caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/274866/072962_CapaGreen_Haftgrund_EG_12,5_L.png

Haftgrund EG

Saķeres grunts dispersijas krāsām un dispersijas silikāta krāsām iekšdarbos. Ar samazinātu emisiju un bez šķīdinātājiem.

 • Pielietojums

  Speciālā gruntskrāsa sedzošiem gruntsklājumiem ar baltu pigmentāciju. Paredzēta iekšdarbos pirms nobeiguma pārklājuma ar mākslīgo sveķu dispersijas krāsām vai arī ar dispersijas silikāta krāsām. Saķeri uzlabojošs pārklājums uz gludām pamatnēm ar labu nestspēju, piemēram, uz ģipša plāksnēm (GK), betona, ģipša un gatavajiem apmetumiem pirms visa veida tapešu uzklāšanas uz gludām, vāji uzsūcošām pamatnēm.

  Īpašības

  • Viegla iestrāde, atšķaidāma ar ūdeni, videi draudzīga un bez aromāta
  • Ar difūzijas spēju, sd vērtība 0,03m (tonējot iespējamas atkāpes no tehniskajiem datiem)
  • Laba saķere ar pamatni
  • Uzsūktspējas izlīdzināšana
  • Laba segtspēja
  • Gruntsklājums sekojošām dispersijas silikāta krāsām uz pamatnēm, uz kurām nav
   iespējams pārkvarcošanās minerālveidošanās process

  Materiāla bāze

  Modificēto mākslīgo sveķu dispersija atbilstoši DIN 55 945.

  Iepakojums

  • Standarta iepakojumi: 5l, 12,5l
  • Airfix iepakojumi: 25l, 120l, 750l

  Krāsu toņi

  Balts.
  Caparol Haftgrund ir iespējams tonēt, izmantojot ColorExpress tonēšanas sistēmu.

  Tehniskie dati

  ■ Maksimālais graudu izmērs:                                                      < 100 µm, klase: S1 (smalki)

  ■ Blīvums:                                                                                   aptuveni 1,5 g/cm3

  ■ Difūzijas ekvivalentā gaisa slāņa biezums sdH2O:                      < 0,14 m, V1 klase (augsta)

  ■ Ūdens caurlaidības koeficients:                                 >0,5 [kg/(m2 · h0,5)], klase: W1 (augsta)


  Iekšdarbi 1

  Iekšdarbi 2

  Iekšdarbi 3

  Ārdarbi 1

  Ārdarbi 2

  +

  +

  +

  +

  +

  (–) neatbilst / (○) daļēji atbilst / (+) atbilsts

  Blīvums

  apm. 1,7 g/cm3

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnei jābūt brīvai no netīrumiem, atdalošām vielām un sausai. Ievērot VOB, C daļas, DIN 18 363, 3. rindkopas norādes.

  Pamatnes sagatavošana

  Attiecībā uz piemērotību dažādām pamatnēm un to sagatavošanu, ievērot Tehnisko informāciju Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana”.

  Patēriņš

  150-200 ml/m2 uz gludām virsmām. Uz raupjām virsmām patēriņš atbilstoši lielāks. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā temperatūra iestrādei un žūšanai: +8°C pamatnei un gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20°C un 65% rel. gaisa mitruma pārklājams pēc 12 stundām. Strādājot zemākās temperatūrās, ievērot garākus žūšanas starplaikus.

  Darbarīki

  Caparol Haftgrund iestrādājams ar rullīti (14-16mm gara spalva), otu vai izsmidzināšanas iekārtu.

  Darbarīku tīrīšana

  Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Uzklāšana, izmantojot Airless izsmidzināšanas metodi

  Izsmidzināšanas leņķis: 50°
  Sprausla: 0,023 – 0,025”
  Izsmidzināšanas spiediens: 150-180bar
  Pistoli aprīkot ar raupjo dispersijas filtru (zaļš). Uzklājot ar izsmidzinātāju, krāsu rūpīgi samaisīt un izkāst caur sietu.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

  Likvidācija

  Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

  Produkta krāsu un laku kods

  BSW10

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Poliakrilāta sveķi, sārmains ūdens stikls, kalcija karbonāts, silikāti, titāna dioksīds, ūdens, piedevas

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Rakveres valsts ģimnāzija, Igaunija

   Daugavpils Universitātes meža…