caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/274866/072962_CapaGreen_Haftgrund_EG_12,5_L.png

Haftgrund EG

Saķeres grunts dispersijas krāsām un dispersijas silikāta krāsām iekšdarbos. Ar samazinātu emisiju un bez šķīdinātājiem.

 • Pielietojums

  Speciālā gruntskrāsa sedzošiem gruntsklājumiem ar baltu pigmentāciju. Paredzēta iekšdarbos pirms nobeiguma pārklājuma ar mākslīgo sveķu dispersijas krāsām vai arī ar dispersijas silikāta krāsām. Saķeri uzlabojošs pārklājums uz gludām pamatnēm ar labu nestspēju, piemēram, uz ģipša plāksnēm (GK), betona, ģipša un gatavajiem apmetumiem pirms visa veida tapešu uzklāšanas uz gludām, vāji uzsūcošām pamatnēm.

  Īpašības

  • Viegla iestrāde, atšķaidāma ar ūdeni, videi draudzīga un bez aromāta
  • Ar difūzijas spēju, sd vērtība 0,03m (tonējot iespējamas atkāpes no tehniskajiem datiem)
  • Laba saķere ar pamatni
  • Uzsūktspējas izlīdzināšana
  • Laba segtspēja
  • Gruntsklājums sekojošām dispersijas silikāta krāsām uz pamatnēm, uz kurām nav
   iespējams pārkvarcošanās minerālveidošanās process

  Materiāla bāze

  Modificēto mākslīgo sveķu dispersija atbilstoši DIN 55 945.

  Iepakojums

  • 5l, 12,5l
  • Caparol HaftGrund Airfix: 25l, 120l

  Krāsu toņi

  Balts. Caparol Haftgrund ir tonējama ar maks. 25% CaparolColor vai AVA Amhibolin pilntoņa un tonēšanas krāsām. Caparol Haftgrund tonējama automātiski ColorExpress sistēmā gaišajos toņos līdz gaišuma pakāpei HBW 70.

  Blīvums

  apm. 1,7 g/cm3

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnei jābūt brīvai no netīrumiem, atdalošām vielām un sausai. Ievērot VOB, C daļas, DIN 18 363, 3. rindkopas norādes.

  Pamatnes sagatavošana

  Attiecībā uz piemērotību dažādām pamatnēm un to sagatavošanu, ievērot Tehnisko informāciju Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana”.

  Patēriņš

  150-200 ml/m2 uz gludām virsmām. Uz raupjām virsmām patēriņš atbilstoši lielāks. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā temperatūra iestrādei un žūšanai: +8°C pamatnei un gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20°C un 65% rel. gaisa mitruma pārklājams pēc 12 stundām. Strādājot zemākās temperatūrās, ievērot garākus žūšanas starplaikus.

  Darbarīki

  Caparol Haftgrund iestrādājams ar rullīti (14-16mm gara spalva), otu vai izsmidzināšanas iekārtu.

  Darbarīku tīrīšana

  Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Uzklāšana, izmantojot Airless izsmidzināšanas metodi

  Izsmidzināšanas leņķis: 50°
  Sprausla: 0,023 – 0,025”
  Izsmidzināšanas spiediens: 150-180bar
  Pistoli aprīkot ar raupjo dispersijas filtru (zaļš). Uzklājot ar izsmidzinātāju, krāsu rūpīgi samaisīt un izkāst caur sietu.

  Norāde

  Saderība ar citiem materiāliem
  Lai saglabātu speciālās īpašības, Caparol Haftgrund  samaisīt tikai ar CapaSol LF, CaparolColor vai AVA – Amphibolin pilntoņa un tonēšanas krāsām. Nepievienot citus materiālus.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Atkātotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var nodot kā krāsu uz ūdens bāzes atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-GP01

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Akrila sveķu dispersija, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, silikāti, ūdens, piedevas, konservanti.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Rakveres valsts ģimnāzija, Igaunija

   Daugavpils Universitātes meža…