caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/286621/075209_Capatect_Kreativeffekt_Stardust_LV.png

Capatect Kreativeffekt Stardust

Gaišas krāsas vizlas dekoratīvā efekta maisījums

 • Pielietojums

  Īpašs virsmas spīduma efekta materiāls, kas paredzēts uzpūšanai uz svaigi uzklātas krāsas virsmas. 

  Īpašības

  • Virsmas efekts, paredzēts uzpūšanai uz svaigi uzklātas krāsas virsmas
  • Rada neatkārtojamu mirzuma efektu
  • Pret laikapstākļu iedarbību noturīgs
  • Nedegošs

  Iepakojums

  5 kg spainis

  Krāsu toņi

  Gaiši pelēks

  Uzglabāšana

  Sausos apstākļos.

  Tehniskie dati

  Vizlas izmeŗs apt. 600 µm

  Produkta-Nr.

  3321

  Pamatnes sagatavošana

  Capatect fasāžu sistēmas (ārējās siltumizolācijas kompozīt sistēmas vai apmetuma sistēmas monolīta konstrukcijām).

  Apmetuma sistēmas monolīta konstrukcijām ar papildu armēšanas kārtu un iestrādātu armēšanas sietu).

  Uzklāšanas metode

  1. darba solis

  Kad apdares apmetums ir pilnībā nožuvis, uzklājiet pirmo fasādes krāsas kārtu, piemēram, ThermoSan NQG.

  2. darba solis
  Pēc nožūšanas uzklājiet 2. krāsas kārtu, piemēram, ThermoSan NQG. Tūlīt pēc tam uz vēl svaigās krāsotās virsmas ar piltuves pistoli (sprauslas diametrs 4-8 mm) iepūš Capatect Kreativeffekt Stardust. Lai panāktu pēc iespējas vienmērīgāku efektu, materiāls uzklājams ar vienmērīgu apļveida kustību apt. 40cm attālumā no fasādes virsmas. Gaisa kompresora jaudai jābūt vismaz 600 l/min.

  Jāievēro, ka vējainā laikā ir īsāks atvērtības laiks. Nedrīkst uzklāt tiešos saules staros (jāņem vērā pārklājamās virsmas temperatūra). Uzklājiet tikai tik daudz krāsas, cik var nosegt ar Kreativeffekt Stardust pirms apkaltušas kārtas veidošanās. Pirms uzklāšanas jāņem vērā un jāplāno vietējie laika apstākļi. Ailes ieteicams pārklāt otrajā kārtā. Visas ierobežotās platības pārklājumu var veikt ātrāk, kas samazina uzklātās krāsas/apmetuma apkaltušas kārtas veidošanās risku.

  Lielākas piegulošās fasādes plaknes nepieciešams sadalīt posmos vai izmantot vairāk personāla un/vai veikt mehanizētu iestrādi atbilstoši platībai.

  Patēriņš

  60-100 g/m2

  Iestrādes nosacījumi

  Apkārtējās vides un pamatnes temperatūra uzklāšanas un žāvēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5 °C vai augstāka par +30 °C.
  Nelietot tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai lielā mitrumā. Šajā kontekstā skatīt Vācijas Apmetuma tirdzniecības asociācijas  brošūru "Apmetumu iestrāde augstā un zemā temperatūrā".

  Norāde

  Pirms projekta uzsākšanas ieteicams izveidot lielāku laukuma parauga ar sastatnēm, ko pēc tam apstiprina klients/projektētājs.

  Šim radošajam efektam ir raksturīgs dzīvs un, iespējams, nedaudz duļķains izskats. Šis efekts ir izteiktāks ar tumšām krāsām nekā gaišām un pasteļkrāsām. Tāpēc mēs iesakām izmantot krāsu toņus gaišā diapazonā.

  Sastatnēm jāatrodas pietiekamā attālumā no sienas virsmas, un tās ir rūpīgi jāpārklāj ar sastatņu brezentu, lai aizsargātu apkārtni un blakus esošās ēkas, turklāt jāievēro attiecīgās juridiskās prasības.

  Uzklāšanas laikā jāvalkā piemērots aizsargapģērbs! Strādājot ar Capatect Kreativeffekt Stardust un piltuves pistoli, visā darba zonā jālieto aizsargbrilles. Nepareiza lietošana var izraisīt traumas, īpaši acu zonā. Nekad nenovirziet kompresoram pievienoto pistoli uz citiem cilvēkiem.

  Materiālu, kas ir nokritis/atkritis, nedrīkst izmantot atkārtoti. Materiāla atkārtotas izmantošanas rezultātā, instrumentā var veidoties sabiezējumi un aizsprostojumi. Turklāt nevar izslēgt optisku virsmas defektus.

  Blīvu, vēsu pamatņu gadījumā vai ja žūšana aizkavējas laika apstākļu dēļ, mitrums (lietus, rasa, migla) var rasties dzeltenīgas/caurspīdīgas, nedaudz spīdīgas un lipīgas notecejumu svītras uz pārklājuma virsmas (emulsijas izdalījumi). Šie notecējumi ir ūdenī šķīstoši, un ar pietiekamu ūdens daudzumu, piemēram, pēc vairākām spēcīgām lietusgāzēm, tās tiek automātiski noņemtas. Tas neatstāj negatīvu ietekmi uz izžuvušā pārklājuma kvalitāti.

  Vienmēr jāievēro izmantoto produktu tehniskā informācija.

  Drošības norādes

  Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem.

  Likvidācija

  Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Pēc koncentrēšanas var novietot izgāztuvē, ja atbilst vietējiem noteikumiem.

  Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

  Sk. Drošības Datu lapu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)