caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/18087/020122_SAP-783479_12,5_L_Caparol_AquaSperrgrund.png

Aqua SperrGrund fein

Ar ūdeni atšķaidāms, izolējošs gruntsklājums iekšdarbiem ar saķeri stiprinošām īpašībām.

Pielietojums

Pārklājumiem ar labām izolējošām īpašībām ar nikotīna, kvēpu un ūdens traipiem, krāsojošām satura vielām un anilīnu saturošām vielām no pamatnes. Izmantojams arī kā izolējošs pārklājums pirms sekojošas tapešu līmēšanas.

Īpašības

  • Atšķaidāms ar ūdeni, videi draudzīgs
  • Ar augstu izolācijas pakāpi
  • Izolācijas līdzeklis saskaņā ar VOB 
  • Difūzijai atvērts
  • sd-vērtība < 0,1 m
  • Ar labu saķeri
  • Ar vāju aromātu
  • Bez sprieguma
  • Izturīgs pret sārmu

Materiāla bāze

Katjoniskie polimerizāta sveķi šķīdumā.

Iepakojums

5l, 12,5l

Krāsu toņi

Balts.
Materiāls nav tonējams, jo tam nav savietojamība ar citiem produktiem.

Spīduma pakāpe

Matēts

Uzglabāšana

Vēsā vietā, neļaut sasalt.

Blīvums

apm. 1,4 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Attiecībā uz iespējamiem priekšdarbiem skatīt Tehnisko informāciju Nr. 650 "Pamatnes un to sagatavošana" Ievērot VOB, C daļas, DIN 18 363, 3. rindkopas norādes.

Pamatnes sagatavošana

Visas parastās minerālās pamatnes (apmetumi, betons, mūris), šķiedru cements, koka, presētās un skaidu plāksnes, ģipsis, ģipša plāksnes, vecie krāsojumi, keramiskie klājumi, kā arī stikls, PVC (pirms tam veikt izmēģinājuma klājumu) un krāsainie metāli. Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti.

Uzklāšanas metode

Uzklāt ar otu vai rullīti.

Pārklājuma uzbūve

Gruntskārta: Uzklāt neatšķaidītu produktu. Ekstrēmu slodžu gadījumā uzklāt otru kārtu.

Tālākapstrāde: Ar visām Caparol dispersijas krāsām, ievērojot spēkā esošās Tehniskās informācijas noteikumus.

Patēriņš

Apm. 90–110 ml/m2  vienā kārtā uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzam patēriņam veikt paraugpārklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūra iestrādei un žūšanai: +5°C pamatnei un gaisam. Optimālai izolācijai nepieciešamā minimālā temperatūra - +16°C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma pārklājama pēc 12 stundām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Caparol AquaSperrgrund nedrīkst maisīt vai atšķaidīt ar citiem materiāliem. Virsmām, kas ir ekstrēmi netīras vai nosmērētas, vai telpām, ko vienas dienas laikā jāremontē, jāapdzīvo,vai jāizmanto, iesakām izmantot ātrās renovācijas krāsu Dupa-inn Nº1 ar labu segtspēju. Telpas, kurās tiek ražoti, uzglabāti vai pārdoti pārtikas produkti, pēc pārklāšanas vismaz trīs dienas jāvēdina pirms to lietošanas sākšanas.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas.
Aizliegts izliet kanalizācijā. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur maksimāli 20 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-GP01

Saturā esošo vielu deklarācija

Poliakrilāta sveķi, titāna dioksīds, silikāti, ūdens, piedevas.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu servisa centrs

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs