caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/187817/056503_Capacryl_Holz-IsoGrund_2_5L.png

Capacryl Holz-IsoGrund

Ar ūdeni atšķaidāma gruntskrāsa kokam katjoniskai ūdenī šķīstošu, brūni tonējošu saturā esošo vielu izolācijai, ārdarbiem un iekšdarbiem.

Pielietojums

Izolējošiem gruntējumiem uz koka vai koksnes materiāliem ar ūdenī šķīstošām, brūni tonējošām satura vielām pirms sekojošiem pārklājumiem ar Capacryl-lakām, Capalac Aqua PU-Alkyd Satin/Gloss un Capadur Color Wetterschutzfarbe.

Īpašības

  • atšķaidāma ar ūdeni
  • videi draudzīga
  • katjoniska izolācija pret ūdenī šķīstošām, tonējošām koka satura vielām
  • laba saķeres stiprība un raupjums sekojošiem pārklājumiem
  • elpojoša
  • piemērota bērnu rotaļlietām saskaņā ar DIN EN 71-3

Materiāla bāze

Akrila dispersija.

Iepakojums

750 ml, 2,5 l, 10 l

Krāsu toņi

Balta.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. Oriģināli slēgtā iepakojumā uzglabāšanas garantija 12 mēneši.

Birstoša materiāla blīvums

Apm. 1,2 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Koka detaļas, kuras jāapstrādā ar ūdenī šķīstošu akrila pārklājumu un kam ir risks, ka ūdenī šķīstošās satura vielas var izšķīst ūdenī un iekrāsot sedzošo pārklājumu. Pamatnei  pēc  tīrīšanas jābūt tīrai, sausai, ar labu nestspēju un brīvai no  atgrūdošām vielām. Koka mitrums tilpumā nemainīgām koka būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13%, bet tilpumā mainīgām koka būvdetaļām - 15 %. Ievērot konstruktīvos koksnes aizsardzības pamatprincipus. Tas ir priekšnoteikums ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem.

Pamatnes sagatavošana

Koka virsmas noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas, piem., sveķi un sveķu kabatas. Asus stūrus noapaļot (skatīt arī BFS 18. atgādni).

Uzklāšanas metode

Norādes iestrādei ar izsmidzināšanas tehniku:

Sprauslas Ø

Spiediens

Šķaidītājs

Airless

0,011-0,015 collas

100-130 bar

Piegādes viskozitāte

Pārklājuma uzbūve

PamatnePielietojumsPamatnes sagatavošanaImpregnējumsGruntējumsStarpklājumsFiniša pārklājums
Tilpumā ierobežoti mainīgas un mainīgas koka būvdetaļasārdarbosBFS Nr. 18

Capacryl Holzschutz-Grund

Capacryl Holz-IsoGrundCapadur Color WetterschutzfarbeCapadur Color Wetterschutzfarbe
Tilpumā nemainīgasārdarbosBFS Nr. 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl Holz-IsoGrund

Capacryl PU-Vorlack

 vai Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
Capacryl
PU-Gloss/PU-Satin
Koka būvdetaļasiekšdarbosnoslīpēt/ notīrīt-Capacryl Holz-IsoGrundnepieciešamības gadījumā Capacryl PU-VorlackCapacryl
PU-Gloss/PU-Satin
Uz tilpumā nemainīgām koka būvdetaļām saskaņā ar BFS 18. atgādni nepieciešams uzklāt dubultu starpklājumu.
Kokam ar ūdenī šķīstošām, tonējošām satura vielām vienmēr izmantot Capacryl Holz-IsoGrund, zaru vietas vai ļoti sveķainu koksni pārklāt 2x

Patēriņš

Apm. 100-130 ml/mvienam klājumam. Patēriņa vērtības ir orientējošas vērtības, kas var atšķirties atkarībā no pamatnes un tās īpašībām. Precīzas patēriņa vērtības var noteikt, tikai veicot iepriekšēju izmēģinājuma pārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtnes un pamatnes temperatūra:

Vismaz 8 °C

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20°C un 65% relatīvajam gaisa mitrumam.putekļus nepiesaistapārkrāsojamspilnībā sauss
pēc stundām1–21248
Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums augstāks, žūšanas laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas ar ūdeni.

Uzmanību

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Aizliegts izliet kanalizācijā. Detalizētāka  informācija: skatīt drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/g): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 30 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-LW01

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Satura vielas saskaņā ar VdL-RL01: poliakrilāta sveķi, alkīda sveķi, titāna dioksīds, cinka oksīds, kalcija karbonāts, silikāti, ūdens, glikola ēteris, glikoli, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)