caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/186860/056304_UniversalLasur_2_5L.png

Capadur UniversalLasur

Koka lazūra tilpumā nemainīgu un mainīgu koka būvdetaļu krāsainam noformējumam un aizsardzībai pret mitrumu un UV stariem ārdarbos. Ūdeni atgrūdoša, pateicoties hidropērļu efektam.
 • Pielietojums

  Tilpumā nemainīgu koka būvdetaļu – logu, durvju, tilpumā ierobežoti mainīgu koka būvdetaļu – spundētu apdares dēļu, logu ailu, vārtu, pildrežģu būvju u.c., kā arī tilpumā mainīgu koka detaļu – dēlīšu, žogu, lubiņu, balkona margu, plākšņu apšuvju utt. krāsainam noformējumam un aizsardzībai pret mitrumu un UV stariem. Paredzēta tikai ārdarbiem, tā kā tās saturā ir krāsas slāņa aizsargvielas (biocīdās aizsargvielas) pret pārklājamās virsmas apaugumu ar pelējuma sēnīti.

  Norāde: Krāsas slāņa aizsargvielas (biocīdās aizsargvielas) var uz kādu laiku aizkavēt virsmas apaugšanu ar sēnīti. Uz virsmām ar ekstrēmu noslogojumu var rasties priekšlaicīgs apaugums. Krāsas slāņa aizsargvielas (biocīdās aizsargvielas) nenovērš patiesos pelējuma cēloņus. Tās efektivitātes ilgumu nevar iepriekš noteikt, jo tas ir atkarīgs no attiecīgā objekta bioloģiskā noslogojuma.
  Lazūra nav paredzēta koka būvdetaļām, kam ir tieša saskare ar zemi. Āra logus un ārdurvis var apstrādāt no visām pusēm ar Capadur UniversalLasur. Capadur UniversalLasur ir dekoratīvs pārklājums ar aizsardzības funkciju pret mitrumu un UV starojumu. Pirms tādu koksnes materiālu plāksnīšu kā masīvkoka plāksnes vai laminētu saplākšņu pārklāšanas ievērot BFS atgādnes Nr. 18 atkāpi 2.2.3 ff.

  Īpašības

  • piemērota tilpumā nemainīgām, ierobežoti mainīgām un mainīgām koksnes būvdetaļām
  • šķīdinātājs bez aromāta
  • plānkārtas
  • ar atvērtām porām
  • laba difūzijas spēja
  • laba aizsardzība pret UV staru iedarbību
  • ūdeni atgrūdoša, pateicoties hidropērļu efektam
  • ar virskārtas aizsargslāni pret pelējuma sēnīšu veidošanos;
  • laba aizsardzība pret atmosfēras ietekmi
  • tiksotropa un ar aizsardzību pret pilēšanu
  • viegla un vienkārša iestrāde
  • viegli pielietojama remontdarbos

  Materiāla bāze

  Alkīda sveķi ar vāja aromāta šķīdinātājiem.

  Iepakojums

  375 ml ne visos krāsu toņos, 1 l, 2,5 l, 5 l
  Speciālie toņi, izmantojot Capalac mix tonēšanu rūpnīcā, arī 25 l

  Krāsu toņi

  Standarta krāsu toņi: Priede, gaišs ozols, valrieksts, riekstkoks, Palisandrs, Tīks, mahagonija, melnkoks, bezkrāsains, renovācijas krāsu toņi āderēšanas tehnikai. Visus krāsu toņus iespējams savstarpēji samaisīt jebkurā proporcijā.

  ColorExpress: Krāsu tonējamās mašīnās ColorExpress (Capalac mix) iespējams atbilstoši krāsu toņu kartei samaisīt 89 īpašos 3D-kolekcijas krāsu toņos, kā arī daudzos citu krāsu kolekciju krāsu toņos.

