caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/219046/062130_DisboMULTI_209_10_KG.png

DisboMULTI® 209 Fliesen- und Vielzweckklebstoff

Lietošanai gatava dispersijas līme flīžu, plātņu, izolācijas materiālu un flīžu savienošanai ar flīzēm, kā arī savienojuma tiltiņu veidošanai uz gludiem pamatiem.

Pielietojums

Flīžu līmēšanai uz sienu virsmām sausās telpās.
Pateicoties sastāvā esošajam portlandcementam CEM I (PZ 32.5), lieliski piemērota arī grīdas virsmām mitrās telpās (piemēram, dušās), ārā, flīžu līmēšanai ar flīzēm. Nelietot zemūdens zonās.
Izolācijas materiālu un pamatnes tapešu līmēšanai, kā arī savienojuma pāreju veidošanai uz gludām pamatnēm.
Remonta maisījums apmetuma bojājumu atjaunošanai.

Īpašības

  • Piemērota keramikas klājuma materiālu līmēšanai pēc EN 159, EN 176, DIN 18 158 un DIN 18 166
  • Atbilst DIN 18 156-D prasībām
  • Izturīga pret salu, ūdensnecaurlaidīga un piemērota flīžu līmēšanai uz flīzēm, pateicoties portlandcementa CEM I (PZ 32.5) piedevai
  • Noturīga un ļoti elastīga

Materiāla bāze

Stirola akrilāta dispersija

Iepakojums

5 kg, 10 kg, 20 kg plastmasas spaiņi

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.
Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājama 12 mēnešus.

Blīvums

apm. 1,6 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Flīzēšana:
Pamatnes atbilstoši DIN 18 202 2., 4. daļai, piemēram, javu grupas P II, P III, P IVa, P IVb, P V apmetums, mūrējums, betons (min. 28 dienas vecs, izmantojot Disbomulti® 209 bez piedevām), ģipškartona sienas plāksnes, ģipškartona plāksnes, gāzbetons, esošais keramiskais apšuvums, skaidu sienas plātnes, cietās putu kompozītplātnes, apsildāmi cementa segumi, cementa segumi, mastikas asfalts iekštelpās.
Atbilstoši DIN 18 202 virsmām jābūt pietiekami līdzenām, nestspējīgām, bez caurejošām plaisām un vielām, kas mazina līmes saķeri, piemēram, atdalošām vielām, saistvielu uzkrājumiem, izskalojumiem un netīrumiem.

Izolācijas materiālu līmēšana:
Uz visām uzsūcošām, minerālām pamatnēm ar labu nestspēju un brīvai no vielām, kas pasliktina līmes saķeri.

Pamatnes sagatavošana

Flīzēšana:
Uzsūcošas, minerālas virsmas gruntēt ar CapaSol Konzentrat. Virsmas, kas jutīgas pret mitrumu (skaidu plātnes, ģipša materiāli), gruntēt ar Caparol Tiefgrund TB vai mitrās telpās noblīvēt ar šķidru hidroizolācijas materiālu.

Materiāla sagatavošana

Flīzēšana:
Gatavs lietošanai uzklāšanai uz sienām sausās telpās. Citām pielietojuma jomām, piemēram, apsildāmiem cementa segumiem iekštelpās, mitrām telpām, veciem flīžu segumiem, balkonu, terašu grīdām, mājas grīdai u. c. DisboMULTI 209 un portlandcementu  attiecībā 1:0,2 masas % kārtīgi samaisīt ar mikseri un, ja nepieciešams, regulēt konsistenci, pievienojot nedaudz ūdeni vai cementa.

Izolācijas plākšņu līmēšana:

Līme ir gatava lietošanai iekšdarbos. Līmējot iekšdarbos uz neuzsūcošām vai vāji uzsūcošām virsmām, pievienot 20 svara % portland­ce­mentu CEM I (PZ 32,5).

Remonta maisījums: 
DisboMULTI 209: 40 svara %  
Port­land­ce­ments CEM I (PZ 32,5): 10 svara %
Smiltis: 50 svara % 
Masu kārtīgi izmaisīt ar mikseri, un, ja npieciešams, regulēt konsistenci, pievienojot nedaudz ūdens vai cementa.

Pamatnes tapešu līmēšana:

Uzklāšanai ar rullīti vai otu pievienot ūdeni maks. 5 svara %.

Savienojuma pāreju veidošana:

Pievienot ūdeni maks. 20–30 svara %.

Uzklāšanas metode

Flīzēšana:
Uzklāt līmi kā saķeres kārtu uz sagatavotās savienojuma un pamata virsmas, izmantojot peldošo metodi ar robotās ķelles plakano pusi.
Uzklāt līmi uz vēl svaigā slāņa (robotās ķelles leņķis 45-60°) un izķemmēt. Izmantot ķelles atbilstoši DIN 18 157 2. daļas 1. tabulai, atkarībā no formāta un aizmugurējās puses profila.
Slīdoši ievietot keramikas apdares materiālus vēl svaigā līmes slānī.
Neuzklāt vairāk līmes, nekā 30 minūšu laikā var noklāt ar flīzēm (pie 20°C temperatūras un 60 % relat. gaisa mitruma).
Uz balkoniem un terasēm izmantot kombinēto uzklāšanas un pludināšanas metodi atbilstoši DIN 18 157 1. daļas 7.33. punktam. Šajā gadījumā līme papildus tiek uzklāta keramikas pārklājuma materiāla aizmugurē.

Ieteicamā robotā ķelle (ar kvadrātveida robojumu), atkarībā no keramiskā klājuma materiāla sānu garuma:
Līdz 50 mm: 3 mm robojums
50–108 mm: 4 mm robojums
108–200 mm: 6 mm robojums
Virs 200 mm: 8 mm robojums
Virs 300 mm: speciālais izmērs

Izolācijas plākšņu līmēšana:
Uzklāt līmi punktu veidā, līniju veidā vai uz visa laukuma. Ekstrudētām un gatavās formas loksnēm uzraupināt līmējamo pusi.

Pamatnes tapetes:
Uzklāt līmi uz virsmas ar roboto ķelli, rullīti vai birsti un ieklāt apdares materiālu.

Patēriņš

Flīzēšana1,–3,5 kg/m2, atkarībā no  ķelles profila
Izolācijas materiāla līmēšana1–3 kg/m2
Pamatnes tapetes1–2 kg/m2
Savienojuma pāreju veidošana0,5–0,8 kg/m2

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes tem­peratūra:
Min. 5 °C, maks. 30 °C

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 60 % līmi var iestrādāt vai pārklāt pēc 2 dienām uz uzsūcošām sienu virsmām un pēc 3 dienām uz neuzsūcošām sienu un grīdas virsmām.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Drošības norādes

Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.

Sastāvā:1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, maisījums no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EG Nr. 247-500-7] und2-metil-2H-izotiazol-3-on a[EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-ons.  

Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Citi riski (GHS)

Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2.

Uzmanību

Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.
Sastāvā: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, maisījums no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EG Nr. 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-ons. Var izraisīt alerģiskas reakcijas. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sadzīves atkritumus vai būvgružus.

Gis-kods

D1

Tuvākas norādes

Skat. drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot Disbon celtniecības aizsardzības iestrādes norādes.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa