caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/110126/039780_Capalac_Isolierspray.png

Capalac Isolierspray

Ātri žūstoša grunts no virsmas izdalījušos vielu pleķu izolēšanai iekšdarbos un ārdarbos.
 • Pielietojums

  Izolējoša grunts krāsojošām un no virsmas izdalījušām vielām iekšdarbos un ārdarbos uz pamatnēm no asfalta, darvas, bitumena, kā arī uz kvēpu un nikotīna pleķiem, izžuvušiem ūdens pleķiem un krāsu zīmuļiem. Nepieciešams nosedzošais pārklājums.

  Īpašības

  • Ātri žūstoša
  • Daudzveidīgi izolējoši pielietojama
  • Pārklājama
  • Izmantojama arī uz polistirola

  Materiāla bāze

  Šķīdinātājus saturoši mākslīgie sveķi

  Iepakojums

  400 ml aerosols

  Krāsu toņi

  Balts

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā. Neaizsākti aerosoli uzglabājami 12 mēnešus.

  Piemērotas pamatnes

  Minerālās pamatnes, koks un koksnes materiāls, polistirols.
  Pamatnei jābūt tīrai, sausai un nestspējīgai.
  Maksimālais koka mitrums - 15 %.

  Pamatnes sagatavošana

  Izžuvušus ūdens pleķus un sāls izdalījumus notīrīt sausus ar birsti.

  Uzklāšanas metode

  Pirms lietošanas aerosolu pamatīgi sakratīt vismaz 30 sekundes.

  Isolierspray uzklāt izsmidzinot krustu šķērsu plānā kārtā un katram klājumam ļaut žūt apm. 30 minūtes.

  Capalac Isolierspray izsmidzinot 2 – 3 reizes uzklāt sagatavotai virsmai.

  Nepietiekami ilgs žūšanas laiks var ietekmēt izolācijas pakāpi. Īpaši izmantojot ļoti biezas kārtas un lēni žūstošus nobeiguma klājuma materiālus, plāna izolējošā kārta un pamatnē esošas poras var būt pleķu veidošanās iemesls.

  Izolācijas pakāpes pārbaudei veikt izmēģinājuma klājumu.

  Pēc lietošanas aerosolu pagriezt ar sprauslu uz leju un, īsi uzspiežot ventilim, iztīrīt sprauslu.

  Pārklājuma uzbūve

  Virsmas tālāka pārklāšana: ar Caparol vienkomponenšu krāsām un lakām uz šķīdinātāju bāzes vai atšķaidāmām ar ūdeni.

  Patēriņš

  Apm. 1,5 – 2,0 m2/ flakons

  Iestrādes nosacījumi

  Apkārtējai gaisa, materiāla un pamatnes temperatūrai jābūt 8° C līdz 30° C. Relat. gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 75 %.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20° C un 60 % rel. gaisa mitrumaputekļu sausapieskāriensausapārkrāsojama
  Pēc minūtēm102030

  Darbarīku tīrīšana

  Ar Disboxid 419 Verdünner

  Drošības norādes

  Uzliesmojošs aerosols. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Neieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties lūdziet palīdzību mediķiem. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
  Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Aizsargāt no saules gaismas. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nelietot vietās, kur sastopams karstums. Nesmēķēt.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus vai sacietējušus produkta atlikumus likvidēt kā organiskos šķīdinātājus vai bīstamas vielas saturošu krāsu atlikumus.

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Speciāli mākslīgie sveķi, titāna dioksīds, minerālās pildvielas, ēteris, alifāti, glikolēteris, acetons, piedevas.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa