caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/234105/064237_EXL_PermaSilan_B1_NE_10_L.png

PermaSilan

Elastīga fasādes krāsa uz silikona sveķu bāzes saplaisājušām fasādes virsmām - elpojoša.

Pielietojums

Plaisas aizpildoša fasādes krāsa ar labu ūdens tvaiku caurlaidību virspusēji saplaisājušām virsmām. Kombinācijā ar FibroSil piemērota arī apmetumam caurejošu plaisu apstrādei (saskaņā ar BFS atgādni Nr. 19) Izmantojama uz minerāliem javu grupu PII un PIII apmetumiem, betona, nebojātiem plastiski elastīgiem pārklājumiem, veciem pārklājumiem ar labu nestspēju un esošām siltināšanas sistēmām.

Īpašības

 • atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez smakas, vidi saudzējoša
 • izturīga pret laikapstakļu ietekmi
 • viegli iestrādājama
 • minerāla virsmas optika
 • nesatur šķīdinātājus
 • bez sprieguma
 • elastīga zemās temperatūrās
 • ar labu saķeri
 • plaisas pārklājoša
 • izturīga pret sārmu
 • PermaSilan ir aizsargāta pret aļģu un sēnīšu apaugumu

Materiāla bāze

Silikona sveķu un mākslīgo sveķu dispersijas kombinācija saskaņā ar DIN 55945.

Iepakojums

 • Standarta: 10 l, 12,5 l
 • ColorExpress: 5 l, 12,5 l

Krāsu toņi

Balts.
ParmaSilan ir tonējama ar AmphiSilan pilntoņa un tonēšanas krāsām. Tonējot manuāli, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu uzreiz, lai izvairītos no krāsu toņa atšķirībām. Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā.

PermaSilan tonējama automātiski ColorExprss sistēmā visos populārākajos krāsu toņu kolekcijas toņos. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus. Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir maza  segtspēja. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.

Krāsu toņa noturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:
Klase: B
Grupa: 1

Spīduma pakāpe

Matēts, G3

Uzglabāšana

Vēsā vietā, neļaut sasalt.

Tehniskie dati

Parametri saskaņā ar DIN 1062

Maksimālais grauda lielums

< 100 µm, S1

Blīvums

apm. 1,4 g/cm3.

Sausā slāņa biezums

100–200 µm, E3

Ūdens caurlaidības daudzums

(w-vērtība): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (zema), W3

Plaisu klases

Plaisu nosegšanas krāsojuma uzbūve:

2 x 200 ml PermaSilan, klase: A2 (> 250 µm)
3 x 200 ml PermaSilan, klase: A3 (> 500 µm)
1 x 700 g FibroSil un 2 x 200 ml PermaSilan, klase: A3 (> 500 µm)

Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība)

≥ 0,14  – < 1,4 m (vidēja), V2

Tonējot iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. nod.

Pamatnes sagatavošana

Jaunas un esošas, nebojātas siltumizolācijas sistēmas ar mākslīgo sveķu, silikāta, silikona sveķu, kaļķa cementa apmetuma (PII) virsmām: 
Vecos apmetumus notīrīt, izmantojot piemērotu mitrās tīrīšanas metodi. Veicot tīrīšanu ar ūdens spiediena strūklām, ievērot maks. temperatūru 60 °C un maks spiedienu 60 bar.
Pēc tīrīšanas ievērot pietiekošu žūšanas laiku. Veikt pārklājumu ar PermaSilan atbilstoši esošajam apmetuma virsmas veidam saskaņā ar sekojošajiem pamatnes datiem.

Javu grupu PII un PIII apmetumi un silikātapmetumi:
Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām, pie 20°C un 65 % rel. gaisa mitrumam. Ja laika apstākļi ir nepiemēroti, piemēram, vējš vai lietus, cietēšanas laiks ir būtiski ilgāks. Papildus uzklājot CapaGrund Universal, samazinās kaļķa izsvīdumu risks sārmainām apmetumu grupu PII vai PIII apmetumu virsmām tā, ka pārklāt virsmu iespējams jau 7 pēc dienu cietēšanas laika.

Veci apmetumi:
Uzlabotajām vietām jābūt labi sacietējušām un pilnībā sausām. Gruntkārta ar Dupa-grund. Uz  siltināšanas sistēmām ar polistirola plāksnēm - ar ApmhiSilan-Putzfestiger.

Jauni silikāta apmetumi:
Pārklāt ar Caparol Sylitol programmas silikāta produktiem.

Vecas silikāta krāsas un silikāta apmetumi:

Stingrus pārklājumus notīrīt mehāniski vai izmantojot ūdens spiediena strūklas, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Pārklājumus, kas neturas stingri un ir cietuši laika apstākļos, noņemt nokasot, noslīpējot, noskrāpējot. Gruntēt ar AmphiSilan-Putzfestiger.

Gāzbetons ar  veco pārklājumu, kam ir laba nestpēja:
Nebojātas virsmas notīrīt. Gruntējums ar CapaGrund Universal. Bojātu poraino pārklājumu gadījumā iesakām izmantot Disbon programmas produktus.

Betons:

Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai miltu slāni notīrīt mehāniski vai izmantojot ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Vāji uzsūcošas vai gludas virsmas gruntēt ar CapaGrund Universal. Birstošās virsmās gruntēt ar Dupa-grund.

Dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:

Netīrus, krītainus vecos pārklājumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Gruntēt ar CapaGrund Universal. Izmantojot citu tīrīšanas metodi (mazgāšanu, noslaucīšanu ar birsti, apsmidzināšanu), gruntēt ar Dupa-Grund. Uz polistirola siltumizolācijas plāksnēm - ar AmphiSilan-Putzfestiger.

Veci plastiski elastīgi dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju, piemēram, vecas Cap-elast virsmas:
Netīrus, krītainus vecos pārklājumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Pamatnei ļaut labi nožūt. Gruntēt ar CapaGrund Universal. Mākslīgo sveķu vai silikona sveķu apmetuma pārklājumi ar labu nestspēju:
Vecus apmetumus tīrīt ar piemērotu metodi. Pēc mitrās tīrīšanas virsmām ļaut labi nožūt. 

Veci minerālie krāsojumi ar vāju nestspēju:
Pilnībā notīrīt, noslīpējot, noslaukot ar birsti, nokasot, nomazgājot ar ūdens spiediena strūklu vai izmantojot citu piemērotu metodi, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Pēc mitrās tīrīšanas virsmām ļaut labi nožūt. Gruntēt ar Dupa-grund.

Dispersijas krāsu vai mākslīgo sveķu pārklājumi ar vāju nestspēju:

Pilnībā notīrīt, izmantojot piemērotu metodi, piemēram, mehāniski vai ar krāsas noņēmēju un notīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Vāji uzsūcošas vai gludas virsmas gruntēt ar CapaGrund Universal. Birstošas, drūpošas, uzsūcošas plāksnes gruntēt ar Dupa-grund.
Virsmas, kas nosmērētas ar rūpniecības izplūdes gāzēm vai kvēpiem.
Izmantojot piemērotu metodi, piemēram, ūdens spiediena strūklas, ievērojot likumīgos priekšrakstus, un ļaut labi nožūt. Vāji uzsūcošas vai gludas virsmas gruntēt ar CapaGrund Universal. Stipri drūpošas, krītainas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar Dupa-grund. Polistirola siltumizolācijas plāksnes gruntēt ar AmphiSilan-Putzfestiger. 

Virsmas ar pelējumu vai aļģu bojājumiem: 

Virsmas ar pelējuma/ aļģu bojājumiem notīrīt, izmantojot abrazīvu ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Virsmas  pēc tam nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. Vāji uzsūcošas vai gludas virsmas gruntēt ar CapaGrund Universal. Stipri drūpošas, krītainas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar Dupa-grund. Polistirola siltumizolācijas plāksnes gruntēt ar AmphiSilan-Putzfestiger.

Pamatnes plaisas vai  konstruktīvās plaisas, vai būvpamatnes noteiktas plaisas pārklāt ar Cap-elast sistēmu.

Virsmas ar sāls izsvīdumiem:
Sāls izsvīdumus noņemt sausus ar birsti. Gruntēt ar Dupa-grund. Pārklājot virsmas ar sāls izsvīdumiem, nevar tikt nodrošināta ilgstoša pārklājuma saķere, resp., sāls izsvīduma vietu izolācija.

Defektu vietas: 
Mazas defektu vietas izlabot ar Caparol Fassaden-Feinspachtel. Lielas defektu vietas līdz 20mm vislabāk pārklāt ar Histolith Renovierspachtel. Aizšpaktelētās vietas vēlreiz nogruntēt.

Uzklāšanas metode

Uzkļāt ar otu vai rullīti. Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Pārklājuma uzbūve

Gruntskārta
Ar Dupa-grund vai CapaGrund Universal, atkarībā no konkrētās pamatnes. Detalizētāka informācija sadaļā "Piemērotas pamatnes un to sagatavošana".

Starpklājums
Virspusēji saplaisājušas virsmas: ar neatšķaidītu PermaSilan.
Apmetumam caurejošu plaisu gadījumā: grunts- vai starpklājums ar FibroSil (ievērot Tehnisko informāciju Nr. 166). 2. Starpklājums ar PermaSilan.

Nobeiguma klājums

Ar neatšķaidītu PermaSilan.
Plaisas aizdarošas īpašības iegūšanai jāveic starpklājums un nobeiguma klājums ar PermaSilan.

Patēriņš

Minimālais patēriņš 200 ml/m2 vienā kārtā uz gludas pamatnes.

Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzam patēriņam veiciet izmēģinājuma klājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes un žūšanas temperatūra:
+5 °C pamatnei un gaisam

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma pēc 12 stundām virsma ir sausa un pārkrāsojama atkārtoti. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm. 3 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

Norāde

Neveikt iestrādi tiešu saules staru iedarbībā, vēja, miglas, draudoša lietus vai nakts sala apstākļos.
Lai izvairītos no salaidumu vietām, uzklāt slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem.

Nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi. Neizmantot uz kaļķi saturošām  pamatnēm, kā arī uz vieglajiem apmetumiem. Savienojuma šuves pie logiem, durvīm un palodzēm profesionāli jāblīvē ar ilgstoši elastīgu blīvēšanas materiālu. Šīs šuves ir inspekcijas šuves, un tās ir atbilstoši jāuzrauga. Celtniecības plaisas var būt pakļautas ekstrēmām kustībām. Tādēļ ilgstoša un neredzama plaisu nosegšana ar krāsošanas tehniskajiem līdzekļiem nav iespējama.

PermaSilan ir produkts, kura sastāvā ir aktīvās vielas, kas aizkavē sēnīšu un aļģu veidošanos uz pārklājuma. Šī aktīvo vielu bāze piedāvā ilgstošu, laikā ierobežotu aizsardzību, kuras efektivitātes ilgums ir atkarīgs no objekta nosacījumiem, tādiem kā bojājuma stiprums un mitruma noslodze. Tādēļ ilgstoša sēnīšu un aļģu veidošanās aizkavēšana nav iespējama. Uz tumšiem krāsu toņiem mehāniska iedarbība var radīt gaišas svītras (uz matētas virsmas paliekoši nospiedumi pēc mehāniskas iedarbības). Tā ir visu matētu fasādes krāsu produktu specifiskā īpašība.

Uz blīvām, vēsām virsmām vai, ja žūšanu aizkavē laika apstākļi, mitruma ietekmē (lietus, rasa, atkusnis, migla) palīgvielas  uz pārklājuma virsmas var veidot dzeltenīgus/caurspīdīgus, viegli spīdīgus un lipīgus notecējumus. Šīs palīgvielas šķīst ūdenī un ar pietiekošu ūdens daudzumu, piemēram, pēc vairākkārtīga spēcīga lietus, tiek noskalotas. Virsmas kvalitāte pēc noskalošanas netiek ietekmēta. Gadījumā, ja seko pārkrāsošana, notecējumi/palīgvielas iepriekš jāsamitrina un pēc neilga laika jānoskalo. Jāveic papildus gruntējums ar CapaGrund Universal. Iestrādājot materiālu atbilstošos klimatiskos apstākļos, šādi notecējumi neveidojas.

Pielabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem un tādēļ ir neizbēgama (BFS atgādne Nr. 25).

Atzinums

 • PermaSilan ūdens tvaiku caurlaidība
 • PermaSilan ūdens tvaiku difūzijas plūsmas blīvums

Drošības norādes

Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.
Sargāt no bērniem. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu, jo var tikt bojāta zarnu flora. Aizliegts izliet kanalizācijā. Uzklāt tikai ar otu vai rullīti. Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojotes ar vielu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un ziepēm.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 5 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-SF01F

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Poliakrilāta sveķi, silikona sveķi,  titāna dioksīds, bārija sulfāts, silikāti, kalcija karbonāts, ūdens, piedevas, konservēšanas līdzekļi, biocīda piedeva (Oktilizotiazolinons, Terbutrīns, Cinka piritons)

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa