caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/279124/073869_Kreativeffekt_Mirror_8kg_LV.png

Capatect Kreativeffekt Mirror

Kreatīvās tehnikas granulāts no smalkgraudaina spoguļstikla graudiem ar šķeltām malām

 • Pielietojums

  Īpašs virsmas dekoratīvs materiāls uzpūšanai uz tikko uzklāta apmetuma vai krāsas.

  Īpašības

  • Izcils mirdzuma efekts
  • Iestrādājams ar uzpūšanas tehniku
  • Nedegošs

  Iepakojums

  8 kg spainis

  Krāsu toņi

  Caurspīdīgs / sudrabaini pelēks atstarojošs

  Uzglabāšana

  Sausā vietā, noslēgtā oriģināliepakojumā.

  Tehniskie dati

  Smalkgraudains stikla granulāta maisījum. Granulas ar šķeltām malām.

  Blīvums

  1,2 g/cm³

  Lielākā grauda izmērs

  0,6-1,25 mm

  Produkta-Nr.

  3321

  Pamatnes sagatavošana

  Pamatne parasti veidota ar Capatect fasādes sistēmas.

  Uzklāšanas metode

  Iestrāde uz fasādes apmetuma (nelielos laukumos)

  Efekta pārklājums ar piltuves pistoli tiek uzpūsts uz tikko uzklāta, strukturēta un vēl mitra Capatect fasādes apmetuma ≥ 1,5 mm. Iestrādi veic ar apļveida kustībām no augšas uz leju.

  Iestrāde fasādes krāsā
  1. solis:
  Pēc apmetuma kārtas nožūšanas (piemēram, Capatect ThermoSan fasādes apmetums) tiek uzklāta pirmā ThermoSan NQG krāsas kārta.

  2. solis:
  Pēc nožūšanas tiek uzklāta otra ThermoSan NQG krāsas kārta. Fasādes krāsu tiek uzklāta bagātīgi un vienmērīgi. Tūlīt pēc tam seko efekta pārklājuma iestrāde ar piltuves pistoli vēl svaigā krāsas virsmā. IEstrādi veic no augšas uz leju ar apļveida kustībām.

  Vispārīgie norādījumi
  Lai panāktu pēc iespējas vienmērīgāku klājumu, materiāls iestrādā ar vienmērīgām, apļveida kustībām un pietiekamā attālumā (apm. 40-50 cm) no fasādes virsmas. Lielas, blakus esošās fasādes zonas ieteicams sadalīt apgabalos.

  Iestrādes tehnika
  Sprauslas diametrs: apmēram 4,5 mm (ierobežojiet sprauslas atvēruma platumu ar sprauslas adatu, pretējā gadījumā sprauslas adata laika gaitā var tikt bloķēta.)
  Kompresors: vismaz 250 l/min gaisa ieplūdes jauda
  Gaisa spiediens: apt. 0,8 bar

  Vējainā laikā jārēķinās ar īsāku dekoratīvo pārklājumu atvērtības laiku (apmetums, krāsa). Neistrādāt tiešos saules staros (ņemt vērā pārklājamās virsmas temperatūru). Uzklājiet tikai tik daudz krāsas, cik nekavējoties iespējams pārklāt ar Kreativeffekt Mirror, lai iestrāde notiktu pirms virsmas apžuvušas kārtas veidošanos. Pirms iestrādes ir jāņem vērā un jāplāno vietējie laika apstākļi. Ailu nišas jāpārklāj otrajā kārtā. Visi apakšlaukumi var tikt pārklāti ātrāk, kas samazina uzklātās krāsas/apmetuma nožuvušas kārtas veidošanās risku.

  Fasādes virsmas ieteicams aizsargāt no vēja ietekmes, lai samazinātu materiālu zudumus.

  Patēriņš

  Atkarībā no vēlamā efekta apt. 0,1 - 0,3 kg/m2

  Iestrādes nosacījumi

  Uzklāšanas un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un augstāka par +30 °C. Nelietot tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai lielā mitruma apstākļos. Ja uzklāšanas un žūšanas laikā uz būvelementa virsmas ir spēcīga gaisa kustība, pastāv risks, ka apdares apmetumā vai krāsas pārklājumā var rasties saraušanās plaisas un poras. Šajā kontekstā mēs atsaucamies uz Federālo būvniecības un Fasādes asociācijas vadlīnijām "Apmešana, siltināšana, špaktelēšana, pārklāšana augstā un zemā temperatūrā".

  Norāde

  Pirms iestrādes uzsākšanas, iesakām veikt lielāku paraugklājumu no sastatnēm ar turpmāku šī laukuma akceptu no būvniekam/ arhitekta puses.

  Dzīvīgs un, iespējams, nedaudz mākoņains izskats ir daļa no šī radošā efekta būtības.

  Tumšu apdrares toņu gadījumā, izmantojiet nelielu kreatīvā efekta granulāta daudzumu, lai novērstu izteiktu pleķu veidošanos.

  Sastatnēm jāatrodas pietiekamā attālumā no sienas virsmas un tās rūpīgi jānosedz ar sastatņu pārsegu, lai aizsargātu vidi un blakus esošās ēkas, ievērojot attiecīgās likumdošanas prasības.

  Iestrādes laikā jāvalkā piemērots aizsargapģērbs! Strādājot ar stikla granulātu un piltuves pistoli, visā darba zonā ir jāvalkā aizsargbrilles un P2 daļiņu filtrs. Nepareiza lietošana var izraisīt traumas, īpaši acu zonā. Nekad nevērsiet kompresoram pievienoto pistoli pret citiem cilvēkiem.

  Materiālu, kas ir nokritis/atlēcis, nedrīkst izmantot atkārtoti. Piesārņojuma dēļ pastāv instrumenta salipšanas un aizsprostošanās risks. Turklāt nevar izslēgt optiskus traucējumus.

  Blīvu, vēsu pamatņu vai ar laikapstākļiem saistīta žūšanas aizkavēšanās gadījumā, mitruma iedarbība (lietus, rasa, migla) var izraisīt palīgvielu izdalījumus uz pārklājuma virsmas. Veidojas   dzeltenīgas/caurspīdīgas, nedaudz spīdīgas un lipīgas notecējumu pēdas. Šīs palīgvielas ir ūdenī šķīstošas ​​un izzūd pēc vairākkārtēja lietus iedarbības. Tas neatstāj negatīvu ietekmē uz izžuvuša pārklājuma kvalitāti.

  Vienmēr ievērojiet aktuālajā tehniskajā informācijā sniegtās norādes attiecībā uz produktu un tā uzklāšanu.

  Neizmantojiet produktu tiešas pieejas vietās.

  Likvidācija

  Tukšos iepakojumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam pārstrādei vai noglabāšanai.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)