caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/194582/056886_Capacryl_Holzschutz-Grund_2_5L.png

Capacryl Holzschutz-Grund

Ar ūdeni atšķaidāms, bezkrāsains koksnes gruntējums ar profilaktisku iedarbību pret zilēšanu un koksni bojājošu apaugumu ar sēnīti. Tikai ārdarbiem.

Pielietojums

Impregnēšanai izmērus saglabājošām koksnes būvdetaļām, tādām kā logi un durvis, izmērus daļēji saglabājošām koksnes būvdetaļām, tādām kā logu aizvirtņi, vārti, spundēti apdares dēļi, pildrežģu būve u tml. un koksnes būvdetaļām ar mainīgiem izmēriem, tādiem kā žogi,  lubiņas, balkona margas, lapenes utt. Tikai ārdarbiem. Capacryl Holzschutz-Grund kalpo statiski nenoslogotas neiezemētas koksnes aizsardzībai pret pūšanu un zilēšanu, ārdarbos.  Āra logus un ārdurvis var apstrādāt no visām pusēm ar Capacryl Holzschutz-Grund.

Īpašības

  • atšķaidāma ar ūdeni
  • profilaktiska aizsardzība pret koksni graujošām un krāsojošām sēnēm
  • lielisks iesūkšanās dziļums

Materiāla bāze

Alkīda emulsija.
Produkta veids: Koksnes aizsardzības līdzeklis (PA 8).
Reģ.-Nr.(BauA): N-40498.
Aktīvās vielas saturs: 8g/Ltr. Propiconazols (Propiconazol) un 4g/l IPBC.

Iepakojums

750 l, 2,5l, 10l

Krāsu toņi

Bezkrāsas.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. Oriģinālā slēgtā iepakojumā garantija 24 mēneši.

Blīvums

apm. 1,01 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Neapstrādātas, izmērus nemainošas, daļēji mainošas un mainošas koksnes būvdetaļas. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un daļēji mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %. Ievērot konstruktīvās koksnes aizsardzības pamatnoteikumus. Tie ir priekšnoteikumi ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem.

Pārklājuma uzbūve

Pamatne

Pielietojums

Pamatnes sagatavošana

Impregnējums

Gruntējums

Starpklājums

Nobeiguma pārklājums

Izmērus mainošas un daļēji mainošas koksnes būvdetaļas

ārdarbiem.

 

BFS № 18

Capacryl Holzschutz-Grund

Capacryl Holz-IsoGrund1)

 

Capadur Color

 

Capadur Color

 

 

 

Izmērus nemainošas koka būvdetaļas

ārdarbiem.

 

 BFS № 18

Capacryl Holzschutz-Grund

Capacryl Holz-IsoGrund1)

Capacryl PU-Vorlack vai Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

Capacryl

PU-Gloss / PU-Satin

 

 

1) Kokam ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura koksnes satura daļām vienmēr izmantot Capacryl Holz-lsoGrund, zaru vietas pārklāt2 x

Patēriņš

Apm. 80-100 ml/m2 vienam klājumam, atkarībā no uzsūktspējas minimālais uzklājamais daudzums160 - 180 ml/m2 koksnes aizsardzības efektivitātei. Šīs patēriņa vērtības ir orientējošas, kas var atšķirties atkarībā no koksnes veida un virsmas īpašībām. Precīzas patēriņa vērtības varat noskaidrot, iepriekš veicot izmēģinājuma klājumus.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Min. 5 °C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 % relatīvajam gaisa mitrumam.

noturīga pret pieskārieniem

pārkrāsojama

pēc stundām

2

24

Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni.

Uzmanību

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.
Satur propiconazolu. Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu nodošanas punktā. Atkritumu kods saskaņā ar EAK: 030205 citi koksnes aizsardzības līdzekļi, kas satur bīstamas vielas.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 30 gl/GOS.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Aktīvās vielas: 8g/l Propiconazols (Propiconazol) un 4 g/l IPBC. 
Skatīt drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa