caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/185056/055810_CAPALAC_Haftprimer_2,5L.png

Capacryl Haftprimer

Saķeri veidojošs, ar ūdeni atšķaidāms akrila gruntējums. "Saķeres brīnums" ārdarbiem un iekšdarbiem.

 • Pielietojums

  Saķeri veidojošs gruntējumiem uz veciem krāsojumiem, lakojumiem, koka,  cinka, cietā PVH, alumīnija, vara un citām kritiskām pamatnēm pirms sekojoša pārklājuma ar akrila lakām vai alkīda sveķu krāsām (uz cinka neizmantot alkīda sveķu krāsas).

  Īpašības

  • atšķaidāms ar ūdeni
  • videi draudzīgs
  • lieliska saķere
  • ātri žūstošs
  • elpojošs
  • labi slīpējams
  • piemērots bērnu rotaļlietām saskaņā ar DIN EN 71-3

  Materiāla bāze

  Akrila dispersija

  Iepakojums

  • 375ml, 750ml, 2,5l, 10l

  Krāsu toņi

  Balts, tonējams pasteļtoņos ColorExpress sistēmā.

  Spīduma pakāpe

  Matēts.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. 

  Blīvums

  apm. 1,5 g/cm3

  Piemērotas pamatnes

  Koks, koksnes materiāli, cinks, alumīnijs, varš, cietais PVH, vecie krāsojumi ar labu nestspēju. Nav piemērots  eloksētam alumīnijam. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %.

  Pamatnes sagatavošana

  Koka būvdetaļas:
  Noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas tādas kā, sveķi un sveķu kabatas. Asus stūrus noapaļot (skatīt arī BFS atgādni Nr. 18).

  Cinks, cietais PVH:
  Mazgāšana ar sūkli un amonjaka šķīdumu saskaņā ar BFS Nr. 5 un 22.

  Alumīnijs, varš:
  Ar nitrošķīdumu vai fosforskābo tīrīšanu ar slīpējamo sūkni saskaņā ar BFS Nr. 6.

  Vecie pārklājumi:
  Vecos krāsojumus noslīpēt un/ vai apstrādāt ar sārmu. Pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt.

  Uzklāšanas metode

  Norādes uzklāšanai izsmidzināšanas tehnikā:


  Ø SprauslaSpiediensAtšķaidīšana
  Airless0,011–0,015 collas100-130 barmaks. 5 %

  Capacryl Haftprimer var tikt uzklāta ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Produkts ir gatavs lietošanai. Pirms lietošanas labi samaisīt, nepieciešamības gadījumā to var atšķaidīt ar ūdeni līdz max.5%.

  Pārklājuma uzbūve

  PamatnePielietojumsPamatnes sagatavošanaGruntējumsStarpklājumsFiniša pārklājums
  Tilpumā mainīgas un daļēji mainīgas koksnes būvdetaļasārdarbiemBFS Nr. 18

  Capacryl

  Holzschutz-Grund

  Capacryl Haftprimer vai

  Capacryl Holz-IsoGrund1
  Capadur ColorCapadur Color3
  Koksnes būvdetaļas:iekšdarbos

  noslīpēt/

  notīrī
  -

  Capacryl Haftprimer vai

  Capacryl Holz-IsoGrund1

  Capacryl PU-Vorlack vai Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

  PU-Gloss/PU-Satin

  Capacryl

  PU-Gloss/PU-Satin3

  tilpumā nemainīgas

  koksnes būvdetaļas
  ārdarbiemBFS Nr. 18

  Capacryl

  Holzschutz-Grund

  Capacryl Haftprimer vai

  Capacryl Holz-IsoGrund1

  Capacryl PU-Vorlack vai

  Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

  Capacryl

  PU-Gloss/PU-Satin3
  Cinks

  iekšdarbiem/

  ārdarbiem
  BFS Nr. 5Capacryl Haftprimer

  nepieciešamības gadījumā Capacryl PU-Vorlack vai

  Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
  Alumīnijs/ Varš

  iekšdarbiem/

  ārdarbiem
  BFS Nr. 6Capacryl Haftprimer
  Cietais PVH

  iekšdarbiem/

  ārdarbiem.
  BFS Nr. 22Capacryl Haftprimer

  Vecie klājumi

  ar labu nestspēju1

  iekšdarbiem/

  ārdarbiem.

  pieslīpēt/

  apstrādāt ar sārmu
  2Capacryl Haftprimer2

  Uz tilpumā nemainīgām koka būvdetāļām saskaņā ar BFS atgādni Nr. 18  jāveic dubults pārklājums.

  1)    Kokam ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura koksnes satura daļām vienmēr izmantot Capacryl Holz-lsoGrund, zaru vietas pārklāt2 x .

  2)    Bojātās vietas vecajos krāsojumos apstrādāt atbilstoši konkrētajai pamatnei.

  3)    Vāji pārklājošu krāsu toņu gadījumā ir nepieciešams papildus pārklājums.

  Norāde: Pulvera pārklājumiem un Coil-Coating pārklājumiem un citām pamatnēm vispirms noteikti veikt izmēģinājuma pārklājumu un pārbaudīt saķeri.

  Patēriņš

  Apm. 100–130 ml/m2/klājumam. Šīs patēriņa vērtības ir orientējošas, kas var atšķirties atkarībā no koksnes veida un virsmas īpašībām. Precīzas patēriņa vērtības varat noskaidrot, iepriekš veicot izmēģinājuma klājumus.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 8 °C.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot 20 °C un 65 %

  relatīvajam gaisa mitrumam.
  Sausa no putekļiemTaustot cietaPārkrāsojama ar akrila lakāmPārkrāsojama ar alkīda sveķu lakām
  pec stundam1–210–1212–1648
  Ja temperatūra zemāka, gaisa mitrums lielāks un uzklāts lielāks daudzums materiāla, žūšanas laiks pagarinās.

  Darbarīku tīrīšana

  Pēc lietošanas ar ūdeni.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Iestrādes laikā un pēc tās rūpēties par telpu labu ventilāciju. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Aizliegts izliet kanalizācijā. Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni un ziepēm. Detalizētāka informācija skatīt drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 90 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-LW01

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Saturā esošās vielas saskaņā ar VdL-RL-01: Polivinilacetāta sveķi, titāna dioksīds, krāsainie pigmenti silikāti, kalcija karbonāts, ūdens, glikoli, glikola ēteris, vaitspirts, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa