caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/286626/075212_Kreativeffekt_Brillant_LV.png

Capatect Kreativeffekt Brillant

Melnā silīcija karbīda efekta maisījums

 • Pielietojums

  Īpašs virsmas spīduma efekta materiāls, kas paredzēts uzpūšanai uz svaigi uzklātas krāsas vai apmetuma virsmas.

  Īpašības

  • Virsmas efekts, paredzēts uzpūšanai uz svaigi uzklātas krāsas vai apmetuma virsmas
  • Rada neatkārtojamu mirzuma efektu
  • Pret laikapstākļu ietekmi noturīgs
  • Nedegošs

  Iepakojums

  25 kg spainis

  Krāsu toņi

  Melns

  Uzglabāšana

  Sausos apstākļos.

  Produkta-Nr.

  3199

  Pamatnes sagatavošana

  Capatect fasāžu sistēmas (ārējās siltumizolācijas kompozītsistēmas t.i. ETICS vai apmetuma sistēmas monolīta konstrukcijām). 
  Apmetuma sistēmas monolīta konstrukcijām ar papildu armēšanas kārtu un iestrādātu armēšanas sietu).

  Uzklāšanas metode

  1. darba solis
  Kad apdares apmetums ir pilnībā nožuvis (ieteicams organiskais fasādes apmetums), uzklājiet pirmo krāsas kārtu, piemēram, ThermoSan NQG.

  2. darba solis
  Pēc nožūšanas uzklājiet 2. krāsas kārtu, piemēram, ThermoSan NQG. Tūlīt pēc tam uz vēl svaigās krāsotās virsmas ar piltuves pistoli (sprauslas diametrs 4-6 mm) uzpūš Capatect Kreativeffekt Brillant granulātu. Lai panāktu pēc iespējas vienmērīgāku efektu, materiāls uzklājams ar vienmērīgu apļveida kustību apt. 40cm attālumā no fasādes virsmas. Gaisa kompresora jaudai jābūt vismaz 600 l/min.

  Jāievēro, ka vējainā laikā ir īsāks atvērtības laiks. Nedrīkst uzklāt tiešos saules staros (jāņem vērā pārklājamās virsmas temperatūra). Uzklājiet tikai tik daudz krāsas, cik var nosegt ar Kreativeffekt "Brillant" pirms apkaltušas kārtas veidošanās. Pirms uzklāšanas jāņem vērā un jāplāno vietējie laika apstākļi. Ailes ieteicams pārklāt otrajā kārtā. Visas ierobežotās platības pārklājumu var veikt ātrāk, kas samazina uzklātās krāsas/apmetuma apkaltušas kārtas veidošanās risku.

  Lielākas piegulošās fasādes plaknes nepieciešams sadalīt posmos vai izmantot vairāk personāla un/ vai veikt mehanizētu iestrādi atbilstoši platībai.

  Patēriņš

  100 - 200 g/m2

  Iestrādes nosacījumi

  Apkārtējās vides un pamatnes temperatūra uzklāšanas un žāvēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par
  +5 °C vai augstāka par +30 °C.
  Nelietot tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai lielā mitrumā. Šajā kontekstā skatīt
  Vācijas Apmetuma tirdzniecības asociācijas brošūru "Apmetumu iestrāde augstā un zemā
  temperatūrā".

  Norāde

  Pirms projekta uzsākšanas ieteicams izveidot lielāku laukuma parauga ar sastatnēm, ko pēc tam

  apstiprina klients/projektētājs.

  Šim radošajam efektam ir raksturīgs dzīvs un, iespējams, nedaudz duļķains izskats. Šis efekts ir
  izteiktāks ar tumšām krāsām nekā gaišām un pasteļkrāsām. Tāpēc mēs iesakām izmantot krāsu toņus
  gaišā diapazonā.
  Sastatnēm jāatrodas pietiekamā attālumā no sienas virsmas, un tās ir rūpīgi jāpārklāj ar sastatņu
  brezentu, lai aizsargātu apkārtni un blakus esošās ēkas, turklāt jāievēro attiecīgās juridiskās prasības.
  Uzklāšanas laikā jāvalkā piemērots aizsargapģērbs! Strādājot ar Capatect Kreativeffekt Stardust un
  piltuves pistoli, visā darba zonā jālieto aizsargbrilles. Nepareiza lietošana var izraisīt traumas, īpaši acu
  zonā. Nekad nenovirziet kompresoram pievienoto pistoli uz citiem cilvēkiem.
  Materiālu, kas ir nokritis/atkritis, nedrīkst izmantot atkārtoti. Materiāla atkārtotas izmantošanas
  rezultātā, instrumentā var veidoties sabiezējumi un aizsprostojumi. Turklāt nevar izslēgt optisku
  virsmas defektus.
  Blīvu, vēsu pamatņu gadījumā vai ja žūšana aizkavējas laika apstākļu dēļ, mitrums (lietus, rasa, migla)
  var rasties dzeltenīgas/caurspīdīgas, nedaudz spīdīgas un lipīgas notecejumu svītras uz pārklājuma
  virsmas (emulsijas izdalījumi). Šie notecējumi ir ūdenī šķīstoši, un ar pietiekamu ūdens daudzumu,
  piemēram, pēc vairākām spēcīgām lietusgāzēm, tās tiek automātiski noņemtas. Tas neatstāj negatīvu
  ietekmi uz izžuvušā pārklājuma kvalitāti.
  Vienmēr jāievēro izmantoto produktu tehniskā informācija.

  Uzmanību

  Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Produkts nesatur vielas, kurām ir noteikti arodekspozīcijas ierobežojumi. Jāievēro vispārējā putekļu robežvērtība (1,25 mg/m³).

  Likvidācija

  Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Pēc koncentrēšanas var novietot izgāztuvē, ja atbilst vietējiem noteikumiem.

  Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

  Skatīt Drošības Datu lapu.

  Gis-kods

  Produktam nevar piešķirt GIS kodu vai produkta kodu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)