caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/186853/056298_Capadur_Wetterschutz_NQG_2_5L.png

Capadur Wetterschutzfarbe NQG

Ar ūdeni atšķaidāma speciālā krāsa sedzošiem, ilgstoši tīriem un aizsargājošiem klājumiem koka virsmām ārdarbos.
 • Pielietojums

  Krāsainiem klājumiem un aizsardzībai pret mitrumu tilpumā daļēji mainīgām koksnes būvdetaļām - koka apdares detaļām, logu aizvērtņiem, vārtiem, pildrežģiem u.c.,  un tilpumā mainīgām koka būvdetaļām - apšuvuma dēļiem, žogiem, lubiņiem, balkona margām, lapenēm utt., kā arī lietusūdens notekcaurulēm un teknēm no cietā PVC un cinkotā skārda.

  Pirms kokmateriālu plākšņu, piem., masīvkoka plākšņu vai laminētu saplākšņu pārklāšanas ņemt vērā BFS atgādnes Nr. 18, nod. 2.2.3 ff norādes un konsultēties ar SIA DAW Baltica speciālistiem.

  Pateicoties nano-kvarca režģa tehnoloģijai krāsa veido mineralizētas polimēru virsmas, kas saglabājas ilgstoši tīras un nezaudē aizsargplēvītes elastību.

  Satur biocīdās piedevas klājuma virsmas aizsardzībai pret sēnīti un aļģēm.

  Biocīdās piedevas lielākoties gadiem ilgi efektīvi pasargā klājuma virsmu no sēnītes un aļģēm. Tomēr šīs piedevas ir pievienotas ekoloģiski drošā daudzumā, tāpēc atsevišķos gadījumos atkarībā no bioloģiskiem apstākļiem apaugums ar sēnīti var rasties pirms laika. Arī uz kokmateriāla plāksnēm (piem., saplāksnis, finierēts saplāksnis u.c.) apaugums ar sēnīti var rasties priekšlaicīgi. Tāpat ātrākai sēnītes iedarbībai ir pakļautas pažobeles paaugstināta kondensāta dēļ, atkarībā no to konstrukcijas un izbūves veida. Ārpus konstruktīviem būvniecības pasākumiem biocīdo aizsargvielu lietošana ir vienīgā iespējamā klājuma virsmas aizsardzība pret sēnīti un aļģēm. 

  Īpašības

  • Atšķaidāma ar ūdeni
  • Ar vāju aromātu
  • Viegli, vijīgi uzklājama
  • Nepiloša
  • Ūdens tvaikus caurlaidīga
  • Ļoti izturīga pret laikapstākļu iedarbību
  • Elastīga
  • Aizsargā virsmu no sēnītes un aļģēm
  • Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa biezums pie 150 µm
      sausā slāņa biezums: sd H2O apm. 0,50 m
  • Nano-kvarca režģa (NQG) tehnoloģija ilgstoši tīrām virsmām

  Materiāla bāze

  NQG modificēta, īpaši koksnes būvdetaļām paredzēta mākslīgo sveķu dispersija.

  Iepakojums

   • Balts (Weiß): 750 ml, 2,5 l, 10 l
   • Šokolādes brūns (Schokobraun): 750 ml, 2,5 l
   • Gaismas pelēks (Lichtgrau): 750 ml, 2,5 l
   • Melns (Tiefschwarz): 750 ml, 2,5 l
   • Zviedru sarkans (Schwedenrot): 750 ml, 2,5 l
   • Krāsu toņi ColorExpress sistēmā: 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Krāsu toņi

  Balts (Weiß),  šokolādes brūns (Schokobraun), gaismas pelēks (Lichtgrau), Melns (Tiefschwarz,) zviedru sarkans (Schwedenrot).
  Tonējama ColorExpress sistēmā arī daudzos citos toņos atbilstoši 3D un citām krāsu toņu kolekcijām.
  Ūdens ietekmē uz klājuma virsmas krāsas tonis īslaicīgi var kļūt gaišāks. Tā ir tipiska materiāla iezīme un neietekmē klājuma funkcionalitāti. Tas pats attiecas arī uz pigmenta norīvējumu stipras berzes rezultātā uz virsmas.

  Vāji sedzošu toņu, tādu kā sarkans, oranžs, dzeltens gadījumā ieskām uzklāt gruntskārtu atbilstošā tonī. Produktiem Capadur Color Wetterschutzfarbe, Capacryl Haftprimer un Capalac GrundierWeiß krāsu toņi pieejami ColorExpress tonēšanas sistēmā.


  Krāsu toņu noturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:

  Saistviela: klase A
  Pigmentējums: grupa 1 līdz 3, atkarībā no krāsu toņa

  Spīduma pakāpe

  Zīdaini matēta
  Spīduma pakāpe atkarīga no koka virsmas īpašībām.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā.
  Iepakojumu uzglabāt cieši noslēgtu.

  Blīvums

  apm. 1,3 g/cm3

  Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

  iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
  ++
  (–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

  Piemērotas pamatnes

  Tilpumā mainīgas un daļēji mainīgas koka būvdetaļas.
  Pamatnei jābūt tīrai, nestspējīgai, sausai un bez saķeri mazinošām vielām.
  Tilpumā daļēji mainīgām un mainīgām koka būvdetaļām koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt 15 %.
  Ievērot koksnes konstruktīvās aizsardzības pamatnoteikumus. Tie ir priekšnoteikumi ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem (papildus skat. BFS atgādni Nr. 18).

  Pamatnes sagatavošana

  Jaunas koka būvdetaļas:
  Koka virsmu noslīpēt šķiedras virzienā, kārtīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas, tādas kā sveķi un sveķu kabatas. Asus stūrus noapaļot.

  Veca, neapstrādāta koksne:

  Kļuvušu pelēku, no laikapstākļiem cietušu koka virsmu noslīpēt līdz nebojātai, stabilai koksnei un kārtīgi notīrīt. Asus stūrus noapaļot.

  Iepriekš pārklātas koka virsmas:
  Vecus pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā noņemt līdz koksnei ar labu nestspēju. Vecus pārklājumus ar labu saķeri pieslīpēt un notīrīt.

  Cinks, cietais PVC:
  Apstrādāt ar amonjaku atbilstoši BFS atgādnēm Nr. 5 un 22 vai slīpējot notīrīt ar slīpēšanas sūkli un Multistar, atšķaidot ar ūdeni attiecībā 1 : 5.

  Uzklāšanas metode

  Norādes uzklāšanai izsmidzinot slēgtās iekārtās:

   SprauslaIzsmidzināšanas leņķisSpiediensAtšķaidīšana 
  Airless 0,012 - 0,014 inch40 - 60°180 - 220 bar -
  Capadur Wetterschutzfarbe NQG ir gatava iestrādei. Uzklājama ar otu vai rullīti. Pirms lietošanas rūpīgi izmaisīt. Capadur Wetterschutzfarbe NQG sastāvā ir konservanti pret sēnīti un aļģēm. Tāpēc uzklāšana izsmidzinot pieļaujama tikai slēgtās iekārtās, ievērojot vides un darba aizsardzības noteikumus.

  Pārklājuma uzbūve

  PamatnePielietojumsPamatnes sagatavošanaImpregnēšana 1)GruntēšanaStarpklājumsNobeiguma klājums
  Koka būvdetaļasārdarbiBFS Nr. 18Capacryl
  Holzschutz-Grund
  vai
  Capalac
  Holz-Imprägniergrund

  gaišiem toņiem 2)
  Capalac GrundierWeiß 
  vai
  Capacryl Holz-IsoGrund
  Capadur
  Wetterschutzfarbe NQG
  Capadur
  Wetterschutzfarbe
  NQG
  CinksārdarbiBFS Nr. 5Capacryl Haftprimerja nepieciešams,
  Capadur
  Wetterschutzfarbe NQG
  Cietais PVCārdarbiBFS Nr. 22Capacryl Haftprimerja nepieciešams 
  Capadur
  Wetterschutzfarbe NQG
  Veci krāsojumi ar labu nestspējuārdarbipieslīpēt/
  apstrādāt ar sārmu
  –3)Capacryl Haftprimer 3)ja nepieciešams 
  Capadur
  Wetterschutzfarbe NQG
  1)Koka būvdetaļām ar zilēšanas risku uzklāt aizsarglīdzekli pret zilēšanu atbilstoši BFS atgādnei Nr. 18 un Vispārīgiem tehniskiem līguma nosacījumiem celtniecības darbiem (VOB), C daļai, DIN 18363.
  2)Koka virsmām ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām vielām vienmēr uzklāt Capalac GrundierWeiß vai Capacryl Holz-IsoGrund. Sveķainās vietas pārklāt 2 reizes.
  3)Vecā pārklājuma bojātās vietas apstrādāt iepriekš atbilstoši konkrētajai pamatnei un nogruntēt.

  Patēriņš

  Apm. 150 ml/m2/klājums. 
  Patēriņa lielumi ir orientējoši, tie var atšķirties atkarība no pamatnes un tās noslodzes. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: 
  Vismaz 8 °C

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20°C un 65% rel. gaisa mitrumaputekļu sausspārkrāsojamslietusdrošs
  pēc stundām11224

  Ja temperatūra ir zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks ir ilgāks.

  Darbarīku tīrīšana

  Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Drošības norādes

  Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Uzklāt tikai ar otu vai rullīti.

  Saskaņā ar ES Regulu Nr. 528/2012 šis produkts ir „apstrādāts izstrādājums” (nav biocīds produkts) un satur sekojošas biocīdu aktīvās vielas: IPBC (3-jod-2-propinilbutilkarbamāts)  (CAS-Nr. 55406-53-6), propikonazols  (CAS-Nr. 60207-90-1), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (64359-81-5), oktilizotiazolinons  (CAS-Nr. 26530-20-1).

  Satur: maisījums no 5-hlor-2-methi-2H-izotiazol-3-ona [EG Nr. 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EG Nr. 220-239-6] (3:1). 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Produkts satur maks. 130 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-LW01F

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Polivinilacetāta sveķi­, titāna dioksīds, krāsu pigmenti, kalcija karbonāts, ūdens, glikola ēteris, aromātvielas, glikoli, piedevas, biocīdās aizsargvielas (jodpropinilbutilcarbamāts, propikonazols, dihloroktilizotiazolinons, oktilizotiazolinons)

  Tuvākas norādes

  Skat. Drošības datu lapu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Muitas nams, Kr. Valdemāra iela 1a, Rīga