caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/285733/075083_Capatect_AmphiSilan-Fassadenputz_FEIN_LV.png

Capatect AmphiSilan Fassadenputz FEIN

Lietošanai gatavs smalkgraudains dispersijas struktūrapmetums ar silikona sveķu saistvielu saskaņā ar DIN EN 15824

Pielietojums

Lietošanai gatavs, strukturējams silikona sveķu apmetums ar 1 mm graudu izmēru, kas paredzēts minerālām un organiskām sienu un griestu virsmām ārpus telpām. Var izmantot gludu un smalku fasādes virsmu izveudei Capatect fasādes sistēmu ietvaros.

Īpašības

  • Smalka strukturā
  • Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
  • Ūdens atgrūdošs
  • Viegls iestrādē
  • Atšķaidāms ar ūdeni
  • Paaugstināta noturība pret sēnītēm un aļģēm 

Iepakojums

25 kg spainis

Krāsu toņi

Balts.

Iespējama rūpnieciska tonēšana. Piemērots automātiskajai tonēšanai ar ColorExpress tonēšanas sistēmu.

Tonēšana pēc citām toņu kolekcijām, ar gaismas atstarošanas vērtību (HBW) > 20 ir pieejama pēc pieprasījuma.

Ja dizaina apsvērumu dēļ ir nepieciešams krāsas tonis ar gaismas atstarošanas vērtību (HBW) < 20, nepieciešama virsmas pārkrāsošana ar 2x slāņiem Caparol CoolProtect.

Nelielus apjomus iespējams tonēt pievienojot CaparolColor (bij. Alpinacolor) vai AmphiColor pilntoņa un tonēšanas krāsvielas. Nepievienot vairāk kā 2% pigmentu, lai konsistence nekļūtu pārāk šķidra.

Spīduma pakāpe

Matēts

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem.

Blīvums

apt. 1,8 g/cm³

Lielākā grauda izmērs

1 mm

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

< 0,14 m pēc DIN EN ISO 7783
Klase V1 (augsta) pēc DIN EN 15824

Uzliesmojamība

A2-s1, d0 pēc DIN EN 13501-1 (nedegoša)

Konsistence

pastveida

Saistvielas bāze

Polimēru dispersija un silikona sveķi

Ūdenscaurlaidība (w-vērtība)

w < 0,5 kg/(m2 · h0,5) pēc DIN EN 1062-3
Klase W2 (vidēja) pēc DIN EN 15824

Produkta-Nr.

Produkta-Nr./ Apzīmējums
StruktūraGraudu izmērs
(mm)
apt. patēriņš
(kg/m2)
627/ Capatect AmphiSilan Fassadenputz FEINSmalkgraudaina struktūra1,01,5 - 1,8

Informācija par patēriņu ir orientējoša, bez apjoma un saraušanās zudumiem. Jāņem vērā no objekta atkarīgas vai ar apstrādi saistītas novirzes.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei ir jābūt līdzenai, tīrai, sausai, cietai, nestspējīgai un bez saķeri mazinošām vielām. Ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363 nod.3.

Emaljas, dispersijas krāsas vai mākslīgo sveķu apmetuma pārklājumus, kā arī minerālos pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā noņemt. Noturīgus minerālos pārklājumus notīrīt sausā vai mitrā veidā.

Pelējuma, sūnu vai aļģu skartās virsmas tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Pēc tam apstrādāt ar gruntējošu biocīdu šķīdumu - Caparol Capatox un ļaut pilnībā nožūt. Industrijas izplūdes gāzu vai sodrēju notraipītas virsmas tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, pievienojot piemērotu tīrīšanas līdzekļus un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Ja apmetuma graudu izmērs ir < 2,0 mm, var būt nepieciešama papildu pamatnes apmetuma apstrāde.

Uzklāšanas metode

Ar nerūsējoša tērauda ķelli vai piemērotu smalkā apmetuma smidzināšanas aprīkojumu vienmērīgi uzklāt apmetumu uz virsmas. Nekavējoties izlīdzināt līdz grauda biezumam un noņemt lieko masu. Vienmērīgi strukturēt ar plastmasas ķelli, poliuretāna rīvdēli plāksni. Darbarīku izvēle ietekmē virsmas raupjumu, tādēļ strukturējot, visai virsmai, izmantot viena veida darbarīkus.

Strādājot smidzināšanas tehnikā, iekārtas sprausla jāizvēlas atbilstoši grauda izmēram (ja tehnikas ražotājs nav noteicis citādi - sprauslas lielums = grauda lielums x 4). Darba spiedienam jābūt 0,3–0,4 MPa (3–4 bar) robežās. Strādājot smidzināšanas tehnikā, sevišķi rūpīgi jāseko līdzi tam, lai materiāls tiktu uzklāts vienmērīgi, un jānovērš pārklājuma sabiezinājuma veidošanās sastatņu salaidumu vai starpstāvu vietās. Lai panāktu vienmērīgu struktūru, blakus esošās virsmas vienmēr jāapstrādā vienam un tam pašam meistaram. Tā iespējams novērst struktūras izmaiņas dažādu „rokrakstu” dēļ. Lai izvairītos no nevienmērīgu joslu veidošanās (it seviški uz lielām virsmām), nodrošināt iestrādi „mitrs uz mitra” - pietiekamam meistaru skaitam strādājot visos sastatņu līmeņos.

Sakarā ar dabiskas izcelsmes pildvielām un granulātu, iespējamas nelielas krāsu toņu svārstības. Tādēļ blakus esošām virsmām izmantot tikai vienas ražošanas partijas materiālu, vai ja ir jālieto dažādu ražošanas partiju materiāli, pirms iestrādes tos savā starpā sajaukt. Capatect AmphiSilan Fassadenputz FEIN nav piemērots horizontālām virsmām, kas pakļautas stāvoša ūdens iedarbībai.

Pārklājuma uzbūve

Grunts starpklājumam ar Putzgrund 610 jābūt tonētam ar atbilstošo krāsas toni pirms tonētā
apmetuma uzklāšanas. Pirms turpmākās apstrādes ļaut gruntskārtai / starpkārtām pilnībā nožūt.

Capatect siltumizolācijas sistēma:
Jauni minerālie apmetumi (armējošās masas):
Gruntēt ar Putzgrund 610.

Jaunas, cementu nesaturošas armējošās masas:
Nav nepieciešams gruntēt. Ja armējošais slānis ilgāku laiku (piem. pārziemošanas gadījumā) bijis
pakļauts laika apstākļu iedarbībai, gruntēt ar Putzgrund 610.

PII un PIII javas grupu apmetumi:
Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām, pastāvot
20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam. Ja laika apstākļi ir neizdevīgāki, piemēram, vējš vai lietus,
jāievēro būtiski ilgāks cietēšanas laiks. Papildus uzklājot CapaGrund Universal, samazinās kaļķa
izsvīdumu risks sārmainām apmetumu grupu PII vai PIII apmetumu virsmām tā, ka pārklāt iespējams jau 7 dienu cietēšanas laika. Starpklājums ar Putzgrund 610.

Veci apmetumi:
labotajām vietām jābūt labi sacietējušām un pilnībā nožuvušām.Uz rupjām porainām, uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām uzklāt gruntējumu ar OptiGrund TiefGrund. Starpklājums
ar Putzgrund 610.
Uz stipri drūpošām, krītainām apmetuma virsmām - gruntējumu ar Dupa-grund. Starpklājums
ar Putzgrund 610.

Betons (monolīts):
Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai miltu slāni notīrīt mehāniski vai izmantojot ūdens spiediena strūklas, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Rupji porainas, viegli smilšainas vai uzsūcošas virsmas gruntēt ar OOptiSilan TiefGrund. Birstošas virsmas gruntēt ar Dupa-Putzfestiger. Starpklājums ar Putzgrund 610.

Dispersijas krāsu matēti pārklājumi ar labu nestspēju:
Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Netīrus, krītainus vecos
klājumus tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus.
Veicot cita veida tīrīšanu (nomazgājot, noslaukot ar birsti, apsmidzinot), gruntēt ar Dupa-Putzfestiger. Starpklājums ar Putzgrund 610.

Iestrādes nosacījumi

Žūšanas fāzē apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C
un pārsniegt +30°C.
Neiestrādāt tiešos saules staros, vējā, miglā vai paaugstināta gaisa mitruma apstākļos. 

Ja uz apstrādājāmās virsmas, izpildes un žūšanas laikā, ir spēcīga gaisa kustība, pastāv saraušanās plaisu un poru veidošanās risks. Šajā kontekstā mēs atsaucamies uz Federālās būvniecības un fasāžu asociācijas informācijas lapu "Apmešana, siltināšana, špaktelēšana, pārklāšana augstā un zemā temperatūrā”.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C un 65 % relat. gaisa mitrumā apmetuma virsma ir sausa pēc 24 stundām. Pilnībā sauss,
noslogojams un pārkrāsojams - pēc 2-3 dienām.

Apmetums žūst hidratācijas ceļā un fizikāli, t.i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Tādēļ vēsā laikā un
pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas process ir ilgāks.

Lai žūšanas laikā virsmu aizsargātu no nokrišņiem, ja nepieciešams, pārklāt sastatnes ar brezentu vai sietu.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Materiāla sagatavošana

Iepakojuma saturu rūpīgi izmaisīt ar lēnas gaitas maisāmo iekārtu. Ja nepieciešams, konsistenci regulēt, pievienojot tīru ūdeni - maks. 1% iestrādājot manuāli, maks. 2% iestrādājot izsmidzinot.

Norāde

Capatect AmphiSilan Fassadenputz  FEIN ir produkts, kas satur īpašas aktīvās sastāvdaļas, lai novērstu sēnīšu un aļģu veidošanos uz pārklājuma. Šī aktīvo sastāvdaļu īpašības nodrošina ilgstošu, laikā ierobežotu aizsardzību, kuras ilgums ir atkarīgs no objekta apstākļiem, piemēram, invāzijas lieluma, veģetācijas spiediena un mitruma slodzes. Tāpēc nav iespējams pastāvīgi novērst sēnīšu un aļģu veidošanos.

Drošības norādes

Silikona sveķu apmetums, ūdenī šķīstošs, ar biocīdām aizsargvielām. GOS saturs atbilstobi
Direktīvai 2004/42/EK (Kat.A/c): max. 40g/l. Šis produkts satur < 20 g/l.

Bīstamības apzīmējumi/Drošības prasību apzīmējums: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās. Izvairīties no izplatībanas apkārtējā vidē. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, oktilinons (ISO), reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2- metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. šis produkts nav biocīdu produkts, bet saskaņā ar ES regulu Nr. 528/2012 ir „apstrādāts izstrādājums un satur sekojošas biocīdu aktīvās vielas: terbutrīns (CAS Nr. 886-50-0), oktilinons (ISO) (CAS Nr. 26530-20-1).
Sastāvdaļas atbilstobi Vācijas laku un krāsu rūpniecības apvienības vadlīnijām 01: poliakrilāta
sveķi, silikona sveķi, kalcija karbonāts, silikāti, titāna dioksīds, minerālie pigmenti / pildvielas, ūdens, glikoli, alifāti, piedevas, Konservants.

Likvidācija

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. EAK 080112

Gis-kods

BSW50

Atļauja

ETA-10/0436
ETA-12/0383

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859

CE-apzīmējums

Norāde par CE marķējumu CE zīmes marķējums atbilstoši DIN EN 15824 norādīts uz iepakojuma, kā arī dokumentā par CE marķējumu ko var atrast internetā www.caparol.de.

Tehniskā konsultācija

Šajā publikācijā nav iespējams aplūkot visas praksē sastopamās pamatnes un to tehnisko apstrādi. Ja ir jāapstrādā pamatnes, kas nav iekļautas šajā Tehniskajā informācijā, ir jākonsultējas ar mums vai mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Mēs ar prieku sniegsim jums detalizētas rekomendācijas, ņemot vērā konkrēto gadījumu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)