caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/269804/071934_No_name_LV..png

Capatect EcoFix 055/20

Lietošanai gatava vienkomponenta pašizplešanās poliuretāna līme, EPS fasāžu siltumizolācijas lokšņu līmēšanai

Pielietojums

Lietošanai gatava vienkomponenta pašizplešanās poliuretāna līme EPS fasāžu siltumizolācijas lokšņu līmēšanai Capatect siltināšnas sistēmās.

Laba saķere ar mūri un betonu ar vai bez apmetuma vai ar stingri pieguļošiem keramikas segumiem. Turklāt ļoti laba saķere ar koku, stikla blokiem un metālu.

Īpašības

  • Ātri cietējoša, agrīna izturība, var pārstrādāt pēc apmēram 2 stundām
  • Izcila izmēru stabilitāte
  • Kompakts, parocīgs konteinera izmērs, kas ietaupa vietu uz sastatnēm, uzglabājot un transportējot
  • Nav ilgs iestatīšanas laiks, mazs tīrīšanas darbs
  • Izturīgs pret novecošanos, nepūst, nepieciešama aizsardzība pret UV starojumu (ilgākā laika posmā) 
  • Mitrumā cietējošs un mitruma izturīgs
  • Polimērā integrēts liesmu slāpētājs
  • Nesatur FCKW, HFCKW, HFKW un šķīdinātājus

Iepakojums

Otrreizējās pārstrādes kaste ar 12 aerosola baloniņiem, 750 ml katrā (zem spiediena)

Krāsu toņi

Pelēka

Uzglabāšana

Sargāt no tiešiem saules stariem un temperatūras virs 50 °C, uzglabāt sausā vietā un vertikālā stāvoklī, cik vien iespējams vēsumā.

Derīguma termiņš neatvērtā iepakojumā vēsā (+5ºC līdz +25ºC) un sausā vietā ir 12 mēneši no izgatavošanas datuma. Atvērto trauku kārtīgi aizveriet un ātri izlietojiet.

Siltumvadītspēja

≤ 0,035 W/(mK)

Temperatūras noturība

ilgstoši: no apt. -40°C līdz +80°C
īslaicīgi: no apt. -40°C līdz +120°C (max. 1 st.)

Saistes stiprība

≥ 0,08 N/mm2 uz minerālām pamatnēm

Uzliesmojamība

Klase B2 pēc DIN 4102-1

Konsistence

Putas

Papildinošie produkti

Capatect Dosierpistole 056/20 (iestrādes pistole)
Capatect Reiniger 056/10 (putu tīrīšanas līdzeklis)

Produkta-Nr.

055/20

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, noturīgai, nestspējīgai un bez adhēziju mazinošām vielām. Ievērojiet VOB C daļas DIN 18 363 3. punktu.

Palodzes un citus piederumus nosegt. Pirms darba uzsākšanas pasargājiet darba zonai blakus esošās virsmas. Spēcīgā vējā jāņem vērā, ka Capatect EcoFix 055/20 var notraipīt tuvumā esošās detaļas, priekšmetus vai cilvēkus. Izmantojiet Capatect Reiniger 056/10 vai acetonu, lai noņemtu svaigas līmes putas. Pēc sacietēšanas ar nazi nogrieziet liekās līmes putas.

Pamatnes un EPS izolācijas lokšņu virsmas temperatūrai jābūt no +5°C līdz +35°C.

Patēriņš

Iepakojuma pildījuma daudzums (750ml) ir pietiekams apmēram 4 - 6 m2 atkarībā no pamatnes virsmas stāvokļa.

Patēriņa dati ir orientējoši. Iespējamas ar objektu, apstrādi vai laikapstākļiem saistītas novirzes.

Iestrādes nosacījumi

Apstrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zem +5 °C vai pārsniegt +35 °C. Optimālā iepakojuma temperatūra ir 20°C, pārāk aukstas putu tvertnes uzmanīgi karsējiet remdenā ūdenī. Izvairieties no pārkaršanas > 50°C, jo pārāk augsta temperatūra var izsaukt sprāgšanu. Nestrādājiet tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai paaugstināta mitruma apstākļos.

Žūšana/ žūšanas laiks

Līmējiet siltumizolācijas loksnes, kas pārklāta ar līmi, ne ilgāk kā 5 minūšu laikā pirms apkaltuša apvalka veidošanās. Līmēšana pēc šāda apkaltuša apvalka veidošanās var izraisīt adhēzijas samazināšanos. Siltumizolācijas virsmas apstrādājamas, ne agrāk kā 2 stundās pēc pielīmēšanas.

Augsts mitrums, mitra pamatne un/vai zema vai augsta temperatūra var būtiski ietekmēt žūšanas laiku.

Darbarīku tīrīšana

Pirms pistoles atskrūvēšanas pilnībā iztukšojiet putu iepakojumu.

Tīriet instrumentus un dozēšanas pistoli uzreiz pēc lietošanas ar Capatect Reiniger 056/10 saskaņā ar instrukcijām.

Siltināšanas plātņu līmēšana

Turot iepakojumu vertikāli, cieši pieskrūvējiet iestrādes pistoli. Pirms lietošanas iepakojumu enerģiski sakratiet apmēram 20 reizes. Apstrādes laikā atkārtoti enerģiski sakratiet. Valkājiet cimdus un aizsargbrilles. Pirms līmes putu uzklāšanas atveriet pistoles slēdzeni un noregulējiet līmes putu padevi. Uzklājot līmes putas, turiet pistoli pēc iespējas vertikāli uz leju un uzklājiet līmes putas kā riņķveida lodītes uz siltumizolācijas plāksnes. Noslēgtajā zonā uzklājiet līmes putu joslu M vai W pildījuma formā.

Minimālāis ieteicamais līmes saskares laukums 40%.

Nenovietojiet pistoles uzgali uz izolācijas plāksnes. Uzklājot līmes putas, starp pistoles uzgali un izolācijas plāksnēm saglabājiet 1 - 2 cm attālumu. Var izlīdzināt pamatnes nelīdzenumus līdz 2 cm. Nelīdzenumiem >1 cm nepieciešams papildus stiprinājums ar apstiprinātiem siltumizolācijas stiprinājuma dībeļiem.
Uzreiz pēc līmes putu uzklāšanas ar vieglu spiedienu (bez sitieniem pa lokšņu virsmu) piekļaujiet siltumizolācijas loksnes pie pamatnes virsmas un izlīdziniet. Cieši piespiediet loksnes savienojuma vietās.
Jebkāda veida lokšņu izkustēšanos un putu (pēcizplešanās) tiek samazināta, izmantojot spundētas siltumizolācijas loksnes.

Līmes atvērtības laiks (maks. 5 minūtes pie 20°C un 50% relatīvajā mitrumā). Līdzināšanai pēc piekļaušanas izmantot alumīnija līdzināšanas dēli.

Drošības norādes

Tikai profesionāliem lietotājiem.

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: Sildot, var uzsprāgt. Izraisa ādas kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ieelpojot. Ieelpojot, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus vai apgrūtinātu elpošanu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Ir aizdomas, ka tas izraisa vēzi. Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas ​​vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Ja nepieciešama medicīniska konsultācija, paņemiet pie rokas iepakojumu vai etiķeti. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķē. Nesmidzināt uz atklātas liesmas vai cita aizdegšanās avota. Nedurt un nededzināt, pat pēc lietošanas. Neieelpot tvaikus/aerosolu. Izmantojiet tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Valkājiet aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. Turiet aizslēgtu. Sargāt no saules gaismas un nepakļaut temperatūrai virs 50°C/122°F. Satur: 4,4'-difenilmetāna diizocianātu, izomērus, homologus un maisījumus. Uzticības tālrunis alerģiju jautājumiem: 0800/1895000 (bez maksas no Vācijas fiksētajiem tālruņiem). Sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar VdL vadlīniju 01: poliizocianāta cietinātājs, šķīdinātāji/plēves veidošanas palīglīdzekļi, piedevas.

Likvidācija

Capatect EcoFix 055/10 iepakojumam kā daļai no PDR pārstrādes sistēmas ir atgriešanas garantija. Oriģinālā piegādes kartona kaste, kas piepildīta ar 12 tukšām kārbām, tiek pieņemta kā atgriešanas vienība bez maksas un tiek pārstrādāta. Lūdzu, ņemiet vērā informāciju uz kastes.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

VOC-saturs pēc RL 2004/42/EG < 200 g/l.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa