.

Lakojums
Gludam lakojumam plānā kārtā uzklāt Disbothan 446 PU-Klarschicht vai DisboPUR 309 ar īsas spalvas, šķīdinātājizturīgu rullīti.

Spīdīgam pretslīdes efekta lakojumam ar PE gludo ķelli vienmērīgi uzklāt Disbothan 446 PU-Klarschicht, sajauktu ar Disbon 947 SlideStop Rough un Disbocolor 499 Verdünner. Ilgākos darba pārtraukumos materiālu laiku pa laikam izmaisīt. Nobeigumā krustu šķērsu pārrulēt virsmu ar raupju porainu rulli Moltopren (Ø 5mm).

Zīdaini matētam pretslīdes efekta lakojumam ar īsas spalvas, šķīdinātājizturīgu rullīti uzklāt  DisboPUR 309, sajauktu ar Disbon 947 SlideStop Fine.

Patēriņš

Gruntsklājums
Minerālas pamatnes ar normālu uzsūktspēju
Disbothan 449 PU-Deckschicht
Disbocolor 499 Verdünner
apm. 150–200 g/m2
apm. 10–20 ml/m2
Raupjas, ļoti porainas minerālas pamatnes
Disboxid 420 E.MI Primerapm. 300 g/m2
Ciets asfalts, cieti veci pārklājumi
Disbon 481 EP-Uniprimerapm. 150 g/m2
Starpklājums un nobeiguma klājums
Disbothan 449 PU-Deckschichtapm. 400-500 g/m2 vienā kārtā
Sedzošais klājums uz Disboroof 412 Dachschicht
Disbothan 449 PU-Deckschichtapm. 400-500 g/m2
Dekoratīvais klājums
Čipšu iekaisīšana bez lakošanas
Disbon 8255 FastChips
apm. 20 g/m2
Čipšu iekaisīšana ar pretslīdes lakojumu (spīdīgs, R10)
Disboxid 948 Color-Chips
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough (apm. 10 %)
Disbocolor 499 Verdünner (apm. 6%)
apm. 30 g/m2
apm. 150 g/m2
apm. 15 g/m2
apm. 9 ml/m2
Čipšu iekaisīšana ar pretslīdes lakojumu (zīdaini matēts R10)
Disboxid 948 Color-Chips
DisboPUR 309
Disbon 947 SlideStop Fine (apm. 4 %)
apm. 30 g/m2
apm. 120 g/m2
apm. 5 g/m2
Čipšu iekaisīšana ar gludu lakojumu (spīdīgs)
Disboxid 948 Color-Chips
Disbothan 446 PU-Klarschicht
apm. 30 g/m2
apm. 150 g/m2
Čipšu iekaisīšana ar gludu lakojumu (zīdaini matēts R9)
Disboxid 948 Color-Chips
DisboPUR 309
apm. 30 g/m2
apm. 120 /m2
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, pamatnes un apkārtējā gaisa temperatūra:
Min. 5°C, maks. 30°C
Neiestrādāt lietus laikā vai gaidāma sala gadījumā, kā arī uz stipri sakarsētām virsmām. Relatīvajam gaisa mitrumam jābūt robežās no 35 % līdz 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu būt vismaz 3°C virs rasas punkta.

Pārkrāsojams pēc:

Ja temperatūra ir 20°C, žūšanas laikam starp darba posmiem vajadzētu būt vismaz 6 stundas.
Norādīto laika periodu augstāka temperatūra samazina, zemāka - palielina.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 60 % relat. gaisa mitruma pēc apm. 6 stundām virsma minimāli noslogojama un apstrādājama tālāk, mehāniski noslogojama pēc apm. 3 dienām, pilnībā sacietējusi pēc apm. 7 dienām.
Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug. Cietēšanas laikā (apm. 6 st. pie 20 °C) uzklāto materiālu sargāt no mitruma, citādi var rasties virsmas bojājumi un mazināties saķere.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos mazgāt ar Disbocolor 499 Verdünner.

Atzinums

Aktuālā informācija pieejama pēc pieprasījuma.

Drošības norādes

Produkts paredzēts tikai rūpnieciskai iestrādei.

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.

Likvidācija

Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/i): 500 g/l (2010). Šis produkts satur maks. > 310 g/l GOS.

Gis-kods

PU 20

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot celtniecības aizsardzības iestrādes norādes, kā arī Caparol grīdu tīrīšanas un kopšanas norādes.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)