caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/288633/075653_Fugenmoertel_Keramik_082_LV.png

Capatect Fugenmörtel Keramik 082

Minerālā šuvošanas java keramisko fasādes apšuvumu šuvju aizpildīšanai Capatect fasāžu sistēmās. Paredzēta iestrādei ar ķelli.

Pielietojums

Capatect fasāžu sistēmu keramisko apdares materiālu, piemēram, klinkera apdares plāksnīšu šuvotājs, iestrādājams ar ķelli.

Īpašības

Īpaši piemērots pielietošanai ETICS (siltināšanas sistēmās)
Ar zemu saraušanās deformāciju
Notūrigs pret salu
Noturīgs pret ārējās vides iedarbību
Ūdensnecaurlaidīgs, augsti hidrofobs
Tvaika caurlaidīgs

Iepakojums

25 kg maiss

Krāsu toņi

Toņi - Weiß (balts), Architekt, Hellgrau (gaiši pelēks), Mittelgrau (vidēji pelēks), Schwarz (melns), Stuhr-hell, Strand (smilšu), Alt-Stuhr, Paris, Rot (sarkans)
Individuāli toņi un citi graudu izmēri pēc pieprasījuma.

Uzglabāšana

Uzglabāt vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā.
Derīguma termiņš uzglabājot oriģinālā, slēgtā iepakojumā apt. 12 mēneši.

Tehniskie dati

  • Sausā minerālā java saskaņā ar DIN EN 998-2
  • Ūdens absorbcija: ≤ 0,40 kg/(m2min0,5) saskaņā ar DIN EN 1015-18
  • Ūdens tvaika caurlaidība: 15/35 saskaņā ar DIN EN 1745
  • Hlorīdu saturs: ≤ 0,1 masas % saskaņā ar DIN EN 1015-17
  • Saķeres izturība: līmes bīdes izturība: ≥ 0,15 N/mm2 saskaņā ar DIN EN 771

Siltumvadītspēja

λ10 dry,mat ≤ 1,11 W/(mK) pie P=50% saskaņā ar DIN EN 1745
λ10 dry,mat ≤ 1,21 W/(mK) pie P=90% saskaņā ar DIN EN 1745

Lielākā grauda izmērs

Smalkgraudais līdz apt. 1,5 mm
Rupjais līdz apt. 5 mm (Alt-Stuhr)

Spiedes pretestība

Klase M10 saskaņā ar DIN EN 998-2
(Spiedes pretestība ≥ 10 N/mm2 saskaņā ar DIN EN 1015-11)

Svaigas javas blīvums

apt. 2,0 g/cm³

Uzliesmojamība

Klase A1 saskaņā ar DIN EN 13501-1 (nedegošs)

Saistvielas bāze

Minerāla saistviela saskaņā ar DIN EN 197-1 ar īpašām piedevām

Produkta-Nr.

082

Norāde

Uz blakus esošām plaknēm izmantojiet materiālu no vienas partijas.

Mainoties partijām un žūšanas apstākļiem, iespējamas dabiskas krāsu izmaiņas un krāsu toņu atšķirības.

Neviendabīgs materiāls, mainīgs sajaukšanas ūdens daudzums un nogatavināšanas laika neievērošana var radīt nevienmērīgu šuvju krāsu, īpaši, ja šuvotājs ir ar ļoti lielu pigmentu saturu vai tumšā tonī.

Jāievēro vispārējais būvvaldes apstiprinājums / vispārējais tipa apstiprinājums pamatā esošajām ETICS sistēmām un produkta Tehniskā informācija.

Pamatnes sagatavošana

Standarta situācijā šuves izlīdzina vai noskrāpē līdz apdares plāksnīšu biezumam atbilstošam dziļumam pēc keramikas apšuvuma līmēšanas un pirms līmēšanas javas pilnīgas sacietēšanas.

Šuvju aizpildīšanas laikā līmjavai javai jābūt sacietējušai un pilnīgi sausai. Pamatnei jābūt līdzenai, ar noslēgtu virsmu un bez saķeri mazinošiem atlikumiem. Noņemiet visus vaļējos javas atlikumus.

Pārliecinieties, ka pamatne un šuvju malas ir ar vienādu absorbciju. Ja nepieciešams, iepriekš vienmērīgi samitriniet virsmas, lai novērstu pārāk ātru materiāla izžūšanu. Pirms šuvju aizpildīšanas noņemt ūdeni atliekas.

Uzklāšanas metode

  • Izveidojiet vienmŗīgu šuves dziļumu vismaz 6-20 mm.

  • Nodrošiniet vienādu šuves platumu 6-20 mm vai saskaņā ar pielaidi.

Šuvju aizpildīšana:
Ieklājiet javu šuvē un ar šuves platumam atbilstošu špakteļlāpstiņu izlīdziniet un sablīvējiet vienā līmenī ar virsmu. Materiālu ieklāt vienmērīgi, lai nodrošinātu viendabīgu krāsu. Pārliecinieties, ka šuve ir pilnīgi un vienmērīgi aizpildīta. Dziļas šuves aizpildiet divās kārtās. Vispirms aizpildiet gultnes šuves un pēc tam saduršuves.

Ja pārklājumam ir liela porainība, var nosēsties javas pleķi. Šī iemesla dēļ mēs iesakām vienmēr veikt izmēģinājuma šujotāja klājumu. Uzmanīgi noslaukiet no keramikas seguma visus pielipušos materiālus (javas paliekas).

Pirmājām žūšanas dienās pasargājiet tikko iestrādātu javu no sala, caurvēja, nokrišņiem, tiešiem saules stariem un augstas temperatūras. Aizsargājiet gatavās virsmas no pārāk ātras izžūšanas vai "piedegšanas". Atkarībā no laikapstākļiem pirmajās dienās regulāri mitriniet ("ar migliņu") gatavo šuvi, izmantojot piemērotu ierīci, piemēram, dārza spiediena smidzinātāju.

Savienojumiem ar materiāliem, kuriem piemīt atšķirīga termiskā izplešanās, izmantojiet elastīgus šuvju hermētiķus.

Tīrīšana:
Uz keramikas virsmas esošos piemaisījumus, pleķus un atlikumus notīriet ar piemērotu tīrīšanas līdzekli.
Ņūtona gredzenu efekts (viegla piegmentācija uz plāksnīšu virsmas) var rasties uz engobētiem, īpaši tumšiem keramikas apšuvumiem. To var novērst ar piemērotiem tīrīšanas līdzekļiem.
Lietojot traipu tīrāmos līdzekļus vai citus tīrīšanas līdzekļus, var rasties krāsas izmaiņas, tāpēc ir jāveic tīrīšanas testi neuzkrītošās vietās.

Lūdzu, jautājiet pēc padoma.
Nepareiza tīrīšana izslēdz reklamāciju iesniegšanas iespējas.

Patēriņš

Plāksnīšu formāts (mm)apt. Patēriņš
(kg/m2) pie šuves dziļuma
15 mm10 mm8 mm
240 x 71 (NF)5,5 - 6,53,5 - 4,53,0 - 4,0
240 x 52 (DF)6,0 - 7,04,0 - 5,03,2 - 4,2

Šīs ir aptuvenas patēriņa vērtības. Precīzs patēriņš jānosakams, ņemot vērā apdares plāksnīšu formātu, šuves platumu un dziļumu, veicot izmēģinājuma klājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes un žūšanas laikā materiāla, pamatnes un gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C un pārsniegt +25°C.
Nelietot tiešos saules staros vai uz sakarsētām virsmām.

Žūšana/ žūšanas laiks

Žūšanas laiks ir atkarīgs no temperatūras, vēja un relatīvā gaisa mitruma.
Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā tikko izbūvētām vai procesā esošām virsmām, vienmēr jāveic piemēroti aizsardzības pasākumi (piemēram, stalažu aizklāšana ar tentu vai tīkli).

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas noskalojiet ar ūdeni.

Materiāla pielietošana

Tīrā traukā ielejiet aptuveni 2,5-3,0 litrus ūdens un samaisiet ar maisa saturu (25 kg), lai veidotos bez viendabīga masa bez kunkuļiem ar mitras, salipošas zemes konsistenci. Maisīt ar zemu apgriezienu mikseri vai maisītāju ar piespiedu maisīšanu. Pēc aptuveni 3 minūšu nogatavināšanas vēlreiz rūpīgi samaisiet.

Lai nodrošinātu viendabīgu šuvotāja toni, it īpaši stipri pigmentētu un tumšu toņu gadījumā, stingri ievērot vienmērīgu maisījuma konsistenci, vienādu iejaukšanas ūdens daudzumu un nogatavināšanas laiku.
Nesajaukt ar citiem materiāliem.

Iejauktas šuvju javas konsistence ir pareiza, ja rokā saspiesta java pēc vairākkārtējas rullēšanas uz atvērtas plaukstas turp un atpakaļ nesadalās, bet nav arī īpaši lipīga.

Iejauktu javu var iestrādāt apt. 1 stundu pie 20 °C. Augstāka temperatūra saīsina atvērtības laiku, zemāka temperatūra to pagarina.

Drošības norādes

Bīstami. Bīstamības apzīmējumi/Drošības prasību apzīmējums: Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. Glabāt slēgtā veidā. 

Sastāvā ietilpst: cement, portland, chemicals. Ūdeņainām cementa nogulsnēm ir sārmaina iedarbība. Utilizācija: Pēc koncentrēšanas var novietot izgāztuvē, ja atbilst vietējiem noteikumiem. Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai. Tāpat ievērojiet aktuālajā tehniskajā informācijā, kura ir atrodama www.caparol.lv, sniegtās norādes attiecībā uz produktu un tā uzklāšanu. Sast Sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar VdL 01 direktīvu (Vācija):āvdaļas atbilstoši Cements, kalcija karbonāts, silikāti, neorganiskie pigmenti, titāna dioksīds, piedevas.

Likvidācija

Atbrīvoties no satura/ iepakojuma apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas vietā.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

GOS saturs atbilstoši Direktīvai 2004/42/EK: Šis produkts satur maks. 1 g/l.

Gis-kods

ZP1

Atļauja

Z-33.46-1091
Z-33.46-1732

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa