caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/264668/070499_AquaSperrgrund_fein_12_5L.png

Aqua SperrGrund fein

Ar ūdeni atšķaidāms, izolējošs gruntsklājums iekšdarbiem ar saķeri stiprinošām īpašībām.

 • Pielietojums

  Pārklājumiem ar labām izolējošām īpašībām ar nikotīna, kvēpu un ūdens traipiem, krāsojošām satura vielām un anilīnu saturošām vielām no pamatnes. Izmantojams arī kā izolējošs pārklājums pirms sekojošas tapešu līmēšanas.

  Īpašības

  • Atšķaidāms ar ūdeni, videi draudzīgs
  • Ar augstu izolācijas pakāpi
  • Izolācijas līdzeklis saskaņā ar VOB 
  • Difūzijai atvērts
  • sd-vērtība < 0,1 m
  • Ar labu saķeri
  • Ar vāju aromātu
  • Bez sprieguma
  • Izturīgs pret sārmu

  Materiāla bāze

  Katjoniskie polimerizāta sveķi šķīdumā.

  Iepakojums

  5l, 12,5l

  Krāsu toņi

  Balts.
  Materiāls nav tonējams, jo tam nav savietojamība ar citiem produktiem.

  Spīduma pakāpe

  Matēts

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, neļaut sasalt.

  Blīvums

  apm. 1,4 g/cm3

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Attiecībā uz iespējamiem priekšdarbiem skatīt Tehnisko informāciju Nr. 650 "Pamatnes un to sagatavošana" Ievērot VOB, C daļas, DIN 18 363, 3. rindkopas norādes.

  Pamatnes sagatavošana

  Visas parastās minerālās pamatnes (apmetumi, betons, mūris), šķiedru cements, koka, presētās un skaidu plāksnes, ģipsis, ģipša plāksnes, vecie krāsojumi, keramiskie klājumi, kā arī stikls, PVC (pirms tam veikt izmēģinājuma klājumu) un krāsainie metāli. Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti.

  Uzklāšanas metode

  Uzklāt ar otu vai rullīti.

  Pārklājuma uzbūve

  Gruntskārta: Uzklāt neatšķaidītu produktu. Ekstrēmu slodžu gadījumā uzklāt otru kārtu.

  Tālākapstrāde: Ar visām Caparol dispersijas krāsām, ievērojot spēkā esošās Tehniskās informācijas noteikumus.

  Patēriņš

  Apm. 90–110 ml/m2  vienā kārtā uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzam patēriņam veikt paraugpārklājumu objektā.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā temperatūra iestrādei un žūšanai: +5°C pamatnei un gaisam. Optimālai izolācijai nepieciešamā minimālā temperatūra - +16°C.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma pārklājama pēc 12 stundām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

  Darbarīku tīrīšana

  Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Norāde

  Caparol AquaSperrgrund nedrīkst maisīt vai atšķaidīt ar citiem materiāliem. Virsmām, kas ir ekstrēmi netīras vai nosmērētas, vai telpām, ko vienas dienas laikā jāremontē, jāapdzīvo,vai jāizmanto, iesakām izmantot ātrās renovācijas krāsu Dupa-inn Nº1 ar labu segtspēju. Telpas, kurās tiek ražoti, uzglabāti vai pārdoti pārtikas produkti, pēc pārklāšanas vismaz trīs dienas jāvēdina pirms to lietošanas sākšanas.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas.
  Aizliegts izliet kanalizācijā. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur maksimāli 20 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-GP01

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Poliakrilāta sveķi, titāna dioksīds, silikāti, ūdens, piedevas.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Latvijas Nacionālais mākslas muzejs