caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/279131/073871_Capatect_Tragwinkel_674_LV.png

Capatect Tragwinkel 674

Plānotu vidēji smagu un smagu elementu piestiprināšanai Capatect fasādes sistēmās

Pielietojums

Sertificēts montāžas elements, kas sastāv no atbalsta kronšteina izgatavota no cietām poliuretāna putām. Tas paredzēts vidēji smagu līdz smagu pieliekamo detaļu piestiprināšanai Capatect fasādes siltināšanas sistēmās, kas veidotas uz polistirola (EPS) vai minerālvate.

Īpašības

  • Sertificēta sistēma elementu montāžai piem., Aizsardzības elementiem pret kritieniem un margām
  • Aukstuma tiltiņus reducējoša papildu elementu un konstrukciju montāža, tādiem kā, franču balkoni, margas, salokāmi slēģi (eņģu stiprinājums), bīdāmās žalūzijas u.c.
  • Slodzes pielietošana atļauta ar attālumu līdz 20 mm no montāžas virsmas (nenesošo slāņu, piemēram, apmetuma)
  • Var izmantot universāli virsmāi un ailei = divas montāžas virsmas
  • Piegriežama uz vietas garumā
  • Elementu stiprināšana ar skrūvi un maināmu skrūvju pozīciju, kā arī skaitu maksimālai elastībai

Krāsu toņi

Pelēka

Uzglabāšana

Sausā vietā. Sargāt no sala un tiešajiem saules stariem.

Siltumvadītspēja

λB = 0,13 W/(mK)

Uzliesmojamība

Klase B2 pēc DIN 4102-1

Konsistence

Stingras poliuretāna putas

Papildinošie produkti

Capatect Tragwinkelschraube (atbalsta kronšteina skrūve) Delta PT 674/04 Set (2 skrūves)
Capatect Stiprinājums SDF-dībelis 674/100-140 (Pateriņš: 3 dībeļi kronšteinam)
Capatect Stiprinājuma Injekcijas komplekts 674/05 (Komplekts = 3 Enkurstieņi+ 3 Perforētas čaulas)
Capatect Stiprinājums Injekcijas java 674/06

Produkta-Nr.

674

Izmēri:
Pamatplāksne:140 x 270 mm
Garums:140 mm
200 mm
300 mm

Norāde

Kompetentai personai (piem., būvinženierim) ir jāpārbauda atbalsta kronšteina piemērotība attiecīgajai būvniecības situācijai. Attiecīgās nominālās vērtības var atrast pielaidē (sertifikātā).
Elementam jābūt aizsargātam no UV starojuma. Elementa apgabalā var būt marķējumi un krāsu toņu atšķirības. Pārklājumus drīkst veikt tikai ar saķeres gruntīm, armējošām javām un krāsām, kas apstiprinātas siltināšanas (ETICS) sistēmas.

Pamatnes

Līdzenas, masīvas, minerālas ārsienas. Jāpārbauda dībeļu nestspēja pamatnē.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt tīrai, sausai un nestspējīgai. Ir jānoņem atdalījumi un vielas, kurām ir adhēziju mazinoša iedarbība (piemēram, veidņu eļļa), kā arī jāizlīdzina javas izciļņi. Bojāti, nolobījušies krāsas slāņi un struktūrapmetums pēc iespējas jānoņem.

Patēriņš

1 atbalsta kronšteins katram stiprinājuma punktam

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes un žūšanas fāzē, gaisa un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un augstāka par +35 °C.

Montāža

Katrā pielietojumā ir jāiesniedz stabilitātes pierādījums galējam robežstāvoklim un ekspluatācijas robežstāvoklim. Atbalsta kronšteina enkurojuma projekts ir balstīts uz vispārīgo būvuzraudzības pielaide Nr. Z-10.9-643.

Atbalsta kronšteinu 674 drīkst piestiprināt tikai pie līdzenām ārējām sienām. Atkarībā no konstrukcijas prasībām un/vai pielietojuma situācijas atbalsta kronšteins jānostiprina caur 3 rūpnīcā izveidotiem urbumiem ar vienu no tālāk norādītajiem enkurojuma elementiem.

Capatect stiprinājums SDF- dībelis 674/100-140 betonam, pilniem un perforētiem ķieģeļiem.

Capatect stiprinājums SDP dībeļis gāzbetonam (pasūtāms pēc pieprasījuma).

Capatect stiprinājuma injekcijas komplekts 674/05 vieglam un caurumotu ķieģeļu mūrim.

Izveidojiet urbumus atbilstoši atbalsta kronšteinā 674 izvietotajiem urbumiem, veiciet urbšanu taisnā leņķī pret enkurojuma pamatnes virsmu. Urbšanas metode tiek izvēlēta atbilstoši enkurošanas (stiprinājuma) elementa pielaides noteikumiem. Rūpīgi iztīriet urbumu no urbšanas putekļiem. Veidojiet urbumu vismaz 10 mm dziļāku urbumu salīdzinājumā ar enkurošanas elementa garumu. Ievērojiet minimālo enkurošanas dziļumu saskaņā ar enkura elementa pielaidi!

Enkurojuma elementi ir jāuzstāda taisnā leņķī pret pamatnes virsmu. Starp atbalsta kronšteinu 674 un pamatnes sienu, tās izlīdzināšanai var pielietot minerālu ETICS līmjavu (min. CS II klase saskaņā ar DIN EN 998-1).

Konstrukciju montāža pie atbalsta kronšteina 674, pieļaujama tikai izmantojot Delta PT stiprinājuma skrūvi. Konstruktīvie elementi ir jāpiestiprina pie paredzētās montāžas virsmas, izmantojot Delta PT skrūvi vai slodzes sadales plāksni ar vienu vai divām Delta PT skrūvēm katrā. Slodzes sadales plāksnes var balstīties uz attiecīgās ETICS pamatnes ar montāžas attālumu ≤ 20 mm līdz atbalsta kronšteinam 674 (piemēram, savienojot apmetuma slāņus).

Lai ievietotu Delta PT skrūvju stiprinājuma skrūvi, atbalsta kronšteinā ir jāizurbj urbums, izmantojot komerciāli pieejamu HSS urbi ar diametru 8 mm.

  • Urbuma dziļums t min = 40 mm, t max = 45 mm
  • Ieskrūvēšanas dziļums 30 ≤ t ≤ 45mm; Montāžas griezes moments Tinst ≤ 28 Nm

Atļauja

Z-10.9-643

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)