caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/194574/056883_Capadur_SilverStyle_5_L.png

Capadur SilverStyle

Ar ūdeni atšķaidāma efektīva lazūra īpaša dizaina koka virsmām iekšdarbos un ārdarbos.
 • Pielietojums

  Efektīva lazūra ar metālisku spīdumu augstvērtīgam koka virsmu dizainam. Pielietojama iekšdarbos un ārdarbos uz tādiem tilpumā nemainīgiem būvelementiem kā logi un durvis, tādiem tilpumā daļēji nemainīgiem būvelementiem kā spundētiem apdares dēļiem un tādiem tilpumā mainīgiem elementiem kā fasādes. Materiāls nav piemērots kokam, kas nonāk ilgstošā saskarsmē ar zemi un ūdeni.

  Īpašības

  • dižciltīgs efekts, pateicoties alumīnija bronzai
  • lieliska aizsardzība pret UV staru iedarbību, pateicoties reflektējošiem pigmentiem
  • laba tilpumā nemainīgu detaļu aizsardzība pret mitrumu
  • augsta difūzijas spēja
  • vienkārši renovējama plānkārtas lazūra
  • atšķaidāma ar ūdeni
  • virsma pēc nožūšanas nesalīp
  • atbilst GOS (gaistošo organisko savienojumu) vadlīnijām
  • konsistence, kas kavē nopilējumu veidošanos

  Materiāla bāze

  Alkīda akrila dispersija.

  Iepakojums

  1 l,5 l

  Krāsu toņi

  • Standarta krāsu toņi: metālisks jeb zvaigžņu putekļi.
  ColorExpress sistēmā uz šā toņa bāzes iespējami sekojoši toņi: Neptun, Earth, Moon, Deep Space un citi toņi pēc 3D kataloga, DB vai pērļu spīduma toņi saskaņā ar RAL. Virsmas krāsu tonis un spīdums atkarīgs no koka virsmas īpašībām, kā arī no pārklājumu skaita un tā, cik bagātīgi uzklāts materiāls.

  Spīduma pakāpe

  Zīdaini matēta

  Uzglabāšana

  Vismaz 2 gadus oriģināli slēgtā iepakojumā sausā, vēsā vietā, sargāt no sala.

  Blīvums

  Apm. 1.0 g/cm3text

  Piemērotas pamatnes

  Koka būvdetaļām iekšdarbos. Tilpumā nemainīgas, ierobežoti mainīgas un mainīgas koksnes būvdetaļas ārdarbos. Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %. Ievērot konstruktīvās koksnes aizsardzības pamatnoteikumus. Tie ir priekšnoteikumi ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem. Pirms tādu plāksnīšu koksnes materiālu, kā masīvkoka plāksnes, finierskaidru spraišļi, kokskaidu vai koka šķiedru plāksnes, ievērot BFS atgādnes Nr. 18 atkāpi 2.2.3 ff.

  Norādes par apstrādāto koka detaļu uzturēšanu: Ilgstoša koka detaļu kvalitātes saglabāšana iespējama tikai tad, ja tiek veikta to regulāra un lietpratīga uzturēšana kārtībā. Norādes par uzturēšanu un nepieciešamajiem uzturēšanas intervāliem skatīt Krāsu un materiālo vērtību aizsardzības federālās komitejas BFS-atgādnes Nr.18 C pielikumā.

  Pamatnes sagatavošana

  Jaunas koka virsmas:
  Gludas, ēvelētas virsmas noslīpēt šķiedru virzienā un notīrīt, noņemt tādas no koka iznākušās sastāvdaļas, kā sveķus. Ārdarbos impregnēt ar Capacryl Holzschutz-Grund

  Vecas koka virsmas ārdarbos:
  Pelēki niansētas, atmosfēras ietekmē cietušas koksnes virsmas noslīpēt un notīrīt līdz veselai koksnei ar labu nestspēju. Impregnēt ar Capacryl Holzschutz-Grund.

  Krāsotas koka virsmas:
  Vecos pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā noņemt līdz koksnei. Koka virsmu impregnēt ar Capacryl Holzschutz-Grund. Cieši turošos vecos pārklājumus ar labu nestspēju notīrīt. Sēnīšu un aļģu apaugumu rūpīgi nomazgāt un virsmu dezinficēt ar Capatox. Sedzoši nogruntēt ar Capacryl Haftprimer, tonētu remonta krāsu tonī (Caparol 3D/Palazzo 205). Tad vēlamajā tonī divās līdz trīs kārtās nokrāsot ar Capadur SilverStyle (āderēšanas tehnikā). 

  Materiāla sagatavošana

  Capadur SilverStyle ir gatava iestrādei, pirms lietošanas samaisīt. Veicot iestrādi ar otu, izmantot akrila lakas otu no poliestera un dabisko saru sajaukuma (piem., Orelmix). Uzklāšanai ar rullīti izmantot īsas spalvas poliamīda rullīšus un pēc tam apstrādāt ar otu.

  Pārklājuma uzbūve

  PamatnePielietojumsPamatnes sagatavošanaImpregnējumsGruntējumsStarpklājumsNobeiguma pārklājums
  Neapstrādātas koka būvdetaļasārdarbiemFiche BFS N°18Capacryl
  Holzschutz-Grund
  Capadur SilverStyle

  nepieciešamības gadīj'umā Capadur SilverStyle

  Capadur SilverStyle
  Neapstrādātas koka būvdetaļasiekšdarbosnoslīpēt, notīrītCapadur SilverStyle
  Koka būvdetaļas ar veco pārklājumu ar labu nestspēju:iekšdarbiem un ārdarbiemnoslīpēt, notīrītCapacryl Haftprimer Renovierfarbton (Palazzo 205)Capadur SilverStyle

  Patēriņš

  70-100 ml/m2 vienam klājumam. Minimālais klājums ārdarbos kopumā 200 ml/m2. Koksnes virsmas īpašības (piem., rupjums, uzsūktspēja u.c.) ietekmē patēriņu. Precīzas patēriņa vērtības varat noskaidrot, iepriekš veicot izmēģinājuma klājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 8 °C.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 2 stundām virsma ir noturīga pret pieskārieniem. Sekojošo klājumu krāsot vismaz pēc 4 stundām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks vai arī mazāka gaisa apmaiņa, piemēram, ja koka būvdetaļas sakrautas blīvi, žūšanas process būs ilgāks.

  Darbarīku tīrīšana

  Pēc lietošanas ar ūdeni.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Aizliegts izliet kanalizācijā. Drošības datu lapu  profesionāli lietotāji var saņemt pēc pieprasījuma.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 60 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-KH01

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Informācija

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Informācija

  Koka arhitektūra Tallina, Igaunija

  Koka fasāde, Igaunijā, Tartū