caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/186855/056300_F7-LangzeitLasur_2_5L.png

Capadur F7-Langzeitlasur

Vidēja slāņa koksnes lazūra, ar augstu izturību pret atmosfēras ietekmi un aizsardzību pret UV staru iedarbību, ārdarbiem un iekšdarbiem - bez aromāta.         

Pielietojums

Tilpumā nemainīgu koksnes būvdetaļu, tādu kā logi un durvis, un ierobežoti tilpumā mainīgu koksnes būvdetaļu, tādu kā spundēti apdares dēļi, loga ailas, žogi un tamlīdzīgi, krāsainam noformējumam un aizsardzībai pret mitrumu un UV staru iedarbību iekšdarbos un ārarbos. Pirms tādu koksnes materiālu plāksnīšu, kā masīvkoka plāksnes vai finierskaidru spraišļi pārklāšanas, ievērot BFS atgādnes Nr. 18 atkāpi 2.2.3 ff.  Saskaņā ar šī brīža tehnikas stāvokli ārā brīvā dabā jāievēro 2-3 gadu kopšanas vai renovācijas intervāls.

Īpašības

  • nesatur biocīdus
  • šķīdinātājs bez aromāta
  • augsta aizsardzība pret UV starojumu, pateicoties caurspīdīgiem dzelzs oksīda pigmentiem
  • papildus aizsardzība pret UV staru iedarbību, pateicoties UV aizsardzības filtram
  • ilglaicīga aizsardzība pret mitrumu
  • augsta difūzijas spēja
  • želejveidīga, pielietojumam gatava viskozitāte
  • arī lielu pārklājamo virsmu gadījumā, pateicoties ilgam iestrādes laikam, var veidot vienmērīgu lazūras izskatu bez pārlaidumiem
  • alkīda sveķi ar vāja aromāta šķīdinātājiem

Materiāla bāze

Alkīda sveķi ar vāja aromāta šķīdinātājiem.

Iepakojums

Standarta krāsu toņi:
375 ml: bezkrāsains, balts, priede, gaišais ozols, riekstu koks
750 ml: Priede, gaišs ozols, valrieksts, riekstkoks, Palisandrs, Tīks, mahagonija, melnkoks
1 l: balts, bezkrāsas
2,5 l: Visi standarta krāsu toņi
5 l: bezkrāsains, balts, priede, gaišais ozols, riekstu koks, valrieksts

Speciālie krāsu toņi:
1 l, 2,5 l, 5 l: Capalac mix

Krāsu toņi

Standarta krāsu toņi:
Bezkrāsas, priede, gaišs ozols, valrieksts, riekstkoks, Palisandrs, Tīks, mahagonija, melnkoks, balts. Visus krāsu toņus var samaisīt vienu ar otru jebkurā maisījuma attiecībā. Krāsu tonējamās mašīnās ColorExpress (Capamix un Capalac mix) iespējams atbilstoši krāsu toņu kartei sajaukt 89 īpašos 3D-kolekcijas krāsu toņos pēc, kā arī daudzos citu krāsu kolekciju krāsu toņos.

Norāde: Dažus krāsu toņus ieteicams pielietot tikai ārdarbos. Sīkāku informāciju par to varat saņemt krāsu tonējamo mašīnu ColorExpress vietās. "bezkrāsainu” Capadur F7 LangzeitLasur izmantot tikai kā grunti zem krāsainās lazūras vai noslēguma pārklājumu uz tumšas krāsas lazūras, jo citādā gadījumā netiek nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis pret UV-staru iedarbību. Ārdarbos neizmantot bezkrāsainu lazūru.

Spīduma pakāpe

Zīdaini spīdīgs
Spīduma pakāpe ir atkarīga no koka virsmas īpašībām.

Uzglabāšana

Vēsā vietā. Spaiņus turēt cieši noslēgtus.

Blīvums

apm. 0,95 g/cm3

Cieto daļiņu saturs

apm. 60 Gew.-%

Piemērotas pamatnes

Tilpumā nemainīgas un daļēji mainīgas koksnes būvdetaļas. Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums tilpumā nemainīgām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainīgām koksnes būvdetaļām 15 %. Ievērot konstruktīvās koksnes aizsardzības pamatnoteikumus. Tie ir priekšnoteikumi ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem.

Pamatnes sagatavošana

Jaunas koksnes būvdetaļas:
Gludas virsmas noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt, pamatīgi notīrīt, un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas tādas kā sveķi un sveķu kabatas. Ārdarbos pirms tam veikt impregnējumu ar Capalac HolzImprägniergrund.

Veca neapstrādāta koksne:
Pelēki niansētas, atmosfēras ietekmē cietušas koksnes virsmas noslīpēt līdz veselai koksnei ar labu nestspēju, pamatīgi notīrīt un ārdarbos pirms tam veikt impregnējumu ar Capalac Holz-Imprägniergrund.

Apstrādāta koksne:
Vecos pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā noņemt līdz koksnei. Ārdarbos pirms tam veikt impregnējumu ar Capalac Holz-Imprägniergrund. Vecos pārklājumus ar labu nestspēju noslīpēt, notīrīt un pārbaudīt to saderību  ar Capadur F7- LangzeitLasur.

Uzklāšanas metode

Capadur F7 LangzeitLasur neatšķaidītu uzklāt ar otu

Pārklājuma uzbūve

Iestrāde:

Pārklājuma uzbūve:

ārdarbosiekšdarbos
Tilpumā nemainīgas un daļēji mainīgas koksnes būvdetaļas
GruntējumsCapalac Holz-ImprägniergrundCapadur F7-LangzeitLasur
Starpklājums1-2 x Capadur F7-LangzeitLasurparasti nav nepieciešams
Nobeiguma pārklājumsCapadur F7-LangzeitLasurCapadur F7-LangzeitLasur
1)

Optimālai aizsardzībai pret UV staru iedarbību gaišiem toņiem nepieciešams dubults
starpklājums. Tumšu toņu gadījumā (krāsu tonis riekstkoks un tumšāki) pietiek ar
vienu starpklājuma slāni. Bezkrāsainais produkts neaizsargā pret UV staru iedarbību un pamatā kalpo kā bāzes materiāls tonēšanai vai iekšdarbu pārklājumiem.

Āderēšanas tehnika koka būvdetaļām ārdarbos

pleķainām koka virsmām, ko vairs nav iespējams lazētRaupju koksni impregnēt ar Capalac Holz-Imprägniergrund
1-2 x Capacryl Haftprimer renovācijas krāsas tonī, izmantojot ColorExpress sistēmu
1-2 x Capadur F7-LangzeitLasur

Patēriņš

Klājums ar otu apm. 80-100 ml/m2.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 5 °C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc apm 10-16 stundām virsma ir sausa un pārkrāsojama. Koka pamatnes uzsūktspēja ietekmē žūšanu un spīduma pakāpi Koksnēm ar koksnes satura vielām (piem., ozols) var būt žūšanas aizkavēšanās.

Drošības norādes

Uzliesmojošs. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Spaiņus uzglabāt cieši noslēgtus labi vēdināmā vietā. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Izvairīties no nokļūšanas acīs un uz ādas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, Nekavējoties meklēt ārsta palīdzību unuzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Detalizētāka informācija: Skatīt drošības datu lapu. Satur Bis(1,2,2,6,6-pentametila-piperidilu)sebacat, 2-Butanonoksīmu, Kobalta karboksilātu, – var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu nodošanas punktā.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/e): maks. 400 g/l (2010) Šis produkts satur maksimāli 400 g/l.

Produkta krāsu un laku kods

M-KH02

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Atpūtas un sporta komplekss…