caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/151475/049181_Disbofein_332_Spachtel_25kg.png

DisboFEIN 332 Spachtel

Ar sintētisku materiālu stiprināta sausā gatavā špaktele gāzbetona izlīdzināšanai un špaktelēšanai iekšdarbos un ārdarbos.
 • Pielietojums

  Gāzbetona virsmu aizpildīšanai, špaktelēšanai un nogludināšanai līdz 5 mm slāņa biezumam vienā klājumā. Dziļāku izlūzuma vietu gadījumā uzklāt vairākas kārtas vai izmantot Disbofein 331 Reparaturmörtel.

  Īpašības

  • Elastīgi iestrādājama
  • Iestrādājama arī ar izsmidzināšanas ierīcēm
  • Elpojoša
  • Ļoti laba saķere

  Materiāla bāze

  Sintētiski modificēta cementa java

  Iepakojums

  25 kg maiss

  Krāsu toņi

  Veci balta

  Uzglabāšana

  Sausā vietā 
  Derīguma termiņš slēgtā oriģināliepakojumā 6 mēneši.

  Lielākā grauda izmērs

  0,5 mm

  Spiedes pretestība

  28 d   15,3 N/mm2

  Svaigas javas blīvums

  apm. 1.634 kg/m3

  Cietas javas blīvums

  apm. 1.432 kg/m3

  Lieces stiprība

  28 d   5,7 N/mm2

  Piemērotas pamatnes

  Gāzbetona sienu plāksnes un bloki iekšdarbos un ārdarbos.
  Pamatnei jābūt sausai, stingrai, bez atdalošām vielām un ar labu nestspēju.

  Pamatnes sagatavošana

  Noņemt netīrumus. Pamatni samitrināt. Siltos laikāpstākļos pamatni gruntēt ar DisboCRET 760 Baudispersion, atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 1 : 5.

  Materiāla sagatavošana

  7,5 l ūdens rūpīgi sajaukt ar 25 kg DisboFEIN 332 Spachtel līdz viendabīgai, vijīgai špakteļmasai.
  Ievērot iestrādes ilgumu. Ļaut dažas minūtes nostāvēties un vēlreiz izmaisīt.
  Vecu virsmu ar pārklājuma atliekām gadījumā kā iejaukšanas šķidrumu izmantot DisboCRET 760, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1 : 5.

  Maisījuma attiecība

  Sausā špaktele : ūdens = 1 : 0,3 svara daļas

  Uzklāšanas metode

  DisboFEIN 332 Spachtel uzklāt ar nerūsējoša tērauda ķelli un nolīdzināt vai filcēt ar smalku švammes rīvdēli.
  Ja slāņa biezums > 5 mm, uzvilkt špakteli vairākās kārtās. Materiālu neatšķaidīt ar ūdeni atkārtoti. DisboFEIN 332 Spachtel var uzklāt arī ar izsmidzināšanas ierīcēm.

  Slāņa biezums

  Maks. 5 mm katrs slānis

  Pārklājuma uzbūve

  Uzbūve sistēmai "Izturīgs pret sitieniem pēc DIN 18 032: 1997-04"
  Uzklāt uz sagatavota gāzbetona DisboFein 332 Spachtel. Slapjajā špakteles kārtā ar nerūsējoša tērauda ķelli uz visas virsmas bez gaisa burbuļiem ieklāt Capatect-Gewebe 650 un pārklāt ar Disbofein 332 Spachtel. Kopējais slāņa biezums: 5 mm.

  Patēriņš

  Sausā špaktele apm. 1,2 kg/m2/mm slāņa biezumam.

  Iestrādes ilgums

  Apm. 1 stunda pie 20 °C un 60 % relatīvā gaisa mitruma.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes tem­pe­ratūra:
  Min. 5 °C, maks. 30 °C

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20 °C un 60 % rel. gaisa mitruma pēc apm. 48 stundām var pārklāt ar DisboFEIN 330 Rollschicht, DisboFEIN 333 Fein­schicht vai Caparol Muresko.

  Darbarīku tīrīšana

  Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Drošības norādes

  Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Glabāt slēgtā veidā.
  Saturs: cements, portlandcements, ķimikālijas. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Produkts satur cementu un tam ir sārmaina reakcija.

  Likvidācija

  Produkts pēc sacietēšanas ir jālikvidē drošā veidā atbilstoši vietējai likumdošanai.

  Gis-kods

  ZP 1

  Tuvākas norādes

  Skat. Drošības datu lapu.
  Iestrādājot materiālu, jāievēro Disbon celtniecības aizsardzības iestrādes norādes.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa