caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/194580/056884_Capadur_TwinProof_5_L.png

Capadur TwinProof

Caurspīdīga, ar ūdeni atšķaidāma lazūra kokam. Augsta UV-staru un mitruma aizsardzība ārdarbos. Piemērota tilpumā mainīgām, daļēji mainīgām un nemainīgām koka būvdetaļām.

 • Pielietojums

  Caurspīdīga lazūra kokam UV-staru un mitruma aizsardzībai – tādām tilpumā nemainīgām būvdetaļām kā logiem un durvīm, tilpumā daļēji mainīgām būvdetaļām – spundētiem apdares dēļiem, logu aizvirtņiem, vārtiem, pildrežģu būvēm u.c., kā arī tilpumā nemainīgiem būvelementiem – koka fasādēm, balkonu režģiem, žogiem u.c.

  Capadur TwinProof izmantot vairāk gaišai skuju koksnei, tādai kā priede, baltegle vai egle. Uz tumšām koksnēm veikt izmēģinājuma klājumu (skatīt krāsu toņu norādes). Capadur TwinProof sastāvā ir virskārtu konservējošs līdzeklis pret sēnīšu un aļģu veidošanos.  Virsmu konservējošais līdzeklim ir procesu aizkavējoša iedarbība.

  Atkarībā no bioloģiskā noslogojuma ekstrēmi apdraudētu koka detaļu gadījumā - tādu kā, lēzenu jumtu apakšējās daļas un plātņu veida koka detaļas (piem., priedes plātnes) arī pirms parastā garantijas termiņa beigām jārēķinās ar jauniem sēnīšu un aļģu veidošanās risku. Materiāls nav piemērots kokam, kas nonāk ilgstošā saskarsmē ar zemi un ūdeni. Capadur TwinProof sastāvā esošās krāsas slāņa aizsargvielas (biocīdās aizsargvielas) dēļ  izmantot to tikai ārdarbos. Logu un ārdurvju iekšējās puses arī tiek uzskatītas par ārdarbu zonu un drīkst pārklāt no visām pusēm ar Capadur Twinproof .

  Īpašības

  • ļoti caurspīdīga
  • aizsardzība pret UV staru iedarbību, pateicoties nanotehnoloģijai
  • aizsardzība pret mitrumu, pateicoties hidropērļu efektam
  • ar virskārtas aizsargslāni pret pelējuma sēnīšu veidošanos
  • vienkārši renovējama plānkārtas lazūra
  • atšķaidāma ar ūdeni
  • ar poliuretāna modifikāciju
  • noturīga pret krāsas slāņu salipšanu
  • konsistence, kas kavē nopilējumu veidošanos

  Materiāla bāze

  Akrila dispersija

  Iepakojums

  1 l,5 l

  Krāsu toņi

  Bezkrāsaina, ļoti caurspīdīga. Virsmas krāsu tonis un spīdums atkarīgs no koka virsmas īpašībām, kā arī no pārklājuma kārtu skaita un uzklātā materiāla daudzuma.

  Norāde: Aizsardzībai pret UV staru iedarbību tiek izmantots mikronizēts titāna dioksīds. Uz tumša koka un biezāku kārtu uzklāšanas gadījumā tā var veidot iebaltu tonējumu. Turklāt ūdenī šķīstošu vielu saturošas koksnes virsmas, piemēram, no ozola, pārklājot var krāsoties. Tādēļ iesakām pirms šo koksnes materiālu pārklāšanas veikt izmēģinājuma pārklājumu.

  Spīduma pakāpe

  Zīdaini matēta

  Uzglabāšana

  Vismaz 2 gadus oriģināli slēgtā iepakojumā sausā, vēsā vietā, sargāt no sala.

  Blīvums

  Apm. 1.0 g/cm3

  Piemērotas pamatnes

  Tilpumā nemainīgas, ierobežoti mainīgas un mainīgas koksnes būvdetaļas. Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %.

  Ievērot konstruktīvās koksnes aizsardzības pamatnoteikumus. Tas ir priekšnoteikums ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma vielām. Pirms plākšņveida koksnes materiālu pārklāšanas, tādu kā masīvkoka plāksnes , finieris - saplāksnis, kokskaidu vai kokšķiedru plāksnes, ievērojiet BFS atgādnes Nr. 18, atk. 2.2.3 ff norādes.

   Norādes par apstrādāto koka detaļu uzturēšanu: Ilgstoša koka detaļu kvalitātes saglabāšana iespējama tikai tad, ja tiek veikta to regulāra un lietpratīga uzturēšana kārtībā.  Norādes par uzturēšanu un sekmīgas uzturēšanas intervāliem skatīt Krāsu un materiālo vērtību aizsardzības federālās komitejas BFS-atgādnes Nr.18 C pielikumā.

  Pamatnes sagatavošana

  Vecas koka virsmas:
  Pelēki niansētas, atmosfēras ietekmē cietušas koksnes virsmas noslīpēt un notīrīt līdz veselai koksnei ar labu nestspēju. Impregnēt ar Capacryl Holzschutz-Grund.

  Jaunas koka virsmas:
  Gludas, ēvelētas virsmas noslīpēt šķiedru virzienā un notīrīt, noņemt tādas no koka iznākušās sastāvdaļas, kā sveķus.  Impregnēt ar Capacryl Holzschutz-Grund.

  Materiāla sagatavošana

  Capadur TwinProof ir gatava iestrādei, pirms lietošanas samaisīt. Veicot iestrādi ar otu, izmantot akrila lakas otu no poliestera un dabisko saru sajaukuma (piem., Orelmix). Uzklāšanai ar rullīti izmantot īsas spalvas poliamīda rullīšus. Capadur TwinProof saturā ir biocīdas piedevas pret sēnīšu un aļģu apaugumu un tādēļ to drīkst izsmidzināt tikai atbilstoši aprīkotās telpās.

  Pārklājuma uzbūve

  PamatnePielietojumsPamatnes sagatavošanaImpregnējumsGruntējumsStarpklājumsFiniša klājums

  Neapstrādātas

  koksnes būvdetaļas:
  tikai ārdarbos1BFS atgādne Nr. 18.

  Capacryl

  Holzschutz-Grund
  Capadur TwinProofCapadur TwinProofCapadur TwinProof
  1) Ārējo logu un durvju iekšējā zonu attiecina uz ārdarbu zonu.

  Patēriņš

  70-100 ml/m2  vienam klājumam. Koksnes virsmas īpašības (piem., raupjums, uzsūktspēja u.c.) ietekmē patēriņu. Precīzas patēriņa vērtības varat noskaidrot, iepriekš veicot izmēģinājuma klājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 8 °C.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, nākošo kārtu var uzklāt agrākais pēc 1 stundas. Noklātās koka daļas sakraut iespējams ātrākais pēc 8 stundām. Pilnībā izžuvis materiāls ir pēc apm. 2 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks vai arī mazāka gaisa apmaiņa, piemēram, ja koka būvdetaļas sakrautas blīvi, žūšanas process būs ilgāks.

  Darbarīku tīrīšana

  Pēc lietošanas ar ūdeni.

  Drošības norādes

  Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Aizliegts izliet kanalizācijā. Drošības datu lapu profesionāli lietotāji var saņemt pēc pieprasījuma. Satur CG22-1130 (UV-absorbētājs), Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat.ヮVar izraisīt alerģiskas reakcijas.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/e): 150 g/l (2007)/130 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 60 g/l GOS

  Produkta krāsu un laku kods

  M-KH01 F

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Informācija

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Informācija