caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/194582/056886_Capacryl_Holzschutz-Grund_2_5L.png

Capacryl Holzschutz-Grund

Ar ūdeni atšķaidāms, bezkrāsains koksnes gruntējums ar profilaktisku iedarbību pret zilēšanu un koksni bojājošu apaugumu ar sēnīti - ārdarbiem.

 • Pielietojums

  Impregnēšanai izmērus saglabājošām koksnes būvdetaļām, tādām kā logi un durvis, izmērus daļēji saglabājošām koksnes būvdetaļām, tādām kā logu aizvirtņi, vārti, spundēti apdares dēļi, pildrežģu būve u tml. un koksnes būvdetaļām ar mainīgiem izmēriem, tādiem kā žogi,  lubiņas, balkona margas, lapenes utt. Capacryl Holzschutz-Grund kalpo statiski nenoslogotas neiezemētas koksnes aizsardzībai pret pūšanu un zilēšanu, ārdarbos.  Āra logus un ārdurvis var apstrādāt no visām pusēm ar Capacryl Holzschutz-Grund.

  Īpašības

  • atšķaidāma ar ūdeni
  • profilaktiska aizsardzība pret koksni graujošām un krāsojošām sēnēm
  • lielisks iesūkšanās dziļums

  Materiāla bāze

  Alkīda emulsija.
  Produkta veids: Koksnes aizsardzības līdzeklis (PA 8).
  Reģ.-Nr.(BauA): N-40498.
  Aktīvās vielas saturs: 8g/Ltr. Propiconazols (Propiconazol) un 4g/l IPBC.

  Iepakojums

  750 l, 2,5l, 10l

  Krāsu toņi

  Bezkrāsas.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. Oriģinālā slēgtā iepakojumā garantija 24 mēneši.

  Blīvums

  apm. 1,01 g/cm3

  Piemērotas pamatnes

  Neapstrādātas, izmērus nemainošas, daļēji mainošas un mainošas koksnes būvdetaļas. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un daļēji mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %. Ievērot konstruktīvās koksnes aizsardzības pamatnoteikumus. Tie ir priekšnoteikumi ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem.

  Pārklājuma uzbūve

  Pamatne

  Pielietojums

  Pamatnes sagatavošana

  Impregnējums

  Gruntējums

  Starpklājums

  Nobeiguma pārklājums

  Izmērus mainošas un daļēji mainošas koksnes būvdetaļas

  ārdarbiem

  BFS № 18

  Capacryl Holzschutz-Grund

  Capacryl Holz-IsoGrund1)

  Capadur Color

  Capadur Color

  Izmērus nemainošas koka būvdetaļas

  ārdarbiem

   BFS № 18

  Capacryl Holzschutz-Grund

  Capacryl Holz-IsoGrund1)

  Capacryl PU-Vorlack vai Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

  Capacryl

  PU-Gloss / PU-Satin

  1) Kokam ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura koksnes satura daļām vienmēr izmantot Capacryl Holz-lsoGrund, zaru vietas pārklāt2 x

  Patēriņš

  Apm. 80-100 ml/m2 vienam klājumam, atkarībā no uzsūktspējas minimālais uzklājamais daudzums160 - 180 ml/m2 koksnes aizsardzības efektivitātei. Šīs patēriņa vērtības ir orientējošas, kas var atšķirties atkarībā no koksnes veida un virsmas īpašībām. Precīzas patēriņa vērtības varat noskaidrot, iepriekš veicot izmēģinājuma klājumus.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Min. 5 °C.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot 20 °C un 65 % relatīvajam gaisa mitrumam.

  noturīga pret pieskārieniem

  pārkrāsojama

  pēc stundām

  2

  24

  Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

  Darbarīku tīrīšana

  Uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni.

  Uzmanību

  Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.
  Satur propiconazolu. Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu nodošanas punktā. Atkritumu kods saskaņā ar EAK: 030205 citi koksnes aizsardzības līdzekļi, kas satur bīstamas vielas.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 30 gl/GOS.

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Aktīvās vielas: 8g/l Propiconazols (Propiconazol) un 4 g/l IPBC. 
  Skatīt drošības datu lapu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Informācija

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Informācija