  Norāde: Dažus krāsu toņus ieteicams pielietot tikai ārdarbos. Vairāk informācijas par to varat saņemt krāsu tonējamo mašīnu ColorExpress vietās. "Bezkrāsainu” Capadur LasurGel izmantot tikai kā grunti zem krāsainās lazūras koka uzsūktspējas izlīdzināšanai, jo pretējā gadījumā netiek nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis pret UV-staru iedarbību.

  Spīduma pakāpe

  Zīdaini matēta. Spīduma pakāpe atkarīga no koka virsmas īpašībām.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā Spaiņus turēt cieši noslēgtus.

  Blīvums

  Apm. 0.9 g/cm3

  Piemērotas pamatnes

  Neapstrādātas, tilpumā nemainīgas, ierobežoti mainīgas un mainīgas koksnes būvdetaļas.,Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām.mKoksnes mitrums tilpumā nemainīgām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainīgām un mainīgām koksnes būvdetaļām 15 %. Ievērot konstruktīvās koksnes aizsardzības pamatnoteikumus. Tas ir priekšnoteikums ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem.

  Pamatnes sagatavošana

  Jaunas koksnes būvdetaļas:
  Gludas un ēvelētas virsmas noslīpēt šķiedru virzienā, rūpīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas, tādas kā sveķi un sveķu kabatas.

  Veca neapstrādāta koksne:
  Pelēki niansētas, atmosfēras ietekmē cietušas koksnes virsmas noslīpēt līdz veselai koksnei ar labu nestspēju, rūpīgi notīrīt.

  Apstrādāta koksne:
  Alkīda sveķu lazūras noslīpēt un notīrīt. Pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt.

  Pārklājuma uzbūve

  Iestrāde: Capadur UniversalLasur pirms lietošanas samaisīt. Capadur UniversalLasur tiek iestrādāta ar otu.

  Tilpumā nemainīgas koka būvdetaļasTilpumā ierobežoti mainīgas koka būvdetaļasTilpumā mainīgas koka būvdetaļas
  Impregnēšana

  Starpklājums un nobeiguma pārklājums

  1x Capacryl Holzschutz-Grund

  3x Capadur UniversalLasur
  1x Capacryl Holzschutz-Grund


  3x Capadur UniversalLasur
  1x Capacryl Holzschutz-Grund

  3x Capadur UniversalLasur

  Pārklājums uz neapstrādātas koksnes ārdarbos: Optimālai aizsardzībai pret UV stariem vismaz 3 x jāklāj krāsainā lazūra. „Bezkrāsainu" izmantot tikai papildus uzsūktspējas izlīdzināšanai. Renovējums uz alkīda sveķu lazūrām ar labu nestspēju: 1–2x Capadur UniversalLasur.

  Patēriņš

  Uz gludām koksnes virsmāmapm. 80 - 120 ml/m2 vienam klājumam.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:Vismaz 5 °C.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 12-16 stundām pārkrāsojama un pēc- 24 stundām izžuvusi. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums augstāks, žūšanas laiks pagarinās. Koksnēm ar koksnes satura vielām (piem., ozols) var būt žūšanas aizkavēšanās. Capadur UniversalLasur pārklājuma uzbūve koksnes pārklāšanai ārdarbos.

  Drošības norādes

  Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem.
  Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu, jo var tikt bojāta zarnu flora. Aizliegts izliet kanalizācijā. Izmantot tikai, uzklājot ar otu vai rullīti. Veicot slīpēšanu, izmantot putekļu filtru P2. Iestrādes un žūšanas laikā rūpēties par telpu labu ventilāciju. Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni un ziepēm. Satur butanonoksīmu. neodekānskābes kobalta sāli , Bis(1,2,2,6,6-pentametila- piperidil)sebakatu - var izraisīt alerģiskas reakcijas.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu nodošanas punktā.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/e): maks. 400 g/l (2010) Šis produkts satur maksimāli 400 g/l.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-KH02F

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Informācija

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Informācija