caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/187819/056505_Capadur_Holz_Oel_2_5L.png

Capadur Holz-Öl

Premium klases, dziļas iedarbības eļļa izteiksmīgai koka optikai ārdarbos.

Pielietojums

Koka terašu, balkonu, apdares dēļu, kā arī žogu, lapeņu, dārza konstrukciju, dārza mēbeļu un citu tilpumā mainīgu koka būvdetaļu aizsardzībai un dekoratīvam pārklājumam.

Pirms plākšņveida koksnes materiālu, piem., masīvkoka plākšņu, finiera plākšņu, kokskaidu un koka šķiedru plākšņu pārklāšanas ievērot BFS atgādnes Nr. 18, 2.2.3 ff. norādes. Nav piemērota koka daļām ūdenī, ar kontaktu ar zemi vai ar statisku noslodzi.

Īpašības

  • Ūdeni atgrūdoša
  • Mitrumu regulējoša
  • Elpojoša
  • Viegli uzklājama
  • Ar augstu aizsardzību pret UV staru iedarbību

Materiāla bāze

Attīrītas lineļļas un alkīda sveķu hibrīda saistviela

Iepakojums

2,5 l

Krāsu toņi

  • Teak
  • Bangkirai
  • Douglasie

Spīduma pakāpe

Zīdaini spīdīga

Uzglabāšana

Vēsā vietā vismaz +5 °C. Iepakojumu uzglabāt cieši noslēgtu.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Uzsūcošas tilpumā mainīgas un daļēji mainīgas koka būvdetaļas, vēlams no Bangkirai, priedes vai tīkkoka. Piemērotas arī akācijas un ciedra pamatnes.

Pamatnēm jābūt sausām, tīrām un bez saķeri mazinošām vielām. Koksnes mitrums tilpumā mainīgām koka būvdetaļām nedrīkst pārsniegt: lapu kokiem 12 %, skuju kokiem 15 %. Ievērot konstruktīvos koksnes aizsardzības pasākumus. Tie ir priekšnoteikumi ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem. Papildus skatīt BFS atgādni Nr. 18.

Pamatnes sagatavošana

Jaunas koka būvdetaļas
Gludas koka virsmas noslīpēt šķiedras virzienā, pamatīgi notīrīt, noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas, piem., sveķus un sveķu kabatas.

Veca, neapstrādāta koksne
Kļuvušu pelēku, no laikapstākļiem cietušu koka virsmu noslīpēt līdz nebojātai, stabilai koksnei
un kārtīgi notīrīt.

Iepriekš pārklātas koka virsmas
Vecus pārklājumus, tādus kā emaljas un biezas kārtas lazūras, noņemt līdz uzsūcošai koka virsmai. Plānas kārtas lazūras ar labu saķeri pieslīpēt, notīrīt un pārbaudīt saderību ar Capadur Holz-Öl.

Norāde:
Terašu un citu ārtelpu grīdu tīrīšanā ievērot, lai tās pirms pārklāšanas ar eļļu būtu pietiekoši sausas (koka mitrums maks. 12 %). Pirms sākt tīrīt, rēķināties ar dažu dienu žūšanas laiku.

Uzklāšanas metode

Capadur Holz-Öl vienmērīgi uzklāt neatšķaidītu ar otu. Lieko materiālu pēc apžūšanas noņemt ar mikrošķiedras lupatiņu. Lielākas un blakusesošas virsmas pārklāt bez pārtraukumiem „mitrs uz mitra”, lai neveidotos redzamas salaiduma vietas.

Iestrāde
Capadur Holz-Öl pirms lietošanas un iestrādes laikā ik pa laikam izmaisīt.

PamatneImpregnējumsStarpklājumsNobeiguma klājums
Tilpumā mainīgas un daļēji mainīgas koka būvdetaļas

Capacryl Holzschutz-Grund

1-2x Capadur Holz-Öl Capadur Holz-Öl

) tikai ārdarbos

Patēriņš

Uzklāšana ar otu uz gludām koka virsmām
apm. 90–110 ml/m2 vienā kārtā, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas

Uzklāšana ar otu uz raupjām koka virsmām
apm. 120–160 ml/m2 vienā kārtā, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas

Patēriņa lielumi ir orientējoši, tie var atšķirties atkarībā no pamatnes un tās noslodzes. Precīzam
patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:
Vismaz +5 °C

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C un 65% rel. gaisa mitrumaputekļu sausspārkrāsojamslietusdrošs
pēc stundām2–34–524

Koka pamatnes uzsūktspēja ietekmē žūšanas laiku un spīduma pakāpi. Koksnei ar koksnes satura vielām uz virsmas iespējama žūšanas aizkavēšanās.
Virsma noslogojams pēc vismaz 6–8 dienām.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas tīrīt ar terpentīna aizvietotāju.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/ karstas virsmas. Nesmēķēt. Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Neatbilstošas ventilācijas gadījumā izmantot gāzmasku. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sīkāka informācija - skat. Drošības datu lapu.

Likvidācija

Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus. Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat.A/f): 700 g/l (2010).

Produkts satur maks. 510 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-KH02

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Lineļļa, alkīda sveķi, pigmenti, alifāti, piedevas.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona pulvera…