caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/185051/055805_CAPACRYL_PU-Vorlack_2,5L.png

Capacryl PU-Vorlack

Ar ūdeni atšķaidāma, poliuretāna-akrila bāzes gruntslaka kokam un gruntētām pamatnēm.

 • Pielietojums

  Gruntslaka, kas paredzēta starpslāņa aizpildīšanai, ar ļoti labu plūstamību. Paredzēta tilpumā nemainīgām koka detaļām, gruntētām, špaktelētām vai slīpētām virsmām. Var klāt arī pirms stabiliem esošajiem krāsas un emaljas pārklājumiem, piemēram, pirms Capacryl PU-Gloss/Satin uzklāšanas.

  Īpašības

  • ■ Atšķaidāma ar ūdeni.
   ■ Ar vāju aromātu.
   ■ Viegli un elastīgi iestrādājama.
   ■ Perfekta segtspēja.
   ■ Viegli slīpējama, līdzīgi, kā alkīda sveķu gruntslaka.
   ■ Difuzora.
   ■ Augsta aizpildamība.
   ■ Nodrošina perfektu turpmākās apdares saķeri.
   ■ Ātri žūstoša.
   ■ Piemērots bērnu rotaļļietu krāsošanai saskaņā ar DIN EN 71-3 sertifikātu.
   ■ Pārklājama ar ūdenī atšķaidāmām (uz ūdens bāzes) akrila emaljām un alkīda sveķu emaljām uz šķīdinātāju bāzes.

  Materiāla bāze

  Poliuretāna-akrila dispersija (emulsija)

  Iepakojums

  700 ml, 2,4 l 

  Krāsu toņi

  Balta.

  Capacryl PU-Vorlack ir tonējams, izmantojot ColorExpress (Capamix) tonēšanas un maisīšanas iekārtu sistēmu.

  Uzklājot krāsas ar zemu segtspēju, piem., sarkanu, oranžu vai dzeltenu, ieteicams uzklāt vienu gruntēšanas kārtu, izmantojot mūsu gruntēšanas sistēmas atbilstošā krāsu tonī.

  Spīduma pakāpe

  Matēta

  Uzglabāšana

  Uzglabāt vēsā vietā, sargāt no sala. Cieši noslēgtā, oriģinālā iepakojumā var uzglabāt: 24 mēnešus.

  Tehniskie dati

  Blīvums: Apm. 1.45 g/cm³

  Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

  Iekšdarbi 1Iekšdarbi 2Iekšdarbi 3Ārdarbi 1Ārdarbi 2
  +++++
  (–) nepiemērojams / (○) ierobežota piemērotība / (+) piemērots

  Piemērotas pamatnes

  Gruntētas, tilpumā nemainīgas koka būvdetaļas, gruntēts metāls un cietais PVH. Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt tīrai, sausai, ar labu nestspēju un brīvai no atgrūdošām vielām. Tilpumā nemainīgām koka būvdetaļām koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt 13 %

  Pamatnes sagatavošana

  Virmsas notīrīt un uzraupināt.

  Uzklāšanas metode

  Capacryl Vorlack var uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzināšanas tehnikā. Pirms lietošanas labi samaisīt un nepieciešamības gadījumā starpklājumam atšķaidīt ar maks. 5-15 % ūdens. Uzklājot materiālu ar rokām, uz lielām virsmām krāsu uzklāt ar īsas spalvas (teksturētu) poliamīda (neilona) rullīti un nekavējoties apstrādāt ar smalku poru putu rullīti vai otu.

  Darbarīku lielumu būtu jāpiemēro virsmas lielumam, lai būtu iespējams veikli uzklāt krāsu un pēc tam vienmērīgi apstrādāt virsmu (skatīt arī papildinošo informāciju par PU krāsu sistēmas iestrādi).

  Pārklājuma uzbūve

  PamatnePielietojumsPamatnes sagatavošanaImpregnēšanaGruntskārtaStarpklājumsNobeiguma klājums
  Koksne, koksnes materiāliiekšdarbosnoslīpēt/notīrītCapacryl Holz-IsoGrund 1)2x Capacryl
  PU-Vorlack 2)
  Capacryl
  PU-Gloss / PU-Satin 3)
  Koksne, apjomā nemainīgaārdarbosBFS Data Sheet Nr. 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl Holz-IsoGrund 1)
  Dzelzs, tēraudsiekšdarbosnoslīpēt rūsu/notīrītCapalac AllGrund
  ārdarbosnoslīpēt rūsu/notīrīt2 x Capalac AllGrund
  Cinksiekš/ārdarbosBFS Nr. 5Capacryl Haftprimer
  Alumīnijs / Varšsiekš/ārdarbosBFS Nr. 6Capacryl Haftprimer
  Cietais PVHiekš/ārdarbosBFS Nr. 22Capacryl Haftprimer
  Veci krāsojumi ar labu nestspējuiekš/ārdarbosnoslīpēt /apstrādāt ar sārmuBojātās vietas sagatavot un nogruntēt atbilstoši konkrētajai pamatnei

  1) Kokam ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura koksnes satura daļām vienmēr izmantot Capacryl Holz-lsoGrund, zaru vietas pārklāt 2 x.
  2) Starpklājumam jābūt nobeiguma pārklājuma tonī. Vāji sedzošu sarkanu, dzeltenu un oranžu toņu gadījumā krāsu tonis tiek maisīts automātiski, izmantojot ColorExpress sistēmu, kas piešķir nobeiguma pārklājumam labāku segtspēju. Šis krāsu tonis atšķiras no izvēlētā krāsu toņa par labu nobeiguma pārklājuma segtspējai.
  3) Vāji nosedzošu krāsu toņu gadījumā (piem., no dzeltenā/ sarkanā/ oranžā jomas) ir nepieciešams papildus pārklājums.

  Patēriņš

  Apm., 100 – 130 ml/m2 klājumam.

  Patēriņa vērtības ir orientējošas vērtības, kas var atšķirties atkarībā no pamatnes un tās īpašībām. Precīzas patēriņa vērtības var noteikt, tikai veicot iepriekšēju izmēģinājuma pārklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  • Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 8 °C.
  • Relatīvam gaisa mitrumam ne augstākam par 70 %.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20°C un 65% relatīvā mitrumaputekļu neuzņēmīgapārkrāsojamapilnībā sausa
  Stundas 1 – 2  10 – 12  48 
  Pie zemākas temperatūras, lielāka mitruma un biezāka slāņa žūšanas laiki var mainīties.

  Darbarīku tīrīšana

  Pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni.

  Drošības norādes

  Ja nepieciešama medicīniska konsultacija, uzrādiet iepakojumu vai etiķeti. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Apstrādes un žāvēšanas laikā nodrošiniet rūpīgu ventilāciju. Produkta lietošanas laikā jāizvairās no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdensceļos vai augsnē. Slīpēšanas darbiem izmantojiet putekļu filtru P2. Neieelpot izsmidzināmo miglu. Izmantojiet kombinēto filtru A2/P2.

  Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazola maisījumu. 3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-ons.


  Likvidācija

  Likvidēt saskaņā ar vietējo likumdošanu.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  šajā produktā (Kat., A/d): 130 g/l (2010). Šis produkts satur maks., 130 g/l GOS.

  Gis-kods

  BSW30

  Produkta krāsu un laku kods

  M-LW01

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Poliuretāna/poliakrilāta sveķi, titāna dioksīds, silikāti, kalcija karbonāts, ūdens, glikoli, esterspirts, piedevas, konservants.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa