caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/194573/056882_Capadur_GreyWood_5_L.png

Capadur Greywood

Pigmentēta, ar ūdeni atšķaidāma lazūra kokam.  Ārdarbiem. Pateicoties izmeklētiem pelēkajiem toņiem, tiek  atdarināts koka dabiskais pelēcīgums. Piemērota tilpumā nemainīgām, ierobežoti mainīgām un mainīgām koksnes būvdetaļām.
 • Pielietojums

  Izmeklēti dižciltīgi pelēkie toņi rada iespaidu, ka koks ir kļuvis dabiski un vienmērīgi pelēks – tā, kā dabā tas piemērotos apstākļos notiek daudzu gadu garumā.  Priekšroka tiek dota tādām pielietojuma sfērām kā koka fasādes, kurām nepieciešams saglabāt dabisku izskatu. Capadur GreyWood tikpat piemērota ir arī žogiem, balkonu margām, logu aizvirtņiem, vārtiem un citām tilpumā mainīgiem un daļēji mainīgiem būvelementiem, kā arī tādiem tilpumā nemainīgiem būvelementiem kā logi un ārdurvis. Pielietojams tikai ārdarbos! (āra logu un durvju iekšējās puses arī tiek uzskatītas par ārdarbu zonu). Capadur GreyWood sastāvā ir virskārtu konservējošs līdzeklis pret sēnīšu un aļģu veidošanos uz pārseguma virsmas Virsmu konservējošais līdzeklim ir procesu aizkavējoša iedarbība.  Atkarībā no bioloģiskā noslogojuma ekstrēmi apdraudētu koka detaļu gadījumā - tādu kā, lēzenu jumtu apakšējās daļas un plātņu veida koka detaļas (piem., jūras priedes plātnes) arī pirms parastā garantijas termiņa beigām jārēķinās ar jaunu sēnīšu un aļģu veidošanās risku. Materiāls nav piemērots kokam, kas nonāk ilgstošā saskarsmē ar zemi un ūdeni.

  Īpašības

  • izmeklēti pelēcīgie toņi, pateicoties pērļu spīduma pigmen-tiem
  • lieliska aizsardzība pret UV staru iedarbību, pateicoties reflektējošiem pigmentiem
  • ar virskārtas aizsargslāni pret pelējuma sēnīšu veidošanos
  • vienkārši renovējama plānkārtas lazūra
  • atšķaidāma ar ūdeni
  • virsma pēc nožūšanas nesalīp
  • atbilst GOS (gaistošo organisko savienojumu) vadlīnijām
  • konsistence, kas kavē nopilējumu veidošanos

  Materiāla bāze

  Akrila dispersija

  Iepakojums

  1 l, 5 l

  Krāsu toņi

  ColorExpress sistēmā sekojošos toņos: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback, Island. Virsmas krāsu tonis un spīdums atkarīgs no koka virsmas īpašībām, kā arī no pārklājumu skaita un tā, cik bagātīgi uzklāts materiāls.

  Spīduma pakāpe

  Zīdaini matēta

  Uzglabāšana

  Vismaz 2 gadus oriģināli slēgtā iepakojumā sausā, vēsā vietā, sargāt no sala.

  Blīvums

  apm. 1,0 g/cm3

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %. Ievērot konstruktīvās koksnes aizsardzības pamatnoteikumus. Tie ir priekšnoteikumi ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem. Pirms tādu plāksnīšu koksnes materiālu, kā masīvkoka plāksnes, finierskaidru spraišļi, kokskaidu vai koka šķiedru plāksnes, pārklāšanas ievērot BFS atgādnes Nr. 18 atkāpi 2.2.3 ff. Norādes par apstrādāto koka detaļu uzturēšanu: Ilgstoša koka detaļu kvalitātes saglabāšana iespējama tikai tad, ja tiek veikta to regulāra un lietpratīga uzturēšana kārtībā. Norādes par uzturēšanu un nepieciešamajiem uzturēšanas intervāliem skatīt Krāsu un materiālo vērtību aizsardzības federālās komitejas BFS-atgādnes Nr.18 C pielikumā.

  Pamatnes sagatavošana

  Jaunas koka virsmas: 
  Gludas, ēvelētas virsmas noslīpēt šķiedru virzienā un notīrīt, noņemt tādas no koka iznākušās sastāvdaļas, kā sveķus. Ārdarbos impregnēt ar Capacryl Holzschutz-Grund

  Vecas koka virsmas: 
  Pelēki niansētas, atmosfēras ietekmē cietušas koksnes virsmas noslīpēt un notīrīt līdz veselai koksnei ar labu nestspēju. Sēnīšu un aļģu apaugumu rūpīgi nomazgāt un virsmas dezinficēt ar Capatox. Impregnēt ar Capacryl Holzschutz-Grund.

  Krāsotas koka virsmas: 
  Vecos pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā noņemt līdz koksnei. Sēnīšu un aļģu apaugumu rūpīgi nomazgāt un virsmu dezinficēt ar Capatox. Koka virsmu impregnēt ar Capacryl Holzschutz-Grund. Cieši turošos vecos pārklājumus notīrīt un sedzoši gruntēt ar Capacryl Haftprimer renovācijas krāsa tonī (Caparol 3D/Palazzo 205). Starpklājums
  un nobeiguma pārklājums ar Capadur GreyWood vēlamajā krāsu tonī (āderēšanas tehnika).

  Materiāla sagatavošana

  Capadur GreyWood ir gatavs iestrādei. Pirms iestrādes materiālu labi samaisīt. Veicot iestrādi ar otu, izmantot akrila lakas otu no poliestera un dabisko saru sajaukuma (piem., Orelmix). Uzklāšanai ar rullīti izmantot īsas spalvas poliamīda rullīšus un pēc tam apstrādāt ar otu. Capadur GreyWood saturā ir  virskārtu konservējošs līdzeklis pret sēnīšu un aļģu veidošanos uz pārseguma virsmas un tādēļ to var izsmidzināt tikai slēgtās iekārtās.

  Pārklājuma uzbūve

  Pamatne

  Pielietojums

  Pamatnes sagatavošana

  Impregnējums

  Gruntējums

  Starpklājums

  Nobeiguma pārklājums

  Neapstrādātas koka būvdetaļas

  tikai ārdarbos1)

  skatīt augstāk un BFS-atgādni Nr. 18

  Capacryl

  Holzschutz-Grund

  Capadur GreyWood

  ja nepieciešams Capadur GreyWood

  Capadur GreyWood

  Koka būvdetaļas ar veco pārklājumu ar labu nestspēju:

  tikai ārdarbos1)

  skatīt augstāk un BFS-atgādni Nr. 18

  -

  Capacryl Haftprimer Renovierfarbton (Palazzo 205)

  Capadur GreyWood

  Patēriņš

  70-100 ml/m2 vienam klājumam Koksnes virsmas īpašības (piem., raupjums, uzsūktspēja u.c.) ietekmē patēriņu. Precīzas patēriņa vērtības varat noskaidrot, iepriekš veicot izmēģinājuma klājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 8 °C.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, nākošo kārtu var uzklāt agrākais pēc 4 stundām. Pārkrāsojama pēc apm. 1,5 stundas. Pirms tālākas apstrādes ievērot vismaz 4 stundu žūšanas periodu. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks vai arī mazāka gaisa apmaiņa, piemēram, ja koka būvdetaļas sakrautas blīvi, žūšanas process būs ilgāks.

  Darbarīku tīrīšana

  Pēc lietošanas ar ūdeni.

  Drošības norādes

  Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu, jo var tikt bojāta zarnu flora. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Izsmidzināšanu veikt tikai slēgtās iekārtās. Satur CG 22-1130 (UV staru absorbētājs). Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 130 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-KH01F

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Informācija

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Informācija

  Daudzdzīvokļu mājas Magdaleena, Tallina,…

  Koka arhitektūra Tallina, Igaunija