caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/207179/060277_Disbopox_442_GaragenSiegel_10L.png

DisboPOX® 442 Garagensiegel

Ar ūdeni atšķaidāms, ar Teflonu® pastiprināts divkomponentu epoksīda pārklājums ar noteiktu saistīšanās laiku grīdu un sienu virsmām garāžās, noliktavās un pagrabos. Izturīgs pret riteņu radītajām slodzēm. Augsta netīrumu atgrūšanas spēja, viegli tīrāms, nodilumizturīgs. Izturīgs pret benzīnu, motoreļļu, sāļiem. Videi nekaitīgs – atšķaidāms ar ūdeni. Ar tonējamo iekārtu iespējams tonēt apmēram 25000 toņos.

 • Pielietojums

  Minerāli grīdas segumi un cietā asfalta izlīdzinošie segumi iekšdarbos ar daļēju līdz vidēju noslogojumu privātajā un industriālajā nozarē. Grīdas segumi - garāžās, riteņu pagrabos, sanitārās un mazgāšanas telpās.

  Īpašības

  • Augsta netīrumu atgrūšanas spēja
  • Viegli tīrāma
  • Ūdens tvaika caurlaidīga
  • Nodilumizturīga
  • Noturīga pret ķimikālijām

  Materiāla bāze

  Ar ūdeni atšķaidāmi divkomponetu epoksīda sveķi. Nesatur šķīdinātājus.

  Iepakojums

  10 kg  plastmasas kombinētais iepakojums.
  5 kg  plastmasas kombinētais iepakojums.

  Krāsu toņi

  10 kg iepakojums: Betongrau (betonpelēks), Kieselgrau (oļu pelēks), Mittelgrau (vidēji pelēks).
  5 kg iepakojums: Kieselgrau, Betongrau.
  Speciālie toņi pēc pasūtījuma.

  Color Express: Ar tonējamās iekārtas palīdzību var ietonēt vairāk kā 25000 toņos. Atkarībā no krāsu toņa bāze 1, bāze 2 vai bāze 3 var tikt ietonēta ar Capamix tonējamās mašīnas palīdzību. Iespējamas minimālas krāsu toņu izmaiņas UV staru un klimatisko apstākļu iedarbībā. Organiskās krāsvielas (piem. kafija, sarkanvīns, vai lapas) kā arī dažādas ķīmikālijas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes) var izraisīt krāsu toņu izmaiņas. Taču pārklājuma funkcionalitāte ar to netiek traucēta. 

  Spīduma pakāpe

  Standarta un toņi pēc pasūtījuma - spīdīgs. Uz vietas tonējamie – zīdaini spīdīgi.

  Uzglabāšana

  Vēsā, sausā vietā. Sargāt no sala. Oriģinālā iepakojumā pie normālas temperatūras 20 C droši var tikt uzglabāts 2 gadus. Pirms iestrādes uzglabāt  20°C temperatūrā.

  Blīvums

  Apm. 1,4 g/cm3

  Difūzijas pretestība µH2O

  Apm. 20.000

  Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

  66 mg/30 cm2

  Izturība pret ķimikālijām

  Ķīmikāliju izturības tabula pēc DIN 53 168 pie 20°C.

  7 dienas

  Etiķskābe 5%

  +(V)

  Sālsskābe 10%

  +(V)

  Sērskābe 20%

  +(V)

  Amonjaks 25%

  +

  Pārbaudes škidrums Nr 5

  +

  Pārbaudes škidrums Nr 4

  +

  Ksilols

  +

  Benzīns DIN 51 600

  +

  Atledošanas šķidrums

  +

  Skidrols (hidrauliskā eļļa)

  +

  Shell Diala (transform. eļļa)

  +

  + = izturīgs;
  V = toņa izmaiņas
  Pēc Būvniecības likuma par notekūdeņu aizsardzību pēc DIBt.

  Piemērotas pamatnes

  Visas minerālās pamatnes, kā betons, cementa javas, anhidrīta, magnetezīta izlīdzinošās masas un asfalts iekšdarbos. Pamatnei ir jābūt sausai, cietai, izturīgai, formas ziņā stabilai, bez atlupušām daļām (cementa piens, veidņu eļļa) Mitrums virsmā nedrīkst pārsniegt 5%. Vidējai virsmas adhēzijai pie atrāvuma jābūt 1,5 N/mm2, mazākā atsevišķā vērtība nedrīkst būt zemāka par 1,0 N/mm2. Pamatnei jābūt sausai, maksimālais 4 masas % mitruma.

  Pamatnes sagatavošana

  • Nestspējīgas, netīras virsmas tīrīt ar piemērotu metodi, piem. tvaika, ūdens, smilšu strūklu.
  • Nestnespējīgas, krītainas, stipri netīras virsmas, piem. ar eļļām, taukiem, gumijas nospiedumiem nosmērētas, tīrīt ar frēzi vai līdzīgu metodi.
  • Veco vienkomponenta krāsojumu un nestabilus divkomponenta pārklājumus no virsmas principiāli likvidēt. Veco divkomponentu pārklājumu slīpēt vai citādi padarīt matētu jeb gruntēt ar Disbon 481 EP-Uniprimer.
  Izdrupušās vietas un caurumus virsmā aizpildīt ar Disbocret PCC vai ar Disboxid EP sērijas javām.

  Materiāla sagatavošana

  Pievienot pamatmasai cietinātāju un ar maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.) intensīvi maisīt, līdz masas krāsas tonis kļūst viendabīgs.  Pēc tam iepildīt masu citā traukā un vēlreiz pamatīgi izmaisīt. Materiālu, kas paredzēts starp- vai galakrāsojumam neatšķaidīt.

  Maisījuma attiecība

  ColorExpress variantam Pamatmasa : cietinātājs = 3 : 2 svara daļas
  Standarta toņiem/Rūpnīcas toņiem Pamatmasa : cietinātājs = 84 : 16 svara daļas.
  Pieļaujamais produkta apstrādes ilgums: Apm. 90 minūtes, ja gaisa temperatūra ir 20C un gaisa relatīvais mitrums 60%. Augstāka temperatūra saīsina produkta pieļaujamo apstrādes ilgumu.

  Uzklāšanas metode

  Materiālu var rullēt, krāsot ar otu un smidzināt.

  Pārklājuma uzbūve

  Krāsojuma uzbūve=
  Gruntēšana: Jaunas, vāji uzsūcošas virsmas gruntēt ar Disbopox 442 Garagensiegel, kas atšķaidīts ar apm. 5-10% ar ūdeni. Lietotas un stipri uzsūcošas pamatnes gruntēt ar Disbopox 443 EP-Impragnierung. Gruntējums tiek uzklāts ar sareni, intensīvi ieberzējot virsmā.

  Krāsošana: Uzklāt starp- un gala krāsojumu neatšķaidītā veidā. Starplaikiem starp atsevišķām kārtām jābūt vismaz 12 stundas un ne vairāk kā 24 stundas.

  Virsmas dekoratīva izveidošana:

  Disboxid 948 Color – Chips ieber svaigajā pārklājumā. Pēc izžūšanas virsmu lako ar Disboxid 437 EP-Klarschicht. Pievienojot lakai 3 svara % Disbon 947 Slidestop iegūstam virsmu ar pretslīdes efektu.

  Patēriņš

  Gruntējums

  ~ 200 g/m2

  Pārklājums

  ~ 230-250 g/m2

  Virsmas izveidošana

  Čipsu iebēršana

  Disboxid

  948 Color – Chips

  ~ 30 g/m2

  Gluds lakojums

  PU-Aquasiegel 458

  130 gr/m2

  Pretslīdes efekts

  PU-Aquasiegel 458

  Disbon 947 Slidestop

  ~ 150 g/m2

  ~ 4g/m2

  Iestrādes ilgums

  Gaidīšanas laiks starp apstrādi pie 20 Cº  minimums 16, max 48 stundas. Ja nākošā apstrāde ir ilgāk par 48 stundām virsma jāuzslīpē.

  Iestrādes nosacījumi

  Pieļaujamā temperatūra, uzklājot materiālu: virsmas un gaisa temperatūrai jābūt vismaz 10C, taču tā nedrīkst pārsniegt 30C. Relatīvais mitrums gaisā nedrīkst pārsniegt 80%.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Ja gaisa temperatūra ir 20C un relatīvais mitrums 60%, tad virsma ir nožuvusi un var tikt minimāli noslogota pēc apm. 1 dienas. Pēc 3 dienām virsma var tikt mehāniski noslogota, pēc 7 dienām krāsojums ir sacietējis. Pie zemākām temperatūrām žūšana attiecīgi pagarinās. Virsma ir nožuvusi  pēc apm. 1 dienas Var tikt mehāniski noslogota pēc apm. 3dienām. Pilnībā sacietējis krāsojums ir pēc apm. 7dienām.

  Dotie pie 20°C temperatūras un relatīvā gaisa mitruma 60%.

   Pirmās 24 stundas virsmu sargāt no mitruma nokļūšanas uz tās, pretējā gadījumā var veidoties virsmas defekti un cietēšanas problēmas.

  Darbarīku tīrīšana

  Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos mazgāt ar ūdeni.

  Likvidācija

  Tikai pilnībā iztukšotus traukus nodot otrreizējai pārstrādei. Materiāla atlikumi: Pamatmasu ar cietinātāju sajaukt un ļaut sacietēt un nodot kā krāsas atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šajā produktā (Kat. A/i): 140g/l (2007/2010). Šis produkts satur maks. 100 g/l VOC. VOC – (GOS) gaistošie organiskie savienojumi. Produkts satur maks. 50 g/l VOC

  CE-apzīmējums

  CE

  CAPAROL

  Farben Lacke Bautenschutz GmbH

  Robdorfer Strabe 50

  64372 Ober-Ramstadt

  06 1)

  EN 13813 SR-AR1–B1,5-IR4

  Mākslīgo sveķu izlīdzinoša masa/ - pārklājums iekšdarbos (uzbūve atbilstoši TI)

  Uguns drošība(Fire Classification):NPD 2) 3)

  Korodējošu vielu izdalīšana

  (Synthetic Resin Screed):                 SR

  ūdens caurlaidība:                            NPD3)

  Nodilumpretestība

  (Abrasion Resistance):                     AR2

  Noturība pret atrāvumu (Bond)         B1,5

  Triecien iztrurība (Impact Resistance): IR4

  Soļu skaņas izolācija:                        NPD3)

  Halles skaņas izolācija:                      NPD3)

  Siltumizolācija:                                   NPD3)

  Ķīmiskā noturība:                               NPD3)

  1) gada pēdējie divi skaitļi, kad tikai piešķirta CE zīme.
  2) Vācijā pašlaik spēkā ir DIN 4102; tiek izpildīta degšanas klase B2
  3) NPD= NO PERFORMANCE DETERMINED; Nav noteikta vērtība.

  CE- apzīmējums: DIN EN 13813 "Klona javas, klona masas un klona javas un masas, to nosacījumi un īpašības’ (Janvāris 2003) nosaka nosacījumus grīdas klājumiem iekšdarbos. Mākslīgo sveķu klājumi un noblīvējumi (finiša kārtas) arī ir iekļautas šajā normā. Produkti, kas atbilst augstāk minētajai mormai ir jaapzīmē ar CE zīmi.

  Tehniskā konsultācija

  Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas.