caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/267039/071270_Modellier_und_Spachtelputz_134_LV.png

Capatect-Modelier-und Spachtelputz 134

Minerāls rūpnieciski ražots kaļķa-cementa bāzes ārdarbu un iekšdarbu
apmetums saskaņā ar EN 998-1

Pielietojums

Minerālais vieglais apmetums saskaņā ar DIN EN 998-1 pielietojams Capatect fasāžu sistēmās, kā arī uz visām nestspējīgām minerālas bāzes sienu un griestu virsmām iekšdarbos un ārdarbos piemēram, Capatect IDS  sistēmās vai apmetuma sistēmās monolītām konstrukcijām. Nelietot uz virsmām, kas pakļautas lielai mehāniskai slodzei.

Īpašības

  • Vienkārša un droša iestrāde, pateicoties vieglajiem pildvielām
  • Ūdens tvaiku caurlaidīgs
  • Izcila adhēzija uz visām minerālām pamatnēm
  • Augsta izturība pret plaisāšanu
  • Īpaši ekonomisks, pateicoties ātrai un vienkāršai iestrādei un zemam materiāla patēriņam
  • Videi draudzīgs

Iepakojums

25 kg maiss

Krāsu toņi

Dabīgi balts

Ir iespējama tonēšana rūpnīcā līdz gaismas atstarošanas vērtībai HBW ≥ 30 saskaņā ar Caparol Color toņu karti vai Caparol 3D.

Ja ir nepieciešami intensīvāki krāsu toņi ar gaismas atstarošanas vērtību no < 30 līdz ≥ 20, tie iegūstami, pārkrāsojot virsmu ar Sylitol® Finish 130.

Atkarībā no laikapstākļiem tonētie minerālie apmetumi izžūstot var veidot dūmakainus plankumus. Tas nav uzskatāms par tehniski funkcionālu defektu un nevar būt par pamatu reklamācijai. Lai izvairītos no krāsas nevienmērīguma, apmetuma virsmas jāpārstrādā ar Sylitol® Finish 130 kā izlīdzinošo kārtu tonētu apmetuma krāsā.

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā, vēsā vietā bez tiešas saules gaismas iedarbības.
Uzglabāšanas termiņš slēgtā oriģināliepakojumā 12 mēneši no ražošanas datuma. 
Ražošanas datums norādīts uz iepakojuma.

Difūzijas pretestība µ (H2O)

≤ 20 saskaņā ar DIN EN 998-1

Cietas javas blīvums

apt. 0,8 g/cm3

Uzliesmojamība

Ugunsreakcijas klase A2-s1,d0 saskaņā ar DIN EN 13501-1

Konsistence

Pulverveida minērālu maisījums

Saistvielas bāze

Baltais cements un kaļķa hidrāts ar nelielām organiskām/silikātu piedevām.
Pārklājuma hidrofobiskuma paaugstināšanas piedevas.

Kapilārā ūdens uzņemšana

C ≤ 0,40 kg/(m2·min0,5) saskaņā ar DIN EN 1015-18
Klase Wc1 saskaņā ar DIN EN 998-1

Produkta-Nr.

134

Pamatnes sagatavošana

Lai izvairītos no nokrišņu negatīvas ietekmes žūšanas fāzē, nepieciešamības gadījumā nosegt sastatnes ar tentu. Rūpīgi nosedziet materiālus ap apmetuma uzklāšanas virsmu, jo īpaši stiklu, keramiku, krāsojumu, klinkeri, dabīgo akmeni, metālu un dabīgu vai lakotu koku. Apmetuma šļakatas nekavējoties nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens.

Pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, stingrai, nesošai un adhēziju samazinošām vielām. Ievērojiet VOB C daļas DIN 18363 3. punktu. Pelējuma, sūnu vai aļģu inficētās virsmas tīrīt ar spiediena ūdens strūklu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Nomazgājiet ar Capatox un ļaujiet virsmām labi nožūt. Rūpniecisko izplūdes gāzu vai kvēpu skartas virsmas notīriet ar zemspiediena ūdens strūklu, pievienojot piemērotus tīrīšanas līdzekļus un ievērojot likumā noteiktos noteikumus. Lai samazinātu traipu veidošanās risku uz krāsainām apdares kārtām, pārliecinieties, ka pamatnes ir vienmērīgi nožuvušas!

Materiāla sagatavošana

Ūdens apjoms 25 kg-maiss: apt. 10 l

Uzklāšanas metode

Uzklājiet svaigu javu visā virsmas laukumā ar nerūsējošā tērauda ķelli vai piemērotu smalkā apmetuma smidzināšanas mašīnu un pēc vajadzības strukturējiet, modelējiet, filcējiet virsmu, kamēr tā vēl ir svaiga.

Materiāla slāņa uzklāšanas biezums ir ierobežots 2-5 mm. Instrumenta izvēle ietekmē virsmas raupjuma profilu, tāpēc vienmēr strādājiet ar tiem pašiem instrumentiem.

Lai panāktu vienmērīgu virsmu, blakus esošās virsmas vienmēr jāveic vienam un tam pašam meistaram, lai izvairītos no novirzēm dažāda "rokraksta" dēļ.

Lai izvairītos no redzamām pārejām, katrā sastatņu līmenī ir jāizvieto pietiekams skaits darbinieku. Strādājiet ātri, veicot iestrādi pēc metodes "mirts- mitrā".

Nav ieteicamas lielas materiāla biezuma atšķirībās, lai izvairītos no plaisām pāreju vietās.

Jāņem vērā, ka pie nogludinātām vai šlamētām virsmām saistvielas bagātināšanas rezultātā var veidoties blīvs virsmas ārējais slānis un pilnībā nav izslēgtas smalkas žūšanas plaisas. Tomēr tas nav uzskatāms par defektu un nevar būt par pamatu reklamācijai.

Dabīgu pildvielu un granulu izmantošanas dēļ ir iespējamas nelielas krāsu variācijas. Tāpēc uz blakus esošām virsmām izmantojiet tikai materiālu ar vienādu ražošanas partijas numuru vai iepriekš sajauciet dažādu ražošanas partiju numuru materiālus savā starpā.

Pārklājuma uzbūve

Pirms tālākas apstrādes gruntskrāsām un starpkārtām jābūt pilnībā nožuvušām.

Capatect fasādes sistēmas:
Jauni minerālas bāzes pārklājumi (armējošās masas)
Normālos, plūstošos darba procesos, veicos apdares uzklāšanu uzreiz pēc armējošās kārtas nožūšanas, nav nepieciešama gruntēšana.
Virsmas pēc ilgāka darbu pārtraukuma, piemēram, pārziemošanas, nepieciešams gruntēt ar PutzGrund 610.

Capatect ID sistēmas:
Jaunas minerālās armējošās kārtas un secīga darba procesa gadījumā gruntēšana parasti nav nepieciešama.

PII un P III javas grupas, kā arī vecā minerālā apmetuma un cementa bāzes virsmas:

Jauns apmetums: ja atstāts neapstrādāts 2-4 nedēļas, gruntēt ar PutzGrund 610

Betons, virsma stingra un stabila: Gruntēt ar PutzGrund 610

Apmetums un betons, virsma rupji poraina, nedaudz slīpēta, absorbējoša:
grunts kārta ar OptiSilan TiefGrund, starpkārta ar PutzGrund 610

Apmetums un betons, augsti uzsūcošas, krītoša virsma:
gruntējums ar Dupa-Putzfestiger, starpkārta ar PutzGrund 610.

Patēriņš

Brīvi strukturējama, modelējama un smalkgraudaina apmetuma patēriņš ir atkarīgs no struktūras un ir mainīgs. Precīza patērīņa noteikšanai veikt paraugklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un augstāka par +30 °C.

Nelietot tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai augsta mitruma apstākļos. Šajā kontekstā mēs atsaucamies uz federālās būvniecības un fasāžu asociācijas vadlīnijām "Apmešana, Siltināšana, Ššpaktelēšana un Pārklāšana augstās un zemās temperatūrās".

Žūšana/ žūšanas laiks

Normālos laika apstākļos jauni apmetumi parasti žūst apt. 1 mm no slāņa biezuma dienā. Nelabvēlīgos laikapstākļos, piem. vēja vai lietus ietekmē žūšanas laiks var ievērojami atšķirties.

Pie +20 °C gaisa un apkārtējās vides temperatūras un 65% rel. gaisa mitruma apmetums nožūst pēc apmēram 2-5 dienām.

Papildu CapaGrund Universal grunts kārta samazina kaļķu izsvīduma risku, tādējādi virsējo kārtu var uzklāt pēc 7 dienu žūšanas. Apmetums žūst hidrācijas ceļā un iztvaikojot ūdenim. Tādēļ īpaši vēsajā laikā un/ vai augsta gaisa mitruma gadījumā žūšana notiek lēnāk. 

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas, mazgājot ar ūdeni.

Materiāla pielietošana

Capatect Modellier- und Spachtelputz 134 var iestrādāt ar visiem nepārtrauktas padeves maisītājiem, ģliemežvārpstas sūkņiem un apmetuma mašīnām vai arī rokām. Maisījumu iejauc ar tīru, aukstu ūdeni un samaisa ar jaudīgu zemu apgriezienu maisītāju, līdz iegūst masu bez kunkuļiem. Ļauj nobriest un vēlreiz īsi pārmaisa. Ja nepieciešams, noregulē konsistenci ar ūdens piedevu.

Atkarībā no laikapstākļiem apstrādes laiks ir aptuveni 1 līdz 1,5 stundas (atvērtības laiks), ar mehānisko iestrādi maksimālais nostāvēšanas laiks šļūtenē ir 30 minūtes.
Nekad neatjauciet ar ūdeni materiālu, kas jau ir sācis sacietēt.

Mašīnas aprīkojuma piemērs

Mehanizētas iestrādes gadījumā, lūdzu, pieprasiet papildus informāciju par mehanizētas iestrādes tehnoloģiju.
Capatect Modellier- und Spachtelputz 134 normālos apstākļos nordošina nepieciešamo aizsardzību pret aļģu vai sēnīšu invāziju. Ja ir vēlama paaugstināta aizsardzība, ieteicams uzklāt fasādes krāsu ThermoSan NQG divās kārtās.

Drošības norādes

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Neieelpot putekļus vai dūmus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.  Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. Glabāt slēgtā veidā.

Likvidācija

Pēc sacietēšanas var novietot izgāztuvē, ja atbilst vietējiem noteikumiem.
Tukšo iepakojumu nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai.

Gis-kods

ZP1

Atļauja

ETA-10/0436
ETA-12/0383

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859

CE-apzīmējums

CE marķējums veikts saskaņā ar DIN EN 998-1 un izvietots uz iepakojuma un datu lapā, kas ir pieejama internetā www.caparol.lv.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

LIDL veikals, Lietuva