caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/275111/073050_Klebe_und_Armierungsmasse_170_LV.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170

Minerālais sausais maisījums pēc DIN EN 998-1 siltumizolācijas lokšņu armēšanai un līmēšanai

Pielietojums

Armēšanas un līmēšanas java paredzēta Capatect fasāžu sistēmās ar apmetumu un īpaši piemērota sistēmām ar cietajiem apšuvumiem "Capatect Keramic" (keramika, klinkera plāksnītes), "Feinstein" (smalkais akmens) un "Naturstein" (dabiskais akmens).

Īpašības

  • Vidēja biezuma armēšanas kārtu sistēmām (4 - 7mm viena slāņī, maks. 10mm veidojot divslāņu armēšanas kārtu)

  • Viens materiāls izolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanai

  • Vispārējā pielietojuma java saskaņā ar DIN EN 998-1
  • Ūdens atgrūdoša, izturīgs pret ārējo negatīvo ietekmi
  • Ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību
  • Viegla iestrādē
  • Augsta saķere ar visām minerālajām pamatnēm, polistirola un minerālvates izolācijas plāksnēm

Materiāla bāze

Minerālās saistvielas atbilstoši DIN EN 197-1 un DIN EN 459-1, sintētisko sveķu dispersijas pulveris.

Iepakojums

25 kg maiss

Krāsu toņi

Pelēks

Uzglabāšana

Sausā, vēsā vietā, sargāt no tiešajiem saules stariem un mitruma.
Slēgtā oriģināliepakojumā derīgs apt. 12mēn.
12 mēneši ar zemu hromātu saturu.

Difūzijas pretestība µ (H2O)

≤ 25 pēc DIN EN 998-1

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

(4 mm): sd: < 0,1 m pēc DIN EN ISO 7783

Spiedes pretestība

CS III klase pēc DIN EN 998-1

Svaigas javas blīvums

apm. 1,4 g/cm³ pēc DIN EN 998-1

Saistes stiprība

> 0,08 N/mm2 pēc DIN EN 998-1

Uzliesmojamība

A2-s1, d0 klase pēc DIN EN 13501-1

Saistes stiprība uz polistirola plāksnes

≥ 0,08 N/mm2

Kapilārā ūdens uzņemšana

C ≤ 0,20 kg/(m2·min0,5) pēc DIN EN 1015-18
Klase Wc2 pēc DIN EN 998-1

Ūdenscaurlaidība (w-vērtība)

w ≤ 0,15 kg/(m2 · h0,5) pēc DIN EN 1062-3

Produkta-Nr.

170

Pamatnes sagatavošana

Vispārīgas piezīmes:
Pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, cietai, nesošai un bez atdalošiem vai saķeri mazinošiem atlikumiem vai vielām. Ir jānoņem piesārņojums un vielas ar adhēziju samazinošu efektu (piemēram, veidņu eļļa), kā arī uz āru izvirzītās javas grumbas.

Bojāti, atslāņojušies vecie krāsas slāņi un faktūras apmetumi ir pēc iespējas jānoņem. Apmetuma dobās vietas ir jānoņem un jāizlabo, veidojot līdzenu virsmu. Ļoti uzsūcošas, slīpējamas vai krītojošas ​​virsmas rūpīgi jānotīra līdz cietai virsmai un jānogruntē ar piemērotu grunti, piem. "Sylitol® Konzentrat 111".

Nomaskējiet palodzes un papildu detaļas. Rūpīgi pārklājiet stikla, keramikas, klinkera, dabīgā akmens, krāsotas un anodētas virsmas. Jebkuru esošo pārklājumu saderība ar līmi vai armējošo slāni ir jāpārbauda ekspertam.

Materiāla sagatavošana

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170 var sajaukt līdz masai bez kunkuļiem, izmantojot jaudīgu, zemu apgriezienu mikseri. Javas pagatavošanai pielietot tīru, aukstu ūdeni. Neatjaukt masu, kas jau sākusi cietēt.

Nepieciešamais ūdens daudzums apm. 5,8l iejaucot 25kg minerālā maisījuma.

Uzklāšanas metode

Armēšanas slānis:
Noslīpējiet visus nobīdes EPS (putu polistirola) plākšņu savienojumu vietās un noņemiet pielipušos slīpēšanas putekļus.

Pielietojot ar nepārklātām minerālvates izolācijas loksnēm, vispirms iestrādājiet armēšanas javu izolācijas plāksnes virsmā (iestrādā plānā slānī stingri iespiežot ķelli). Pēc stūru armēšanas profila uzlikšanas logu ailēm un stūriem, kā arī diagonālās armēšanas sieta pielietošanas fasādes aiļu stūros, armēšanas maisījums jāuzklāj uz izolācijas plāksnēm sieta platumā un tai piederošā armēšanas sieta platumā. Armēšanas sietu iestrādā ar vismaz 10 cm pārlaidumu. Pēc tam uzklājiet mitrs-mitrā pārklājumu, lai nodrošinātu pilnīgu sieta pārklājumu.

Kopējam slāņa biezumam jābūt vismaz 4 mm. Maksimālais slāņa biezums ir 10 mm. Ja slāņa biezums ir lielāks par 7 mm, ir nepieciešams uzklāšana divos piegājienos. Otrajam slānim jābūt plānākam nekā pirmajam. Pirms otrā slāņa uzklāšanas pirmajam slānim jābūt sacietētam, bet ne pilnībā nožuvušam. Iestrādājiet sietu pamatkārtas centrā, ja slāņa biezums ir līdz 4 mm, un pamatnes slāņa ārējā pusē, ja slāņa biezums pārsniedz 4 mm.

Dībeļošana :
Dībeļojot caur armēšanas sietu, uzklājiet armēšanas slāni divos piegājienos. Sietu iestrādā pirmajā kārtā. Pēc tam tiek instalēti dībeļi un uzklāts otrais slānis.

Patēriņš

Līmēšana: apm. 4,5-8,0 kg/m2.

Armēšana: apm. 1,4 kg/m2 uz 1 mm slāņa biezuma mm, armēšanas slāņa biezums: 4-10 mm.

Norādītais patēriņš ir aptuvens. Jāņem vērā no objekta atkarīgas vai ar apstrādi saistītas novirzes.

Iestrādes nosacījumi

Uzklāšanas laikā un žūšanas fāzē apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst pazemināties zem +5 °C un nedrīkst pārsniegt +30 °C. Nelietot tiešos saules staros, vējā, miglā vai augsta mitruma apstākļos. Šajā kontekstā mēs atsaucamies uz federālās būvniecības un fasāžu asociācijas bukletu "Apmešana, siltināšana, špaktelēšana, pārklāšana augstā un zemā temperatūrā".

Žūšana/ žūšanas laiks

Ja ir nepieciešama dībeļu instalācija, to drīkst darīt tikai pēc tam, kad līmjavas slānis ir pietiekami sacietējis, t.i. pēc apm. 1 diena

Īpaši vēsajā sezonā un ar augstu mitruma līmeni žūšanass laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas nekavējoties mazgāt ar ūdeni.

Ja nepieciešams, pārklājiet sastatnes ar tentu, lai pasargātu tās no lietus žūšanas fāzē. Piemērojot un izpildot, ievērojiet DIN 18550-1 un DIN 18350, VOB, C daļu. 

Drošības norādes

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Neieelpot putekļus vai dūmus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu.

Likvidācija

Materiāli un viss saistītais iepakojums ir jāiznīcina drošā veidā saskaņā ar vietējo iestāžu prasībām. Ievērojiet attiecīgos valsts noteikumus.

Vācijā: Pārstrādei nodot tikai tukšu iepakojumu. Sacietējušos materiālu atlikumus likvidēt kā jauktos būvniecības un nojaukšanas atkritumus. EAK 170904

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

GOS saturs saskaņā ar Directīvu 2004/42/EC <1 g/l.

Gis-kods

ZP1 Produkti, kas satur cementu, ar zemu hromāta saturu

Atļauja

Z-33.43-132
Z-33.46-1091
Z-33.46-1732

CE-apzīmējums

CE marķējums izvietots uz iepakojuma. Ekspluatācijas īpašību deklarācija pieejama www.caparol.lv.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Dzīvojamais kvartāls Urban kvartalas,…